+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 1. BÖLÜM  » 3 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 1. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL ALEM VE ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI - KONU İÇİN TIKLAYIN

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL ALEM VE ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI - KONU İÇİN TIKLAYIN  (Okunma Sayısı 5025 defa) Seçenekler Arama
« : Kasım 14, 2008, 02:35:30 ÖS »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL ALEM VE ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI - KONU İÇİN TIKLAYIN

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI 
KONU İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z

http://www.utopya34.tr.gg/32-_-SANAL-ALEM-_-SANAL-ALEMDEK%26%23304%3B-ERKEKLER%26%23304%3BN-BAYANLARA-BAKI%26%23350%3B-A%C7ISI.htm

 
 
  SANAL ALEM - SANALDAKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI

Sanal alemde gerçekten islamı savunan sıtelerden
ve buradaki görevlilerden Allah c.c razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin

Sanal alemde gerçekten islamı savunan
erkek ve bayan kardeşlerimizdende Allah c.c razı olsun


Sanal alemdeki erkekleri n bayanlara bakış açısının istisnala r dışında
İslami Realiteye uygun olmadığı forum ve anketler ile
izlenimle rden çıkan genel bir kanıdır. 
Sanal alemdeki Erkek User sayısı %65 Bayan User sayısı %35 gibi
yaklaşık bir rakkama tekabül etmekte olduğu incelenen
ve anket raporlarının sunulduğu forum sitelerin den ve izlenimle rden
elde edilen genel bir kanıdır.
Sanal alemde çoğunluğu oluşturan ve reel toplum dinamiğinde
söz sahibi olan Erkek Userlerin islami eğitim-kültür-ahlak ve iman
seviyeler ini kendi nefs-i emareleri nin üstünde tutmada başarılarının
istisnala r dışında ancak %20 lerde kaldığı da
yine aynı tür izlenimle rden elde edilen genel bir kanıdır.
Bayan userlerin ilk sanal kavramıyla tanıştıklarında % 80 oranında
mevcut olan Sanal Alemde İslami Realiteyi korumaki çabalarının
aşağılara inmeye başlamasının sebepleri nden biriside
aslında Erkek Userlerin Bayan userlere bakış açılarından
ve bu yolla Bayan userleri etkileyer ek psikoloji k yapılarını
bozmalarından kaynaklan dığı genel bir izlenimdi r.
Çünkü bizim toplum yaşamımızda Reel yaşamda söz sahibi
olan Erkeklerd ir ve Sanal alemde de çoğunluğu Erkekler
oluşturmaktadırlar
ve Erkek Userlerin Sanal Alemde İslami Realiteyi korumadak i
başarısızlığının faturasını ise reel yaşamdaki gibi Sanal alemdede
yine Bayanlar psilokolo jik zarara uğrayan taraf olarak
ödemektedirler.


Sanal Aleme çok çeşitli sebeplerl e giren Erkek Userlerin
Genel olarak Bayanlara bakış açısı istisnala r dışında
Bazı yönlerden benzerlik ler arzetmekt edir
Sanal Aleme giren Erkekleri n istisnala r dışında
Genel olarak Gelenekse l Türk Toplum yapısı karakteri stiklerin i
ve genel özelliklerini Sanal  Alemede yansıttıkları görülmektedir
Bayanlar için düşündükleri ilk başta " Saçı uzun Aklı Kısa " felsefesi dir

Bu felsefe ne insanlığa ne ahlaka nede islamiyet e yakışmamaktadır
Bazı erkekler Bayanların akıl hocalarına ihtiyacı olduğunu düşünmektedirler
Bayanların Erkekleri n istedikle ri şekilde eğilip bükülmeleri
Hem fiziki olarak hemde psikoloji k olarak

Erkekleri n istedikle ri şekile getirilme leri gereken

bir varlık olarak algıladıkları gözlemlenmektedir


Bu görüş ve fikirde hem saçma hemde yine insanlık ve islam ile bağlantısı yoktur

Erkekleri n geneli Bayanların her türlü fikir ve düşüncelerinin
Doğru olarak algılanabilmesi için Erkekleri n düşüncelerini kabul ederek
Erkekleri n düşüncelerini kabul eden bayanın düşüncesinin  bu şekilde
Doğru ve gerçek olabileceğini düşünmektedirler
Sanal Alemdeki Erkekleri n Bayanlarl a yaptıkları kısırdögü tartışmaların

altında yatan bu gerçek aslında ne İnsaniyete nede İslama sığmamaktadır
Erkekleri n Bayanlar  hakkındaki en başta gelen düşüncesi ise
Bayanların bir karşıt cins olarak Algılanmaları ve onlardan farklı şekilde

yararlanm aya çalışılması gerektiği fikir ve düşüncesidir
 
Bayanlara sürekli cinsellik içerikli mesajlar gönderilmektedir

Cinsellik sadece insana has bir kavram değildir
 
Hayvanlarında iç güdüsel olarak cinselliğe meyli vardır

Sohbet kanalına bayan nickiyle giren bir bayana
 
sanki vahşi hayvanlar gibi dört koldan saldırılmaktadır

bunun altında yatan gerçek ise

islami eğitim-ahlak-kültür ve iman seviyesin in düşüklüğüdür
 
ve bu şekilde giderse toplum olarak bunun sancılarını  herkes
hissedece ktir

Erkekleri n bu tavrı yine ne insanlığa nede islama sığmamaktadır


Dolayısıyla Bayanlarında Erkekleri gibi aynı Atom moleküllerinden
Allah c.c tarafından yaratılmış bir insan olduğu kesinlikl e göz ardı edilmekte dir
Bayanlarında farklı fikir ve düşüncelerinin olabileceği ve erkeklerl e
Her konuda aynı şekilde düşünmesi gerekmeye ceği göz ardı edilmekte dir
Hayata bakış açılarının erkeklerd en çok daha farklı olduğu

ve bunun yaratılış Fıtratı gereği farklı boyutta olması gerektiği kabul edilmemek tedir

Erkeğin fikir ve düşüncesi mantıksız ve islama uygun değilse
hiç bir bayanın bu erkeğin fikir veya düşüncesini kabul etme zorunluluğu yoktur
Ortaya sürülen ve bayanlara ithaf edilen herhangi bir konudaki fikir veya düşüncenin

kabul edilip edilmemes ine karar verecek olanda erkek değil bayandır
Bayanlar herhangi bir konuda erkeklerd en daha akıllı,mantıklı düşünebilir

ve düşüncesini ortaya sürebilir
O takdirde kabul edilmesi gereken bayanın ortaya sürdüğü fikir ve düşüncedir
Bazı Erkekler bu konuda Kuran-ı kerim ve Peygamber imizi örnek göstermektedirler 

fakat  istisnala r dışında erkekler

Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v sünnetine göre hareket

etmemekte dirler

Erkekleri n bayanlard an ne derecede takva seviyesin in

yüksek olup olmadığına da onu yaratan Rabbimiz karar verir

takva derecesin i de Allah c.c bilir bunu tesbit makamı yazıştığı erkek değildir
 
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v hayatı boyunca hiç bir zaman

boş gereksiz anlamsız ve değersiz kelimeler le cümle kurmamış
Hiç bir zaman Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v hiç kimseyle

gereksiz lüzumsuz ve boş yere konuşmamıştır

Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v  Hiç bir bayana da cinsel obje gözüyle bakmamıştır
Erkekler Fiziksel yönden bayanlard an üstün olabilirl er

fakat bu  Fikir ve düşünce yönünden veya takva yönünden

erkekleri n bayanlard an üstün oldukları anlamına gelmez
Sanal Alemde genel olarak istisnala r dışında görülen en başta gelen unsur
Erkekleri n  genel olarak istisnala r dışında Sanal Alemde dürüst olmamaları

ve sürekli yalan konuşmalarıdır ve lüzumsuz  boş gereksiz anlamsız

ve zerre kadar değeri olmayan şeylerden bahsedere k zamanlarını boşa geçirmeleridir
Bu boş zamanlarını geçirirkende kendileri ne bayanları ortak etmeleri

ve böylelikle onların kul haklarını çiğnemeleridir ve Allah c.c bunun için

mutlak hesap gününde erkekleri n bu boş ve gereksiz konuşmalarının hesabını
ve bayanlarl a geçirdikleri her saatin hesabını mutlak soracaktır
Allah c.c erkek veya bayanları dünyaya boş ve gereksiz yere konuşmak üzere değil

İbadet ve imtihan üzere yollamıştır
Sanal Alemde geçirilen her saatin ve yazılan her lüzumsuz ve gereksiz kelimenin

hesabı mutlak sorulacak tır
Allah c.c katında zerre kadar değeri olmayan kelimeler le bezenmiş

bir sanal sohbet ağındaki herşeyin hesabı mutlak sorulacak tır
Sanal alemin de yalandan ve ahlaksızlıktan başka bir şey olmadığı da hatırdan çıkarılmamalı

ve gerçekle ilgisinin olmadığı da unutulmam alıdır
İslam realizimd en yanadır utopya ile islam bir arada olmaz
Dolayısıyla Müslümanların her zaman asıl yeri gerçek hayat olmalıdır

ve sanal ile meşgul olmamaları gerekir

Bir bayan şöyle söylemektedir " Ben tanju

kardeşimizi sanaldan  tanırım iki yıldır yazışıyoruz
onun içini dışını bilirim " demektedi r

Peki iki yıldır yazışılan şeylerin tümünü kiramen

katibin hafaza melekleri kayıt altına almış

ve münker nekir sorgu melekleri ne iletmiştir

Bu kız kardeşim ahirete gittiğinde

münker nekir " kız kardeşim Allah c.c sana o gözleri

Kuran-ı Kerim ve Kütüb-i sitte okusun diye

ve bedeninid e  ibadet etsin diye

Allah c.c dünyaya gönderdi şimdi iki yıl

sen Kuran-ı kerim ve Kütüb-i sittenin
içini dışını öğreneceğine

gereksiz ve lüzumsuz yere tanju isminde

gerçek manada kimliğini ve asıl niyetini

kesinlikl e bilemediğin birinin içini dışını öğrendin

şimdi o içini dışını öğrendiğin kişi

seni ve  Allah c.c 'ın  nurdan yaratarak verdiği

gözlerini ateşten gelsin kurtarsın " dediği zaman

ne cevap verecekti r

Bu konunun detaylı sekli alttaki linkte mevcuttur tıklayarak okuyunuz

http://www.sibel-islam34.tr.gg/SANAL-ALEM-_-GER%C7E%26%23286%3BE-D-Oe-N-M-Ue-SL-Ue-MAN-KIZ-KARDE%26%23350%3B%26%23304%3BM.htm?PHPSESSID=ec88fe8671e45642ac1cdddb84bbde2c


öyle bir yüzyıldayızki reel hayatta kimsenin niyetini

ve gerçek karakteri ni tesbit edemiyoru z

sanal alemde tesbit edilmesi zaten mümkün değildir


sanal alemde kız erkek sohbeti kesin helaldir diye

bir ayet ve hadis yoktur

ve şüpheli bir konudur ve islam şüpheli şeylerden kaçınmamızı öğütler


Müslümanlar eğer sanal aleme giriyorla rsa tek anlatmala rı gereken şey
Sanal ile İslamın bu yüzyılımızda olduğu şekliyle bir arada olamayacağı

gerçeğini anlatmala rıdır

Sanal alemde islam var olabilir islam her yerde var olmaya muktedird ir

fakat örneği verilen bu tür  şekillerle ve böyle eksik

islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesiy le  islamın sanal alemde

Hak ve hakikat bazında varlığını hissettir mesi zor olacaktır

Bu şekliyle sanal alem ancak islamı bazda sadece bidat görünümü arzetmekt edir
Eğer islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi yükselirse

ve bu  bilinç toplumda yaygınlaşırsa ancak o zaman

Sanal alemde islamın Hak ve Hakikatle ri varlığını bizlere hissettir meye başlar
 
 

http://www.gulistandergisi.com/dergi_oku.php?id=619
http://www.delikanforum.net/soralim-bulalim-bilelim/82964-sanal-alemde-bay-bayan.html
http://www.muslumannesil.net/islami-hikayeler/10637-chattin-ic-yuzu-1-a.html
http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=458653&page=8
http://www.turkish-media.com/forum/lofiversion/index.php/t120293-100.html
http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=471531&page=7
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1754
http://www.zehirliok.com/node/1653
http://asrisaadet.wordpress.com/2006/09/20/kuranda-kadin/
http://www.tevhid.gen.tr/sohbet-muhabbet-bahcesi/12549-bayan-baylarin-chatteki-gorusmeleri-imdat-sezer/
http://www.sivaslilar.net/forum/archive/index.php/t-28732.html
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2546
http://www.velfecr.com/ziyaretcidefteri.php?sayfano=22
http://www.mumsema.com/hadis-tarihi-hadis-usulu/155-35-islam-kardesligi-ve-muslumanin-haklari.html

BAYAN-ERKEK KONTRAST KARAKTERL ER
 
Konumuzun Ana Teması Bayan-Erkek Karakterl eri
aralarındaki farklar veya benzerlik ler
Erkeklere göre kadın tipleri
Kadınlara göre erkek tipleri
v.s gibi konulardır aşağıdaki linkleri
tıklayarak
bu Ana Temaları içeren konuları okuyabili rsiniz

http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11950
http://www.evlilikler.com/evlilikler/erkeklerhakkinda.php
http://www.baktabulum.com/hanimlarin-yeri/18101-hanimlari-depresyona-sokan-erkek-tipleri.html
http://www.depobilgi.com/konu_515.html
http://www.webhatti.com/ask-and-sevgi/8820-top-10-erkek-tipleri.html
http://www.ilgilisite.com/haber_detay.asp?haberID=353
http://www.nektarin.com/ayrinti-kadinlarin-begendigi-erkek-tipleri.html
http://www.kadinlar.net/gule-gule-dedirten-erkek-tipleri.html
http://www.tatliaskim.com/erkeklere-ozel/322200-zor-erkek-tipleri-ile-basa-cikin.html
http://www.flortcafe.com/kadinlari-depresyona-sokan-erkek-tipi--haber-detay-314.html
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=erkek+tipler
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=kad%C4%B1n+tipleri
http://www.haberler.com/erkeklerin-aradigi-kadin-tipleri-haberi/
http://www.zehirliok.com/node/1921


« Son Düzenleme: Mart 15, 2010, 07:26:46 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes