+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 2. BÖLÜM » 4 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2. BÖLÜM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - TEKNO İSLAM MİKRO TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - TEKNO İSLAM MİKRO TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 4482 defa) Seçenekler Arama
« : Haziran 10, 2009, 11:12:06 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - TEKNO İSLAM MİKRO TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL TEKNO İSLAM MİKRO TEST

Aşağıdaki hazırlanmış
5 konuluk sanal testimizd e
önce konular yazılmış
daha sonra şıklar verilmiştir
önce konuyu okuyunuz
sonra sizin fikir ve düşüncenize en uygun
yanıtın bulunduğu şıkkı işaretleyiniz

1- Konu: Sanal alemde
bir dini sohbet ve chat sitesinde
müslüman gençler
bir islami çalışma grubu oluşturmuşlardır
bu grup üyeleri çeşitli sohbet kanallarında
İslami Realiteyi savunmak
ve sohbet chat sitelerin deki
olumsuzlu kları ortadan kaldırmak
müslüman gençlerin
sanal alemde dinsel ve psikoloji k yönden
görebilecekleri zararları engelleme k amacıyla
bu grup çalışmasına başlamışlardır
fakat grup elemanlarından
bir erkek üye ile bir bayan üye arasında
duygusal bağlamda bir yakınlaşma oluşmuştur
ve bu duygusal yakınlaşma grup birliktel iğine
farklı bir örnek teşkil ederek
grup'a zarar vermeye
ve çalışmaları olumsuz yönde
etkilemey e başlamıştır
sizce bu tür durumlar İslami Realiteye uygunmudu r
uygun değilse bu tür sanaldaki yaklaşımları önlemek için
neler yapılmalıdır

A- Bu tür sanaldaki yaklaşımlar ne Reel alemde
nede Sanal alemde İslami Realiteye uygun değildir
kız-erkek duygusal yazışmaları ve aşk ile İslami Mücadelenin
bir ilişkisi yoktur
elbette sanal alemde dini konular bahane edilerek
kız-erkek yazışmaları yüzünden
İslami realite ve müslüman gençler zarar görmektelerdir
fakat böyle olumsuzlu klar yüzünden
sanal alemden çıkmakta çözüm değildir
çünkü Ahmet ve Ayşe kardeşimiz oradan çıksa bile
Mehmet ve Fatma kardeşimiz oradadır
ve orada olanların sayısının
sürekli arttığı ülkemizde
mutlaka birilerin inde orada bulunarak
gerçekten İslami Realiteyi zor ve imkansız görülse bile
savunmaya mecbur olduğu aşikardır
çünkü sanal alemdeki Ahmet-Fatmada
bizim müslüman kardeşimizdir
ve birileri sanal alemde onları uyarmak için
bulunmadığı zaman onlara Reelde ulaşmak
mümkün değildir
ve biz bu müslüman kardeşlerimize gerçekleri anlatmıyorsak
ve birilerin in anlattığı yalanlarl a
dinsel ve psikoloji k yönden zarar görürlerse
bizlere Allah c.c bu müslüman kardeşlerimize
islam kardeşliği adına sahip çıkmadığımız için
mutlaka hesap soracaktır
amaç İslami Mücadele ise
bu mücadele İslam Kardeşliği statüsünde birlikte yapılmalıdır
birlikte karşılıklı aşklar ile İslami Mücadele yapılamaz
Dinimizde de böyle bir yaklaşıma yer verilemez
ne İslam Tarihinde nede Dinimizde
kız ve erkek arasındaki romantizm yüklü atmosferl e
" canım tatlım hayatım birtanem " ile başlayan
yazışma tarzlarıyla İslami Realite savunulam az 

B- Bu tür yaklaşımlar doğru değildir
İslami Realiteyi sanal alemde savunmak
Dini konularda yazışmak
herkesin harcı değildir
bilinçli olmak gerekmekt edir
akıllı ve bilgili olmak gerekmekt edir
İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesin in
nefs-i emare seviyesin in üstünde
ve takva derecesin inde
yüksek olması gerekmekt edir
yoksa karşıt cinsin etki alanında kalan bir İslami Mücadelede
İslami Realiteni n savunulma sı çok zordur
islami Realite bilinçli olarak savunulamıyorsada
savunanla ra destek olunmalı ve İslami Realiteye
aykırı davranışlarda bulunanla rla
sohbet edilmemel i ve uyarılmalıdırlar 

C- Aslında sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin in
kuruluşunun gerçek amacı
zaten İslami Çizgiyi kavrayama mış gençliğin
bilerek yada bilmeyere k
tamamıyla Dini-Ahlaki yapısını çökertmekdir 
bazı sohbet chat sitelerin in kuruluş amacı
buna hizmet etmektedi
fakat bazı sohbet chat kanalı yetkilile ri bunu
algılayamamaktadırlar
böyle ortamlard a kalmak
ve İslami Realiteyi bu tür yerlerde savunmaya çalışmak
aslında Müslümanların psikoloji k yapısını
bozmak için ve ahlaki erozyonu hızlandırmak için ülkemize
bilinçli olarak sokulmuştur
ve burada bilinçsiz müslümanların bulunması
sadece bu tür yerlerin reytingin i yükseltmekten başka
hiç bir işe yaramamak tadır
İslami Realiteyi savunmak için önce bilgili ve bilinçli olmak
gerekmekt edir bunun oluşması içinde
sohbete katılmadan mutlaka bazı gerçekleri araştırmak
incelemek okumak ve bilinçlenmek gerekmekt edir

D- Ben sanal alem ve sohbet chat sitelerin e
sadece kafamı dağıtmak için giriyorum
ahlaklı veya ahlaksız birileriy le yazışıyorum
ama dini açıdan hüküm nedir veya psikoloji mi nasıl etkiler
bunu şimdiye kadar hiç düşünmedim

E- Ben sanal alemde veya bazı sohbet chat siteleri ile
bazı dini sohbet chat sitelerin de
amacın dini sohbet olduğunu sanmıyorum
ancak buralarda amaç dini sohbet değil diyerek
ve bu islami kanallard a diğerleri gibi diyerek
ve bunu bahane göstererek
ve her türlü ahlaksızlığın yaşanabileceği
farklı kanallara da girerek
erkek-kız sohbeti yapmak ve İslami Realiteyi hiçe sayarak
her türlü konuda yazışmaya çalışmakta
bir müslümana kesinlikl e yakışmayacak bir davranış tarzıdır
ve asla dinimizde bu tavsip edilmeyec ek bir davranıştır 


2-Konu: Sanal alemde yazışan bayanlar ve erkekler arasında
duygusal bazın dışında kalan bir İslam kardeşliği
sizce oluşturulabilirmi 

A- Oluşturulabilr evet zaten bu oluşturulamadığı
ve müslüman gençlerin bu bilince erişmesi engellene rek
ve bu engelleme yüzünden gençliğin bilinçsiz bırakılarak
bazı sohbet chat kanallarının
ülkemize sokularak gençliğin zihninin sanal borbardımana uğramasıyla
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de veya bazı dini
sohbet chat sitelerin de ahlaksızlığın had safhaya çıkması sağlanmıştır
en büyük hatada ailelerin ve eğitim sistemimi zdeki eksiklikl erdendir

B- Evet oluşturulabilir zaten başka türlü çözüm yoluda yoktur
çünkü sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
yazışan müslüman kız-erkek genç sayısı her geçen gün
hızla artmaktadır
kız ve erkek müslüman kardeşlerimize " sanal aleme
ve sohbet chat sitelerin e girme kardeşim " demeklede
artık sorun çözülecek gibi değildir
ve topyekün kız ve erkek demeden birlikte
mücadele şart hale gelmiştir
birlikte mücadele içinde İslam kardeşliği şarttır

C - Bence gençlik otomobil converse spor ayakkabı
wolkmen cep telefonu Mc Donalds hamburger
ve kızlarla chat dışında
farklı konulara ilgi duymamakt adırlar
ve araştırmamakta ve islam dininide kulaktan dolma
ve yalan yanlış şekilde bilmekted irler
gençlik İslam kardeşliği veya islami Realite
gibi konularda yazışmak dahi istememek tedirler
ve gençliğin dağarcığında İslam veya Din yoktur
sadece kız-erkek sohbeti vardır ve tek amacın
bu olduğu sanal alemde İslam Kardeşiliğini tesis etmek
olanaksız gibi görünmektedir ve sayı artarak devam etmektedi r

D- Bence Türkiye
Avrupa Birliğine girmeye aday bir ülke olduğundan
gençliğinde  tıpkı Avrupa gençliği gibi
olmasına bilinçli yada bilinçsiz olarak hızla çalışılmaktadır
bunun farklı bir versiyonu da yalanlar ve ahlaksızlıklar ile örülü
bir sanal alem ile sanki böyle bir gençliğin oluşması sağlanıyor
gibidir
Avrupa Birliği içinde tüm ülkeler
bizim İslami Realitele rimiz dışında
Kültürel Ahlaki ve Dini ölçüler ve standartl ar içindedir
Avrupa standartl arı içinde İslami Realite olmadığından
Avrupa bizim standartl arımızı kabul etmek yerine mecburen
biz Avrupanın standartl arını kabul etmek zorunda kalmaktayız
ve bu Avrupa standartl arı içinde sanal alemde Din ve Ahlak standardı
bizim islami Realitele rimize uymamakta dır ve zaten uyamazda
ve müslüman gençlik farkında olmadan reelde medyatik ve sanal yolla
sohbet adı altında hızla ahlaksızlaşmaya başlamıştır 
asıl sorun ise gençliğin " bizler sohbet ediyoruz " saçmalığı ile
gerçeklerden kopuk bir şekilde sanal alemde bilinçsizce yazışmasıdır

E- Gençliğin bir suçu yoktur gençlik bilinçsiz olarak
yetiştirilmiştir
tek suçu kendisine öğüt verenleri dinlememe leridir
ve islami Realite kapsamındaki uyarı mahiyetin deki yazıları
okumamala rı ve sürekli bilinçsizce sohbet etmeye devam
etmelerid ir
bazı sohbet chat sitelerin de bazı bayanların
bazı erkekleri n ahlaksız seviyesiz ve kişiliksiz
olduğunu bilerek
onlarla yazışmaktan nefs-i emareleri nin tesiriyle
hoşlanmaları onların yılışıp şımarmasına
ve ahlaksızca davranışlar sergileme sine neden olmaktadır 
ve bazı bayanlar böyle bazı ahlaksız sohbet kanallarında
görev yapmaya devam ederek
gerçeklerden kaçmaktadırlar
ama Allah c.c tüm gerçekleri ve herşeyi gören ve bilendir
gerçeklerden ve mücadeleden kaçmak
bu gençlik için kesinlikl e bir çözüm yolu değildir
 
3- Konu : Bir İslami sohbet sıtesı ve kanalı
İslami Realiteyi  savunmak amacıyla kurulmuştur
ancak daha sonra kız-erkek arasındaki 
sohbet ortamına dönüşmüştür
İslami Realiteyi savunmakt an daha çok
müslüman genç kızlarla
müslüman genç erkekleri n
aralarında dini konuları bahane ederek
genel anlamda kız-erkek sohbetine dönüşmüş
daha sonrada özel odalardak i kız-erkek kişisel
sohbetler le site tamamıyla amacından sapmıştır
bir İslami Sohbet kanalının bu hale gelmesini n
sizce sebepleri nelerdir

A- Sebebi 
İslami eğitim-kültür-ahlak
ve iman seviyesi
nefs-i emare seviyesin den düşük
bilgisiz ve gayesiz kişilere
ve özellikle kişilik yapıları oturmamış
gençlere 
yetki verilmesi dir

B- Userler çoğalsın diyerek
ahlaklı veya ahlaksız ayırt edilmeden
herkesin buraya kabul edilmesi
ve ahlaklıları atmaya çalışan yetkilile rede
engel olunmasındandır

C- Ahlaklı insanlara sahip çıkılmayarak
ahlaksızlara müsamaha gösterilmesidir 

D-Sitenin kuruluş amacı İslami Realite
değildir sadece siteye ismi o şekilde vererek
müslümanları siteye çekmek ve daha sonrasındada
İslami Realite kapsamında yazışanlara
sahip çıkılmamasındandır

E-Gençlerin tek amacı kız-erkek sohbetidi r
ve bunun yanlış yada hatalı taraflarının
bazı sitelerde
anlatılmasına izin verilmeme sidir
oruç veya namaz gibi çeşitli web sitelerin de
bulunabil ecek konularla gençlerin oyalanara k
ve aynı konuları işleyerek gençlerin genel sohbetten
sıkılmasını sağlayarak adeta farklı şeyler yapmaya
itilmesin dendir

4- Konu : Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve genel
İslam coğrafyasında müslümanlar
zor durumdadırlar işgal altındaki bölgelerde
katliamla r soykırımlar ve tevacüzler
yaşanmakdadır ve bazı islami gruplar
direniş göstermekte ve " Cihat " çağrısı yapmaktal ardır
Ülkemizde ise bazı sohbet chat sitelerin deki gençler
erkek-kız sohbet etmekte ve önemli olanın
nefs-i emare ile Cihat olduğunu
ve ülkemizde en iyi müslümanlığın yaşandığını
iddia ederek klavyede
birbirler ine güller göndermektedirler
sizce klavyede müslümanlık ve cihat
konusunda bu gençlerin düşünceleri doğrumudur

A-Gençlere bu "Cihad " kelimesin in manası öğretilmemiştir
ve bu kelimenin şiddet içeriklli olduğu yada İslamla
özdeşleşmediği gibi saçma sapan iddialarl a
müslüman gençliği Cihad şuurundan uzaklaştırarak
şuursuz ve amaçsız bir gençliğin oluşmasına
zemin hazırlayanlar yüzünden
gençlik bu Cihad'ın manasını bilmedikl erinden
çocuk oyuncağı bir konu olarak görmektedirler
klavyede iki yazı yazmayı Cihad saymaktadırlar
kızlarla yazışmakla cihad'ın bir ilgisi alakası yoktur
Kuran-ı Kerim ve Hadislerd ede kızlarla yazışmakla
Cihad'ın bir ilişkisi olduğuna dair bir donede yoktur
aşk itirafları ve güller ile örülen bir sanal alemde
Cihad kelimesin den bahsetmek te abesle iştigal hale gelmekted ir
ve bu tür konularda n bahsedenl er suçlanmaktadırlar
Cihad için aşağıdaki linki tıklayarak okuyunuz
http://www.kavkazcenter.com/tur/content/2009/06/05/4505.shtml

B-Gençler bazen böyle önemli konuları yazmaya
çalıştıklarında yetkilile rin oruç veya hac gibi temcit pilavı
gibi tekrarlan an ve aslında bir yığın web sitelerin de
aynı konular olduğu için gereksiz yere yazılmasına
tekrar tekrar izin verilen konular yüzünden
Cihad konusu sanal alemde işlenememektedir
birde bu tür konuları bazı dini sohbet sitelerin de
kızlarla sohbet için gelen ama ayet ve hadis yazarak
kendine takvalı süsü vererek kız tavlamaya çalışan
kişiliksiz müslümanlar yüzünden bu tür önemli konular
yazışılamamaktadır
kimin daha çok müslüman olduğunu Allah c.c.bilir
kimsenin ben daha iyi müslümanım
ben daha iyi müslümanlığı yaşıyorum
demeye hakkı yoktur

C- Cihad için söylenecek şeyler şunlardır
Irak savaşı esnasında Ebu Gureyb
cezaevind e Fatma Iraki isimli Müslüman kız kardeşimize
Amerikalı askerler defalarca tecavüz ederken
" Allahım Allahım " diyerek çığlıklar atarken
bizim ülkemizde bazı sohbet chat sitelerin de
sözde çok takvalı müslüman gençler
klavyede Cihat yapmakta iken
kız-erkek zevkten çığlıklar atmaktadırlar
bu gençlik gafletted ir Cihat ile tanışmamıştır
henüz
ama bir gün Rabbim bir vurursa bu topluma
vurduğu yer iyi olmayacak
o zaman anlayacağız iyi müslümanmıyız
kötü müslümanmıyız sanırım
biraz bu toplum ve gençler
Ortadoğudaki akan müslüman kanına baksınlar
ve akıllarını başlarına toplasınlar inşallah
kızlarla dalga geçmenin adı Cihad ise
daha çok bu ülke ahlaksızlığa doğru yol alacağa benzemekt edir

D-Bizim gençlerimiz klavye müslümanı haline gelmişlerdir
daha doğrusu getirildi ler ve klavyede yazı yazmayı
Çeçenistandaki mücahidin kurşun atmasına benzetiyo rlar sanırım
kızlarla sohbet edip en büyük imtihan nefs-i emare imtihanı diyerek
klavyede kızlarla sohbetin adına cihad diyenlere şunu yazayım
çeçenistandaki mücahidin nefs-i emaresi yokmu
sarı saçlı mavi gözlü bir Rus kızıyla chat yapmasını ve
sanalda kızlarla yazışmanın adına cihad demesini
Çeçen mücahid
bilmiyorm u

E -Cihad lafla veya klavyede yazmakla olmaz
varsa o kadar yürek ve iman
Talut kardeşimiz gibi gidilir çeçenistan dağlarına
orada yapılır Cihad
bazı dini sohbet kanallarında
yapıldığı gibi
dini sohbet ediyoruz bahanesiy le
klavyede kızlarla yazışmanın
adına Cihad dendiği hangi ayet ve hadiste vardır

5 - Konu: bu aşağıdaki konuyu ve metni
erkekseni z eğer objektif bir bakış açısıyla okuyunuz
eğer bayansanız kendinizi bir erkek yerine koyunuz
empati yaparak o şekilde bir gözle okuyarak değerlendiriniz
ve şıklardaki tercihler inizi o şekilde yapınız

Bazı sohbet chat sitelerin de
bazı iyi niyetli müslüman erkek kardeşlerimiz
müslüman bayan kardeşlerimizi zarar görmesinler diyerek
uyarmakta dırlar
bazı Müslüman genç kızlara
sanal alemin zararlarını defalarca anlatmakt adırlar 
fakat tüm bu çabalara ve iyi niyetli yazışmalara  rağmen
ve bayanların sanaldan psikoloji k ve dinsel manada
zarar görmelerine rağmen
ve kişiliksiz ve karakters iz erkeklerl e yazışarak
mutsuz olmalarına ve onların azarlamal arına
maruz kalmalarına rağmen
gereksiz yere günaha girdikler i
defalarca anlatılmasına rağmen 
amaçsız ve gayesiz
boş konularla meşgul oldukları için
aslında yarın pişmanlık duyacakla
defalarca anlatılmasına rağmen
Allah c.c melekleri kiramen katibin hafaza
melekleri sanal alamde yazılanları kayıt ederek
bu kayıtları münker - nekir melekleri ne
teslim edeceği ve sorguya çekilecekleri
anlatılmasına rağmen
ve bu bayanlard an erkeklerl e sohbet etmek yerine
İslami Realite için mücadele etmelerin i
isteyerek sanal alemde pişmanlık duymayaca kları şekilde
yazışmaları sonucunda 
islami realiteye hizmet ederek mutlu olacaklarıda
söylenmesine rağmen bazı bayanlar
bazı ahlaksız sohbet kanallarında ve özellikle kişiliksiz ve
ahlaksız erkeklerl e yazışmaya devam etmektedi rler
dolayısıyla bazı ahlaksız sohbet kanallarının
user sayısının ve reytingin in artmasını sağlayarak
dolayısıyla ahlaksızlığın yayılmasınada  katkıda bulunmakt adırlar

Konu:Yukarıdaki metinde sanal alemde bulunan bayanlarl a ilgili
bir eleştiri metni ve kişisel bir yorum okudunuz
ve bu metinde sanal alemde bulunan
bayanlar bazı yönleriyle
bazı konularda eleştirilmektedirler
siz sanala alemdeki bayanlarl a ilgili
bir eleştiri yazısı yazmak isteseniz 
bu metin aşağıdakilerden hangisi olurdu sizce 

A- Bayanlar sanal alemde beyinleri nin
akıl ve mantik yanını kulllanma zlar
ve beyinleri ndeki his bölgesi çok etkindir
ama düşüncesel bölgeler bu kadar etkin değildir
ve hislerine göre hareket ederler
ve en yanlış hareketle ride
sanal alemde bazı ahlaksız erkeklere gereksiz yere
ve hiçte hak etmedikle ri halde güvenmeleridir
ve sürekli bundan dolayıda kaybetmey e
ve zarar görmeye devam eden taraf
hep bayanlar olmaktadırlar fakat aynı hataları
sürekli tekrarlam aktadırlar
ve aslında bayanlar sanal alemin kendileri ne
zerre kadar faydasının olmadığını ve
sürekli zarar gördüklerini bilmektel erdir
ve bilerek sanal alemde kalmaya devam etmektedi rler
bu bir tür alışkanlık ve bağımlılık haline gelmiştir

B- Bayanlar sanal alemde
nedense espiritüel ve şakacı boş konuşan
ve sık sık bayanları
azarlayan kalitesiz erkeklerl e yazışmakta
ve süreklide bu tür erkeklere
msn adresleri ni vermekted irler
gerçekçi ve ciddi erkekleri dini konuda yazı yazan ve sanal alemin
zararlarını anlatan erkekleri pek dinlemezl er
yada bir iki gün dinlerler
sonra " ben zaten biliyorum bu anlattıklarını " derler
ve ilk etapta kendileri ne yardımcı olmaya çalışan 
erkek tiplerind en pek hoşlanmazlar
illa sertlik yanlısı erkekleri severler
merhametl i erkeklerd en pek hoşlanmazlar
Dini realitele ri çok iyi bilmektel erdir
fakat konu erkekler olduğunda nedense tercihler i
hep yanlıştır
nerede ahlaksız bir kanal ve ahlaksız erkek varsa
bayanlar oralardadır ve " bizler müslümanız ve ahlaklıyız
neyin ne olduğunuda iyi biliyoruz  " derler
ancak ahlaksız kanallard anda ve ahlaksız erkeklerd ende
ayrılmazlar
 

C-Bayanlar sanal alemde
bir şeye kafayı taktılarmı hep orada kalırlar
bir erkek onların gözünde değerliyse eğer
o erkek her türlü ahlaksızlığı yapsada
şiddetle başkalarına zarar versede
karakters iz olsada
ve siz bunu bu bayana kanıtlasanız bile
ilk etapta kesinlikl e anlatamaz sınız
çünkü ahlaksızda olsa tanıdıkları erkeklere
merhamet gösterirler
ama ahlaklı erkeklere yardım eden bayan çok azdır
şiddet yanlısı ve ahlaksızlar bayanların gözünde
her zaman sanki daha değerlidirler
ve hafızalarında hep değersiz erkekleri n isimleri kalır
iyiliksev er erkekleri hatırlamazlar bile
illa bir konuyu sanalda bir erkeğe danışırlar
ve kalitesiz erkeklere abi diye hitap ederler
ve onların sözünden çıkmazlar
ahlaklı insanların dedikleri nide dinlemezl er
bunu neden yaparlar bir anlam veremiyor um
aslında sanal alemde çok güçlüdürler
fakat bu güçlerini erkeklere karşı kullanmaz lar
ve islami Realite için kullanmaz lar
halbuki isteseler sanal alemde ahlaksızlıkları
önleyecek güçleri vardır ama kullanmaz lar

E- Sanal alemde genel olarak bayanlar
erkeklerd en hissel bazda çok üstündür
ama bu üstünlüklerini
kullanmaz lar
çünkü çokda merhametl idirler
ve her zaman mütevazi davranırlar
sanal alemde sıradan bayanlard an çok farklı yapıda
bazı bayanlar vardır çok kültürlüdürler
ahlaklıdırlar
ve bulundukl arı yerde hemen fark edilmekte dirler
ve bunlar parmakla gösterilecek kadar azdır
fakat bunlar çok değerli insanlardır
eşlerine az raslanır ve sıkcada görüşemezsiniz
mantıklı konular yazarlar ve fikir ve düşünceleri
size yol gösterir işte bu tür bayanlar
sanal alemde azda olsa bulundukl arı yerde
etkindirl er ve aslında toplum dinamikle rini
işte bu az sayıda olan bayanlar ayakta tutarlar
ancak böyle bayanlarında değeri bilinmeme ktedir
ne erkekler nede bayanlar değerli olan bayanların
farkına çok geç varmaktal ardır
halbuki böyle bayanlara ne kadar ihtiyacımız vardır
İslami Realite işte bu bayanların omuzlarında yükselecektir
Allah c.c böyle bayanlard an razı olsun
ve sayılarının artmasını nasip eylesin inşallah 

« Son Düzenleme: Kasım 22, 2010, 03:51:58 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes