+ ISLAMGREEN34 NEW WORLD » TARİH  » OSMANLI TARİHİ (Moderatör: İman_Power)
 OSMANLI TARİHİ - KONU İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: OSMANLI TARİHİ - KONU İÇİN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 13856 defa) Seçenekler Arama
« : Eylül 11, 2008, 04:06:55 ÖS »
admin
Ziyaretçi
OSMANLI TARİHİ - KONU İÇİN TIKLAYINIZOSMANLICA KLAVYE

http://www.isa-sari.com/osmanlica/?id=tr

OSMANLI TARİHİ
http://www.osmanli.org.tr/
http://www.enfal.de/osmtarih.htm


TARİHTE BUGÜN  17 - 11 - 1922

SULTAN VAHİDETTİN HAN ÜLKEYİ TERK ETTİ
Son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmet Vahidetti n ülkeyi terk etti

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahidetti n Han
Asla ihanet etmedi vatanına sadıktı her an
Vatanına bağlılığın bedelini sürgünle ödedi
Gözyaşları içinde ayrıldı aziz vatanından

Siyonizm Türk-İslam dünyasını sömürmek için
Ve Tevrattak i hükümle İsraili kurmak için
1897 tarihinde yürürlüğe konulan plan gereği
Osmanlıyı yıkma faaliyeti ne başlamıştır
1.Dünya savaşını çıkararak
Dünyayı şekillendirmeye çalışmıştır

Türk-İslam dünyasının sömürülmesinin önündeki engel
Osmanlı İmparatorluğu olduğu için
Osmanlıda kendine yandaş hainlerid e alarak
Osmanlıyı çökertme planları sonucunda
Osmanlıya ait ne varsa tarih sahnesind en silmeye çalışmıştır

Osmanlı Devletind e hükümdarlık yapan padişahların hiç birisi
Siyonizm ile işbirliği yapmamıştır ve hain değildir
Son Osmanlı padişahı Sultan VI.Mehmet Vahidetti n
Vatanına ihanet etmemiştir ve Milli Mücadeleyi desteklem iştir
 

ISLAMGREE N34 NEW WORLD

SULTAN VAHİDETTİN HAN  - ELVEDA ŞİİRİ

Bir garip şair derki
Aç ve biçıplak düşerken yollara
Dönmek vardı umutla
Sondu bakışım serin sularına
Bir hasret vardı gönül bağımda
Bir seni götürdüm gözyaşımda
Vatanın toprağın yanında
Elveda demek düşerken artık bize
Ne bir çift el vardı ardımızda sallanan
Ne de bir beyaz mendil
Apar topar toprağından bendim yollanan
Altıyüz yılın yükü,kahrı ve kederi
Ak saçlı başımdadır
Başımdadır yıkılan saltanatl arın uğultusu
Söyle benmiyim bu yıkıntıların
Ve bu harabe şehirlerin suçlusu
Sen söyle mehteranım sen söyle
Ben hangi çağın sürgünüyüm
Bunun içindir ki çal diyorum sana
Mademki hiçkimse uğurlamaz beni limandan
İşte son duam
Eylemesin Mevla'm bizi dinden imandan
Çal mehteranım çal bana
Altı yüz yıllık sevdanın şarkısını
Çal mehteranım çal bana

SULTAN VAHİDETTİN HANSULTAN VI. MEHMET VAHİDETTİN

HİLAL ZEYBEKOĞLU

http://tarihsuuru.blogcu.com/sultan-vahdettin-hain-mi/4153166


Sultan VI.Mehmed Vahdettin Han, Şubat 1861 yılında
Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi.İttihatçıların asıl veliaht olan
Sultan Aziz'in oğlu Yusuf İzzedin'i intihar süsü vererek katletmel eri üzerine
Osmanlı veliahdı oldu ve 4 Temmuz 1918'de Osmanlı tahtına oturdu

Sultan Vahdettin 600 yıllık bir imparator luğun yükü omuzlarına binmiş bir halde tahta çıkmıştı
Saltanatından 4 ay geçmeden
30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı
Ardından İtilaf Devletler i Anadolu topraklarını işgale başladılar
16 Mart 1920'de ise İstanbul resmen işgal edildi
Bundan sonra Sultan Vahdettin Osmanlı'nın yeniden hayat bulamayac ağını fark etmiş
hem işgal kuvvetler ini oyalamaya ve elden geldiği kadar
Kuvay-ı Milliye'yi destekley erek yeni Türk Devletini n ortaya çıkmasını
şahsı aleyhine de olsa desteklem eye karar vermiştir
Sultan,yakın kumandanl arla Anadolu'da istiklal tohumlarının nasıl atılacağını müzakere etmiş
müzakereler sonucunda
Mustafa Kemal ile defalarca görüşmüş ve Yıldız Sarayındaki son ve gizli görüşmede
Anadolu'ya görevli olarak gitmesine
ve milli bir irade kurulmasına karar verilmiştir
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması için bir vapur hazırlatan Sultan
bundan sonraki süreçte de onu desteklem eye devam etmiştir
Bütün bunlar Vahdettin'in emriyle olmuş
her türlü masraf,Padişah'ın özel imkanları ve gizli ödenekten karşılanmıştır
Artık Milli Mücadele başlamıştır. Sultan Vahdettin
”kurtuluş hareketi bilgimiz dışındadır”diyerek
İngilizlere karşı da bir diplomasi oyunu oynamıştır
Çünkü tek gayesi vatanın istiklali dir

Milli Mücadele devam ederken 23 Nisan 1920'de TBMM Ankara'da toplanmıştır
Mustafa Kemal'in cumhuriye t istemesi
tek taraflı olarak Mustafa Kemal ile padişahın arasını açmıştır
Ancak padişah kuvay-ı milliye ve TBMM aleyhine bir davranışta bulunmamıştır
Prof . Dr . Ahmed AKGÜNDÜZ'ün ifadesiyl e
“Sultan Vahidüddin vatan haini değil
vatanın istiklali için tacını ve tahtını terk eden bir vatanperv erdir
Bütün gayretler ine rağmen İstanbul'u işgalden kurtarama yınca
Kuvay-ı Milliye'ye de köstek olmamıştır
İstanbul'u terk ettikten sonra,İngilizler ve İtalyanlar,bütün gayretler iyle
onun taşıdığı hilafet sıfatını Anadolu'daki Kuvay-ı Milliye aleyhine kullanmak istemişlersede
Sultan Vahidüddin'in iman kuvveti ve vatan sevgisi buna mani olabilmiştir.”

1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılmasından sonra
Sultan Vahdettin yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır
Yanında sadece 3000 altın ve 20000 İngiliz lirası vardır
Bu para bittikten sonra ne yapacağını soranlara da büyük bir teslimiye t ve sabırla
“ne yapalım biz de soğan ekmek yeriz”diyerek cevap verir
Yurt dışında yokluk dolu günler içinde hayatını devam ettiren Sultan Vahdettin
16 Mayıs 1926'da vefat etmiştir
Vefatını duyan Mustafa Kemal “Çok namuslu bir adam öldü
İsteseydi Topkapı Sarayının bütün mücevherlerini götürür
ve öyle bir ordu kurup dönerdiki “diyerek
düşüncelerini dile getirir
Değil devlet hazinesin i,şahsi hazinesin i bile yanında götürmeyen Sultan'ın
vefatı duyulunca alacaklıları kapıya dayanarak cenazeye haciz koymak isterler
Sultanın naaşı ancak arka kapıdan, gizlice kaçırılarak alacaklıların elinden kurtarılır
Cenaze Şam'a götürülerek, Sultan Selim Camii bahçesine defnedili r.
623 yıl tarih sahnesind e yer alan Osmanlı Devleti'nin son padişahını kaybetmes iylede
tarihteki rolü son bulur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Vahdettin
Kimilerin e göre, İngiliz gemisiyle ülkeyi terk eden bir hain
kimilerin e göre ise Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını onaylayan
ve vatanın kaderini Mustafa Kemal'e teslim eden bir kahraman
Resmî tarih ile muhalif görüşü savununla r arasındaki tartışma seksen yıldır sürerken
Türk siyasetin in sembol isimlerin den Bülent Ecevit
olaya yeni bir boyut kazandırdı.
Osmanlı'nın son sultanı ile uzaktan akraba olduğunu söyleyen eski Başbakan
Vahdettin'e 'vatan haini' denilmesi ne karşı çıkarak
“Kurtuluş Savaşı'na açıktan olmasa bile belirgin şekilde destek oldu
İstanbul'dan ayrılacağı zaman devletin elinde külliyetli altın ve para vardı
O, çok az bir miktar aldı. İstese tümünü alabilird i
Saygıdeğer bir davranışta bulundu.” Diyerek
resmi tarihin aksine de olsa düşüncelerini dile getiriyor

Osmanlı Hanedanının son temsilcil erinden olan ve Türk pasaportu nu henüz alan
ve Vahdettin'in Anadolu hareketin e hep destek verdiğini
ulusal bir gazetede ifade eden Ertuğrul Osman
"Eğer Sultan Vahdettin yurt dışına çıkmasaydı iç harp olurdu. Bu nedenle o
fedakarlık yaparak vatanından ayrılmayı tercih etti" demektedi r

Vahdettin'in Anadolu hareketin e destek verdiğini ifade eden Ertuğrul Osman,
"Sultan Vahdettin, eğer fedakarlık yaparak yurtdışına çıkmasa idi iç harp çıkardı
O, Anadolu hareketin i başlangıcından itibaren destekled i
İleriki safhalard a birtakım gelişmelerden sonra, içeride kalması halinde
iç savaş çıkabileceği düşüncesi ile fedakarlık yaparak vatanından ayrılmayı tercih etti
Vahdettin, başından beri Mustafa Kemal Paşa'ya destek veriyordu .
Mustafa Kemal, Sultan'ın bilgisi ve emirleri ile hareket ediyordu
İstanbul'daki işgal kuvvetler ine karşı, 'Biz Anadolu'daki hareketi desteklem iyoruz'
demesine rağmen, sürekli olarak Anadolu'daki gelişmelerden haberdar oluyor
maddi ve manevi destek veriyordu
Yani Anadolu'daki hareketin güçlenmesi ve tesirli hale gelmesi için
zaman kazanmaya çalışıyordu
Hatta Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkabilmesi için
İngilizlerden ve Fransızlardan izin bile almıştı.”demektedir

Vahdettin şahsi malını bile almadan ve istemeyer ek yurt dışına giderken
bugün aramızda devletin,milletin ve tüyü bitmemiş yetimleri n hakkını
günümüz tabiriyle hortumlay an
ve bunları alıp da yurt dışına kaçan sözde Türk vatandaşları var
Devletimi zin asıl bunlarla uğraşması gerektiğini düşünüyor
ve Sultan Vahdettin'in haketmediği yersiz itham ve eleştirilerin son bulmasını arzu ediyoruz

http://www.islam-medine06.tr.gg

 

« Son Düzenleme: Kasım 17, 2017, 07:28:03 ÖS Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes