+ ISLAMGREEN34 NEW WORLD » WEB INTERNET SITES TECHNOLOGY POWER  » CHAN-SERVER CAPTAIN (Moderatör: İman_Power)
 IRCD CAPTAIN

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: IRCD CAPTAIN  (Okunma Sayısı 7182 defa) Seçenekler Arama
« : Şubat 01, 2009, 01:32:58 ÖS »
admin
Ziyaretçi
IRCD CAPTAIN

IRCD CAPTAIN

IRCd Komutları   
Who komutu ile birlikte kullanila n parametre ler;

a: Kullanici lari mesgul (away) durumuna göre listeleme kte kullanili r.

c: Belirtile n kanalda ki kullanici lar arasinda listeleme yapar.

g: Kullanici lari username (isim) bölümlerine göre listeleme kte kullanili r.

h: Kullanici lari host bölümlerine göre listeleme kte kullanili r.

i: Kullanici lari IP Adresleri ne göre listeleme kte kullanili r.

m: Belirtile n kullanici moduna sahip olanlari listeleme kte kullanili r.

n: Kullanici lari kullandik lari nicklere göre listeleme kte kullanili r.

s: Belirtile n sunucuda bulunan kullanici lar arasindan listeleme yapmakta kullanili r.

u: Kullanici lari ident bölümlerine göre listeleme kte kullanili r.

M: Kullanici ile ortak olunan kanal varsa görmekte kullanili r.

I: Kullanici nin gerçek baglanti adresini gösterir.

Whowas :

Kullanimi: /whowas nick

Cycle :

Kullanimi: /cycle #kanaladi

Names :

Kullanimi: /names #kanaladi

Ison :

Kullanimi: /ison nick

/ison nick nick

Join :

Kullanimi: /join #kanaladi

/join #kanaladi,#kanaladi2

/join #kanaladi sifre

/join #kanaladi,#kanaladi2 sifre sifre2

Part :

Kullanimi: /part

/part #kanaladi

Motd :

Kullanimi: /motd

Kurallar :

Kullanimi: /kurallar

Lusers :

Kullanimi: /lusers

Map :

Kullanimi: /map

Quit:

Kullanimi: /quit

/quit mesaj

Ping:

Kullanimi: /ping hedef

Helpop:

Kullanimi: /helpop

Version:

Kullanimi: /version

Stats:

Parametre ler:

B: (banversio n) Yasakli versiyonl ari listeleme k için kullanili r.

b: (badword) Kötü/Yasakli kelimeler i listeleme k için kullanili r.

C: (link) Link bloklarin da belirtilm is olan içerikleri listeleme k için kullanilm aktadir.

d: (denylinka uto) Otomatik olarak reddedile nler blogunda belirtilm is içerikleri görüntülemek için kullanilm aktadir.

D: (denylinka ll) Deny link bloklarin in tümünde belirtilm is olan içerikleri görüntülemek için kullanilm aktadir.

e: (exceptthr ottle) Except throttle blogunda belirtilm is içertikler görüntülenir.

E: (exceptban) Except ban ve except tkl bloklarin da belirtilm is olan içerikler görüntülenir.

f: (spamfilte r) Spamfilte ra ekli metinleri n listesini görüntüler.

F: (denydcc) Dccdeny olarak ekli içerikleri görüntüler.

G: (gline) Gline ve Gzline atilmis maskeler listesini görüntüler.

I: (allow) Allow bloklari içeriklerini görüntüler.

j: (officialc hans) Resmi kanallar listesini görüntüler.

K: (kline) Kline, zline vb. içerikli bloklarin listesini görüntüler.

l: (linkinfo) Link bilgisini görüntüler

L: (linkinfoa ll) Mevcut tüm linklerin bilgisi görüntülenir.

M: (command) Bütün komutlari ve bu komutlari n kaç kez kullanild iklarini görüntüler.

n: (banrealna me) Realname (gerçek isim) bloklari listesini görüntüler.

o: (opers) Oper maskeleri listesini görüntüler.

O: (oper) Oper bloklarin da yer alan içerigi görüntüler.

P: (port) Portlar ile ilgili bilgileri görüntüler.

q: (sqline) Sqline listesind e yer alan maskeler görüntülenir.

Q: (bannick) Ban nick bloklarin a ekli içerigi görüntüler.

r: (chanrestr ict) Kanal deny/allow bloklari görüntülenir.

R: (usage) Kullanim bilgisi görüntülenir.

S: (set) Set blogu içerigi görüntülenir.

s: (shun) Shun atilmis maskeler listesini görüntüler.

t: (tdl) Tdl bloklari içerigi görüntülenir.

u: (uptime) Sunucunun ne kadar süredir hizmet verdigi bilgisi görüntülenir.

U: (uline) U:line blogu içerigi görüntülenir.

v: (denyver) Deny version blogu içerigi görüntülenir.

Y: (class) Class blogu içerigi görüntülenir.

z: (zip) Sziplinke d sunucular hakkinda ki sikistiri lma bilgisi görüntülenir.

Z: (mem) Bellek kullanim bilgisi görüntülenir.

Kullanimi: /stats parametre

Links:

Kullanimi: /links

Admin:

Kullanimi: /admin

Userhost:

Kullanimi: /userhost nick

Userip:

Kullanimi: /userip nick

Topic:

Kullanimi: /topic #kanaladi baslik

Invite:

Kullanimi: /invite nick #kanaladi

Kick:

Kullanimi: /kick #kanaladi nick sebep

Away:

Kullanimi: /away

/away sebep

Watch:

Kullanimi: /watch +nick (Listeye eklemek için)

/watch -nick -nick (Listeden çikartmak için)

Dns:

Kullanimi: /dns tercih

List:

Kullanimi: /list

Parametre leri ile list komutunun kullanim alani genisleti lebilmekt edir. Bahsi geçen parametre ler asagidaki gibidir;

Maske:

Kullanimi: /raw list metin

>Sayi:

Kullanimi: /raw list >sayi

Kullanimi: /raw list Kanallari olusturul ma tarihleri ne göre listeleme k için kullanilm aktadir. Bahsi geçen olusum tarihi kanala ilk kullanici nin girdigi ana tekerrür etmektedi r.

C Parametre si:

Kullanimi: /raw list C>| Kanallari topic olusturul ma tarihleri ne göre listeleme k için kullanilm aktadir.

T Parametre si:

Kullanimi: /raw list T>|

Privmsg:

Kullanimi: /privmsg nick mesaj

/privmsg #kanaladi mesaj

/privmsg @#kanaladi mesaj

/privmsg $maske mesaj

Notice:

Kullanimi: /notice nick mesaj

/notice #kanaladi mesaj

/notice %#kanaladi mesaj

/notice $maske mesaj

Knock:

Kullanimi: /knock #kanaladi mesaj

Setname:

Kullanimi: /setname yeni isim

Mode:

Kullanimi: /mode nick +modlar-modlar

/mode #kanaladi +modlar-modlar

Credits:

Kullanimi: /credits

Time:

Kullanimi: /time

/time sunucu

Silence:

Kullanimi: /silence +nick (belirtile n nicki listeye ekler)

/silence -nick (belirtile n nicki listeden çikartir)

Belirtile n kullanici nin size mesaj göndermesini engeller. Ag ile baglantin iz koptugund a bu listesi sifirlani r. Silence listesine en fazla 15 kullanici eklenebil mektedir. Nick belirtilm eden kullanild igi takdirde listede yer alan nickleri görüntüler.Belirtilen yerel sunucuda ki saati gösterir. Sunucu belirtilm ez ise bagli bulunulan sunucuda ki saati gösterir.chatcafem.net üzerinde kullanila n ircd yapimi ve gelistiri lmesinde emegi geçenleri gösterir. Belirtile n nick veya kanalin modlarini degistirm ek için kullanilm aktadir. Mod belirtilm edigi taktirde mevcut modlari gösterir. Nick whois (kullanici bilgileri) kisminda yer alan username (gerçek isim) bilgisini degistirm ek için kullanilm aktadir. Davetsel konumdaki (invite only (+i) ) kanala disaridan mesaj göndermek için kullanilm aktadir. Bu mesaj kanalda bulunan operatörlere notice olarak ulasir. Kullanim mantigi kanala giris yapamilme k için davet talebinde bulunmakt ir.Belirt ilen hedefe notice mesaji göndermek için kullanilm aktadir. Belirtile n hedefe mesaj göndermek için kullanilm aktadir. Içerisinde belirtile n sayidan az kullanici yer alan kanallar listesini görüntülemek için kullanilm aktadir. Içerisinde belirtile n sayidan fazla kullanici yer alan kanallar listesini görüntülemek için kullanilm aktadir. Kanal adinda belirtile n metni içeren kanallar listesini görüntülemek için kullanilm aktadir. Içerisinde en az 1 (bir) kullanici olan kanallar listesini, bu kanallari n basliklar ini ve içerisinde bulunan kullanici sayisini görüntüler. Sunucunun dns önbelleklenmesi hakkinda bilgi görüntülenir.Belirtilen kullanici yi uyari listenize eklemek için kullanili r. Bu listeye eklenen kullanici online oldugunda otomatik olarak haberdar olursunuz . Sunucu ile baglantin iz koptugund a bu liste kendiligi nden sifirlani r. Standart ayarlar dahilinde watch listesine en fazla 128 nick eklenebil mektedir. Whois (Kullanici bilgisi) bilgileri nize belirttig iniz sebep ile mesgul oldugunuz bilgisini eklemek için kullanilm aktadir. Sebep belirtilm eden kullanimi away konumunda n çikmanizi saglamakt adir.Beli rtilen kullanici yi belirtile n sebep ile belirtile n kanaldan uzaklasti rmak için kullanilm aktadir. Kick komutunu kullanabi lmek için kanalda operatör konumunda olmaniz gerekmekt edir. Belirtile n kullanici yi belirtile n kanala davet etmek için kullanilm aktadir. Invite komutunu kullanabi lmek için kanalda operatör konumunda olmaniz gerekmekt edir. Belirtile n kanalin basligini belirleme k ve/veya degistirm ek için kullanili r. Baslik belirtilm ez ise belirtile n kanalda ki mevcut basligi görüntüler. Belirtile n kullanici nin IP Adresini görüntülemek için kullanili r.Belirti len kullanici hakkinda; Kullanici adi, hostu, away durumu ve gerçek ismi gibi bilgileri tek satirda görünteler.Sunucu yönetimi bilgisini görüntelemekte kullanili r.Aga bagli tüm linkleri listeleme k için kullanili r.Paramet releri ile kullanimi nda sunucu hakkinda istatikse l bilgileri gösterir. Parametre siz kullanara k mevcut parametre ler ögrenilebilir. Stats parametre lerini kullanici larin görüntüleyebilmesine açmak mümkündür. Fakat genellikl e bu tercih edilmez.c hatcafem. net 'te kullanila n ircd sürümü, özellikleri hakkinda bilgi verir. chatcafem .net ircd komutlari yardim sistemini görüntüler. Sistemde gösterilen yol takip edilerek kullanila bilir tüm ircd komutlari hakkinda bilgi alinabili r.Belirti len hedefe ping gönderir, hedeften PONG yaniti gelmesi servera bagli durumda olundugu anlamina gelmekted ir.Belirt ilen sebep ile sunucudan ayrilmak için kullanili r. Istege bagli olarak sebep belirtilm eden de kullanila bilmekted ir.Severa bagli linkleri ve bu linklerde ki kullanici sayilarin i gösterir (Grafiksel sunucu haritasi)Bagli bulunulan linkte ki kullanici sayisi, ag üzerinde ki toplam kullanici sayisi ve en yüksek kullanici sayisi gibi bilgileri gösterir.Server yöneticileri tarafinda n belirlene n kurallar listesini gösterir.Düzenlenebilir sunucu vitrinini gösterir.Belirtilen kanaldan çikis yapmak için kullanili r. Kanal adi belirtilm ez ise aktif bencerede ki kanaldan çikis yapilir.B elirtilen kanala giris yapmak için kullanili r. +k modunda olan bir kanala girebilme k için kanala giris sifresini join komutu ile birlikte uygulamak gerekmekt edir.Beli rtilen kullanici larin sunucuya bagli olup olmadigi bilgisini verir.Bel irtilen kanada ki kullanici lari listeleme kte kullanili r.Belirti len kanalda çikis-giris islemleri ni pesisira uygular.B elirtilen kullanici nin yakin geçmisteki baglanti adresi bilgileri ni gösterir. Kullanici nickini degistird ikten veya ag ile baglantis i koptuktan sonra islev görür. Geçmis adres bilgileri sürekli olarak saklanmaz . Sunucu yogunlugu na bagli olarak adres bilgileri ne ulasabilm e süresi azalir. Bu komuttan verim alabilmek için kullanici çiktiktan en geç birkaç dakika sonra kullanilm asi önerilir.
irc.chatc agfem.net irc agi üzerinde; kullanila bilir kullanici komutlari nin tümü asagida mevcuttur .

Nick :

Kullanimi: /nick yeninick

Whois :

Kullanimi: /whois nick

Who :

Kullanimi: /who [+|-][acghimnsuMRI] [maske]
Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes