+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 1. BÖLÜM  » 3 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 1. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - İSLAMİ MİKROMETRİK TEST İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - İSLAMİ MİKROMETRİK TEST İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 3949 defa) Seçenekler Arama
« : Mayıs 05, 2009, 07:56:00 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - İSLAMİ MİKROMETRİK TEST İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL MİKROMETRİK TEST

Aşağıdaki hazırlanmış
5 konuluk sanal testimizd e
önce konular yazılmış
daha sonra şıklar verilmiştir
önce konuyu okuyunuz
sonra sizin fikir ve düşüncenize en uygun
yanıtın bulunduğu şıkkı işaretleyiniz

Konu : 1- Sanal Alem ve Sohbet Chat sitelerin de
bazı erkekler bayanlard a yazışır ve bir süre
sonra aşık olduklarını ifade ederler gençlerin
bu aşkları sizce ne tür bir aşktır
ve sizce aşk ile sevgi arasındaki fark nedir ?

A- Sanal Alemde oluşan aşk nefsani bir aşktır
ilahi aşk statüsünde değildir
ve gençler karşıt cinsten
hoşlanma ve aşk ile sevgiyi birbirine
karıştırmaktadırlar
1 hafta yazışan " seni seviyorum "
diyerek lisan-ı aşk ile karşıt cinsle
yakınlık kurmaya devam etmektedi rler
aşk kutsal bir kavramdır
ve çocuk oyuncağı değildir
toplumumu zda ahlaki kavramlar
merhamet sevgi ve aşk gibi kavramlar
reel anlamlarını yitirmiştir
Sanal Alem ve Sohbet Chat sitelerin dede
herşey bayağılaşmıştır aşk ile sevgi
kavramlarıda bayağılaşmış
ve gerçek değerini kaybetmiştir
ve gençler sevgi ile aşk kavramını
karıştırmaktadırlar sevgi ömürlüktür
aşk geçicidir ve aşkın 9 çeşidi vardır

B- Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v
Efendimiz bir hadis-i şerifinde
" ben dünyada üç şeyi sevdim
güzel koku - namaz - saliha ve mümine kadın "
buyurmakt adırlar
Peygamber imiz s.a.v efendimiz in
buyurduğu sevgi kavramlarından
kadına olan sevgisi çok farklı bir
sevgidir ve içinde çok farklı
sevgi varyant ve varyasyon larını barındırır
sadece kadına fiziki bağlamda bir sevgi
değildir bu Peygamber imizin sevgisi
yaratılanı yaratanda n ötürü sevmek
ve diğer sevgi varyant ve varyasyon ları
hem ilahi sevgi ile bağlantılı kavramlar dır
hemde insani ögeler ile bağlantılı kavramlar dır
Sanal Alemdeki Sevgi ve Aşk kavramları ise
bazen akıl ve mantık cizgisind en uzak
aşırı duygusallık yüklü
bazen karşıt cinse aşırı ilgiyle paralel gelişen
cinsellik içerikli şekillerde cereyan etmektedi r
ve bu şekliyle Realist çizgiden uzak
kutsal aşk kavramıyla ilgisi alakası bulunmaya n
bir yakınlaşmadan ibarettir
bu tür bir yakınlaşmaya gerçekten aşk denemez
sevgi ise ömürlüktür sanal alemde oluşması zordur

C- Sanal Alemde aşk olmaz
olsada sürekli olmaz
birisi Almanyada diğeri İstanbulda
gerçek manada birbirler ini tanımıyorlar
ve erkekleri n bayanlard an hoşlanması ile
sevgi ve aşk farklıdır
erkekleri n bayanlard an hoşlanması
yaratılış fıtratının bir gereğidir
ancak bu erkekleri n bayanları
üzmeye kırmaya incitmeye
hakları olduğu anlamına gelmez 
bayan ancak erkeğin yazmış olduğu
edebiyats al yazı metinleri ne
yazılarına aşık olur kendisine değil
bu gerçek aşk değildir
karşıt cinsten hoşlanmanın
kutsal olan ve geniş açılımlı
sevgi kavramıylada ilgisi yoktur

D- Sanal Alemde aşık olunabili r
ama bu aşk uzun süreli olabilirm i bu
çok şüpheli bir durumdur
bazı erkekleri n tercihi genel olarak
1 hafta ile 3-4 ay arası süren
sanal aşklardır sonra başka bir aşk
ararlar kendileri ne
çünkü mutlaka karşısındaki
bayandan her türlü talep ve istekleri ne
yanıt alma beklentil eri vardır
bu olamayıncada aşk sona ermektedi r
hiç başlanmasa daha iyi olur bence
çünkü acı ve üzüntü verir
Dini açıdanda hiç bir ayet ve hadiste
" Chat kesinlikl e helaldir " şeklinde
bir açıklama okumadım
ve bu konuda çok farklı yorumlar var
bunlara inanarak dini hükümde vermek
sanırım sakıncalıdır
ve şüphelidir bazı durumlard a ve yine
bazı durumlard a gerçekten sohbetin 
haram ve düşüncesel zina hükmünde
olduğunu biliyorum
sanırım bunu herkeste benim gibi
biliyor fakat bildikler ini itiraf etmekten
korkuyorl ar çünkü vijdanları rahatsız
olmaktadır bu yüzden dini hükümleri
duymazdan gelirler
 
E- Bu biraz kişiden kişiye
değişen bir durumdur
sanal alemde aşıkta olunabili r
sevgilerd e yaşanabilir
ama bunun İslami Realitede
yani Kuran-Sünnet-İcma-Kıyas
çizgisindeki hükmü nedir
ve ayet ve hadislerd e
bu durum nasıl değerlendirilmiştir
ve müslümanlar olarak nasıl
bir çizgide bulunmamız gerekiyor
bu konu ayrı bir araştırma konusudur
ve bu konuda çeşitli araştırmalar
yapılmış ve deklare edilmiştir
ama işin gerçeği ben bu tür
yazıları hiç okumadım
ancak Kuran-ı kerimde
erkekleri n bayanlard an
bazı yönden üstün yaratıldıklarını
fakat asıl üstünlüğün
takva derecesin de olduğunu
biliyorum
bu yüzdende ülkesinde ve insanların
gözünde belki üstün olan Firavundu
ama ona itaat etmeyen ve Allah c.c
itaatinde n vaz geçmeyen firavunun eşi
Asiye cennetle müjdelenen dört kadından
birisidir
   
Konu : 2- " Nefs-i emaresine
her durumda hakim olabilen
gençlik dünya ve ahiret hayatında
mutlak saadete erer " cümlesini
Sanal Alem ve Sohbet Chat
sitelerin deki karşıt cinsler
arasındaki sohbet bağlamında
düşünürsek aşağıdakilerden
hangisi sizce doğrudur

A- sanal alem ve sohbet chat sitelerid e
dünyadaki her yer gibi aslında
bizim için fani dünya hayatının
ahirete açılan imtihan sahneleri nden
birisidir
ve her yazdığımız kelimeyi kiramen
katibin melekleri yazmakta
ve Allah c.c yazdıklarımızı görmekte
ve hesap gününde karşımıza bu
yazdığımız her söz gelecekti r mutlaka
bu yüzden nefs-i emaremize sahip olmamız
gerekir ve İslami Realite hükümlerinin dışına
çıkmamalıyız aksi takdirde mutlaka
musibete uğrayan ve dünya ve ahirette
bedbaht olanlarda n olabiliri z

B- Dünya ve ahirette mutluluğun
anahtarı nefs-i emarenin zevlerind en
ve şeytani tuzakların etkisinde n
Allah c.c. a sığınarak
islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyemiz i
yükselterek takva derecemiz in
nefsani arzularımıza galip gelmesini sağlamaktır
bir müslüman olarak
sanal alem ve sohbet chat sitelerin dede
bu doğrultuda hareket etmeliyiz

C- Sanal alem ve sohbet chat
sitelerin de karşıt cins ile yazışmakla
Nefs-i emarenin doyumsuzl uğu bitmez
ve onu doyurdukça açlığı artar
buna karşı en iyi çözüm nefsani oruçtur
veya sanal alem yerine gerçek yaşamda
buna en kalıcı en akıllı ve en ahlaklı
çözüm yolunu  bulmaktır   

D- Sanal alemde nefs-i emareye
sahip çıkmak her müslümanın görevidir
ancak benim iradem çok zayıf

E- Sanal alemde nefs-i emareye
sahip çıkacağız diyerek
karşıt cinsle yazışamazsak
gerçek alemde birlikte olma fırsatımız yok
veya gerçek yaşamda güvenilir insan yok
ve karşımızdaki insanı sanal alemde
gerçek hayat gibi uzun süre tanıma
fırsatımız yok veya sanal alemde
sanırım gerçekteki kadar zarar görmeyiz
ama Dini hükmü nedir bilmiyoru m
sohbet ayrı bir konudur
ancak dini hükümler
ve gerçek anlamda
islami sohbet ayrı bir konudur
 


Konu: 3- Ailelerin çocuklarını
Sanal Alem ve Sohbet Chat
sitelerin den korumak bağlamında
yeterince bilinçli olduğunu
düşünüyormusunuz

A- Hayır düşünmüyorum
çünkü Anne-Baba kendi
çocukları kadar bilgisaya r veya sanal alem
konusunda yeterince bilgili olmadıklarından
çocuklarını bilgisaya r konusunda kontrol
altında tutamamak tadırlar
çünkü çocuklarının
bilgisaya rı okula hazırlık dersleri
veya bilgi kültür ağı için değil
başka amaçlarla kullandıklarını tesbit etmek
için bilgisaya r konusunda bilgili olmaları gerekir
fakat çoğu aile bu konuda bilinçsizdir

B- Aileler genelde çocuklarının
evin dışında olmalarından daha çok
evin içinde bilgisaya r başında
veya sanal alemde olmalarından
( kimi aileler ) memnundur lar
bu yüzden bilgisaya r
veya sanal alem ile
paralel gelişen diğer olaylara karşı
bir önlemleri pek yoktur

C- Bazı aileler
Sohbet chat sitelerin de çocuklarının
psikoloji k-manevi yönden
zarar görebileceklerini düşünmezler
çünkü sanal alemi gerçekle ilgisi
olmayan ve gerçeklerden çok farklı
bir mekan olarak görürler   

D- Bazı ailelerde hem ebeveynle r
hemde çocuklar sanal alemde
olduklarından ebeyevnle rin çocuklarına
verdikler i öğütler tesirli olmamakta dır
tıpkı sigara içen Babanın oğluna
yanlış örnek olması ve oğluna
sigaranın zararlarını anlattığında tesirli
olmaması gibi

E- Sanal alem hakkında aileler bilinçlidir
ve bu bilincide çocuklarına aktarırlar 
       

Konu: 4- " Ben karşıt cinsle
Sohbet ve Chat yapıyorum
iyi niyetliyi m
ve benim kalbim temiz ve tövbe kapısıda
açık " cümlesi baz alındığında
aşağıdakilerden sizce hangisi doğrudur

A- " kalbim temiz " kelimesi
Şeytanın en çok sevdiği 12 tatlı cümleden
birisidir ve toplumumu zda genel olarak
" namaz kılmıyorum ama kalbim temiz "
gibi yorumlara neden olan ve
söz ve yazıyla ifadesi
artık bir anlam taşımayan
ve sözle değil davranışlarla
gösterilmesi gereken
ve ancak öyle algılanılabilen
bir cümleler dizisinde ndir
kimin kalbinin temiz veya temiz olmadığınıda
tesbit merci insan değil yalnızca Allah c.c
olduğundan kişilere gerçeği kapalı bir terimdir
bir anlamı yoktur
sanal alemde ise kesinlikl e bir anlam ifade etmez
çünkü nefs-i emarenin etkisinin
sürekli arzu ve istekleri tetiklediği sanal alemde
kalbin kirlenmes i anlık bir olaydır
ve niyet denilen done sabit olmayan ve değişken bir
düşüncesel faktördür
tövbe kapısı mutlak açıktır
fakat sohbet chat sıtelerinde
uygunsuz halvet ve düşüncesel
zina durumuna sürekli düşülüyorsa
bunu bilerek sanal alemde
bulunmakt a inat etmek
sanırız tövbe kapısının açık olduğunu
düşünerek sürekli aynı günahı ve haram fiili
işleme alışkanlığını doğurur
bir müslüman içinde bu hayırlı bir şey değildir
ve karşılığında mutlaka bir musibete
uğrayabilir

B- Ben kalp temizliği ve niyetin önemli olduğuna
inanıyorum elbette tövbe kapısı açıktır

C- Ben kalp temizliği veya niyetin iyiliği gibi
kavramlar a pek inanmıyorum
herkes neyin ne olduğunu ve kendinin
nasıl bir yapıda olduğunu
ve kendi psikoloji sini nasıl etkileyeb ileceğini
ve ne gibi olumsuz durumlar ile karşılaşabileceğini
ve günah ve haram bataklığına
sürüklenebileceğini çok iyi biliyor aslında

D- Ben kalp temiziliği veya niyetin önemini
biliyorum ve tövbe kapısıda mutlaka açıktır
ancak sanal alemin bir yazışma yüzüne
haram ve günaha bulaşmaya değer bir yer olduğunu
düşünmüyorum

E- hata insan içindir kalp temizde olsa
niyet iyide olsa insan hata yapar
ve tövbe eder önemli olan hatalarda n ders almak
ve aynı hatayı bir daha işlememektir 

Konu: 5- " Karşıt cinsle illa Sanala Alemde
mutlaka islami sohbet yapacak değilim
her türlü sohbet yaparım " cümlesi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A- Hayır Dinimizde kesinlikl e
sanal alem ve sohbet chat sitelerin de
karşıt cinsle her türlü sohbetin
yapılabileceğine ilişkin
ve bunu destekley ici ne bir ayet
nede bir hadis mevcuttur
bu Batıdan gelen ve dini içerikli olmadığı takdirde
bidat kapsamında sayılabilecek bir sohbet tarzıdır
ve müslümanların bu tür sohbet tarzlarından
uzak durmaları gerekmekt edir

B- Hayır Dinimizde sadece evlilik maksadıyla
karşıt cins ile yazışmaya izin verilmiştir
bunun yeride sohbet sıtesı değil
ciddi anlamda oluşturulmuş evlilik amaçlı
kurulan resmi web sitelerid ir
veya dini içerikli konular için yazışmaya izin verilmiştir
bununda yeri sohbet sitesi değil
islami sohbet sitesidir
ve nasıl bir şekilde sohbet edilmesi gerektiği
hakkında veya nasıl kıstaslarla sohbet edilirse
haram ve günaha bulaşılmayacağı hakkında
bir yığın yazı dizisi vardır
kimse bu yazıları okumuyors a
ve hala bazı sohbet chat sitelerin de
sohbet etmeye çalışıyorsa
Allah c.c bunun hesabını elbet onlardan soracaktır
başka türlü konularda karşıt cins ile sohbetin caiz
olduğuna dair dini bir otoriteni n beyanı yoktur
ve hiç bir dini ve bilimsel otoritede
sohbet chat sitelerin i kesinlikl e savunmama ktadır
bu sohbet chat sitelerin in 4000 civarında
oluşu bu sitelerde sohbetin dinimizde
caiz olduğu anlamınıda taşımaz

C- Herkes aslında her yerde her kişiyle
her türlü şeyin konuşulamayacağını
çok iyi biliyor fakat nefs-i emaresine yenik
düşüyor ve gereksiz yere haram fiile bulaşıyor

D- Bence yazışılabilir bunda bir sakınca yoktur
nasıl olsa karşıdakini görmüyoruz ve gerçek manada
tanımıyoruz benim dini hükümlerle pek ilgim yoktur
ancak islam dininde reel-sanal diye bir ayrım yoktur
ve bir müslümanın uyması gereken tüm kurallar
Kuran ve hadislerd e açıklanmıştır
islam dini kesinlikl e erkek-kız flörtüne izin vermez
bu yüzden müslüman birisi Kuran ve hadislerd e
buyurulan haramlara riayet etmelidir
hem müslümanım demek
hemde her türlü
haramın ve ahlaksızlığın olduğu
bazı sohbet sitelerin e durumun böyle olduğunu
bile bile girerek
sonrada " niyetim iyiydi kalbim temizdi "
gibi boş lafların arkasına sığınarak
müslümanlıktan bahsetmek saçmalıktır
madem müslümansın ve sohbet sıtesıne gırdın
bari islam dinini anlat
veya sanalın zararlarını anlat
lüzumsuz yere karşıt cinsle sohbet ederek
boş laflarla zaman geçirmek
islam dininde zaten caiz değil
benim dini realite ile işim olmaz
ama
müslümanım diyenlerd e
ikiyüzlülük yapmasınlar   

E- Diyanetin fetvasında islami ve ahlaki çerçevede
olması şartıyla sohbet edilebile ceğini
amacın fikir ve düşünce alışverişi olması gerektiği belirtili yor
ancak nefs-i emarenin etkisi ağır basar ise
bu sohbetin terk edilmesi gerekir
yoksa devamında haram fiil işlenmiş olur
« Son Düzenleme: Kasım 22, 2010, 03:37:40 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes