+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 2. BÖLÜM » 4 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - BASTIRILMIŞ DUYGULARIN AÇIĞA ÇIKIŞI KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - BASTIRILMIŞ DUYGULARIN AÇIĞA ÇIKIŞI KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 3705 defa) Seçenekler Arama
« : Mayıs 24, 2009, 07:45:50 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - BASTIRILMIŞ DUYGULARIN AÇIĞA ÇIKIŞI KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL ALEM BASTIRILM IŞ DUYGULARI N AÇIĞA ÇIKIŞI
Allah c.c islam için çalışan sitelerde n
ve buradaki görevlilerden razı olsun ve başarılarının
devamını nasip eylesin inşallah
http://www.islam-green34.com

SANAL ALEM BASTIRILM IŞ DUYGULARI N AÇIĞA ÇIKIŞI

FATİH ALPARSLAN
http://www.fatih-alparslan34.tr.gg

Dünyada Msn Kulanımında
Türkiye 27.5 milyon yaklaşık gibi
rakkamla 2. sıradadır
1.Amerika 2.Türkiye 3.Fransa'nın
ilk üç sırayı paylaştığı
Ve Türkiyede
30 milyon internet kullanıcısının
olduğu ve İnternette
ahlaksız siteleri ziyarette
Türkiyenin ilk başta gelen ülke
olduğu Amerikan Goggle LABS
USA şirketinin raporlarında
açıklanmıştır
Sanal alemde ve çeşitli amaçla
kurulmuş sohbet chat sitelerin de
çok çeşitli sebeplerl e yazışan kişilerin
mevcut olduğu bilinmekt edir
gayri-resmi rakkamla
ülkemizde 18 milyon kişinin bu çeşitli
formatlar da düzenlenmiş sohbet
chat sitelerin de yazıştığı
bunlardan 13 milyonunu n erkek olduğu
5 milyonunu n ise bayan olduğu varsayılmaktadır
bu 13 milyondan 7 milyon erkeğin bekar olduğu
6 milyon erkeğin evli olduğu varsayılmaktadır
5 milyon bayandan 3 milyon bayanın bekar
olduğu 2 milyon bayanın evli olduğu
varsayılmaktadır
bu istatiki bilgiler gayri-resmi olup
net olarak gerçeği yansıtmasada
ortada gözardı edilen toplumsal bir gerçek vardır
bu gerçekte şudur
evli olan bazı bayanların
evilikler inin
mutsuzluk içinde sürdüğü gerçeğidir
ve bu mutsuzluk ların nedeninin de
eşiyle paylaşamadığı bazı duyguların
yoğunluğundan
ve eşiyle anlaşmakta
zorlandığı bazı konularda n kaynaklan dığı
düşünülmektedir
evli erkekleri n ise istisnala r dışında
genelinin bayanlar gibi
evlilik hayatında mutsuzluk yaşamadığı
ancak değişiklik yaşamak istedikle ri
monoton bir evlilik hayatından sıkılarak
farklı arayışlara yönelmek istedikle rinden
sohbet chat sitelerin e girdikler i bilinmekt edir
bekar erkek ve bayanların ise
sohbet ve chat sitelerin e yönelmelerindeki
en büyük neden toplum yapımızda eksik olan
ve dolayısıyla fertlerin de yaşantısında
eksikliğini hissedere k bu eksik 
bazı donelerin yerini bu sohbet chat sitelerin de
bulunarak gidermeye çalışmak istemeler inden
kaynaklan maktadır
işin gerçeği bayan olsun erkek olsun her ferdin
psikologl arında dediği gibi hayatındaki yaşadıklarını
duygularını düşüncelerini
çevresinde bulunanla ra açıklamaktan çekindiği veya
yakınında paylaşacağı kimsenin olmayışı
veya yakınında olanların bu düşüncelerini
dinlemediği veya anlamamaz lıktan geldiği
ve sohbet chat sitelerin e bu bastırılmış
duygularını paylaşmak amacıyla girdikler i
bilinmekt edir
bu yüzden bayan olsun erkek olsun her bir ferdin
mutlaka duygularını veya yaşadıklarını paylaşacağı
Reel ortamda bir dostunun olması gerekmekt edir
bu dost belki bir bayan için teyzesini n kızı olabilir
belki bir erkek için dayısının oğlu olabilir veya başka biriside
olabilir ama mutlaka birisiyle bu bastırılmış duyguları
paylaşması gerekmekt e olup eğer gerçek yaşantısında
bunu paylaşacağı birisi yoksa sanal alem ve sohbet chat
sitelerin de gerçek kişilikleri hakkında bilgi sahibi olmalarının
mümkün olmadığı kişilerle bu bastırılmış duygularını
paylaşmaya yönelerek
psikoloji k yönden zarar göreceği muhtemeld ir
aile insan eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesin in
yükselişinde ilk basamaktır
ikincisi ise okuldur
fakat okullarda bazı önemli dersler es geçilmektedir
örneğin din ve ahlak kültürü örneğin cinsellik bilgisi
ve psikoloji
bu dersler her okulda ve her sınıfta mutlaka okutulması gerekirke n
her okulda ve her sınıfta bu dersler okutulmam aktadır
bu bahsettiğimiz dersler insanın kişilik gelişiminde
ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmakta çok önemli derslerdi r   
matematik fizik kimya veya tarih-coğrafya gibi derslerde n
çok daha önemlidir 
matematik fizik kimya veya tarih-coğrafya okumakla insan
insanlığın ana gayelerin i algılayamaz
ve kişiliği olgunluğa erişemez
matematik-tarih v.b gibi dersleri okutmak gerekir
ama bu derslerde n daha çok
psikoloji-cinsellik-din-ahlak v.b gibi sosyal bilimleri n
konusu olan derslered e mutlaka ağırlık verilmeli dir
fakat sosyal bilimler ağırlıklı
derslerin yerine sürekli aynı dersler okutulara k
dinimiz ve örfümüz gereği bazı bastırılmış duygularl a
yetişmiş toplumumu zun fertlerin in okullarda bu duyguların
rehabilit e edilmesin e yardımcı olunmayar ak
başka yerlere yönlenmesine zemin hazırlanarak
toplumumu zda kişilik yapısı bozuk fertlerin
çoğalmasınada sebep olunmakta dır
ve bu yüzden sohbet chat siteleri
ağzına kadar doludur
ve sağlıksız bir paylaşım ağı gittikçe genişlemektedir
gençlere yardımcı olunacaks a eğer
gerçek yaşamlarında bazı duygularını paylaşabileceği gerçek
bir dosta yönlendirilmeli veya
sanal ortamda sohbet chat siteleri versiyonu nda
bayan ve erkek psikologl arın olduğu bir sıte açılmalı
ve bu site sanal alemde hizmet etmelidir
veya bu rehabilit e işini kendine gaye edinmiş bazı kişilere
eğitim verilmeli ve bu sıtede görevlendirilmelidir
aksi halde bu bazı sohbet chat siteleri
gençlik açısından toplumsal bir patlamaya
doğru gidişin ayak seslerine dönüşecektir
ve bunun sancısını bütün toplum ve toplumun içindeki
her birey dolaylı olarakta olsa hissedece ktir
bunun çözüm yolları vardır ve ilk önce
islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi
nefs-i emarenin çizgisinin üstüne çıkarılmaya çalışılmalı
ve cinsellik veya psikiloji gibi sosyal bilimleri n
dallarına giren eğitimler verilmeli dir
yarın çok geç olabilir
sohbet chat sitelerin e dini ve ahlaki
boyutta eğitimli olanlar bile
ilk girdikler inde bazı kavramları yadırgıyorlar
daha sonra alışıyorlar
ve ne yaptıklarını bilmeyece k hale geliyorla r
ve dini-ahlaki kavramları sorgulaya mayacak
hale gelerek ahlaksızlaşıyorlar
çünkü bastırılmış duyguları vardır
ve bu duyguları Reelde akıllı
ahlaklı bir yakın dostuyla paylaşamamış
ve bu duyguları nötralize edecek eğitimi
ailesinde n veya okuldan alamamıştır
ve bu kişi evlendiğindede
kendi çocuğunada bu bastırılmış
duyguların dini-ahlaki-psikolojik ve cinsel bilgilerl e nötralizasyon
eğitimini kendisi almadığı için veremeyec ektir
okuldada bu kişinin
çocuğu bu eğitimi alamayacağından
başka yerlere yönelecek ve ilk tercihi
sohbet chat siteleri olacaktır
ve bu sohbet chat sitelerin dede
kendisi gibi sağlıksız kişiliklerle
birlikte olacak ve toplumumu zda
bu tür kişilerin sayısı arttıkça
kişilerin bastırılmış duyguları sohbet chat sitelerin de
patlama noktasına gelerek
kültürel ve dini erozyon
uzun vadede ülkemizi ve toplum yapımızı
olumsuz yönde mutlaka etkileyec ektir

FATİH ALPARSLAN


« Son Düzenleme: Mart 01, 2010, 10:32:51 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes