+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 1. BÖLÜM  » 3 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 1. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR - FLÖRT - LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR - FLÖRT - LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 4967 defa) Seçenekler Arama
« : Kasım 18, 2008, 03:53:52 ÖS »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR - FLÖRT - LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZL IK NEDEN ARTIYOR - FLÖRT   
KONU İÇİN LÜTFEN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARA K OKUYUNUZ
 
http://www.utopya34.tr.gg/35-_-SANAL-ALEM-_-SANAL-ALEMDE--AHLAKSIZLIK-NEDEN-ARTIYOR.htm

SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AHLAKSIZL IK NEDEN ARTIYOR


Sanal alemde gerçekten islamı savunan sitelerde n ve buradaki

yöneticilerden Allah c.c razı olsun ve onların islamı savunmala rında

Allah c.c başarılarının devamını  nasip eylesin inşallah
Sanal alemdeki ahlaksızlığın artmasının Teknoloji k Psikoloji k Sosyoloji k
veya Ekonomik çok çeşitli nedenleri vardır
Sanal alem ve etkileri daha Sanal alem
Türk-İslam toplum yapımızın içine alınmadan araştırılamadığından
Getireceği sonuçlar ciddi olarak Dini ve Bilimsel kişi yada kurumlarc a
araştırılamadığından
Batı endeksli olan her yenilik toplum bünyemize araştırılamadan
incelenem eden girdiğinden
Uygunluğu test edilemede n
ve testi yapılamayan her türlü materyali n kontrolüde yapılamadığından
ahlaksızlığın boyutları artmaktadır
Şimdi ise müsbet ve menfi sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz
ve artık geriye dönüşü olmayan bir yola girilmiştir
Batı kültüründen devşirme Sanal Alem ile
Türk-İslam toplumund aki ahlaksızlık gün geçtikçe artmaktadır
Çünkü Sanal alem bize has bir olgu değildir
ve Batıdan bize uygun formata indirgene meden ithal edilmiştir
Bilim ve teknoloji de geri oluşumuz yüzünden
her türlü bilişim teknoloji si bize Batının emperyali st kültürüyle birlikte

geçebilmektedir
Dini olarak kesin hükümleri sorgulana madan
tartışılamadan ve sonuçlarını içeren bir rapor deklare edilemede n ithal

edilmiştir
Sanal alem tutkusu toplumumu zda korkunç boyutlara ulaşmıştır
ve aileler bu konuda bilinçlenmeye çalışmadığından
 Anne ve Babalar çocukları kadar Bilişim teknoloji sine
ve  getirdikl erine yakın olamadıklarından
ve Gençlerimizi de bu yüzden aileler kontrol edemedikl erinden
Sanal Alemdeki ahlaksızlık gün geçtikçe artmaktadır
Ekonomik yönden olumsuz etki altında olan gençlik
evlilik yapamadığından evlilik yerine Sanal alemi tercih eder hale

gelebilme ktedir
Sanal alem gerçekte yaşanılamayan her türlü fantazini n
yaşanabileceği alan olarak algılanılmaya başlanmıştır
Ahlaksızlığın başlıca gerekçelerinden biride
işte bu hatalı algılanma sonucunda oluşan
nefs-i emarenin yanlış etkilenişindendir
Bu konuda Dini ve Bilimsel kişi yada kurumlarc a
araştırmalar ve gençliğe telkinler yeterli olamamakt adır
Bu konunun Türk-islam toplum yapısına etkileri
müsbet yada menfi olarak sürekli incelenme si sağlanamadığından
ve medya ile sonuçları yeterince aktarılamadığından dolayı
ahlaksızlık artmaktadır 
Gençliğimize Sanal Alemin Sosyoloji k- Psikoloji k ve Ahlaki bazda
zarar verir hale gelmesind eki en büyük neden ise
Gençliğimizin İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi yükseltilemeden
ve Sanal Aleme ait yeterince verilere ve gerekli bilince eriştirilemeden
Sanal Alem tutkunu haline gelmesine seyirci kalınmasından

kaynaklan maktadır
Bu konuda önce ailelerde daha sonra tüm toplumun katmanlarında
bir bilinçlenme mevcut olmadan
gençlerin bir denek gibi Sanal Alemdeki ahlaksızlığın içinde kıvranmasına
seyirci kalındığındandır
Şimdi ise bu artan ahlaksızlığın sonuçları karşısında
bir şey yapılamadan beklenilm ektedir
Ahlaksızlık artarak ilerlemek tedir
ve hala Sanal alemdeki Sohbet Chat ile başlayan süreç
sanki yüzyıllardır bizim toplumumu zda varmış ve gayet normalmiş
ve bizim toplum yapımıza uygun hale getiriler ek nötralize edilmiş gibi
oluşan ahlaksızlıklara da hala duyarsızca seyirci kalınmaktadır


Bazı sohbet Chat sitelerin de genel olarak çeşitli konular pervasızca

yazılabilmekte

ve Türk-İslam yapımıza uygun  konularda

yeterince bilinçli hareket edilememe ktedir
islami konular bile tartışılmakta fakat çeşitli nedenlerd en

dolayı bazı sıtelerde

sanal alemin gençliği ahlaksızlığa ittiği konusu hakkında

tartışılmamaktadır

Bu yüzdende bazı sohbet chat sitelerin de bu konuda

yeterince bilinç aktarılamadığından dolayı ahlaksızlığın

önüne

geçilememektedir


Bu konuda  toplumsal bir bilinç oluşmadığından Sanal Alem konusunda

duyarsızlık had safhaya çıktığından dolayı

olumsuzlu klara seyirci

kalınmaktadır


Her türlü olumsuzluğa 
Duyarsız ve seyirci kalındıkça da
ahlaksızlığın artmasından başka ne olabilir ki
her fert  kendi çapında  bundan etkilenme ktedir
ve fertlerin  oluşturduğu toplumumu zda
Sanal Alem konusunda ahlaksızlaşmaya
malesef devam etmektedi r

http://www.utopya34.tr.gg/14-_-SANAL-ALEM_-AHLAKSIZLI%26%23286%3BIN-TEMELLER%26%23304%3B-VE-EVR%26%23304%3BM%26%23304%3B-.htm

SANAL  ALEM - AHLAKSIZL IĞIN TEMELLERİ  VE EVRİMİ

Sanal Alem -  Ahlaksızlığın Temelleri ve Evrimi  demekteki kastımız şudur.
Bizler Müslüman olduğumuz halde,İslami Realitede n yıllardır kopmaya çalıştık.
Sürekli Avrupa-Batı Kültür,Medeniyet ve Ahlakını örnek aldık ve almaktayız.
Batı'dan Ahlak yerine,Bilim ve Teknoloji yi almamız gerekirdi fakat almadık.
Batıdan aldığımız ahlaksızlıkla;Batı ile birlikte bizde aynı evrimi geçirmekteyiz.
Ahlaksızlığın temelleri ilk İnsanın yaratılışı ve Şeytanın onu aldatışı ile başlar.
Günümüzde ise Avrupa-Batı kültürüyle birlikte ahlasızlığın evrimi devam etmektedi r.
Batı'nın Ahlaksızlığı,Dünyayı yöneten Siyonist gücün emriyle devam etmektedi r.
Ahlaksızlığın gelişimi,bilim ve teknoloji ylede desteklen erek evrimleşmektedir.
Bu artık önü alınamaz bir süreç haline gelmiştir ve artarak devam edecektir .
Bilgisaya r kullanmak bir çağdaşlık örneği değildir,eğer üretecek teknoloji yoksa.
Otomobill erimiz  gibi Ahlakımız'da  montaj ve üretmeden tüketmek peşindeyiz.
Şİmdi Sanal Alemde ahlakımızı ,dinimizi ve gençliğimizi tüketmeye çlışıyoruz.
Yıkımı görmek için müneccim olmak gerekmez,her aklı-selim görüyor sonumuzu.
Bu toplumun her geçen gün nereye gittiğini hepimizi görüyoruz,gerçekler ortada.
Evrim geçiriyoruz,kuşaklar arası çatışmalar ve huzursuzl uklar  olacaktır elbette.
Baba internetl e büyümemiştir ,ama,evladı gerçeklerden kopuk Sanal Alemdedir .
Babalara düşen görev evladını anlamasıdır " Bizde Genç olduk ,bu yollardan geçtik " diyen Babalar

Sizin geçtiğiniz yollarla şimdiki yolların ilgisi alakası yoktur,sizin bildiğiniz gibi yürümüyor şimdi işler.
Köprüler havaya uçmuştur,İslami Realite yerine Batı Ahlakı ve Sanal Alem vardır.
Sizin bildiğiniz gençlik yok karşınızda ve artık o tür gençliğin nesli tükenmiştir.
Gençlik Batı Ahlakı ile birlikte,İslami Realite ve kimliğinden kopmuştur.
Şimdi gurur duyabilir ler,Bilgisayar kullanmayı gelişmişlik sayan,Batı hayranları.   
Kağıt ve Mürekkeple .Bilim ve teknojloj ik evrimini geçirmemiş bazı toplumlar da.

Bilgisaya r, internet veya ile Sanal Alem veya sohbet ,ahlaksızlık yaymaktan başka hiç bir işe yaramaz.
Bilgisaya r ,Bilim ve teknoloji nin olduğu ülkelere has bir gelişmişlik sembolüdür.
Bizim ülkemizde henüz Nobel Kimya  veya Fizik ödülünü almış Bilim adamı yoktur.
Ancak pornograf ik sitelere girişte Dünyada 1 .olduğumuz resmi olarak belgelend i.
Bizim Bilim adamlarımız ,NASA üssünde Amerika'da görev yapmaktadır.
Ülkemizde Bilim ve Teknoloji yerine ahlaksızlık üretilmektedir.

Sanal Alemde Ahlaksızlığın Temelleri çok sağlam atılmıştır ve evrimi devam edecektir .
Tutunulac ak tek bir dal vardır İslami eğitim-kültür-ahlak ve imanımız.
Bazı islami Sohbet Chat sitelerin de ise İslami Realite dışına çıkılmaktadır.
Dolayısıyla bazı İslami Chat Sohbet sitelerid e Batı'nın istediği gibi
Ahlaksızlığın evrimine bilerek yada bilmeyere k katkıda bulunmakt adırlar.
Gerçekten İslamı savunan sohbet ve Chat siteleri ve burada görev yapan gerçek Müslümanlarda vardır.
Allah c.c onlardan razı olsun ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah.
Ancak bu gerçekleri değiştirmeyecek ve gençlerle birlikte toplumumu zun Ahlaki çöküşünü durdurama yacaktır.
Bu konuyla ilgili yaklaşık 300 forum ve diğer tür site taranmış olup aşağıdaki bazı siteler
buraya örnek olarak aktarılmıştır.
Linklerin i tıklayarak giriş yapabilir okuyabili rsiniz.

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=576893
http://www.giritturk.com/idakanis-iliskilerde-az-emek-veren-iliskiyi-cabuk-tuketenmidir-t6377.html
http://www.tekplatform.com/anketler/333807-sizce-sanal-ask-dogrumudur.html
http://www.zehirliok.com/sanal_seks?page=3
http://www.istanbulgunebakis.com/haberdetay.asp?id=703
http://tvcapture.eu/root/bayanlar-kulubu/47747-chat-ve-msn%3B-evlilikleri-tehtit-ediyor.html
http://www.minare.net/tr/islami-sohbet/
http://www.istikamet.eu/showthread.php?t=17048
http://www.gercekhayat.com/bolum.php?action=yazidetay&yaziid=385&sayi=338
http://www.turkeyif.com/suc_ve_flort_icin_internet_cybercoder-t28222.0.html
http://www.sanalgenclik.com/forum/f348-kose-yazilari/210-kisi-din-degistirdi-52793/
http://www.turkpsikoloji.com/node/226
http://www.moralhaber.net/6114_Sanal-aska-koca-kulak.htm
http://www.bydigi.net/sinirsiz-muhabbet-burada/197471-sanal-kendini-asti.html
http://halityilmaz.azbuz.com/bolum/CHAT-YAPMAYIN/catID=517525
http://www.pertekliyiz.biz/eBoard-file-print-fid-12-tid-32.html
http://alikahya.blogspot.com/2006/07/sanal-alem.html
http://hak-dilaram.com/haber_siyaset/749-chat_msn_evlilikleri_tehdit_ediyor.html
http://www.haber7.com/haber/20051219/Evli-ciftlerin-internetten-chat-itiraflari.php
http://www.yeniklasor.com/q-44736-Sanal-Sevgili-Tehlikesi%21%21%21.html

http://www.zehirliok.com/klm/sanal-alemin-zehirli-ve-yalanci-ask-ziyafetlerine-aldananlar.html
http://forum.islamiyet.gen.tr/islamda-aile-hayati/71522-flortun-zararlari-tum-yonleri-ve-sebepleriyle.html
http://www.dilbeste.net/chat.html
http://www.cadde.eu/forum/83391-post1.html
http://www.forumvadisi.com/islamiyet/355312-dinimizde-erkek-kadin-munasebeti-onemi.html
http://www.forumalternatif.net/showthread.php?t=6767
http://gullerevurgun01.spaces.live.com/
« Son Düzenleme: Mart 15, 2010, 07:24:39 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes