+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 2. BÖLÜM » 4 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR - LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR - LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 5402 defa) Seçenekler Arama
« : Haziran 08, 2009, 09:43:17 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR - LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL ALEMDEKİ GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR

Allah c.c sanal alemde
islam için çalışan sitelerde n ve buradaki
görevlilerden razı olsun ve başarılarının
devamını nasip eylesin inşallah
http://www.islam-green34.com
Sanal alemdeki güç merkezi bayanlardır
Bu sav çok farklı örneklerle açıklanabilir
Biz ilk önce Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v
Efendimiz in Eşi Hz.Hatice r.a Annemiz ile aralarındaki
bağdan bir örnek vererek Peygamber imiz H.Muhamme d s.a.v
Efendimiz in örneğini vereceğimiz konuda
eşine karşı olan bir davranış şeklini aktararak
bahsi geçen konuda Hz.Hatice r.a Annemizin
o konudaki bilgi ve aksiyon gücünü
o konudaki galibiyet ini kabul ettiğini
ve bunu bir emaneti ehline teslim etme babında
değerlendirdiğini aktaralım
Asr-ı saadet devrine girilmede n önce 
Hz.Hatice r.a Annemiz Mekkenin
o dönemdeki en büyük taşımacılık ve nakliyat
şirketinin idarecisi ydi ve Kültürlü bilgili ahlaklı bir ticaret erbabıydı
ve Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz le evlendi
ve Peygamber imiz s.a.v ticareti eşinden öğrendi
evlendikt en sonrada şirketin idarecisi Hz.Hatice r.a Annemizdi
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz evlendikt en sonrada
şirketin idarecisi değil sadece idareci olan eşinin yanında işçiydi
işçiler gibi çalıştı her zaman olduğu gibi ona yardımcı ve destek oldu
işçilerden dahada çok çalıştı sonuçta idareci eşiydi ve bu şirket
müslümanlara yardım dağıtan ilk müslüman şirketti
bu şirket ile yapılan helal
ticarette n elde edilen gelirle islam davasına hizmet edildi 
şirketin asıl idarecisi sürekli Hz.Hatice r.a Annemizdi
asrımızın erkekleri sanırım böyle davranmaz lardı değilmi
örnekleri vardır " sen şirketin idaresini bana bırak
sen çoluk çoçukla ilgilen " derlerdi değilmi
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz
eşinin kadınının bu konudaki gücüne bilgisine becerisin e
güvendi ve bu konudaki galibiyet ini kabul etti
emaneti ehline vererek onun idaresind e çalıştı 
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz in
tüm hayatı yaşayışı davranışları ve kader örgüsü
Allah c.c tarafından bize örnek olması için çizilmiştir
bu konuda asrımızda kaç erkek Peygamber imiz s.a.v Efendimiz in
bu konudaki vasfını kendine örnek almaktadır bu tartışılır
Kadının erkeğe galip olduğu nice noktalar vardırki
bunu Bir başka örnekte
Mevlana Celaleddi n-i Rumi k.s  Hazretler inden verelim inşallah
bu konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyalım
 
KADIN ERKEĞE GALİPTİR
Mevlana Celaleddi n-i Rumi k.s Hazretler i
kadın ile erkek arsındaki vasıfları izah ettikten sonra
kadınlara sevgiyle yaklaşmak ve yumuşak davranmak gerektiğini
şu çarpıcı üslupla dile getirmekt edir.
" Su güç bakımından ateşten üstündür.
Gerekince ateşe saldırır onu söndürür.
Fakat su bir kaba konunca ateş onu kaynatır.
Görünüşte su ateşe galip olduğu gibi
sen de kadına galip isen de,hakikatte ona mağlupsun
çünkü onu istemekte sin.
Böyle bir hassa ancak insan da vardır.
Hayvanda ise sevgi azdır.Bu da onun noksan yaratılışındandır.
Kadın,akıllı kişilere ve gönül ehline fazlasıyla galip olur
bu erkeğin evde otoritesi ni yitirdiği anlamına gelmez!.
Cahil kişiler de kadına galip gelirler.
Çünkü onlar pek sert pek kaba kişilerdir.
Cahil ve kaba erkeklerd e,incelik ,lütuf,sevgi azdır.
Çünkü onların yaratılışlarında hayvanlık sıfatı üstündür.
Sevgi,incelik,merhamet
acımak insanlık vasfıdır.
Öfke ve şehvet ise hayvanlık huyudur,hayvanlık sıfatıdır."
Böyle söylemiştir Mevlana Celaleddi n-i Rumi k.s hazretler i
Bir Müslüman genç bayan şairde şöyle demekkedi r
" Hayat acıtsa da kimi zaman canımızı, ağlasak da için için
dualarımız var bizim... Bizi Rabbe yaklaştıran hüznümüze eyvallah
sevgimiz merhameti miz aşkımız Allah c.c rızası için " demektedi r

SANAL ALEMDEKİ GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR
http://www.yasemin34-leyla.tr.gg

YASEMİN İSTANBUL

Selamün aleyküm değerli
müslüman kardeşlerim
Sanal alemdeki güç merkezi bayanlardır
konusu hakkında bazı anektodla r aktarmak istiyorum
ve özellikle benim gibi bayan olan
müslüman kız kardeşlerimin
bu yazıyı okumalarını istirham ediyorum
değerli müslüman kız kardeşlerim 
Sanal alemdeki olumsuzlu kları önlemek
ve bazı sohbet chat sitelerin de
oluşan gayri-ahlaki yapılanmaları
İslami Realite çizgisi içine çekerek
nefs-i emarenin çizgisinden uzaklaştırmak
bütün müslümanların ve aslında
ileride çocuklarını yetiştirmekle görevli olan
müslüman kız kardeşlerimizin asıl görevidir
hayatımızın her anında Reel-Sanal her alanında
emr-i maruf ve nehyl-i münker bizlerin görevidir
müslüman olarak yaratılışımızın ve bu dünyaya
gönderilişimizin ana gayeside budur
çünkü dinimizde Reel-Sanal ayrımı yoktur
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
ana unsur bayanlardır ve bayanların olmadığı
bir sohbet kanalı zaten ayakta kalamaz
ve bayanların olmadığı bir kanala kimse girmez
bayanların olmadığı bir kanala zaten kesinlikl e
istisnala r dışında erkekler girmedikl eri için
o kanalda sohbet ortamının
oluşmasıda mümkün olamaz
çünkü istisnala r dışında
erkekleri n bu sohbet kanallarına giriş amacı
ister müslüman olsun ister olmasın
bayanlarl a yazışmaktır
zaten bazı sohbet kanallarıda bunun için kurulmuştur
bazı dini sohbet kanallarında erklekler in tek amacı
bayanlarl a yazışmaktır
bunun için dini konuları ve dini bilgileri ni
kullanmak tadırlar aslında istisnala r dışında
amaç dine hizmet etmek değildir
bayanlarl a yazışmak için
dinimizi bu kızlarla sohbet saçmalığına  alet ederek
dinimizde yeri olmayan ve " kızlarla chat helaldir
ve faydalıdır " şekllinde bir ayet yada hadisin
olmadığını bilerek
ve dinimizde " sanal alemde flört
helaldir ve faydalıdır " şeklinde bir ayet yada hadis
olmadığını bilerek yazışmaktadırlar
bu bazı sohbet chat sitelerin e
İslami Realiteye aykırı şekilde
istisnala r dışında bir yaklaşımla girerek sohbet
eden müslüman kız kardeşlerimize
şunları hatırlatmak istiyoruz
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
olumsuzlu kları yok edecek güç merkezi bayanlardır
erkekler değildir
çünkü Allah c.c güzelliği estetiği zerafet ve nazikliği
sevgi sefkat ve merhamet gibi
ruhi-duygusal yapı özelliklerini
erkeklerd en ziyade bayanlara vermiştir 
ve dolayısıyla kız-erkek arasında oluşan
med-cezirde güzellik ve cazibe merkezi dolayısıyla
çekim merkezini ve gücün odak noktasını
Allah c.c erkeklerd en çok bayanlara nasip etmiştir
erkek sadece güzel olana ilgi duyar
ve bayanın çekim alanına girerek bayana yönelmeye çalışır
ve müslüman genç kızlar sanal alemdeki bu güç merkezler ini
akıllı mantıklı
ve Allah c.c rızası için ve dünya-ahiret saadeti için
Reel-Sanal ortamda islami realiteyi ayakta tutmak için
kullanmak ve yazıştığı erkekleri
ikna etmek için harcamalıdırlar
bayan isterse veziri rezil
rezilide vezir eder
bayan'ın nefsi 7 erkeğin 1 dir
ama erkekler 1 nefsine sahip çıkacak güçte değildir
ve bayanlar karşısındada nefs-i emare konusunda
erkekler daha güçsüzdürler ve İslami Realiteni n tesisi
ve Sanaldaki olumsuzlu kları ortadan kaldırmadada
erkekler olumsuzlu kların asıl sebebidir
ve olumsuzlu kları ortadan kaldıracakta güç
erkeklerd e mevcut değildir
bu güç Allah c.c tarafından
güzelliğin ve cazibenin merkezi bayanlara verilmiştir 
bayanların bu gücü vardır
müslüman bir genç kız için
bazı sohbet chat sitelerin de
erkeklerl e yazışmasının asıl amacı
islami realiteyi hakim kılmak amacıyla olmalıdır
ve bu konuda diğer kız kardeşlerinide uyarmalıdır
bazı müslüman erkekler bu islami realiteyi hakim
kılmada bayanların erkeklerd en güçlü olduklarını
kabul etmekte ve erkekleri n yerine bayanlard an bu konuda
yardım istemekte ve bayanlara güvenmektedirler 
ancak böyle erkekleri n sayısı yok denecek kadar azdır
ve bu erkekleri n genelini kapsamaz ve istisnadır
bayanların bazı sohbet chat sitelerin de erkeklerl e
yazışmasının asıl amacı islamı hakim kılmak olmalıdır
başka bir amaç için erkeklerl e yazışmak
erkekleri yılıştırmak ve şımartmak
gereksiz yere kişiliksiz  ve karatersi z erkekleri savunmak
onlara gereksiz yere değer vermek
ahlaksızca yazışmalarına yanıt vermek
lüzumsuzca böyle karakters iz erkeklere
sanal alemde sohbet chat sitesi yetkilisi de olsa
nazik davranmak
bir müslüman genç kıza kesinlikl e yakışmaz
ve dinimize görede uygun bir yöntem değildir 
dinimizde bayanların erkeklerl e
gerçekten bir erkekle evlenmek
için yazışmasına fakat yazışırken İslami Realite dışına çıkmadan
dini-ahlaki sınırlar içinde yazışmasına belirli bir dönem
dahilinde izin verildiği açıklanmıştır
bu dönem uzar ve kesintiye uğrarsa ve biterse
bu kız-erkek dinimizde yeri olmayan flört pozisyonu na
düşüyor olmuyormu bunuda düşünmek gereklidi r
ve bu bayanın bu erkekle yazışmaları sona ererse
bu bayan başka bir erkekle
bu amaçla yazışmaya devam edecektir
ve böyle bir atmosfer içinde geçen
lüzumsuz gereksiz faydasız zamanın hesabını
Allah c.c bu kız kardeşimizden sormayaca kmıdır
bunuda düşünmek gereklidi r
sanal alemde gerçekten bir bayanda karşıdaki erkeğin
gerçek niyetini
ve kişiliğini tesbit edebilece k bir mekanizma sı mevcut değildir
gerçek niyetleri ve kişilikleri bilen yalnızca Allah c.c tır
erkekleri n istisnala r dışında evlilik maksadıyla bayanlarl a
yazışmadıklarını biliyoruz
erkekleri n istisnala r dışında yazışmalarının nedeni
evlilik falan değil kızlarla dalga geçmek ve nefs-i emareleri ni
tatmin etmek olduğunu biliyoruz
ve yazıştığı bayan
erkeğin egosunu tatmin edemiyors a
o erkek o bayanı bırakarak başka bir bayana yönelecektir
mutlaka
peki değerli müslüman kız kardeşlerim
böyle bir sohbet ortamının
İslami Realite ile ne ilgisi ve alakası  vardır ?
bazı müslüman kız kardeşlerim şunu savunmakt adırlar
" bizler neyin ne olduğunu biliyoruz
müslümanız ve dinsizde değiliz ahlaksızda değiliz "
peki müslüman kız kardeşim
neyin ne olduğunu biliyorsu n
ve erkekleri nde ne olduğunu biliyorsu n
böyle saçma sapan bazı sohbet chat sitelerin e
neden giriyor ve erkeklerl e yazışıyorsun
erkeklerl e yazışmak bir ahlaklılıkmıdır ve dinimizde
böyle bir ahlaklılık çeşidi
ve bununla özdeş ayet ve hadis varmıdır
bazı kız kardeşlerimiz şöyle demektedi rler
" dini konularda bazı sorular sormak ve yanıt alarak
bu konuları paylaşmak için yazışıyoruz
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz
bayanlarl a konuşmuştur ve onlarla sohbet ederek
dini konularda onları aydınlatmıştır " demektedi rler
peki değerli müslüman kız kardeşlerim
islami sorularınız varsa
islami wikipedia lar var
çok güzel hazırlanmış islami web siteleri var
islami portallar var
islami internet ansiklope dileri var
islami forumlar var
bunların hepsini okuyunuz ve araştırınız
mutlaka sorularınıza yanıt bulursunu z
illa sohbet chat kanallarında
ve illa erkeklere sormanıza gerek yok
eğer bu erkeklere soru sormanızı
ve yanıt almanızı
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v
Efendimiz in bayanlara konu anlatmasıyla
özdeşleştiriyorsanız
size söyleyeceğimiz şudur
sizin yazıştığınız bazı sohbet chat sitelerin deki
bazı erkekler Peygamber midir HAŞA !
yoksa İlahiyat fakültesi dekanımıdır
veya yazdıkları dini konular içinde
" yaş kaç ? işiniz nedir ?
adınız nedir ? nerelisin iz ?
bekarmısınız ? hangi okul mezunusuz ? " gibi erkekleri n
bayanlara sorduğu sorular özellikle ayetlerde ve hadislerd e
erkekleri n bayanlara sormakla yükümlü oldukları
sorular olarakmı geçiyor ?
bazı sohbet chat kanallarına gelen erkekler
dini sohbet etmek amaçlı geliyorla rsa eğer
bayanın işi ile yaşı ile ismi veya okulu ile
ne işi vardır değerli müslüman kız kardeşlerim
müslüman genç kız kardeşlerim belki sizlerin
sevgiye ihtiyacınız var
çünkü yaratılış fıtratımızda bu vardır bayanlar
sevgisiz yaşayamazlar
fakat sevgi ve aşk nedir yada karşıt cinsten hoşlanmak
nedir ve bizi nerelere sürükleyebilir iyi düşünmeliyiz
ve Müslüman genç kızlar olarak her şeyden önce Allah c.c ın
rızasını ve İslami Realiteyi ön planda tutmak zorundayız
hangi ayette sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
erkeklerl e aşk yaşayarak zaman geçirmek öğütlenmiştir
aşk bu kadar ucuz ve değersiz bir kavrammıdır 
değerli müslüman kız kardeşlerim aklnızı başınıza toplayın
erkeklerl e yazışmakla elinize geçecek hiç bir şey yoktur
Allah c.c sizlere böyle dünya ve ahiret saadetini kazandırmaz
bu saçma sapan işlerden bir an önce vaz geçin
ve bazı sohbet chart sitelerin e girerek
diğer kız kardeşlerimizide vaz geçirin
eğer bunu şimdi yapmazsanız
ve nasihatle rimize kulak vermezsen iz
ileride mutlaka sizin başınıza bu nasihatle re uymamanızdan
ötürü bir musibet gelirse sakın kimseyi suçlamayınız
" ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum "diyerek
sanal aleme girerek erkeklerl e yazışarak
zaman geçiren bayanlarında
psikologl arda 1 yıllık tedavi gördükten sonra bile
eski ruh sağlıklarına kavuşamadıklarını iyi düşününüz
bir gün Anne olursanız sizin kızınızın
başınada gelecek musibetin sorumlusu nun
asıl kendiniz olduğunuzuda unutmayınız
artık kendinizi toparlayınız ve müslüman kız kardeşlerinizi
bu konuda uyarmak için sohbet chat kanallarına giriniz
sizin gibi müslüman kız kardeşlerimize bu yakışır
aşk sevgi ve evlilikle ilgili aşağıdaki linkleri tıklayarak
mutlaka okumanızı ve neden sanal alemdeki ve bazı
sohbet chat sitelerin deki olumsuzlu kları önlemede
güç merkezi neden bayanlardır anlaşılmasını temenni ediyoruz
ilk önce alttaki linki tıklayınız ve sanal alemde neden bayanlar
güç merkezidi r okuyunuz ve düşününüz

http://www.yasemin34-leyla.tr.gg/15-_--Ue-N%26%23304%3BTE-_-SANAL-ALEMDE-G-Ue-%C7-MERKEZ%26%23304%3B-BAYANLAR-.htm

SANAL ALEMDE GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR
Allah c.c sanal alemde islam için çalışan sitelerde n
ve buradaki görevlilerden razı olsun ve başarılarının
devamını nasip eylesin inşallah
http://www.islam-green34.com


15 - ÜNİTE - SANAL ALEMDE GÜÇ MERKEZİ BAYANLAR
http://www.yasemin34-leyla.tr.gg
YASEMİN LEYLA


Sanal alemde güç merkezi bayanlardır konusu ile ilgili
olarak bazı önemli anektodla r aşağıda maddeler halinde yazılmıştır
lütfen okuyunuz ve neden bayanların sanal alemde güçlü olduklarını
düşününüz



1- Bayanlar telekinet ik hipnokine zik ve metabolik cinselkin etik
enerji yoğunluğu bakımından erkeklerd en daha güçlüdürler
ve bu güçleri beyinleri ndeki his merkezini n
güçlü olmasınıda sağlamaktadır
bu yüzden bayanların  duygu yoğunluğu daha fazladır
ve hislerle algılama yeteneğide
erkeklerd en çok daha fazla gelişmiş olduğundan
Sanal alemdeki ahlaksızlıkları algılamada
his yoğunluğu önemli bir etken olduğundan
ve erkekleri n bayanlard an üstün oldukları fiziksel güçlerinin
sanal alemde bir işe yaramadığından
bayanların bu his gücünün karşıya iletimind e
ve İslami realiteyi yansıtmada
erkeklerd en daha etkili olacağı bilinmekt edir
Bayanların Duygu yoğunluklarıyla ve His dünyalarının
genişliğiyle ilgigi bir örnek verelim
Bir sanat galerisin i gezen ziyaretçilerden
bir bayan ile bir erkeğe
oradaki görevli ressam sorular soruyormuş
Picassonu n bir tablosu hakkında
bir erkeğe bu nedir diye sorduğunda
erkek o tablodan tek bir mana çıkararak
" daire dikdörtgen kare yani geometrik
şekiller " diye yanıt vermiş
ve ressam yanındaki bayana aynı soruyu
sorduğunda bayan
" üstteki daire güneş
bu üçgen simitçi çoçuğun yüzü
bu kare ise simit tavası
ve içindeki dairelerd e simitler
etraftaki dikdörtgenlerde caddedeki binalar
sanırım sahahın erken vaktinde ve güneşin ilk ışıklarıyla
simitçi çocuk tavasındaki simitleri satmak için caddede
yol alıyor " diye yanıt vermiş
bu örnekte sanırım bir erkeğin sanaldaki bir yazıdan
bir tek mana çıkaracağını
bayanların ise yazıdan binlerce mana çıkarabileceğini
ve çok yönlü düşünebilme yeteneğinin
erkeklerd en güçlü olduğunu
sanal aleminde duygu ve his ile hayal gücünün
yüksekliğiyle orantılı bir done olduğundan
sanal alemde bayanların her halükarda
erkeklerd en üstün olduğunu ve güç merkezini n
bayanlar olduğunu kanıtlamaya yeter sanırım



2- Bazı araştımalarda
eski çağlara ait kalıntılarda bulunan çene kemikleri nin
bayanlara ait olduğu saptanmıştır
bu yüzdende bayanların konuşma yeteneğinin
erkeklerd en çok daha fazla olduğu bilinmekt edir
bu yüzdende iletişim gücünün istenilir se
erkeklerd en çok daha fazla kapasitey e çıkarılarak
bunun İslami Realiteyi aktarmada
erkeklerd en daha fazla başarılı olacakları bilinmekt edir
Erkekleri n 10 kelimede örneklendirerek
anlatacak ları bir konuyu Bayanların iletişim gücünün
yüksekliği dolayısıyla 100 kelimede örneklendirerek
anlatarak erkeklerd en bu konuda üstün oldukları
bilinmekt edir
Bayanların oldukları bazı meslek dallarında
örneğin öğretmenlik halkla ilişkiler v.b gibi
sosyal bilimlerl e bağlantılı konularda
her zaman erkeklerd en üstün oldukları
ve Sanal alemdede İslami Realiteyi
aktarmada her zaman bu yönleriylede
üstünlük sağlayacakları bilinmekt edir



3- Bayanlar yaratılışları gereği uzlaşmacı ve barışcıldırlar
bayanların insanları yatıştırıcı yönleride bulunmakt adır
toplumsal ve sanal sorunlar bazında
Bayanlar her zaman tartışmadan değil çözümden yanadır
sanal alemdeki seviyenin yükseltilmesindede
olumsuzlu kların çözümü konusunda da
İslami Realiteni n gönül yıkmadan kalp kırmadan
iletimind ede her zaman erkeklerd en daha üstündürler
Erkekler eğer olumsuzlu kları ortadan kaldırmak
ve İslami Realiteyi hakim kılmak istiyorla rsa
kendileri nde bu gücün olmadığını kabul etmek
ve güçlerini kullanmal arı için bayanları ikna etmek
ve bayanlara güvenerek onlardan yardım istemek
zorundadırlar



4 - Allah c.c güzelliği estetiği zerafet ve nazikliği
sevgi sefkat ve merhamet gibi
ruhi-duygusal yapı özelliklerini
erkeklerd en ziyade bayanlara vermiştir 
ve dolayısıyla kız-erkek arasında oluşan
med-cezirde güzellik ve cazibe ile çekim merkezini
dolayısıyla gücün odak noktasını
Allah c.c erkeklerd en çok bayanlara nasip etmiştir
erkek sadece güzel olana ilgi duyar
ve bayanın çekim alanına girerek bayana yönelmeye çalışır
ve müslüman genç kızlar sanal alemdeki bu güç merkezler ini
akıllı mantıklı
ve Allah c.c rızası için ve dünya-ahiret saadeti için
Reel-Sanal ortamda islami realiteyi ayakta tutmak için
kullanmak ve yazıştığı erkekleri
ikna etmek için harcamalıdırlar
bayan isterse veziri rezil
rezilide vezir eder
bayan'ın nefsi 7 erkeğin 1 dir
ama erkekler 1 nefsine sahip çıkacak güçte değildir
ve bayanlar karşısındada nefs-i emare konusunda
erkekler daha güçsüzdürler ve İslami Realiteni n tesisi
ve Sanaldaki olumsuzlu kları ortadan kaldırmadada
erkekler olumsuzlu kların asıl sebebidir
ve olumsuzlu kları ortadan kaldıracakta güç
erkeklerd e mevcut değildir
bu güç Allah c.c tarafından
güzelliğin ve cazibenin merkezi bayanlara verilmiştir 
bayanların bu gücü erkeklerd e yoktur


 
5 - Sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
ana unsur bayanlardır ve bayanların olmadığı
bir sohbet kanalı zaten ayakta kalamaz
ve bayanların olmadığı bir kanala kimse girmez
bayanların olmadığı bir kanala
zaten kesinlikl e istisnala r dışında
erkekler girmedikl eri için
o kanalda sohbet ortamının
oluşmasıda mümkün olamaz
çünkü istisnala r dışında
erkekleri n bu sohbet kanallarına giriş amacı
ister müslüman olsun ister olmasın
bayanlarl a yazışmaktır
zaten bazı sohbet kanallarıda bunun için kurulmuştur
bazı dini sohbet kanallarında erkekler in tek amacı
bayanlarl a yazışmaktır
bunun için dini konuları ve dini bilgileri ni
kullanmak tadırlar aslında istisnala r dışında
amaç dine hizmet etmek değildir
dolayısıyla güç merkezi bayanlardır
sanal alemdeki olumsuzlu kları
yok etmek için  yapılacak tek şey
bayanların güçlerini erkeklere karşı
kullanmal arı için ikna edilerek
sanaldaki ahlaksızlıkların yok edilmesin in
dinimize ve geleceğimize sahip çıkmak
olduğunu bayanlara anlatmak
ve onlara destek olmaktır




 
6 - Bayanlar İslami Realiteyi aktarma konusunda
her zaman erkeklerd en daha ihlaslıdırlar
ve sanal alem incelendiğinde
dinine bağlılıkta ve maneviyat yüksekliğinde
bayanların erkeklerd en üstün nitelikte oldukları
ve savundukl arı konu ve insan bazındada daha vefalı
çalışkan ve üretken oldukları bilinmekt edir
ve ayrıca Annelik doneleri gereği merhamet dereceler i
yüksek olduğundan ve İslami Realiteyi aktarmada da
merhameti n büyük önem taşıması yüzünden
bu bazdada erkeklerd en üstün oldukları bilinmekt edir 
sonuçta yukarıdaki maddelerd ende anlaşıldığı üzere
sanal alemde iletişim ve etki donelerin in üstünlüğü
dolayısıyla sanal alemdeki güç merkezini n bayanlar olduğu
ve bilinçlendiklerinde güçlerini islami realite bazında
kullanmal arı için ikna edildikle rinde ve desteklen diklerind e
sanal alem ve sohbet chat sitelerin de
bayanlar sayesinde ahlaksızlıklar yok olacak
ve İslam hızla yükselecektir inşallah
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz bir hadis-i
şerifinde
" Bir devir gelecek Kuran-Kerim müminelerle yükselecektir "
buyurmuşlarıdır ve o devir gelmiştir
ve Kuran-ı kerimi yükseltecek Bayanlardır
sanal alemdede güç merkezi Bayanlar olduğu gibi
 
aşağıda bu konularda ilgili bazı linkler bulunmakt adır
tıklayarak okuyunuz
 
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=1022405
http://www.yorumla.net/bayanlara-ozel/121829-guclu-kadinlar.html
http://sessizsenfoni.blogcu.com/kadinlar-daha-duygusalmis_4789348.html
http://www.yorumla.net/komik-seyler/650214-bayanlara-ozgu-silahlar.html
http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=619223&page=22

şimdide aşağıdaki konuları okuyarak bayanların neden güç merkezi
olduğunu düşününüz ve erkeklerl e boş lüzumsuz gereksiz faydasız
boş şeyler yazışarak hem kendi zamanınızı hemde karşıdakinin
zamanını boşa harcayara k ve uygunsuz halvet durumuna düşerek
günaha gireceğinize ve psikoloji k yapınızı bozarak ileride mutlaka
pişmanlık duyacak şeyler yapacağınıza İslami Realiteyi hakim kılmak
için ve sanal alemdeki müslüman kız kardeşlerinizi hem kendimiz hemde
dinimiz ve dünya-ahiret saadetimi z ve geleceğimiz için uyarınız
değerli müslüman kız kardeşlerim güç merkezi siz olduğunuza göre
ve Allah c.c sizleri müslüman olarak ve emr-i maruf nehyl-i münker
için bu dünyaya gönderdiğine göre artık erkeklerl e dini veya genel
konularda sohbet etmek yerine
asıl görevinizi yerine getiriniz yoksa Allah c.c a hesap veremezsi niz
size verilen görevi yapınız bu dünyaya imtihan için geldiğimizi unutmayınız
hesabını veremeyec eğiniz işleri yaparak günaha girmek yerine
bir amaç için sanala girerek hem sevap kazanacağınız hemde pişmanlık
duymayacağınız ve acı çekmeyeceğiniz işlerle uğraşınız 
selamün aleyküm değerli müslüman kız kardeşlerim

SEVGİ VE AŞK NEDİR ?
KONU İÇİN
LÜTFEN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z VE OKUYUNUZ

http://www.erenlerforum.org/erenler/showthread.php?t=7394
http://www.gencgelisim.com/v2/content/view/426/2/
 http://arsiv.zaman.com.tr/2003/09/24/okurhatti/default.htm
http://www.psikolojievi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=42
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lahi_a%C5%9Fk
http://www.uslanmam.com/sevgini-haykir/41785-hoslanma-sevgi-ve-ask-arasindaki-farklar.html
http://www.izafet.com/dini-sohbetler/84430-ilahi-aski-bulan-bir-universiteli-cok-begeneceksiniz.html
http://www.haber7.com/haber/20080102/Hoslanma-Sevgi-ve-Ask-arasindaki-farklar.php
http://ibnarabi.blogcu.com/kumrunun-aski_391224.html
http://www.cadde.eu/biliyor-musun/34580-ask-sevgi-ve-hoslanma-arasindaki-farklar.html
http://www.turkboard.com/image-vt158273.html?view=next
http://arsiv.sabah.com.tr/2005/11/30/gny/gny130-20051130-200.html
http://www.turkforum.net/showthread.php?t=749333
http://www.forumturkiye.com/arsiv/index.php/t-78021.html
http://www.umutdolu.com/ask/
http://ortabahar.com/ortabahar/showthread.php?s=33721ef49f0c97b5a6fc9c24b4fae60b&t=269
http://www.gencimranlilar.com/showthread.php?t=9071
http://forum.vatan.tc/hoslanma-sevgi-ve-ask-arasindaki-farklar-t15589.0.html
http://www.turkforum.net/showthread.php?t=202609
http://www.webhatti.com/ask-and-sevgi/90126-tutku-sevgi-and-ask-arasindaki-fark.html
http://www.canim.net/hikaye/4408-.html
http://www.baktabulum.com/ask-ve-sevgi/15410-ask-ve-sevgi-arasindaki-fark.html
http://www.uludagsozluk.com/k/ask-ve-sevgi-arasindaki-fark/
http://bilalcomez.blogcu.com/ask-ve-sevgi-arasindaki-fark_2065293.html
http://www.itusozluk.com/goster.php/a%FEk+ile+sevgi+aras%FDndaki+farklar
http://www.hacettepesozluk.com/sozluk.php?process=word&q=ask+ile+sevgi+arasindaki+fark
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=135572
http://www.papisim.com/forum/showthread.php?t=1681
http://www.gencislam.com/forum/showthread.php?t=24907
http://www.zekiturk.com/ask-sevgi/11315-ask-acidir-sevgi-tatli-ask-icin-olunur-sevgi-icin-yasanir.html
http://www.mihrace.net/ilahiask/
http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42269
http://www.ensonhaber.com/Saglik/97593/ask-ile-yansima-arasindaki-fark.html
http://www.turkstudent.net/content/article/1135/sevgiyi-yasayanlar.html
http://forum.gitme.net/showthread.php/kad-n-ve-erkek-aras-ndaki-fark-17994.html?s=bf2a086e92381b7a38359b503453d02b&
http://www.milligazete.com.tr/haber/depresyona-karsi-ilahi-ask-123693.htm
http://islamcokguzel.wordpress.com/2007/10/10/ilahi-ask/
http://www.bizimsivas.net/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=viewarticle&artid=1487
http://www.ahenkdergisi.com/dergi/index.php?option=com_content&view=article&id=200:lahi-ak-bn-arabi&catid=74:mehmet-harputlu&Itemid=76
http://www.edebiyatdefteri.com/index.asp?istek=tum_oykuler&k=detay&yazi_id=1836
http://www.haber34.com/etiket/mevlana+ilahi+a%C5%9Fk
http://www.muslumannesil.net/tasavvuf/9992-ilahi-ask.html
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=160416
http://www.risaleforum.com/showthread.php?t=13375
http://www.ebediyyen.biz/blog.php?u=6
http://www.sevginehri.net/hikayeoku.asp?konu=normal&hikaye=330
http://forum.keyborsa.com/archive/index.php/t-3809.html

İSLAMDA EVLİLİK VE CİNSELLİK
İÇİN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYINI Z

http://www.islamievlilik.com/uyari.shtml
http://aliyyenveliyullah.com/evlilik.asp
http://www.paylastr.org/islami-sorular-ve-cevaplar/131023-flortsuz-evlilik-olmaz-mi-flortun-zararlari-nelerdir-dinimiz-florte-izin-verir-mi.html
http://www.nurmuhabbet.com/470/islami-sohbet-islamda-aile-hayati-evliligi-sarsan-yanlislar.html
http://www.hayel.net/islam/cinsel/c13.html
http://www.biriz.biz/mahrem/
http://www.bayburt69.com/arsiv_site2002/islamcinsellik.htm
http://www.menzil.net/kitap_html/aile/
http://www.muslumanevlilik.com/site/islam/islamda_cinsellik/islamda_cinsellik.htm
http://www.saglikmania.com/tag/anal-sexin-zararlari/
http://www.evlilikrehberi.net/maintitles.aspx?CatID=6
http://www.gelinlikciler.net/islamda_evlilik.htm
http://evlilikmektebi.com/genel/cinsel-kultur-parklari.html
http://www.forumturka.net/forum/archive/index.php/f-562.html
http://www.zehirliok.com/evlilik-aile
http://www.cinselask.com/
http://www.muslumanlar.com/islam/islamda-cinsellik/
http://www.pembelim.net/yazilar/cinsellik.asp
http://www.konusanturk.net/cinsellik/kizlik_zari.242.html
http://islamiarkadaslik.blogspot.com/2008/07/cinsel-hayat-bir-ibadet-midir.html
http://www.huzurderyasi.com/kategori/islama-gore-cinsel-hayat
http://www.lahuti.com/forum/islamda-cinsel-hayat-uzerine-denemeler-2-a-23827.html
http://www.genckolik.net/dini-bilgiler/53980-islamda-cinsellik-herkes-okusun.html
http://www.sanalgundem.com/Cinsellik.asp
http://www.tavaf.com/nikah.html
http://www.esselam.net/islamdakadin/islamdaevlilik.htm
http://forum.islamiyet.gen.tr/saglik-ve-yasam/29525-islamda-cinsellik-nasil-olmali.html
http://islammektebi.wordpress.com/2007/08/12/islamda-evlilik-ve-aile-hayati/
http://www.cinselsaglikrehberi.com/islamda_cinsellik.asp
http://www.avrasyaforum.net/archive/index.php/t-6829.html
http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=5474
http://ferdikiran2009.blogcu.com/islama-gore-cinsel-hayat_42209431.html
http://www.gizliilimler.tr.gg/%26%23304%3Bslam-h-da-Evlilik-ve-Cinsel-Hayat.htm?PHPSESSID=b462cb0f86f7c78a2e417d8197392624
http://www.uluyol.net/modules.php?name=aile&op=list_content&eid=3
http://www.hayatifarket.com/haber.php?haber_id=1721
http://www.hayel.net/islam/cinsel/c5.html
http://www.sohbetyurdu.org/evlilik-ve-cinsel.htm
http://www.muhiddin.net/evlilik_aile/29.php
http://www.portaliman.com/forum/islamda-cinsel-hayat-f248.html?s=7752216a9f784031ba88bafe96cfb921&
http://arsiv.sabah.com.tr/2004/06/26/cpsabah/gnc103-20040613-102.html
http://www.sanalda1numara.com/forums/evlilik/31771-cinsellik-ve-islam.html
http://www.islamdefteri.net/Forum.asp?konulari=goster&forumne=64
http://hakyolislam.com/ansiklopedi/fikih/fikih1/islamdacinsellik/index.htm
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1276
http://www.erotikaktuel.com/KADINA-YAPILAN-ORAL-SEKS-CUNNILINGUS-TEKNIKLERI_-820.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oral_seks
http://www.mutluinsan.com/haber_detay.php?haber_id=235
http://saglik.turk.net/kadin_sagligi.asp?a=14&s=306
http://www.suleymaniyevakfi.org/modules/fetvalar/fetva.php?fetva_id=535

 
NEFSİN DERECELERİ
NEFS TERBİYESİ


1- NEFS-İ EMMARE:

“Muhakkak ki nefis, daima kötülüğü emredicid ir.” (Yusuf, 53)

“İnkâr edenler ise, (dünyada biraz) faydalanırlar ve hayvanların yiyip durduğu gibi yerler ve ateş, onlar için bir kalma yeridir.” (Muhammed, 12)

Emmâre Nefis, kötülük emreden nefis demektir. Nefsin en aşağıda ki mertebesi dir. Genel bir ifadeyle; kâfirlerin, müşriklerin, münafıkların ve fâsıkların nefisleri dir. Fakat nefs-i emmare herkeste farazi bir surette mutlaka bulunmakt adır. İnsanın bazı fiilerind e galeyana gelir ve öne çıkabilir. Nefs-i emmareye, nefs-i hayvanî de denilmiştir.

Nefs-i emmarede küfrün sıfatları, inadın nitelikle ri mevcuttur

Şirk, zulüm, küfür, yalancılık, şehvetperestlik, nefis arzusunu tanrı edinme,alaycılık, kibir, cimrilik, kıskançlık, ihanet, öfke vs. Bu özelliklerin bir kaçı veya birine dahi sahip olan bir kimsenin, emmare nefsi ön plana çıkar.

Nefs-i Emmare sahipleri nin, egoizmler inden dolayı benlik duygusu nefisleri ne hâkimdir. Nefs-i emmarenin tamamen hükmettiği kişiler imandan yoksun oldukları için Allah’tan da korkmazla r. Dünyanın geçici nimetleri ni ve nefsin arzularını ilahlaştırmışlardır.

2- NEFS-İ LEVVAME:

“(Pişmanlık duyup) daima kendini kınayan nefse de yemin ederim (ki öldükten sonra diriltile ceksiniz)!” (Kıyame, 2)

Levvâme Nefis; kendini kınayan, ayıplayan nefis demektir. Emmâre Nefs'teki sıfatlar, Levvâme Nefis'te de mevcuttur . Ancak kendisind e ki bu halin farkındadır.

Nefs-i levvâme; bazen manevi kuvvetler, hissedere k gafletten uyanır, Allah’a (cc) sığınıp ibadet eder ve böylece doğru yola girer. Bazen de emmare nefsin etkisine girer ve isyan edip, günah işler. Bu isyandan sonra, “Niçin bu işi işledim” diye pişman olur ve tevbe eder. Bu nefis, mü’minlerden isyan edenlerin ve câhillerin nefsidir.

Levvame nefis sahipleri nin ilimleri azdır. Yani Kur'ân ayetlerin in derinliğine inememişlerdir. Ancak yüzeysel bilgiye sahip olmuşlardır. Bu açıdan şeytana çok rahat kanabilir ler. Geçici dünya nimetleri ni ön planda tutarlar. Cennet nimetleri ya da cehennem korkusund an dolayı yani nefisleri için ibadet ederler.

3- NEFS-İ MÜLHİME:

Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene!

Sonra da ona (o kişiye) günahını ve takvasını (neyin isyan, neyin itaat olduğunu bildirere k) ilham edene (yemin olsun)!

(Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleye n muhakkak kurtulmuştur!

Onu (isyanıyla) örten ise, mutlaka hüsrana uğramıştır! (Şems, 7-10)

Mülhime Nefis, ilham alan nefis yani Allah’ın (cc) sahibine ilim ihsan ettiği nefistir. İlham ise Allah (cc) tarafından kalbe gelen mana, sezgi, doğuş demektir.

Mülhime nefsin sıfatları; ilim, doğruluk, tevazu, gayret, cömertlik, sabır ve şükürdür. Bu nefis için, mü’minlerden âlim olanların nefsidir, denilmiştir.

Mülhime Nefis sahipleri nde ilim ve doğruluk gibi özellikler olmakla beraber; amellerin de ve ibadetler inde ihlâs yani içten gelen bir sevgi ve bağlılık vardır. Mülhime nefis, azap ve kurtuluşun tam sınırında yer almıştır. Bu nedenle levvame nefse düşme tehlikesi de vardır.

4- NEFS-İ MUTMAİNNE:

(Allah, mümin kuluna ise:) “Ey nefs-i mutmainne (kâmil bir iman sahibi olarak huzura ermiş olan nefis)!” (Fecr, 27)

Mutmaînne Nefis; içi rahat, şüpheleri kalmamış, hakikati anlayarak tatmine ulaşmış nefis demektir. Cenab-ı Hakk’tan aldığı ilhamlar neticesi ilâhî ışıkla aydınlanmıştır.

Emmâre Nefs'in sıfatları olan şirk, zulüm, küfür, yalancılık, şehvetperestlik, nefis arzusunu tanrı edinme, alaycılık, kibir, cimrilik, haset, kıskançlık, ihanet, öfke gibi kötü sıfatları tamamıyla terk etmiştir. İmanı yücelmiş ve takva ahlâkına bürünmüştür.

Elmalılı Hamdi Yazır, Nefs-i Mutmainne’yi şöyle açıklar:

“Nefsi Mutmainne, esasen istikrarsız ve muhtaç olan sebepler, müsebbepler silsilesi nden geçip bizzat müessir olan Allah'a (cc) yükselerek onu tanımak gayesinde karar kılan, vücudunda ve işlerinde O'ndan başkasına eğilmeyen ve Allah'a (cc) sadece O'nun için ibadet eden nefis demektir. Bunun manası da Nefsi Emmârenin aldatıcı arzularından Nefsi Levvâmenin kınayışlarından, masiva' (Allah'tan gayri) ya esaret bağlarından kurtulup hakiki hürriyeti kazanmak kararıdır.”

Mutmainne nefsin sıfatları ise; amel ve ihlâs (amellerde ihlâs üzere bulunma), tevekkül (Allah'ı vekil etme), cömertlik, riyazet (nefsi zora koşma), ibadet, şükür, rızadır (razı olma).

5-NEFS-İ RADİYE :

“…(hem) kendisind en razı olunan (sen Rabbinden razı…) olarak Rabbine dön!”

“Artık (salih) kullarımın arasına katıl!”

“Ve (onlarla) Cennetime gir!” (Fecr, 28-30)

Radiyye Nefis; razı olan, memnun olan nefis demektir. Bu yüce makam velilerin mertebesi dir. Mutmaînne Nefis de tam bir güven içinde olan kul; kadere ve her türlü oluş sırlarına tam rıza gösterir. Her şeyin Allah'tan (cc) geldiğinin gerçeği ile felaketle ri de mutlulukl arı da aynı zevk içinde yaşar.

Radiyye nefsin sıfatları:

Mutmaînne nefiste bulunan sıfatlar Radiyye için de geçerlidir. İnfak, muhsin olma, ilim, sabır-tevekkül, ahde vefa, adalet-dürüstlük, namaz, zekât vb. İşte Kur'ân-ı Kerim; bu sıfatlara bürünmüş, takva yaşamında ihlâs ile yücelmiş kimselere Allah'ın dostu (veli) demektedi r.

Elmalılı Hamdi Yazır “Allah'tan razı olarak Rabbine dön...” hitabı ile ilgili şu açıklamayı getirmiştir:
“…Sıkıntı ve sevinç zamanlarında kaza ve kadere güzelce dayanabil mek ve böylece bu sınav ve eğlence âleminin zorluklarını aşmak Nefsi Emmâre ve Levvâme tabiatına uygun olmadığı gibi Nefsi Mutmaînne doğasına da kolay gelmez. Bu oluş, Nefsi Mutmaînne'nin kemal mertebele ri olan Raziyye ve Merziyye'nin özelliklerindendir...”

6- NEFS-İ MERDİYYE:

“(Hem) razı olan, (hem) kendisind en razı olunan (sen Rabbinden, O da senden razı) olarak Rabbine dön!”
“Ve (onlarla) Cennetime gir!” (Fecr, 27- 28)

Marziyye Nefis; razı olan, memnun olan nefis demektir. Rıza mertebesi ndeki benlik, bütün işlerinde Allah'ın (cc) yasalarını içtenlikle ve samimiyet le uygularsa, Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı ile Marziyye Makamına yükselir. Kul Yüce Yaratıcısından razı olduğu gibi, Allah (cc) da kulundan razı olur.

Mutmaînne'nin kemal mertebele ri olan Raziyye ve Marziyye Nefisleri nin özellikleri Kur'ân'ın açıklamalarına göre Mutmainne'dekinin aynıdır. Ancak Marziyye makamı, sahipleri ilim ve kemalde çok daha derine inmiş ve çok daha yücelmiş velilerdi r.

7- NEFS-İ SAFİYE (KAMİLE):

Kâmile Nefis; kemale ermiş, kusursuz, tam arınmış nefis demektir. Bu nefse nefs-i safiye, nefs-i sâlih de denilmiştir. Bu makamda bütün vücut, akıl, ruh, nefis hep nur olur.

Kamile Nefs sahipleri, nefsin basamakla rında en üst noktaya ulaşmışlardır. Bu mertebe peygamber lerin nefsidir. Kendi varlığı yok olmuş, Cenâbı Hak ile bütünleşmiştir. Diğer velilerde kısım kısım bulunan özellikleri şahsında birleştirmiştir.

Kamile nefis sahipleri, nefisleri nin putunu kırarak, kendi varlık kuşkularını terk etmiştir. Cenâbı Hakk'ın ilminden ve kudretind en ihsan etmesi ile gizli sırları öğrenme mutluluğuna erişmişlerdir. Bilinen ve bilinmeye n âlemleri ziyaret edebilirl er. Onlar için zaman ve mekân sorunu yoktur.

Kaynaklar: (Mehmed Zahid Kotku- Nefsin Terbiyesi-
Füyüzat-ı Rabbaniye - Gavsul Azam Abdülkadir Geylani)
Kaynak: Gönül Sultanlarımız Kitabı

http://www.hakikat.com/nur/tsvf/ictsv.html

http://www.google.com.tr/search?q=NEFS%C4%B0N%20DERECELER%C4%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&safe=active

http://www.google.com.tr/search?q=NEFS%C4%B0N%20DERECELER%C4%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&safe=active#sclient=psy-ab&hl=tr&safe=active&client=firefox-a&rls=org.mozilla:tr%3Aofficial&channel=np&source=hp&q=KADERE+%C4%B0MAN&pbx=1&oq=KADERE+%C4%B0MAN&aq=f&aqi=g4&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=901l1552l2l2499l4l2l0l2l2l0l461l668l2-1.0.1l4l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2de302829c5bffd2&biw=1600&bih=770



     
   


« Son Düzenleme: Ekim 23, 2011, 03:51:47 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes