+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 2. BÖLÜM » 4 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ EVLİ BAYANLAR VE ÇİLELERİ - LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ EVLİ BAYANLAR VE ÇİLELERİ - LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 7410 defa) Seçenekler Arama
« : Mayıs 31, 2009, 01:58:44 ÖS »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ EVLİ BAYANLAR VE ÇİLELERİ - LÜTFEN TIKLAYINIZ


SANAL ALEME GİREN EVLİ BAYANLAR
VE ÇİLELERİ
 
Sanal aleme giren evli bayanlar
ve çileleriyle ilgili konuya geçmeden önce
sanal aleme ve sohbet chat sitelerin e
genel olarak girişin nedenleri hakkındaki
yazıyı okumak için lütfen alttaki linki tıklayınız
ve okuyunuz ve daha sonra yine konumuzu
okumaya devam ediniz

http://www.utopya34.tr.gg/13-_-SANAL---ALEME--G%26%23304%3BR%26%23304%3BLMES%26%23304%3BN%26%23304%3BN--GENEL-NEDENLER%26%23304%3B.htm?PHPSESSID=4300bd2ad29e50b5223655de1d938010

SANAL   ALEME  GİRİLMESİNİN  GENEL NEDENLERİ
Sanal alemde  gerçekten islam için çalışan  sitelerde n ve görevlilerinden Allah c.c razı olsun.

Sanal alemde ,islam için çalışan site ve görevlilerinin
başarılarının devamını Allah c.c nasip eylesin inşallah.

Sanal aleme girilerek sohbet edilmesin in,fizyolojik,kültürel,sosyo-ekonomik nedenleri vardır.
Psikoloji k,eğitimsel ve ideolojik,v.s bir çok nedenleri vardır,genellikle bu nedenler geçerlidir.
Fizyoloji k nedenlere örnek olarak,fiziki yapısı estetik standartl arı dışında kalanlar.
Fiziksel problemle ri yüzünden toplumdak i bireylerl e sağlıklı iletişim kuramayan lar.
Biyolojik yaş sınırı yüzünden,toplumdaki bireylerl e iletişim ve arkadaşlık kuramayan lar.
Yaşının çok küçük veya büyük olması sebebiyle,iletişimi kopanlar sanalı tercih ederler.
 
 
Sosyo-ekonomik olarak,ailesinin ve kendi olanaklarının darlığından, alternati f üretememesinden.
Sosyal aktivite boşluğundan ve toplumda  arkadaşlık kurmasının zor olduğu durumlar yüzünden.
İdeolojik olarak,kendi fikir ve düşüncelerinin yaygınlaşması,geniş kitlelere ulaşabilmek için.
Fikir,duygu ve düşünceleri,toplum tarafından kabul edilmediğinden,sanalı tercih ederler.
Egitim ve kültür yapısı toplumdak i bireylerl e iletişime müsait olgunluğa erişmediğinden.
Seviyesin in düşük oluşu nedeniyle sağlıklı iletişim kuramadığından sanalı tercih ederler.
 
 
Psikoloji k olarak,kalabalıklar içersinde kendini anlayan insan bulamayıp,yalnızlık sendromu.
Bulunduğu şartlar ve ortam yüzünden,dostluk veya arkadaşlık ortamının olmayışı yüzünden.
Evde baskı altında olup,dışarıyla ilgisinin kesilerek,sanal ortama girmeye mecbur kaldığından.
İnsanları severek,onların mutluluğu ve iyiliği için,bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak .
Elde ettiği bilgileri yine insanlarl a paylaşarak,kendi hümanist ruhuna ve insanlara huzur vermek.
İslami fikir ve düşüncelerini rahatça ifade ederek,İslam’ın yaygınlaşması için sanalı tercih ederler.
 
 
 
Yaşadığı olumsuz olaylar neticesin de,toplumdaki bireylere güvenmeyip,gerçek görüşmeden kaçanlar.
Geleceğe ait kalıcı planları olmayan ve günü birlik yaşayanlar,vaktini hoby saydığı sanal’da harcarlar .
Stres atmak,eğlenmek ve hoşca vakit geçirmek için sanalı tercih edenlerin de sayısı oldukça fazladır.
Sanaldaki bulunanla ra zarar vermek,onlarla dalga geçerek bir nevi intikam için girenlerd e mevcuttur .
Kendi egolarını tatmin etmek için,insanları etkilemek ve psikoloji k baskı yapmak isteyenle rde vardır.
Sanal ortamdaki özel kanalları sabote etmek ve beğenmediği kişiliklerle çatışmak isteyenle r vardır.
Gerçek hayatta kendisini n yapabilme si mümkün olmayan ve içinde barındırdığı cinsel fantazile rini.
Sanal alemde paylaşmaya çalışan ve bu paylaşımı  kendine bir hak sayarak karşısındakindende talep eden.
Bu fantazile rinin paylaşılmadığı zamanda,karşısındakini bir nevi suçlu görerek,yazı veya ses ile saldıran.
Bu şekilde kendisini  gerçek dünyadan soyutlaya rak  sanal alemde mutluluk arayanlar da vardır.
 

Zerreden kürreye herşey Allah c.c un
emri ve iradesiyl e oluşmakta
ve imtihan için geldiğimiz bu dünyada
bilerek yada bilmeyere k
niyet-cüzzi irade- kader üçgeninde
çok çeşitli kader katları ve labirentl eriyle
imtihan olunmakta yız
ve şer gördüğümüz her şeyde
mutlaka bizim için bir hayır vardır
bizler bunu bilemeyiz
Allah c.c verdiği dertlerin mutlak çözümlerinide
bizlere göndermiştir
ve Allah c.c herkesten daha fazla bizleri sevmekte
ve iyiliğimizi istemekte dir
acılar ve ızdıraplar
bizim ahirettek i günahlarımıza
kefaret olması için
ve gerçekten Allahın bizi sevdiği için
unutmadığını göstermek için bize bahşettiği
ve cennette mutlulukl arı paylaşmak istemesi dolayısıyla
bu dünyada olgunlaşmamız için
bizlere gönderdiği nimetlerd endir
bir eli yağda bir eli balda dünyada zevk-ü sefa içinde yaşayanlar
Allahın nazarında unutulmuş kişilerdir
unutmamalıyız
Allah c.c çok çeşitli nedenler dolayısıyla
Sanal alem ve sohbet chat sitelerin e
girerek bazı gerekçelerle
yazışmaya başlayan
ve daha sonra
sanal alem ve sohbet chat sitelerin in
bağımlısı haline gelen
ve bundan pişmanlık duyarak
sanal alemden ve sohbet chat sitelerin den
kurtulmay a çalışan kardeşlerimizin
yardımcısı olsun inşallah
Buraya aktardığımız yazıda 
bizler sanal aleme girişin
genel olarak nedenleri nden daha çok
bahsetmek istediğimiz konu şudur
Ülkemizde yaklaşık 2 milyon evli bayanın
sanal alem ve sohbet chat sitelerin e
bağımlı hale gelmesini n nedenleri nden
ve kurtulmal arı için neler yapılabilir
bu konularda n bahsedeceğiz
Evli bir bayan ortada hiç bir gerekçe yokken
sanal alem ve sohbet chat sitelerin e
girerek erkeklerl e yazışmaz
bunun çok çeşitli nedenleri vardır
yukarıda bununla ilgili link vardır
bu nedenleri n tümünden bahsetmey eceğiz
bizi ilgilendi ren nedenlerd en
sadece bir kaçından bahsedeceğiz
İnsan denilen eşref-i mahlukat
Allah c.c tarafından sevgiye muhtaç
bir şekilde yaratılmıştır
insan birileri tarafından
mutlaka sevilmek zorundadır
insan sevgisiz yaşayamaz
Bayanlar yaratılış fıtratı gereği
sevgiye ve ilgiye
beğenilmeye ve kendisine bunun ifade edilmesin e
erkeklerd en çok daha fazla muhtaç olarak yaratılmıştır 
Allah c.c tarafından fizikleri nasıl estetik ve güzel
olarak yaratılmışsa
fizikleri gibi ruhlarıda kırılgan
nazik ve incinmeye müsait olmayan
ve sevilmeye ve güzel muameleye
muhtaç bir varlık olarak yaratılmıştır
sevgisizl ik içinde kalan her bayan
mutlaka sevgiyi aramaya yönelecektir
bu bayanın evli veya bekar olmasıda
bu sevgiyi arayışında değişmeyecektir
evli bir bayan mutlaka eşiyle sevgisini
paylaşabilmelidir
ve gerçek bir müslüman erkekte
eşine her zaman güzellilkle davranmasını bilmelidi r
evli bir bayana evli olduğu erkek tarafından
ilgi gösterilmezse sevgi gösterilmezse
ve bayanın varlığı erkek tarafından önemsenmezse
ve bayanın fikir ve görüşleri
kendine has olan güzel düşünceleri algılanamazsa
veya erkek tarafından reddedili rse
bu evli bayan mutsuzluk yaşayacak
sevgisizl ik içinde kaldığından
bir insanın susuzluğunu gidermek için
pınar araması gibi içindeki yangını
söndürmek için ruhundaki sevgi boşluğunu
gidermek için farklı yolları deneyecek tir
ve Allah c.c korusun sevgisiz yaşayamayacağından 
kendini hayattan soyutlama ya çalışacaktır
psikoloji k dengesi bozulacak tır
kendini toparlaya mazsa
eşi veya ailesi tarafından bu dengenin sağlanması için
mutsuzluğunun gerekçeleri ortadan kaldırılmazsa
hayattan ve yaşamaktan nefret edecektir
bazı müslüman evli bayanlar
bu duruma eşi veya ailesi
veya yakın çevresi tarafından
sokulmakt adır ve müslüman evli bayan
hayattan kendini soyutlama
ve bazende kendi bedenini bu dünyadan
kaldırmayı düşünecek ve acılara
hassas olan yüreği dayanamadığından
belki intihar etmeyide düşünecektir
ama inancı buna engel olabilece k
düzeydeyse bundan vaz geçerek
kendini sanal alem ve sohbet chat sitelerin e
atacaktır
burada evli olduğu eşinden daha kültürlü
ve onu anlayan erkeklere de rastlayar ak eşindende
soğuyabilecektir
ve buraya girdiğindede karşısındaki kişilerden
gönderilen sevgi sepetini geri çevirmeyecek
ve aynı şekilde karşılık vermeye çalışacaktır
ruhundaki yangına serpilece k olan
sevgi damlacıklarından mutlu olacak
ve sanala bağımlı hale gelecekti r
bunun asıl bu bayan değil
önce bu dini inanç ve ahlaktan
maneviyat tan uzaklaşarak
dünyevi yaşama dalmış olan
ve bayanların psikoloji k yapısını zerre kadar anlamayan
bu toplum yapısıdır
ve ikinci asıl suçlu ise
böyle sorunları oluşturan
ve bayanı mutlu edecek şekilde çözüm yolu bulamayan
evli olduğu erkeğin
yaptığı yanlışlıklar ve hatalı davranışlardır
ve bazıları bu evli bayanı sanal aleme
girmekle suçlayacak
ama bu bayana suçlamalar yerine
sevgi sepetleri sunamadıklarından
bu suçlamalar sadece pişmanlığını arttıracak
ama sevgisizl iğine çare olamayaca ktır
böyle evli müslüman bayanlar toplumumu zda
çoktur
çoğunun sanal aleme veya sohbet chat sitelerin e
girme imkanları bile yoktur
kaderine boyun eğmiştir
sevgisiz ve mutsuz bir şekilde
belki çocukları varsa onların geleceği için
bu mutsuz ve sevgisiz evlilik müessesesine
katlanara k
hayattan bir beklentis i olmadan
ruhsuz bir robot gibi yaşamaya devam edecektir
bu arada belki ölümüde çok özleyecektir
Allah c.c böyle müslüman evli bayan kardeşlerimizin
ebeden ve daimen yardımcısı olsun
bizim müslümanlar olarak
yapabilec eğimiz hiç bir şey olmasa bile
böyle kardeşlerimizin hayata sarılmaları
ve sorunlarının çözümü için
gözyaşlarıyla Allah c.c. a dua etmeliyiz
umulurki bizim gözyaşlarıyla dua etmeliyiz
evli müslüman bayan kardeşlerimize
Allah c.c mutlak dikey veya yatay çözümlerini gönderir
evli müslüman bayan kardeşlerimizin durumuna
bizim eşimiz veya kızımızında düşebileceğini   
unutmamalıyız
onlara hiç yardımcı olamasak bile dertlerin i
acılarını paylaşalım çünkü acılar paylaşıldıkça azalır
onlar yani evli müslüman bayanlard a
bizim müslüman kardeşlerimizdir
ablamızdır annemizdi r teyzemizi n kızıdır
biz aynı ümmetin evlatlarıyız
onları suçlamakla çözüm yolu bulamayız
onları bu şekile getiren nedenler ortadan kalkmadığı
sürece onları suçlamakla sorunları tükenmez
dahada artarak büyür
Rabbimize gözyaşlarıyla dua etmeliyiz
buna çok ihtiyaçları vardır
dua Allah c.c a sunulan dilekçe
hükmündedir ve bir müslümanın
diğer bir müslüman kardeşi için edeceği dua
Allah c.c katında en makbul dualardan dır bunu unutmayalım
bu arada duadan başka yapabilec eğimiz en iyi şey
Eğer evli müslüman bayan kardeşimizin
yüreğindeki boşluğu reel yaşamında dolduraca k
herhangi bir şey yoksa
ve sanal alemde onunla karşılaşıyorsak
onun dertlerin i paylaşmalıyız
pişmanlıklarını paylaşmalıyız
ve sanal alemden kopmasının
belirli bir süre alacağını
fakat mücadelesinden vaz geçmemesini
hatırlatmalıyız
bu arada sohbet etmekten ziyade
sanalda kendisi gibi başka evli müslüman bayanlar varsa
veya sorunları olan müslüman kardeşleri varsa
onlara yardımcı olmak için
ve Allah rızası ve İslami Realiteni n
devamı için sanal alemde bu kutlu gaye için bulunursa
yüreğindeki sanal alemde bulunmakt an dolayı oluşacak
pişmanlıklarında azalacağını hatırlatmalıyız 
Allahtan hiç bir zaman hiç bir konuda
ümit kesilemey eceğini hatırlatmak zorundayız
dinimizin ümitsizlik dini olmadığını
eğer sanal aleme girdiğinden dolayı pişmanlık içindeysede
Allahın rahmeti ve mağfiretinin azabından çok olduğunu
hatırlatmalıyız
ve müslümanın edeceği tövbeye mutlaka Allah katından
cevab-ı ilahinin geleceğini hatırlatmalıyız
sanal alemden bu bayan kardeşimiz
anında kurtulama z ve Allah c.c ın bayan kardeşimize
yatay-dikey çözümlerini
gönderene kadar sabırlı olmasını
tevekkül ve tefekkürü elden bırakmamasını
hatırlatmalıyız
Allah c.c katından çözümler gelinceye kadarda
onun ayakları üzerinde durmasını
sağlamak için ona destek olmalıyız
bu bayan kardeşimizin
sanal alemdeki erkeklerd en
duygusal yönden etkilenme mesi içinde
bu bayanın islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesin in
yükselerek
nefs-i emare çizgisinin üstüne
çıkması içinde onunla dini konuları
paylaşarak
ve ona faydalı linkler göndererek okumasını
sağlamalıyız
Allah c.c un rızası için bu tedbirler i alarak
Allah c.c katından gelen tadir-i ilahiyi beklerken
o müslüman evli bayan kardeşimiz
eğer kendi ayakları üzerinde durabilir se
belirli bir süre sonra
mutlaka Rabbimizi n hikmet-i ilahisiyl e
Hak katından yatay-dikey çözümler gelecek
ve mutluluğa uçmak için yüreği kanatlana caktır
bizim yapabilec eklerimiz den
önemli olan bazı şeyler bunlardır
nörolojik ve psikoloji k tedavi belki yararlı olabilir
ancak her tedavinin ve şifanın Allah c.c. tarafından
vesile kılınan hekim veya yine insana
Allahın verdiği akılla imal edilen ilaç ile
olacağından
ve sevgisizl iğin ilacının yine Allah c.c tarafından gönderilecek
bir vesile ile geleceğini bildiğimizden
o ilaç gelene kadar bu evli bayan kardeşimizi
sanal alemde yanlız bırakmamaya çalışmalıyız
karşımıza böyle bir evli bayan müslüman
kardeşimizin sanal alemde çıkmasıda tesadüf değil
Allah c.c. katından bir tevafuktu r
bunuda unutmamalıyız
ve ona sahip çıkmakla aslında kendimize
eşimize kızımıza toplumumu za
ve dinimize sahip çıktığımızı unutmamalıyız
ve herşeyin bir imtihan vesilesi olduğunu
ve bu evli müslüman kardeşimizi
kurtarmak la
kendimizi ahirettek i ateşten
kurtardığımızında bilincind e olmalıyız
aşağıda sanal alemden kurtulmak la ilgili konuda
bir link vardır onu tıklayarak okuyunuz

http://www.utopya34.tr.gg/9-_-SANAL----ALEMDEN----KURTULMA--YOLLARI---VE---GER%C7E%26%23286%3BE----D-Oe-N-Ue-%26%23350%3B.htm?PHPSESSID=35c6cd50efd74957ba7a05505f0a9d53

SANAL    ALEMDEN    KURTULMA  YOLLARI   VE   GERÇEĞE    DÖNÜŞ
Sanal alemde  gerçekten islam için uğraşan sitelerde n ve onların görevlilerinden  Allah c.c razı olsun.

Sanal alemde islam için çalışanların ,site ve görevlilerinin
her zaman başarılı olmasını Allah c.c nasip eylesin.

Sanal alemin,psikolojik,biyolojik ve toplumsal zararlarından kurtulmak gerekir.
İlk önce, yeniden iradenizi kontrol altına almak için, çaba göstermeniz gerekecek tir.
Bunun içinde bazı yöntemleri deneyerek,iradenizi güçlendirmeniz gerekecek tir.
Psikoloji k yapınızı,fizyolojik ve biyolojik yapınızı güçlendirmeniz gerekecek tir.
İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman yapınızı, yeniden gözden geçirmeniz gerekecek tir.
 
 
Sanal alemden kurtulmak ve gerçeğe dönüş için bazı argümanlar mevcuttur,örneklendirelim.
Hobilerin iz olması gereklidi r,örneğin roman okumalısınız,bir fotoğraf makinesi almalısınız.
Bulunduğunuz şehirde ilginç görüntülerin fotoğrafını çekebilirsiniz,bu çok güzel bir hobidir.
CD dinleyebi lir,değişik konularda VCD izleyebil ir ve düşüncelerinizi bir yere yazabilir siniz.
En güzeli bir defter alınız,hayalini kurduğunuz,yaşamak istedikle riniz şeyleri şiir diliyle yazınız.
Daha sonra bunları okuduğunuzda,kendinizi çok farklı hisseders iniz,bu bir tıbbi  meditasyo ndur.
 
 
Sosyal aktivitel erde bulunmalısınız,spor klüplerine gidebilir siniz,yüzme veya taekwon-do gibi.
Tema vakfının çalışmalarına katılabilirsiniz veya bir kurs proğramıyla  Osmanlıca öğrenebilirsiniz. 
Toplumsal-siyasal diğer dernek ve cemaat çalışmalarına aktif olarak katılabilirsiniz.
Her türlü mesleki ve teknik kurs programla rına  katılabilirsiniz,İngilizce veya müzik dersleri gibi.
Sanal yerine gerçek bir dost veya dostlar grubunun içinde olmanız gerekecek tir,bu çok önemlidir.
Gerçek kişilerle,diyalog kurarak,fikir,duygu ve düşünce alışverişinde bulunmanız gerekmekt edir.
 
 
Bulunduğunuz şehirdeki bazı gezi programla rına katılarak,dini ve kültürel yerleri gezmelisi niz.
İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman çizgisindeki gerçek merkezler i gezmeniz gerekecek tir.
İman-kültür seviyeniz yükseldikçe,sanaldaki kültürsüz-gayri imani ve ahlaki yapıdan koparsınız.
Nefs-i emarenizi n etkisinde n biraz olsun kurtulmay a ve iradenizi güçlendirmeye başlarsınız.
Sosyal aktivitel er,hobiler,kurslar ve gerçek dostlukla r artık sizi sanaldan uzaklaştırmaya başlar.
Çünkü sanalın ve yalanın dışında,gerçek bir dünyanın da  var olduğunu hissetmey e başlarsınız
ilk önce islami eğitim-kültür-ahlak ve iman
seviyeniz i nefs-i emare çizginizin üstüne çıkarmanız
ve bu şekilde bilinçlenerek sanal alemden en azından
görebileceğiniz zararları asgari düzeye indirmeye
çalışmalısınız ve edindiğiniz bilgileri nizi
diğer gençlerin zarar görmemesi için
sohbet chat kanallarına girmeyi bir amaç edinmelis iniz
bilgi dağarcığınızı diğer müslüman kardeşlerinize
aktarmak gayeniz olursa nefs-i emarenin etkisinde n bir nebze kurtulmanız mümkündür
fakat ilk önce alttaki siteleri okuyarak bilgi sahibi olmanız
gerkemekt edir aşağıdaki bu linkleri inceleyin iz


SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER 
  http://www.haber46.com/sami-goren
 
Salı, 19 Şubat 2008
 
İNTERNET VE İSLAMİ SİTELER
 
Dr. Sami GÖREN (Hukukçu)
 
Bilim ve teknik bilim, XX. yy’ın ikinci yarısında olağanüstü hızlı bir gelişme gösterdi. Çalışma ortamlarını, kişilerin birbirler iyle ilişkilerini, kültürel, ticari, bilimsel etkileşimlerini, iletişimlerini etkileyen bu gelişme, XXI. yüzyıla girerken insanlığı, 9500 yıl öncesinin tarım devrimi’nden, son iki yüzyılın endüstri devrimi’nden sonra, şimdi üçüncü bir devrimle karşı karşıya getirdi; mikro elektroniğin ve iletişim olanaklarının artan gelişme hızıyla ivme kazanan, bilgisaya r gücünün evlerimiz de gündelik yaşamımıza değin girmesiyl e, “yeni bir yaşam biçimi”, “yeni bir toplum düzeni” ortaya çıktı: bilişim toplumu.
 
Yeni iletişim teknoloji lerinin etkinliği ile ön plana çıkan bilgi ve beyin gücü ile oluşan toplum “postmoder n toplum” veya “bilgi toplumu” diye adlandırılmaktadır.
 
Bilişim ve bilgi kavramları TDK Sözlüğü’nde şöyle tanımlanıyor:
 
Bilişim: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda ki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektroni k makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformati k.
 
Bilgi: 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. 4. felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. 5. Bilim 6. bilişim Kurallard an yararlana rak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 
Bilişim Suçları: Bilgileri otomatik bir sisteme tabi olan bilgisaya r, bilgisaya r programla rı ile iletişim teknoloji lerinin verilerin i hukuka aykırı bir biçimde ele geçiren, ele geçirerek değiştiren, yok eden, erişilmez kılan böylece bir başkasının zarara uğratılmasının sağlanması veya kendisine ve başkasına maddi bir çıkar sağlanması Bilişim Suçunu oluşturmaktadır. Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 243, 244 ve 245. maddeleri nde ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.
 
İnternet bilgi kaynaklarının güvenilirliği oldukça önemlidir. Zira yanlış, kötü niyetli bilgiler kişi, aile ve toplum hayatında telafisi zor yaralar açmaktadır. Söz konu bilgi İslami bilgi olunca konunun vehameti daha da önem kazanmakt adır.
 
Aşağıda tavsiye ettiğimiz bazı dini bilgiler, Kur’an, hadis, haber, fikir-forum, dergi, vakıf-dernek-grup sitelerin i bulacaksınız. Maksadımız gerek İslam dini ve dünyadaki gelişmeler konusunda güvenilir-sağlam siteleri Sizlerle paylaşmaktır. Elbette güvenilir-sağlam web siteleri burada yazılanlardan ibaret değildir. Pek çok web sitesiyle Müslümanların bilgilenm esine katkıda bulunulma ktır. Allah (cc) İslam’a hizmet edenlerde n razı olsun. Maksadımız asla reklam yapmak değildir.
 
GENEL DİNİ BİLGİLER SİTELERİ
 
www.diyan et.gov.tr Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi
 
www.enfal .de Türkçe ve Almanca yayınlanan dini bilgiler ana sitesi
 
www.ihya. org Kur’an meali, hadis, sözlük,
 
www.muslu manim.net Dini bilgiler, soru cevaplar, mealler, makaleler
 
www.dinib ilgiler.g en.tr Özellikle çocuklar ve gençler için dini bilgiler sitesi
 
www.ebedi yyen.biz Dini bilgiler ve hadis sitesi
 
www.sorul arlaislam iyet.com Soru-cevaplı dini bilgiler sitesi. Ayrıca Diyanet, Suat Yıldırım, Ümit Şimşek mealleri, İlmihal ve İslam Tarihi de yer almaktadır.
 
www.cevap lar.org Dini sorulara cevap veren site
 
www.kalbi nsesi.com Genel dini bilgiler sitesi
 
www.darul kitap.com Genel dini bilgiler sitesi
 
www.dinde rsi.org Genel dini bilgiler sitesi
 
www.essel am.net Kadınlara yönelik dini bilgiler sitesi
 
www.islam dankopank avramlar. com Pek çok İslami kavramı açıklayan bir site
 
www.asri-saadet.com Asr-ı Saadet’i tanıtan, yararlı bilgiler sunan bir site
 
www.fecr. gen.tr/alimler İslam alimlerin i tanıtan bir site
 
www.seyyi dkutub.co m Seyyid Kutub hakkında bilgiler veren bir site
 
KUR’AN SİTELERİ
 
www.kuran meali.com (10 Kur’an Meali)
 
www.kuran ikerim.co m Elmalı, Diyanet Türkçe mealleri ile İngilizce, Almanca, Hollandac a, Boşnakça mealler
 
www.turkc ekuran.co m Elmalı, Diyanet, Yaşar Nuri Öztürk, Suat Yıldırım mealleri
 
www.kuran oku.com Açıklamalı meal
 
www.kuran yolu.net Kur’an ile ilgili makaleler
 
www.kuran fihristi. net Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandac a, İtalyanca fihrist
 
www.kuran dan.com Kur’an meali, fihrist ve dini bilgiler yer almaktadır.
 
www.kuran daara.com Elmalı, Suat Yıldırım sesli meal, kavram arama
 
www.muslu mangenc.c om/tefsir Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri
 
www.enfal .de/tefhim Tefhim’ul Kur’an Tefsiri
 
www.sevde .de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm (Fizilail Kur’an Tefsiri)
 
www.young muslims.c a/online_library/tafsir Fizilail Kur’an Tefsiri - İngilizce
 
www.kuran ikerim.co m Diyanet Kur’an Tefsiri
 
HADİS SİTELERİ
 
www.kuran ikerim.co m/kutubi-sitte Kütüb-i Sitte’de yer alan hadisler
 
www.hadis .ihya.org Konularına göre fihristle nmiş 5710 adet Hadis kayıtlıdır.
 
www.hadis .ihya.org /buhari Buharide yer alan 1822 adet Hadis kayıtlıdır.
 
www.enfal .de/hadis.htm Kütüb-i Sitte’de yer alan 7300 hadis yer almaktadır.
 
www.hadis .gen.tr Hadis ve makaleler den oluşmaktadır.
 
www.hadis talebesi. com Siret, Hadis ve dualardan oluşmaktadır.
 
www.hadit h.al-islam.com Suudi Arabistan İrşad Bakanlığı resmi sitesi
 
www.muhad dis.org/h_sozluk Kütüb-i Sitte veri tabanı da bulunan Hadis lügatı
 
www.diyan et.gov.tr /turkish/40_hadis.asp 40 Hadis yer almaktadır.
 
HABER SİTELERİ
 
www.haber 46.com
 
www.belge haber.com
 
www.furka nhaber.co m
 
www.hakso zhaber.ne t
 
www.tevhi dhaber.co m
 
www.haber 10.com
 
www.velfe cr.com
 
www.haber takvimi.c om
 
www.adana postasi.c om
 
www.gerce khayat.co m
 
www.anlay is.net
 
www.mosta r.com.tr
 
www.2023. gen.tr
 
www.aksiy on.com.tr
 
FİKİR-FORUM SİTELERİ
 
http://www.kriter.org
 
http://birlikvakfi.net/forum/index.php
 
http://forum.iktibas.info/main.php
 
www.tevhi daslanlar i.com/forum
 
www.islam iforum.co m
 
www.akide miz.com/forum
 
www.ihvan-forum.com
 
www.dinim ekan.com
 
İSLAMİ DERGİ SİTELERİ
 
www.iktib as.info
 
www.gencb irikim.ne t
 
www.nidad ergisi.co m
 
www.umran .org
 
www.mecra dergisi.c om
 
www.inkis af.net
 
www.ribat dergisi.o rg
 
www.kudus yolu.com
 
www.enfal .de
 
www.akade mi.nl
 
www.ilkad imdergisi .com
 
www.koklu degisim.c om
 
www.beyan .com.tr
 
www.hilaf et.com
 
www.altin oluk.com
 
www.sizin ti.com.tr
 
www.zafer dergisi.c om
 
www.kopru dergisi.c om
 
www.yeniu mit.com.t r
 
www.hakik at.com
 
www.rehbe rdergisi. com
 
www.semer kanddergi si.com
 
www.feyzd ergisi.co m
 
www.gulis tandergis i.com
 
www.rahle .org
 
www.turki slambirli gi.org
 
VAKIF – DERNEK – GRUP SİTELERİ
 
www.islam iyonelis. com
 
www.meden iyet.org. tr
 
www.ilkav .org
 
www.misak 1.com
 
www.misak online.co m
 
www.vahde t.com.tr
 
www.fecr. de.tl
 
www.mucad elemislam .com
 
www.fikri yat.net
 
www.ictih ad.com
 
www.sehad etvakti.c om
 
www.zehra net.com
 
www.cihad eri.net
 
www.islam iortam.co m
 
www.davet ulhak.com
 
www.kavka zcenter.c om
 
www.alkav kaz.com
 
www.wayna kh.com
 
www.cecen ya.net
 
www.cecen online.co m
 
www.cecen istan.ihh .org.tr
 
www.dagis tanlilar. net
 
www.muslu mancerkes .com
 
www.narta jans.net
 
www.kafka s.org.tr
 
www.bkd.o rg.tr Birleşik Kafkas Konseyi sitesi
 
www.kamat ur.org 2 dilde yayın yapan Karaçay – Malkar – Türkiye haber ve bilgi sitesi
 
www.balka ntimes.co m Balkan ülkeleri hakkında bilgi ve haberler yer almaktadır.
 
www.maktu rk.com Makedonya Türkleri resmi sitesidir .
 
www.afgan turkmen.o rg Afganista n Türkmenleri Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 
www.gokba yrak.com Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Derneği
 
www.uygur .org Doğu Türkistan Haber Merkezi
 
www.azerb aycan.org .tr.tc Azerbayca n sitesi
 
 
 
www.azerb aycankuld er.org Azerbayca n Kültür Derneği
 
www.kerku k.net Irak Türkmen Cephesi (ITC)
 
www.irakt urkleri.o rg Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 
www.iraqi turkman.o rg.tr Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı
 
www.atib. org Avrupa Türk İslam Birliği
 
www.turk-islamkulturu.com Türk-İslam kültürüyle ilgili site
 
www.diplo matikgozl em.com 3 dilde yayın yapan, dünya haberleri sitesidir .
 
www.filis tiniz.biz Filistin sitesi
 
www.filis tinhaber. com Filistin Enformasy on Merkezi
Alttaki link
http://www.islam-green34.com tarafından eklenmiştir
http://www.milligorusportal.com/showthread.php?t=22655

ayrıca sizlerin sanal alemden kurtulmanız için
alttaki linklerde sizlerin incelemes ini
istediğimiz mesleki-teknik eğitim kursları
dernek ve vakıflar
çeşitli hobiler
ve spor dallarıyla ilgili bazı linkler veriyoruz
inceleyin iz
HOBİLER KATEGORİSİ İÇİN
LÜTFEN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://www.turkcebilgi.net/hobiler/
http://www.frmtutku.com/hobiler/
http://www.kadinforumu.com/hobi-dunyasi/
http://www.elsanatlari.gen.tr/
http://www.frmtr.com/hobiler/
http://www.bilgidenizi.net/hobi-dunyasi/
http://serap1980.blogcu.com/
http://www.turkish-media.com/arama/Yasam-Moda-Yiyecek-Oto/Hobiler/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Hobiler
http://www.dantel-modelleri.com/dantel-dunyasi
http://ahsapboyama.net/
http://cicim.blogcu.com/tigla-yapilan-bebek-kiyafetleri_10921131.html
http://www.onlinewebstats.com/websites/Hobiler-diger.phtml
http://www.ogretmenlerforumu.com/hobiler-b69.0/
http://arkasokak.net/hobi-dunyasi/
http://www.guzelhobiler.com/kategori/maketcilik/
http://www.guzelhobiler.com/kategori/koleksiyonculuk/
http://www.genckolik.net/hobi-dunyasi/
http://www.zet10.com/hobi-dunyasi/
http://www.becerikli.net/forumdisplay.php?f=355
http://elden-eve.blogspot.com/2008/07/bileklik-eitleri.html
http://www.webservis.gen.tr/Kategori/Hobiler/Hobiler.php
http://www.hobimeydan.com/?gclid=CK7g_MCPm5oCFUYJ3wodmGye-A
http://www.interesan.com/etiket/hobi

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
KURS PROĞRAMLARI
KONU İÇİN LÜTFEN ALTTAKİ
LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://ismek.ibb.gov.tr/portal/bransgurupliste.asp
http://kurslar.meslekrehberi.org/
http://cygm.meb.gov.tr/hem/meslek.pdf
http://www.hemenbul.com/index.php?PID=224
http://www.2de1.com/istanbul/87454-istanbulda.yasayanlar.icin.her.branstan.ucretsiz.kurslar.html
http://www.alokurs.com/ara-_capoeira_istanbuldaki_kurslar-.html
http://www.istanbulyasam.net/forum/showpost.php?s=45e44a7a0ec7d68841a18dbe3cc48d37&p=143050&postcount=1
http://www.istanbul.net.tr/istanbul_kent_rehberi_altgrup.asp?altgrupid=210&ustgrupid=6
http://www.bravoo.com/search/4-kurslar/3-istanbul/p-2?gclid=CJSu2_yam5oCFUiT3wodF1Gk8g&mr=30

DERNEKLER VE VAKIFLAR
KONU İÇİN LÜTFEN ALTTAKİ
LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://www.webrehberi.net/rehber/ist/st1.htm
http://www.turkish-media.com/arama/Arastirma-Basvuru-Dernekler/Dernekler-Vakiflar-ve-Odalar/
http://www.haberlist.com/kat.asp?kategori=dernekler_vakiflar
http://www.6nokta.org.tr/vakif_dernekler.html
http://www.e-devlet.com/sivil_toplum_kuruluslari/vakiflar.asp
http://www.e-devlet.com/sivil_toplum_kuruluslari/dernekler.asp

SPOR NEDİR
SPORTİF AKTİVİTELERİN FAYDALARI
SPORUN ÖNEMİ İLE İLGİLİ KONULAR İÇİN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

SPOR NEDİR
http://www.konya-gsim.gov.tr/document/spor_nedir.htm
http://www.sporakademisi.net/spor_nedir-136.html
http://zehirlenme.blogspot.com/2008/10/spor-nedir-spor-felsefesi-bilimi.html
http://www.bedenegitimi.gen.tr/haber_detay.asp?haberID=1157
http://www.antrenmanbilimi.com/tags/spor_nedir.html
SPORUN ÖNEMİ
http://www.forumti.com/odev/36785-cocugun-ve-gencin-egitim-ve-gelisiminde-sporun-onemi.html
http://judo.forumi.biz/sporun-onemi-f2/sporun-onemy-t27.htm?highlight=sporun
http://www.msxlabs.org/forum/showpost.php?p=1281670&postcount=4
http://www.bedenegitimi.gen.tr/haber_detay.asp?haberID=1250
http://www.kadinlarkulubu.com/egzersizler/125060-kadinlarda-sporun-onemi.html
SPORUN FAYDALARI
http://www.bedenegitimi.s5.com/sporun%20yararlari%20ve%20zararlari.htm
http://interspor.com/html/haber.php?id=16
http://www.maksimum.com/kadin/haber/50/216037.php
http://www.donusumkonagi.net/haber.asp?id=268&baslik=sporun_yararlari
http://sporsitem.tr.gg/SPOR-YAPMANIN-99-NEDEN&%23304%3B.htm
http://www.mizahcafe.com/183/sporun-yararlari
http://www.kalpveyasam.com/detail.php?pg=9&cont_ID=18
http://www.saglikbilgisi.gen.tr/sporun-yararlari.html
http://www.bilgininadresi.net/Madde/32414/Sporun-Yararlar%C4%B1
http://akanbayrakdar.blogcu.com/spor-yapmanin-faydalari_1854214.html
http://www.tkd.tv.tr/?v=3C262536202E5E583A
http://www.enfes.net/Spor/662-Hamilelikte-Sporun-Yararlari.html
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=170320
http://www.saglikbilgisi.com/haber/Y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F+yapman%C4%B1n+faydalar%C4%B1/6188
http://www.formed.com.tr/hs1.html
http://www.kinerji.com/egzersiz-spor-f32/yuruyus-yapmanin-yararlari-nelerdir-t936.html
http://www.forumcambaz.com/saglik/11799-spor-yapmanin-faydalari-nedir.html
http://www.saglikbilgisi.com/haber/Y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F+yapman%C4%B1n+faydalar%C4%B1/6188
http://www.naturelguzellik.com/spor-yapmanin-faydalari_5929.html
http://www.ortakbilgi.com/24929/sporun-yararlari.html
http://www.onlinesaglik.com/Default.asp?syf=haber&id=10865

SPOR BRANŞLARI - TARİHÇELERİ İÇİN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://www.turkpoint.com/spor/spor_dallari.asp
http://www.turkish-media.com/arama/Spor-ve-Spor-Siteleri/Spor-Dallari-Futbol/
http://www.bedenegitimi.gen.tr/haberler.asp?katID=34
http://www.patikatrek.com/egitim.asp?id=32
http://www.sporakademisi.com/index.asp?menu=Spor%20Bran%C5%9Flar%C4%B1%20Drilleri&menu_id=367
http://www.alternatifsporlar.net/
http://www.akademikspor.com.tr/site/page.asp?dsy_id=1601
http://www.cehre.com/diger-spor-branslari/
http://sporsitem.tr.gg/AYRINTILARIYLA-SPOR-BRAN&%23350%3BLARI.htm
http://www.webgoo.net/diger-spor-dallari-f69.html?s=b96c822a301d66109e073d62d379ed6d&
http://www.turkyildiz.com/spor-dallari/
http://www.adres.gen.tr/adres/kat/186/spor-dallari-futbol.html
http://www.becerikli.net/showthread.php?t=74832
http://www.paylasimdenizi.com/cesitli-spor-dallari-f337.html?s=2013b95d81bff7b65e1f2ef1294e86d3&
http://www.turkforum.net/forumdisplay.php?f=68
http://dizin.sohbete.com/Spor%20Dallar%C4%B1-224.html
http://www.forumcafe.net/diger-spor-dallari/
http://www.maxionline.net/faydali/2006_futbol_takimlari.php
http://www.turk-satelitforum.com/diger-spor-branslari/
http://www.sporakademisi.com/index.asp?menu=Spor%20Akademileri&menu_id=262
http://www.anaportal.com/index.php?cat=6
http://www.delinetciler.net/forum/tum-spor-dallari/
http://www.masterhack.com/diger-spor-dallari-hakkinda-genis-anlatim-t185946.html
http://www.turkeyforum.com/satforum/forumdisplay.php?f=203
http://www.kadinlarkulubu.com/spor-branslari-f513/
http://www.sanalda1numara.com/forums/spor-branslari-hakkinda-genel-bilgiler/
http://www.yenifrm.com/archive/diger-spor-branslari-f75.html
http://www.besyokent.net/forum/forumdisplay.php?fid=22
http://www.linkdunyasi.com/Diger_Spor_Branslari.asp
http://www.webdebul.com/alt/cesitli-spor-branslari/cesitli-spor-branslari-7.html
http://www.kaliteliresimler.com/cat15.htm

SPOR KATEGORİLERİ - WEB SİTELERİNE GİRİŞ İÇİN
LÜTFEN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

FUTBOL
FUTBOLUN TARİHÇESİ
http://www.webhatti.com/spor-genel/40-futbolun-tarihi.html

FENERBAHÇE SPOR KLÜBÜ
http://www.fenerbahce.org/
http://www.fenerbahce.com/anasayfa/?giris=ok&tm=2009/03/11/49101
http://www.fenerbahcecumhuriyeti.org/
http://www.fenerbahcegazetesi.com/
http://www.1907.org/
http://www.ajansspor.com/futbol/takim/Fenerbahce/
http://www.antu.com/Default.aspx?antu=1907
http://fanatik.ekolay.net/Fanatik/index.aspx?aType=CatHome&CatId=34
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e
http://www.fenerbahceworld.com/index.php
http://www.fenerfrance.com/sitefb/index.php
http://www.1907online.com/
http://www.sporx.com//detail.php?Type=22&bolum=takim&frm_takim=289
http://spor.mynet.com/teams/team.asp?teamId=48
http://www.kanaryam1907.com/
http://fbtvonline.com/
http://www.milliyet.com.tr/content/futbol/fb/index.html
http://www.ensonhaber.com/arama/fenerbahce-26.html
http://www.askmasali.com/fenerbahceresimleri.html
http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=180632
http://search.izlesene.com/?vse=fenerbah%C3%A7e
http://news.google.com.tr/news?hl=tr&q=FENERBAH%C3%87E&um=1&ie=UTF-8&ei=V6K3SaLLJ9CD-Abmhf2HCw&sa=X&oi=news_group&resnum=4&ct=title

GALATASAR AY SPOR KLÜBÜ
http://www.galatasaray.org/index.php
http://www.webaslan.com/anasayfa/?giris=ok&tm=2009/03/11/50352
http://www.ligtv.com.tr/Takim.aspx?t=6
http://www.ajansspor.com/futbol/takim/Galatasaray/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galatasaray_Spor_Kul%C3%BCb%C3%BC
http://www.cimbom.org/football/
http://spor.mynet.com/teams/team.asp?teamId=17
http://www.milliyet.com.tr/content/futbol/gs/index.html
http://www.galatasarayresimleri.org/
http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=182987
http://search.izlesene.com/?vse=Galatasaray
http://news.google.com.tr/news?hl=tr&q=GALATASARAY&um=1&ie=UTF-8&ei=f6e3SZAow6_5BoHK0P8K&sa=X&oi=news_group&resnum=4&ct=title

BEŞİKTAŞ SPOR KLÜBÜ
http://www.karakartal.com/anasayfa/?giris=ok&tm=2009/03/11/50733
http://besiktas.org/bjkorg.php
http://www.bjk.com.tr/tr/
http://www.besiktas.ws/
http://www.ligtv.com.tr/Takim.aspx?t=1
http://www.ajansspor.com/futbol/takim/besiktas/
http://www.besiktasgazetesi.com/
http://www.bjkonline.com/
http://www.ensonhaber.com/arama/besiktas-25.html
http://search.izlesene.com/?vse=bjk
http://news.google.com.tr/news?hl=tr&q=BE%C5%9E%C4%B0KTA%C5%9E&um=1&ie=UTF-8&ei=A6m3SYGJCYPF-Ab30tX-Cg&sa=X&oi=news_group&resnum=1&ct=title

TRABZONSP OR KLÜBÜ
http://www.trabzonkaradenizspor.com.tr/
http://www.trabzonspor.org.tr/default.asp?
http://www.ligtv.com.tr/Takim.aspx?t=11
http://www.ajansspor.com/futbol/takim/trabzonspor/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzonspor
http://www.trabzonsports.com/
http://www.el-aziz.net/cat191.htm
http://www.trabzonsport.com/v2009/
http://search.izlesene.com/?vse=trabzonspor
http://www.sporx.com//detail.php?Type=1&kategori=29&takim=116
http://news.google.com.tr/news?hl=tr&q=TRABZONSPOR&um=1&ie=UTF-8&ei=2K-3SZfjNs3F-Qab9uiGCw&sa=X&oi=news_group&resnum=1&ct=title
http://www.ensonhaber.com/haber-etiket/trabnzonspor/
BASKETBOL-VOLEYBOL-HENTBOL
BASKETBOL
http://www.tbf.org.tr/tbfweb/tbfweb2.nsf?Open
http://tr.wikipedia.org/wiki/Basketbol
http://www.basketbolseverler.com/tbfweb/BasketbolSeverler/basketbols.nsf?Open
http://www.basketbolhaber.com/
http://www.turkbasket.com/haber/index.php
http://www.ajansspor.com/basketbol/
http://www.basketbolegitim.com/
http://www.egitim.com/genel/0011/d_0011.basketbol.asp?BID=04
http://www.gonulcafe.com/basketbol_nedir_basketbolun_kurallari_basketbol_nasil_oynanir-t29889.html?s=1811dc276801ce9637d148ff794d38ef&
http://news.google.com.tr/news?hl=tr&q=BASKETBOL&um=1&ie=UTF-8&ei=Ac23SZGcAoqc-gbM6-GHCw&sa=X&oi=news_group&resnum=4&ct=title

VOLEYBOL
http://www.voleybol.org.tr/sistem/index.php
http://tr.wikipedia.org/wiki/Voleybol
http://www.voleybolum.com/
http://www.voleyboltr.com/
http://www.voleybolunsesi.com/
http://sks.isikun.edu.tr/spor/voleybol.html
http://www.ajansspor.com/voleybol/
http://www.guzeldunyam.com/vt-1101-voleybol+nedir+
http://www.delinetciler.net/forum/diger-spor-dallari/60064-voleybolun-tarihcesi.html

HENTBOL
http://www.egitim.com/genel/0011/d_0011.hentbol.asp?BID=04&YID=2
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hentbol
http://www.turkhentbol.net/
http://search.izlesene.com/?vse=hentbol
http://www.htspor.com/Hentbol/
GÜREŞ
d=3152" target="_blank">http://www.tgf.gov.tr/article.php?article_i d=3152
http://www.guresdosyasi.com/gtarihi.html
http://www.ibbspor.com/sayfa.php?id=dernek_ikinciolag_rapor
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=26369
http://www.ermeydani.net/haber_detay.asp?haberID=136
http://www.guresdosyasi.com/stratejikplan.html
d=3160" target="_blank">http://www.tgf.gov.tr/article.php?article_i d=3160
http://arsiv.zaman.com.tr/2000/11/17/yazarlar/AvniTARHAN.htm
http://guresiyorum.com/
http://www.tgf.gov.tr/antalya2008/GelenekselGuresresimleri.pdf
http://www.resimcim.net/spor-genel/gures-resimleri/3522/
http://www.hanemiz.com/turkiyemizdeki-gures-kulupleri-t133389.html?s=75812d0b6bc2b46b841c505520492336&
http://ydbesyo.omu.edu.tr/takimlar/guresisimler.php
http://www.goodwillgames.com/html/past_1994wrestling.html 
ATLETİZM
http://www.taf.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atletizm
http://www.bedenegitimi.s5.com/atletizmin%20dallari.htm
TREEKİNG
d=198" target="_blank">http://www.erdoga.org/article.php?article_i d=198
DAĞCILIK
http://www.zirvedagcilik.org/
http://www.patikatrek.com/
http://www.artuz.com/Artuz/LeventDeniz/Levent/Ilgialanlari/index.asp
http://www.turkish-media.com/arama/Doga-Cevre-ve-Hayvanlar/Doga-Sporlari-Outdoor/
PAİNTBALL
http://www.arespaintball.com/paintball.asp
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paintball
BUZ HOKEYİ
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buz_hokeyi
http://www.tbhf.org.tr/index2.asp
ÇİM HOKEYİ
http://www.turkhokey.gov.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87im_hokeyi
STEP-AEROBIC-FITNESS-PILATES-TAEBO
http://spormerkezi.pau.edu.tr/stepaerobik.asp
http://www.pilatesbursa.com/category/fitness-center/step-aerobic/
http://ismek.ibb.gov.tr/portal/brans.asp?branscode=81
TENİS
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://www.ttf.org.tr/
MASA TENİSİ
http://www.tmtf.gov.tr/Content/Home.aspx
http://tr.wikipedia.org/wiki/Masa_tenisi
KAR KAYAĞI
http://kayak.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kayak
http://www.kayakrehberi.net/
SU KAYAĞI
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_kaya%C4%9F%C4%B1
http://msngezikolik.gezisitesi.com/tr/Macera_Spor/Genel_Bilgiler/Turkiye_nin_ilk_telli_su_kayagi_tesisi/e_2332.aspx
POLO
http://msngezikolik.gezisitesi.com/tr/Macera_Spor/Genel_Bilgiler/Bir_spor_olarak_Polo/e_4393.aspxÜ
http://www.turkeyif.com/polo-t48802.0.html
SÖRF
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6rf
http://www.msxlabs.org/forum/diger-sporlar/221175-sorf-nedir-sorf-hakkinda-genel-bilgiler.html
BOWLİNG
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bovling
http://www.korukentbowling.com/anasayfa.html
TAEKWON-DO
http://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/
http://www.isttit.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tekvando
KARATE-DO
http://www.turkkarate.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karate
WUS-HU
http://www.twf.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Wushu
JU-DO
http://tr.wikipedia.org/wiki/Judo
http://www.judo.gov.tr/index.asp?menu=Ana%20Sayfa
AIKI-DO
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aikido
http://www.shibumidojo.com/
http://www.arashiaikido.com/anasayfa.html
MUAY-THAI
http://www.muaythai.gov.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muaythai
TAI-BOKS
http://www.kickbokscuyuz.biz/wushu.html?Itemid=29
KICK-BOKS
http://www.kickboksturk.com/forum/index.php
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kick_Boks
BOKS
http://www.istanbulboks.org/public_html/
http://www.turkboks.gov.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boks
HALTER
http://www.halter.gov.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Halter
http://www.ajansspor.com/Halter/
GOLF
http://tr.wikipedia.org/wiki/Golf
http://www.tgf.org.tr/
ATICILIK
http://www.target.com.tr/index.php?p=21
http://www.aticilik.org/
http://tr.wikipedia.org/wiki/At%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k
BİNİCİLİK
http://www.istanbulbinicilik.com/
http://www.binicilik.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Binicilik
BİSİKLET SPORU
http://www.bisikletfederasyonu.gov.tr/tr/index.asp
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bisiklet
MOTOKROS
n=haberler.habergoster&haber_id=735" target="_blank">http://www.motorspor.com/index.cfm?fuseactio n=haberler.habergoster&haber_id=735
http://www.modifiyem.com/haber/motokros-4-ayak-tamamlandi-1446.htm
CİMNASTİK
http://www.cimnasturk.com/
http://www.bedenegitimi.gen.tr/cimnastik.htm
KANO SPORU
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kano
http://www.turkaf.org.tr/
KÜREK SPORU
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrek
http://www.tkf.gov.tr/
YELKEN SPORU
http://www.tyf.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yelken
OKÇULUK
http://www.turkisharchery.org/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ok%C3%A7uluk
YÜZME SPORU
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCzme
http://www.tryuzme.com/
SU TOPU
http://www.sutopu.gov.tr/
http://www.sutopu.gov.tr/sutopu_nostalji/milli_takimlar.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_topu
PLANÖR
http://planorucusokulu.thk.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%B6r
OFF-ROAD
http://tr.wikipedia.org/wiki/Off-road
http://www.andoff.net/
FORMULA-1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Formula_1
http://www.turkiyef1.com/
RALLY
http://www.rally-sport.com/
http://www.driftist.com/index1.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Drift
KARTING
http://www.istanbulkartingpark.com/
http://www.uzmantv.com/konu/karting-yarisi
BEYZBOL
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyzbol
http://www.tbsf.org.tr/
BUZ PATENİ
http://www.buzpateni.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Artistik_Buz_Pateni
SNOWBORD
http://www.uzmantv.com/etiket/snowbord
CİRİT
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cirit
2433CFFA7 9D6F5E6C1 B43FFCFE6 043336C36 CC8" target="_blank">http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F889 2433CFFA7 9D6F5E6C1 B43FFCFE6 043336C36 CC8
PARAŞÜTÇÜLÜK
http://www.egitim.com/genel/0011/d_0011.parasutculuk.p01.asp?BID=04&YID=1
http://www.delinetciler.net/forum/diger-spor-dallari/23473-skydiving-serbest-parasutculuk.html
http://havacilik.ankara.edu.tr/parasut.htm
ÇEKİÇ - GÜLLE  ATMA
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87eki%C3%A7_atma
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClle_atma
http://www.msxlabs.org/forum/diger-sporlar/9231-gulle-atma-nedir-gulle-atma-hakkinda-genel-bilgiler.html
BADMİNTON
http://www.badminton.gov.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Badminton
EKSRİM
http://www.eskrim.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eskrim
DALIŞ SPORU
http://www.alternatifsporlar.net/dalis_sporu.asp
http://www.mavinokta.org.tr/kadinhakfarklari.html
TRIATLON
http://tr.wikipedia.org/wiki/Triatlon
http://www.ajansspor.com/triatlon/
SIRIKLA ATLAMA
http://www.atletik.org/ABTD-makaleler/makale-abtd0077-sayi8-sayfa8-sirik%20atlamanin.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1r%C4%B1kla_y%C3%BCksek_atlama
BODY BUILDING
http://www.gymuniversal.com/htmller/egzersiz/program.htm
DAĞCILIK VE RAFTİNG
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rafting
http://www.tdf.org.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fc%C4%B1l%C4%B1k
http://www.patikatrek.com/

     
« Son Düzenleme: Kasım 22, 2010, 03:58:07 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes