+ ISLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAMGREEN34 İNTERNATİONAL NEW WORLD - İSLAM-GREEN34 CONNECTİON مرحبا بسم الله غفور رحيممرحب » ARİFLERİN YOLU ---- ŞAH-I NAKŞİBENDİ HAZRETLERİ K.S (Moderatör: İman_Power)
 ARİFLERİN YOLU ŞAH-I NAKŞİBENDi HAZRETLERİ K.S - LÜTFEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: ARİFLERİN YOLU ŞAH-I NAKŞİBENDi HAZRETLERİ K.S - LÜTFEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 21095 defa) Seçenekler Arama
« : Mart 02, 2009, 04:52:22 ÖS »
admin
Ziyaretçi
ARİFLERİN YOLU ŞAH-I NAKŞİBENDi HAZRETLERİ K.S - LÜTFEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ARİFLERİN YOLU ŞAH-I NAKŞİBENDi HAZRETLERİ K.S - LÜTFEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINI Z


http://site.mynet.com/arifleryolu/menzilozel.htm
http://www.ebediyyen.biz/showthread.php?t=2254
http://altinsilsile.altinoluk.com/index.php?pId=567
http://www.ebediyyen.biz/forumdisplay.php?f=76
http://www.menzil.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1844&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.dervisan.com/silsile/16naksibend/index.html
http://www.semerkanddergisi.com/
http://www.semerkandaile.com/
http://yukarikayalar.wordpress.com/category/sah-i-naksibend-hz/
http://www.tasavvufalemi.com/sayfa.php?yaziNo=104
http://www.konyevi.net/yazi_ayrinti.php?yazi_no=654
http://www.ahsenforum.com/tasavvuf/1471-tovbe-ve-intisap.html
http://www.menzil.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20&mode=&order=0&thold=0
http://islamingulleri.org/index.php?PHPSESSID=a7f35191ad05c391ef006c905aaa4d91&board=30.0
http://www.islamiyasam.com/Forums-file-viewtopic-t-1782-view-next.html
http://hizmetnimettir.benimforum.org/-sadat-i-kram-f18/sadat-i-kramin-smler-t115.htm
http://www.muhabbetullah.com/smf/index.php?board=83.0
http://myvizyon.blogcu.com/hace-muhammed-bahauddini-sahi-naksibendi_2352536.html
http://ilahi.wordpress.com/2008/03/11/sahi-naksibendi-belgesel/
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=960
http://rehber.ihya.org/yenirehber/sah-i-naksibend.html
http://www.frmtr.com/islami-resimler/799535-menzilden-goruntuler.html
http://www.seymes.com/seslisohbet.html
http://www.cennetbilvanis.com/sadat-i-kiramlar/forumlar/sadat-i-kiramlar
http://forum.vatan.tc/gavsi-sani-seyit-abdulbaki-el-huseyni-erol-ks-t20854.0.html;wap2=
http://www.minare.net/forum/onemli-sahsiyetler/sahi-naksibendi-hz-t158.0.html
http://www.mostar.com.tr/
http://forum.shiftdelete.net/din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi/72786-behaedd%CEn-buhar%CE-sah-i-naksibend-2-altin-silsile-16-halka.html
http://menzil.wordpress.com/silsile-i-sadat-i-kiram/
http://www.gencislam.com/forum/showthread.php?p=280419
http://www.dervisler.net/forum/index.php?topic=2956.0
« Son Düzenleme: Kasım 09, 2016, 04:10:29 ÖS Gönderen: admin » Logged
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2016, 04:17:37 ÖS »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 105


SEYYİDLİK KURUMU NAKIBUL EŞRAF - LÜTFEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


SEYYİDLİK KURUMU NAKIBUL EŞRAF

https://tr.wikipedia.org/wiki/Nak%C3%AEb%C3%BC%E2%80%99l_e%C5%9Fr%C3%A2f


Nakîbü'l eşrâf, ilk olarak Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında oluşturulan bir kurumdur. Bu zamandan itibaren diğer İslâm devletler inde nikâbet teşkilatı varlığını sürdürmüştür.

Nakîbü'l Eşraf, Osmanlı Devleti'nde protokole tabi değildir. Vasıtasız olarak ve vaktini kendi belirleye rek padişahla görüşebilir. Padişahın başkanlık ettiği divanlard a diğer devlet erkânından ayrı olarak padişah ile aynı sedire oturur.

Osmanlı Devleti'nde de ilk olarak sâdât nikâbeti Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Mayıs 1400 tarihinde tesis edilmiştir. İlk Nakîbü’l-eşrâf da Seyyid Ali Nata b. Muhammed olmuştur. Ondan sonra oğlu Seyyid Zeynelabi din babası gibi seyyid ve şeriflere nâzır olmuştur.

Nakîblik, Fatih Sultan Mehmed zamanında bir ara kaldırılmışsa da, II. Bayezid devrinde yeniden oluşturulmuş ve son devirlere kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu tarih görünüş olarak kuruluş tarihidir . Yoksa Osmanlının kuruluşundan itibaren seyyid ve şeriflerin öneminin olmadığı anlamına gelmez. Nakîbü'l-eşrâflık, ilmiye sınıfının en üst seviyesin e çıkan seyyidler e veriliyor du. Nakîbü’l-eşrâflar, kadılar gibi belirli bir süre için görevlendirilmiyor, uzun yıllar iş başında kalıyorlardı. Resmi giysileri, konakları ve kendileri ne hizmet eden adamlarıyla saygın bir yer tutuyorla rdı.

Osmanlı Devleti'nde nakîbü'l-eşrâflar hakkında ilk biyografi k eser Ahmet Rıf'at Efendi’nin Devhatü'n Nukabâ adlı eseridir. Bu eser 1500'lü yıllardan itibaren 1800'lü yıllara kadar Nakîbü'l-eşrâf olarak görev yapan toplam 62 kişinin biyografi sini vermiştir.

Nakîbü'l-eşrâfın başlıca görevi, İslam peygamber i Muhammed'in soyundan geldikler ine ilişkin ellerinde belgeleri bulunan seyyid ve şeriflere tanınmış olan ayrıcalıkları korumaktı. Nakîbü'l-eşrâflar, eyalet, sancak ve diğer yerleşim birimleri ndeki kaymakamlıkları vasıtasıyla bütün seyyid ve şeriflerin isimlerin i kapsayan defterler i tutarlardı. Şecere-i Tayyibe denilen bu defterler de Peygamber soyundan geldikler ini belgeleye nlerin soy kütükleriyle birlikte bulundukl arı şehir, siyâdet veya şerâfet silsilesi, evladı, ahval ve ahlakı, ikametgâhı, görevi ve durumları kayıtlı idi.

Seyyid ve şeriflerin kanunlara aykırı tutum ve davranışları görüldüğünde veya herhangi bir suç işlediklerinde, İstanbul'da Nakîbü'l eşrâf, taşralarda ise nakîbü'l-eşrâf kaymakaml arı tarafından yargılanır, gerekli cezaya çarptırılırlardı. Yöneticiler ve kadılar bu işe karışamazlardı. Halktan ayırt edilmeler i için başlarına yeşil sarık sarmaları mecburi idi.

Nakîbü'l-eşrâf kaymakaml arı, İstanbul'dan Nakîbü'l-eşrâf'ın sadrazama mektupla sunulmasından sonra atanırlardı. Genellikl e bir yıllık süre için atanan nakîbü'l-eşrâf kaymakaml arının atanmaları mektuplarında, doğrudan kaymakam atanan kişiye hitap edilmekte olup, seyyidler in üzerlerine kaymakam olarak tayin edildikle ri bildirild ikten sonra, göreve tayin edildikle ri tarih yazılır ve daha sonra görecekleri işler açıklanırdı.

Seyyidler in haklarının korunması, arûsiyye ve tevcihiyy e gibi vergileri n aldırılmaması, bunlara hürmet edilmesi, sahte seyyidlik iddiasında bulunanla ra müsaade edilmemes i, seyyidler in tespit edilerek İstanbul'a bildirilm esi ve bunların halktan ayırt edilebilm eleri için yeşil sarık ve cüppe giydirilm esi gibi yapacakla rı işler açıklandıktan sonra, Nakîbü'l-eşrâf'ın imzası ile tamamlana n atama mektuplarının, Isparta Şer‛iyye siciline kaydedilm esi ile birlikte atama işlemi de tamamlanmış olmaktaydı.

Atanan nakîbü'l-eşrâf kaymakaml arı, Nakîbü'l-eşrâf’ın sancak merkezler inde uygun gördüğü kadılardan, müderrislerden, eski nakîbü'l-eşrâf kaymakaml arından veya eşraftan birisi oluyordu.

Seyyid ve şerif oldukları belgelerl e ispatlanmış olan bu kişilere toplum tarafından çok büyük saygı, sevgi ve itibar gösterilmiştir. Aynı zamanda devlet de onları vergi verme ve benzeri bütün kamu yükümlülüklerinden muaf tutmuştur. Kendileri nden önceki Türk ve İslâm devletler indeki yerleşmiş uygulama gibi, Osmanlı Devleti’nde de seyyidler askeri sınıfdan muaf tutulmuştur. Örneğin, 16. yüzyıl'da Hamid Sancağı’nda vergiden muaf olanlar arasında şerifzâde, âl-i Rasul ve seyyidler in de yer aldığı görülmektedir. Toplam 26 adet olarak sâdât-ı kirâmın vergiden muaf olduğu kayıtlara geçmiştir.

18. yüzyıl'da, nakîbü’l-eşrâf kaymakaml arının bir kısmı da birtakım yolsuzluk işlerine karışmaktaydılar. Bazı kazalarda, nakîbü’l-eşrâf kaymakaml arı "harc-ı ma‛kûl", "devriye", "tevcih", "sâdât akçesi", "arûsiyye" isimleriy le tekâlif-i şakka gibi sonradan uydurulan vergiler toplamaya başlamışlardı. 24 Eylül – 3 Ekim 1759 tarihinde Rumeli ve Anadolu'daki kadılara, nâiblere ve nakîbü’l-eşrâf kaymakaml arına gönderilen bir fermanda, nakîbü’l-eşrâfların seyyidler den sorumlu oldukları, uygunsuz hareketle rinde onları yakalamal arı, seyyidlik iddialarında bulunanla rı derhal İstanbul'a göndermeleri, alınan haksız vergileri n hemen iade edilmesi ve bu işlerin takibinde Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed Emin Efendi’nin yetki sahibi olduğu açıklanmıştır. O dönemde, bu gibi haksız yere para tahsil edilmesin i yasaklaya n Vezir-i Azam Mehmed Ragıb Paşa'nın da mektubu mevcuttur


Logged
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2018, 01:26:08 ÖS »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 105


İNGİLİZCE VE HAKİKAT - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İNGİLİZCE VE HAKİKAT  

NİHAT FARUK EKİNCİOĞULLARI

FORUM İSLAMALATURKA İSTANBUL  2007

İngilizce dil eğitimi konulu
aşağıdaki
yazıyı okumanız için alıntıladık
Ancak aşağıdaki yazıyı okumadan önce
Benim bilimsel konularda
İngilizce isimleri ve kavramları orjinal haliyle kullanara k yazı yazdığım için
Eleştirildiğimi görüyorum
Allah razı olsun sizlerden
Demekki avrupadak i şehir isimlerin i
veya bilimsel terimleri orjinal hali olan İngilizce ile yazarak
sizin dikkatini zi çekmeyi başarmışım
sizlerde dikkatini zi çektiği için tüm yazdıklarımı okumuşsunuz
Ve eleştirdiğinize göre
demekki bizler amacımıza ulaşmışız
Ve düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmayı başarmışız
teşekkür ederim hepinize
Önce Osmanlının ve islamın yıkılması için çabalayan
Bazı İngilizleri ve ( Siyonistl erin dünya dili ) ingilizce okuyup yazmayı
sevmediğimi belirtere k
Asıl amacımızın Osmanlı ve Türk-islam kültürünü yaymak olduğunu
belirtere k
Dikkatini zi çekmek istediğim
( Forumda daha önce yazılan
"İngilizce bilmenin önemi "  ile ilgili )
bir kaç şey yazmak istiyorum
İngilizce bir sömürgeci lisanıdır
İngiltere , dünyayı sömüren ülkelerden birisidir
Ayrıca siyonistl erin ortak dilide İngilizcedir
Osmanlıyı yıkmak için çalışan siyonistl erin kullandığı lisan ise
önce Osmanlıca idi
İslam ve Osmanlı Türk gençliği
kendisi gibi Osmanlıca konuşan siyonistl erce
Zehirlenm işlerdir
Daha sonra ise Osmanlıca yok edilerek
İngilizce ile zehirleme devam etmeye başlamıştır  
Siyonizm dünyayı kan gölüne çeviırmiştir
Yılan zehrine karşı en etkili ilaç
Yılan kanından yapılan panzehird ir
İngilizce ile zehirlenm eye devam edilen gençliği tedavi etmek içinde
Önce yılanın dilini tanımak lazımdır
Yılanın dili ingilizce dir
Türkiye gibi bir islam ülkesinde
İngilizce ile zehirlene ni Türkçe ile tedavi edemezsin iz
Gitar ve Rock ile zehirlene ni
Ney ve İlahilerle tedavi edemeyeceğiniz gibi
Konuya bu perspekti ften bakarak inceleyip araştırdıktan sonra
İngilizce okuyup yazarak
Osmanlı Türk ve islam kültürünü
Küresel anlamda İngilizlere ( sömürgeci olan her ülkeye )  
ve ingilizce konuşanlara
( Siyonistl erin ingilizce ile zehirlediği toplumlar a )
anlatmanız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum
Çünkü dünyada ingilizce okuyup yazan insanların içinde
Farklı ırk veya dinlere mensup olup  
iyi niyetli ,temiz kalpli ve hakikatle ri görmeye çalışan insanlar
mutlaka vardır
Onlara hakikatle ri ancak bir dünya dili haline gelmiş olan
İngilizce ile anlatabil irsiniz
Dünyada kan ve gözyaşını durdurmak için
Bunu yapmak aslında her müslümanın görevidir
Eğer Osmanlı bir sömürgeci devlet olsaydı
Bugün ne ingiliz kalırdı ne Amerikalı
nede ingilizce diye bir dil kalırdı
Osmanlının içindeki siyonistl er ve vatan hainleri
Osmanlıca konuşarak
Müslümanlık ve islamdan bahsedere k
Türk'üm diyerek
Osmanlının önce bilim ve teknoloji de geri kalmasını
Sonrada yıkılmasını sağlamışlardır
Endülüs'te  Aristonun Yunanca felsefesi ni anlamak için  
O çağlardaki bilim dili Arapça'yı okumak yazmak gerekliyd i
Ancak Endülüsü ortadan kaldırmak isteyenle r
Önce Arapça yazılmış bilimsel kitapların tümünü batı dillerine çevirdiler
Çeviri bittiğinde
Endülüse
ve Arapçanın varlığına gerek kalmadığı için
Endülüs islam kültürü ve Arapça eserler ortadan kaldırıldı
Arkasından zaten müslümanlar soykırımla katledile rek yok edildi
Batının çağdaş medeniyet e ulaşmasının
Ve Rönesansın temelinde ki yapı taşları işte bu yok edilen Endülüstür
Batı kültürü ( siyonizm ) sizden alacağını alır
Sonra sizin yaşamanıza fırsat vermez ve yok eder
Osmanlı'dan alacağını alan Batı
Osmanlıyı aynı şekilde yok etmiştir
Bu hakikatle ri dünyaya anlatmanız içinde
Öncelikle İngilizceyi okumak yazmak gerekmekt edir  
Hakikatle ri öğrenenler
elbette önce Endülüsü
sonra Osmanlı ve Türk-islam kültürünü anlayabil mek için
mutlaka sizin dilinizi öğrenmeye çalışacaklardır
Dünyaya islamı ve barışı yaymak için
Büyük bir devlet olmanız gereklidi r
Amacınız buysa eğer önce kendinizi dünyaya anlatmanız gerekecek tir
Bunun ilk aşamasıda zaten sizi anlayabil ecekleri dillerde
Onlara kendinizi anlatabil meniz gerekmekt edir
Kaldıki bazılarının iyi niyetli olarak ifade etmeye çalıştığı
Türkçe konuşup yazmak derken şunuda ilave edelim
Bir dil bilimcisi nin dediği dibi
" Türkçe konuşmak isteyen
hiç bir şey konuşamaz
Çünkü hiç Farsça'dır
Şey Arapça " şeklindedir
Osmanlıyı yok etmeye çalışanların ve Jön-Türkler gibilerin kullandıkları argümanlardan biride
Sözde amaç Türkçe konuşup yazmaktır
Ama daha sonra amacın bu olmadığı ortaya çıkmıştır
Aslında Jön-Türkleri kullananl arın amaçlarından biri
Türkçeyi Osmanlıca ( Batı Türkçesi ) gibi bir zengin dilden ayrıştırarak
Arapça-Farsça kelimeler den arındırmak maskesi altında
İslami kavramları anlaşılmaz hale getirmek
Ve islamiyet ile bağı koparmak
Osmanlıya bağlı olan coğrafyayı sömürmek için
Arap ve islam toplumlarıyla bağlantıyı koparmak  
Arapça-Farsça kelimeler yerinede  
Fransızça kelimeler den devşirme
Latin kültürüne benzer bir dil ve kültür oluşturmaktır
Asıl amaç Türk'lerin Osmanlı ile birlikte zirveye taşıdıkları
Türk-islam kültür ve medeniyet ini yok etmektir
Dil ortadan kalkınca
Osmanlı Türk-islam kültür ve medeniyet ini araştırma imkanıda
ortadan kalkmıştır
Irak ve Suriye Türkleri Arap alfabesiy le yazıyor
Uygur Türkleri Sogd alfabesiy le yazıyor
Kazakista n ve Kırgızistan Kril alfabesiy le yazıyor
Türkiye ise yıllardır Latin alfabesiy le yazıyor
Dünyada Türk alfabesin i kullanan bir ülke yok
Çinlilerin resim gibi zor bir alfabesi var
Ama yazıyorlar
Türkler ise Türk alfabesiy le yazamıyorlar
Latin alfabesiy le yazıyorlar
Kısacası bizler zaten Türkçe konuşmuyoruz ve yazmıyoruz
Sovyetler Birliğinin sömürdüğü bir sürü Türk bölgeleri var
Ama Azerbayca n dışında hiç biriyle Türkçe anlaşamıyorsunuz
Çünkü nasıl Türkiye'de latin kültür ve emperyali zmi ile
Türkçe dil ve kültür yok edilmeye çalışılıyorsa
Türk bölgelerinde ise Rus kültür ve emperyali zminin etkisi var
Bu hakikatle ri dünyaya anlatmanız sizin görevinizdir
Bunu ancak
Dünyanın en çok kullandığı ortak dil olan ingilizce ile yapabilir siniz
İngilizce bilmiyors anız eğer
Türk-islam coğrafyasına ve dünya ile insanlığa
Kurulan tuzakları öğrenemezsiniz
ve
Tuzaklard an korunmak için birlik oluşturmayı
dünyaya öğretemezsiniz


İNGİLİZCE VE HAKİKAT  

NİHAT FARUK EKİNCİOĞULLARI

FORUM İSLAMALATURKA İSTANBUL  2007

« Son Düzenleme: Nisan 21, 2018, 02:06:01 ÖS Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes