İSLAMGREEN34 NEW WORLD

SANAL ALEM ANEKTODLARI 1. BÖLÜM => 3 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 1. BÖLÜM => Konuyu başlatan: admin üzerinde Nisan 22, 2009, 05:07:58 ÖÖKonu Başlığı: SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU - LÜTFEN TIKLAYIN
Gönderen: admin üzerinde Nisan 22, 2009, 05:07:58 ÖÖ
SANAL ALEM MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
KONU İÇİN LÜTFEN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z

http://www.utopya34.tr.gg/44-_-SANAL-ALEM-_-SANAL-ALEM-VE-M-Ue-SL-Ue-MAN-GEN%C7L%26%23304%3BK-_-%26%23304%3BSVE%C7-SENDROMU.htm

SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK
  İSVEÇ SENDROMU

Sanal Alemde islam için çalışan sitelerde n ve buradaki görevlilerden
Allah c.c razı olsun ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah

Konumuzun ana başlığına İsveç Sendromu dememizin temel maksadı
İsveç Gençliğinin bir dönem içine düştüğü
buhranlı günlere benzer vakaların
sahip çıkılamayan ve sorunlarına bir türlü
çözüm yolları üretilemeyen ülkemizdeki bazı gençlerimizinde
Reel ve Sanal Alemde yayılan ahlaksızlık çemberiyle birlikte
başlarına gelebilec ek olumsuz hadiseler den
endişe etmemizde ndir
Bizim cennet ülkemizin pırıl pırıl Gençliğininde
başlarına kötü hadiseler in gelmesind en korkmamızdandır
Görülen odurki gazeteler de ve TV lerde ve genel olarak Medyatik organlard a izlenen ve okullarda bile yaşananlara
dikkat edilirse
güzelim ülkemizin aslında çok değerli pırlanta gibi Gençlerimizinde hem Reel yaşamda hemde Sanal Alem ve bazı Sohbet Chat sitelerin deki yaşananlarla birlikte
yayılan bir açlık ve doyumsuzl uk hissinin ayyuka çıktığıdır
ve bunun ahlaksızlık tufanı olarak yayılacağı endişesini taşıdığımızdandır
Şimdi neden İsveç Sendromu dedik onu anlatmaya çalışalım
İsveç Kuzeyde bir Krallıktır
fakat alabildiğince Demokrasi nin yerleştiği
bir ülkedir İsveç
ve İsveçte bir dönem Gençlere
bizim ülkemize göre oldukça geniş kapsamlı
Özgürlükler tanınmıştı ve Gençlik bu özgürlükler içinde bile
mutlu olamamış ve Gençler arasında intihar vakaları
artmaya başlamıştı.
İsveçte Gençler her türlü imkanlara sahipti
maddi kaygıları yoktu ve günlerini gün etmeye başlamışlardı
cep telefonu modelleri ni beğenmiyorlardı
dinledikl eri Rock ve Heavy Metal Müzik onlara yavaş geliyordu
spor otomobil tutkuları ve sarışın kuzeyli kızlarla içkili dans partileri onları artık sıkmaya başlamıştı
eroin kokain kullanmay a başladılar
ahlaksızlık diz boyuydu
bilim ve teknoloji nin
bütün nimetleri ayaklarının altındaydı
nefs-i emareleri ni tatmin edecek her türlü olanak
onların emrindeyd i
fakat yetmedi çünkü nefs-i emarenin istekleri bitmezdi
nefs-i emarenin istekleri bitmek bilmiyord u
Gençlik zina ile meşgul hale gelmişti
eğitim ve kültür onları bu ahlaksızlık tufanından
kurtarmay a yetmiyord u
her türlü çılgınlık ve azgınlığı içinde
bulundukl arı özgürlük ortamında yaşadılar
ama yetmedi bedenleri ni doyurdula r ama ruhları açtı
çünkü kalplerin deki maneviyat boşluğu giderek arttı
ve intihar vakaları
baş göstermeye başladı
şimdi bizim ülkemizde bazı gençlerimizde Sanal Alemde kendileri ne göre açlıklarını dindirmey e çalıştıklarını ifade ediyorlar
yada öyle sanıyorlar
bazı erkek gençlerimiz sanal alemde
bazı sohbet chat sitelerin de kızlarla sohbet chat yaparak
onlarla dalga geçerek sters atmaya
sözde içinde bulundukl arı ortamın gerginliğinden kurtulmay a çalışıyorlar
sorunlarından sözde sohbet chat yaparak kaçmaya çalışıyorlar
bazı gençlere sorarsanız bir kapalı toplum olduğumuzdan
onlara kalırsa kızlara olan açlıklarını dindiriyo rlar
ama hesaba katmadıkları bir şey var bizim ülkemiz Müslüman bir ülkedir ve Allah c.c ve iki omuzlarındaki kiramen katibin hafaza melekleri bu sanal alem ve sohber chat sitelerin deki yazılan her şeyi not ediyorlar
ve özgürlüğün islamiyet teki karşılığı Allah c.c a tutsaklıktır
çünkü başka türlü
manevi açlık dindirile mez
ve nefs-i emarenin istekleri tükenmez 
İsveç Gençlerinin bazıları Müslüman olmamasına rağmen
ve her türlü  ahlaksızlık ve fuhuş serbest yaşanmasına rağmen
bu tür ahlaksızlıklarla mutlu olamayaca klarını kavradılar
ve çıkış yolu aramaya başladılar
aileler ne yapacakla rını şaşırdılar
bizim müslüman gençliğimiz son zamanlard a
İslami Eğitim-Kültür- Ahlak ve İman çizgisinden kopmaya başladılar ve Gençlerimiz cep telefonu modelleri yle
Rock Müzik festivall eriyle spor otomobil meraklarıyla
ve kızlarla içkili danslı eğlencelerle
ve son olarakta Sanal alem ve sohbet chat sitelerin deki
kızlarla sohbetler e ağırlık vermeye başladılar
bunun sonucu nereye gider kestirmek zor
ama Lut Kavmi Semud Kavmi
Ad kavmi ve Sodon Gomorra - Atlantıs ve Pompeı bölgelerinin helakı
gibi çeşitli  Kavimleri n helak olmaya başlamasının
temelinde yatan gerçeklerden biriside
işte bu nefs-i emarenin istekleri ne uyarak
her türlü azgınlık zina adaletsiz lik merhamets izlik içinde
yaşamaya çalışmalarıydı
ve bu azgınlık helaklarına sebep olmuştu
Kuran- ı Kerimde bu örnekler çokca verilerek
Müslümanlar uyarılmıştır
Sanal Alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de yaşanan ahlaksızlıklar  aslında işte bu nefs-i emarenin azgınlığının neticesin dedir
ve sonu hayırlı olmayacak tır
Müslümanların artık kendileri ne çeki düzen vermeleri
ve Gençliğe merhametl e sevgiyle yaklaşarak
bu sorunların üstesinden gelmeleri nde
onlara yardımcı olmalarının zamanı gelmiş
ve geçmek üzeredir
yoksa ileride kapanması zor yaralar açılacak ve Sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin e tutkunluk ve bağımlılık toplum yapımızı bir kurt gibi kemirmeye başlayacaktır
Dinimiz ümitsizlik dini değildir
tek çözüm yolu vardır
İslami eğitim-ahlak-kültür ve iman çizgimizin yükseltilerek
emr-i maruf ve nehyl-i münker ile
nefs-emare çizgisinin üstüne çıkmak
ve duayı sabrı tevekkül ve tefekkürü
elden bırakmadan 
Sanal alemdede İslami realiteyi hakim kılmak ve Gençlerimize sabırla
gerçekleri anlatmaya çalışmaktır
bunu yapamıyorsak
yarın çok geç kalınmış olabilir