+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAM-GREEN34 YAZI GRUBU ÜYELERİNDEN ÖRNEK METİNLER » İSLAM - GREEN34 ÜYELERİNDEN ÖRNEK METİNLER (Moderatör: İman_Power)
 AKIL VE İSLAMİYETİN KURTULUŞU - KONU İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: AKIL VE İSLAMİYETİN KURTULUŞU - KONU İÇİN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 2970 defa) Seçenekler Arama
« : Ocak 23, 2015, 03:20:43 ÖS »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 102


AKIL VE İSLAMİYETİN KURTULUŞU - KONU İÇİN TIKLAYINIZ
AKIL VE İSLAMİYETİN KURTULUŞU

FORUM MAVİSİYAHLIK İSTANBUL 2010

SALİH MEHMET REMZİOĞLU


http://www.hatice-kubra.tr.gg


Selamün aleyküm kardeşlerim
Akıl ve İslamiyetin kurtuluşu isimli yazıyı
İslamiyetin yeniden parlak devirleri ne geri dönmesine özlem
Ve müslümanların çilelerden kurtulmasına duyduğumuz hasret için
Kaleme alma ve aklın öneminden bahsetme gereğini duydum
Osmanlıdan sonra aklın bazı müslümanlar tarafından reddedilm esiyle birlikte
Aklın hakimiyet inin müslümanların dışındaki güçlere devredilm esiyle birlikte
Yine Allahın verdiği aklı kullanara k dünyaya hakim olmayı başaranların
İslamiyete ve müslümanlara daha fazla zarar vermesind en korktuğum için 
Daha doğrusu yine müslümanların iyiliği için kaleme aldım
Varsa bir hatamız şimdiden bağışlayınız
Bizde hatalıyızdır elbette affediniz kardeşlerim
İslamiyetin yücelmesi için çalışan Müslümanları tenzih ederim
Amacımız müslümanları eleştirmek değildir
Bizlerde müslümanız ve tüm müslümanların çilesini
Bizlerde müslüman olduğumuz için birlikte çekiyoruz
Bazı önemli anektodla rı yazmak istiyorum
Müslümanlar ve islamiyet için yükseliş devirleri ni bilirsini z
Bu dönemler aslında mğslümanların Allahın verdiği aklı
Kullandıkları dönemlerdir
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz in
Devlet adamı olduğu Asr-ı Saadet dönemi bir yükseliş dönemidir
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz
Uhud Hendek Bedir Hayber Mute ve Mekkenin fethi savaşlarında
Allahın verdiği aklını kullanmıştır ve İslam için savaşmıştır
Yani Allahın verdiği aklı reddedere k
Sadece dua ederek ve herşeyi Allahtan dileyerek
Allahın yapmasını isteyerek beklememiştir
İslamiyetin yayılması için
Bilakis hem dua etmiş hemde kendisi çalışmıştır
Emek harcamıştır ve savaşmıştır 
Asrı saadet dönemi işte böyle bir yükseliş dönemidir
Endüsüs Emevi dönemi yine bir yükseliş dönemidir
Osmanlı Devletini n hakim olduğu dönem yine bir yükseliş dönemidir
Kanuni devriyle birlikte yükseliş durmuştur
Abdülhamitin devrilmes iyle ise Osmanlı düşüşe geçmiştir
Ve Osmanlıdan sonra Müslümanlar ve islamiyet için
Karanlık çağlar yaşanmaya başlanmıştır yükseliş tamamıyla durmuştur
Bunun sebepleri nden biride elbette sudurki
Bazı müslümanların Allahın verdiği aklın gücünü reddetmel eridir
Allahın verdiği aklın önemiyle ilgili bir kaç örnek vermek istiyorum 
Osmanlı aklı sayesinde göçebe bir toplumdan
Büyük bir İmparatorluğa ulaşmıştır
Oğuzların kayı boyundan Orta-asya bozkırlarından gelerek
Büyük bir şehir medeniyet i ve dünya devleti kurmuştur
Bu sadece inanç ile değil aklın gücününde büyük etkisi vardır
Bu konuyla ilgili başka bir örnek vermek gerekirse eğer
Şu örneği vererek Allahın verdiği aklın gücünün önemini anlatalım
Örneğin Hak Din ile batılın mücadelesinin olduğu dönemde 
Hz.İbrahim as Mekkede Kabede putları kırdığında
Allahın verdiği aklı kullanara k müşriklere haykırmıştır
Kabedeki o dönemdeki putlara inanan gafiller
Putları ilahları yapan ve putları güçlü sayan acizler
Putları kimin kırdığını Hz.İbrahim as'a sorduğunda
Hz.İbrahim as büyük putu göstermiştir
Putları teker teker kıran Hz.İbrahim as putun birini kırmamıştır
Hz.İbrahim as elindeki baltayı kırmadan bıraktığı
Büyük putun boynuna asmıştır ve putları bu büyük putun kırdığını
Ve putları kırarken kullandığı baltanında
Putları kıran büyük putun boynunda asılı kaldığını
Müşriklere göstermiştir
Müşrikler ise putların cansız varlıklar olduğunu
Ve büyük putun diğer putları kıracak gücünün var olmadığını
Putun bunu yapamayac ağını söylemişlerdir
Hz.İbrahim as ise bunun üzerine müşriklere
Putların cansız olduğuna ve güçlerinin olmadığına göre
Niye bu cansız ve güçsüz putlara tapındıklarını sormuştur
Müşriklerin verecek mantıklı bir cevabı olmadığı için
Hz.İbrahim as'ın yanından uzaklaşmışlardır
Ve Hz.İbrahim as' dan putları kırmasının sözde hesabını soramamışlardır
Hz.İbrahim as işte burada Allahın verdiği aklını kullanmıştır
Akıl hem Hz.İbrahim as'ın hayatını kurtarmıştır
Hemde Allahın yüce dininin yayılmasını kolaylaştırmıştır
Aklın kullanılmasının önemiyle ilgili
Milyonlar ca örnek verilebil ir
Örneğin Fatih Sultan Mehned Han İstanbulu fethederk en
Yine Allahın verdiği aklını kullanmıştır ve Şahin toplarını döktürmüştür
O dönemdeki Bizansın kalelerin i bu Şahin toplarıyla yıkmıştır
Allahın verdiği aklını kullanmay an bir müslümanın
Dünyada varlığını koruyabil mesi ve dinini yaşayabilmesi
Ve islamiyet e sahip çıkabilmesi ve dinini yüceltebilmesi bazen zordur
Allahın verdiği akıl olmadan vahyinde anlaşılması mümkün değildir
Akıl baliğ olmayan kişiye namazın farz olmamasının nedenide budur
Bazı müslümanların dünya ile bağlantısı sadece yemek içmektir
Ve kılıyorsa namazını kılmak ve evliyse eşiyle cinsel yönden ilgilenme ktir
Kısacası bazı müslümanların dünyası sadece bunlardan ibarettir
Ancak bu doneleri ormandaki ağaçlar veya hayvanlar
Daha genel olarak düşünülürse yaradanın yarattığı tüm canlılar kullanıyor
Her türlü bitki veya hayvan türü bütün yaradılan mahlukat
Zaten kendi lisanlarıyla Allahı zikrederl er ve yerler içerler elbette
Ve onlarında kendileri ne göre elbette çoğalmaları için eşleride vardır
Fakat çiçeklerin aklından ve çiçeklerdeki aklın tezahürü bilimden söz edemeyiz
Çiçek veya hayvanın yaşayışını aklına fikrine bağlayamayız
Çiçek veya hayvanın aklı ile ürettiği bilim ile teknoloji ile hayattadır diyemeyiz
O halde demekki akıl denilen meleke
Yaradılanların en şereflisi eşref-i mahluk olan insanlara kullanması için verilmiştir
Ve gerektiğinde insan Allahın kendisine verdiği aklı kullanara k
Çiçeklere veya hayvanlar a veya tüm dünyanın geneline hükmetmektedirler
Fakat malesef akıl ve onun tezahürü bilim ve teknoloji ile bazı müslümanlar ilgilenme mektedirl er
Aklı ile bazı yapabilec ekleri şeyleri yapmaktan vaz geçmişlerdir
Yapanlard an hazır ürün olarak satın almaktadırlar
Veya parçalar halinde satın alıp monte etmeye çalışmaktadırlar
Yaşantılarını idame ettirmekt e kullandıkları her türlü ürünü satın aldıkları içinde
Elbette herşeyi satın aldıkları gibi 
Aklınıda eşyayı üretenlerden mecburen satın almak zorunda kalmaktadırlar
Elbette Allahın verdiği aklı kullanara k üretenler çalışanlar emek harcayanl ar
Yine Allahın verdiği aklı kullanara k bilim ve teknoloji de ilerleyen ler
Dünyaya Allahın verdiği akıl ile hükmetmektedirler
Bunun sonucu olarakta müslümanlar aklı reddettiği için
Aklını kullananl ara mağlup olmaktadırlar
Ve müslümanlar hiç bir konuda çaba ve emek sarf etmeden
Herşeyi kendileri nin değil , sadece Allahın yapmasını istemekte dirler
Dua ederek Allahtan kendileri ne hazır halde indirilme sini istemekte dirler
Zereden kürreye herşeyde bazı müslümanlar bu beklenti içindedirler
Aklını kullananl arın insanlara verdiği zararlard anda
Akıl kullanılarak kurtulmak yerine sadece dua ile kurtulmay a çalışmaktadırlar
Fakat Allah neticede insanlara aklı kullanılması için vermiştir
Ve Allah verdiği aklı kullanara k çalışana üretene ve emek harcayana yardım eder
Ve insanlara her türlü doneyi ancak vesileler le teslim eder
Bu vesileler de nesneler veya verdiği aklın tezahürü olarak bilim ve teknoloji iledir
Bunuda yine insanın eliyle yine insanların vesilesiy le ulaştırır
Allah yukarıdan elini uzatarak mamul halde maddeyi insanlara teslim etmez
Allah c.c insanlarl a direkt muhatap olmaz
Mutlaka arada aracılar ve vesileler vardır
Bu inanç sahasındada böyledir veya nazariyat tada böyledir
Peygamber imize Kuranı kerim vahiy yoluyla Cebrail as vasıtasıyla gelmiştir
Kuran burada bir vesile olduğu gibi
Aynı şekilde Cebrail as 'da bir vesiledir
Kuran-ı kerim bir kitap olarak matbaada basılmış olarak gökten gelmemiştir
Bu hakikatle rin algılanabilmesi içinde
Mutlaka Allahın verdiği aklın kullanılması gerekmekt edir
İslamiyete ait bir hükmün elde edilmesi içinde akıl gerekmekt edir
Hüküm dört temel üzerine kuruluyor Kuran - Sünnet - İcma ve Kıyas
Burada hakikate ulaşmak için
Yine Allahın verdiği aklın kullanılması gerekmekt edir
Nazariyat ta aynı şey gereklidi r yine Allahın verdiği aklın kullanılması gerekmekt edir
Allahın verdiği aklı kullananl ar dünyada söz sahibi olmuşlardır
Ve dünyaya insanlara ve müslümanlara hükmetmektedirler
Bazı müslümanlar ise şiddetle aklın varlığını reddedere k
Allahın verdiği aklı kullanmayı reddedere k
Bu sarmaldan çıkmak için akıl dışında yollar keşfetmeyi deneyerek
Çalışmadan üretmeden emek harcamada n
Batıla galip gelmesi için Allahın yukarıdan elini uzatarak
Ve Allahın vesileler kullanmad an bu sarmalı çözmesini beklemekt edirler
Allah c.c mutlaka bu sarmalı çözer ve herşeyi çözecek kudreti vardır
Ancak Allah c.c bunu çözerkende nasıl çözdüğünü
Yine insanların anlayabil mesini nasip edecekse eğer
Yine insanlar Allahın verdiği aklı kullanmal arıyla anlayabil irler
Çünkü insan aklı cüzzidir ve cüzzi aklını kullanara k
Külli aklın tezahürlerini yine Allahın verdiği akıl sayesinde anlayabil ir
Fakat bazı müslümanlar Allahın verdiği aklı kullanmayı reddettiği için
Ne islamiyet i anlayabil iyor ve yaşayabiliyor nede dünyayı anlayabil iyor
Nede yaşadığı dünyadaki olumsuzlu kların sebebini ve çaresini anlayabil iyor
Hiç bir emeği çabası olmadan herşeyin Allah tarafından üretilmesini istiyor
Allahın verdiği aklı kullanmak yerine
Sürekli Allahın mucizeler inin tezahürünü bekliyor
Mucizeler i algılamak için ise yine Allahın verdiği aklın kullanılması gerektiğini bilmiyor
Her ne sürci-lisan ettikse affola
Herşeyi bilen yalnızca Allahtır ve duamız şudurki
Rabbim bazı müslümanlara Allahın bildirdik lerini anlayacak akıl nasip eyle
Allahın verdiği akılla bunu çözmek için ise
Allahın verdiği aklı kullanmayı nasip eyle
Selamün aleyküm 


AKIL VE İSLAMİYETİN KURTULUŞU

FORUM MAVİSİYAHLIK İSTANBUL 2010

SALİH MEHMET REMZİOĞLUFİLLERİN EĞİTİM TEKNİĞİ

FORUM ALACAKARA NLIKLAR İSTANBUL 2010

MEHMET NECATİ

http://www.hatice-kubra.tr.gg


FİLLERİN EĞİTİM TEKNİĞİ

Fil avcıları tropik ormanlard a kamp kurarlar
Filleri uzaktan önce sürekli takip ederler
Fillerin geçtikleri yada geçmek zorunda oldukları yolları
Önceden takip ederek belirlerl er
Ve o yolların üzerinde çok derin çukurlar kazarlar
Kazdıkları çukurların üzerlerini yaprak ve dallarla örterek
Çukurları kamufle ederek görünmemesini sağlarlar
Filler bu yol üzerindeki çukurları uzaktan göremezler
Kamufle edildiği için yol üzerinde yaprak ve dal olarak görürler
Ve üzerine basarak geçmeye çalıştıklarında
Fil ağırlığıyla birlikte dalların üstüne bastığında
Dallar kırılarak aşağısı çukur olduğu için
Çukurun içine düşerler ve orada kalırlar
Çukurun genişliği Filin çapı kadar olduğu için
Fil ileriye veya geriye hareket edemez
Sağa sola dönemez ve hareketsi z şekilde orada kalır
Çukur derin olduğu içinde Fil yukarıya zıplayıp çıkamaz
Fil kendisini n tuzağa düştüğünüde anlayamaz
Dalların kırılmasının sebebini ise
Dalların güçsüzlüğüne
Kendi hacminin büyüklüğüne ve ağırlığına bağlayabilir
Fil hatayı kendinde arar ve başına geleni bir türlü anlayamaz
Bir kaç gün aç ve susuz kalan Fil güçsüzleşir
Daha sonra Fil avcıları siyah elbise giyerek gelirler
Ellerinde ki sopalarla Fili döverler ve giderler
Ertesi gün yine siyah elbiseler iyle gelip tekrar Fili döverler
İşkencede yaparlar ve Filin vücudunda yaralar oluşur
Artık Fil siyah elbiseli insan gördüğünde dövüleceğini anlar
Fakat çukurdan çıkamadığı için kendini koruyamaz
Fil aç kalmıştır ve çaresizdir güçsüzdür
Bir kaç gün boyunca siyah elbiseli adamlar Fili dövmeye devam ederler
Daha sonra bu Fili döven siyah elbiseli adamlar
Beyaz elbise giyerek tekrar Filin yanına gelirler
Fil kendine yardım elini uzatacak birilerin i beklemekt edir
Beyaz elbiseli adamlar yardım elini uzatırlar File
Fili severler ve ona yiyecek verirler
Filin yaralarını tedavi ederler
Fil ise bu beyaz elbiseli insanlar kendine yiyecek verdiği için
Ve fili severek yaralarını iyileştrdiği için
Beyaz elbiseli insanların iyi insanlar olduğunu düşünür
Beyaz elbiseli adamlar Fili açlıktan ve yaralarda n kurtardıktan sonra
Fili çukurdan kurtardıkları zaman Fil onların dediğini yapar
Fil beyaz adamların emrindedi r ve onların istekleri ni yerine getirir
Beyaz adamlar eğer File bir insana saldırmasını istediğinde emir verir
Beyaz adamın emrini duyan Fil
Beyaza adamın saldırılmasını istediği insana emir gereği saldırır
Fil saldırdığı insanın masum olduğunu düşünemez
Beyaz adam saldır dediği için saldırmaktadır
Çünkü Fil kendini döven Siyah elbiseli adamların
Beyaz elbiseli adamlarla aynı kişler olduğunu bilemez
Fil avcıları işte bu şekilde siyah elbise ile dövdükleri Fili
Beyaz elbise giyerek iyileştirdiği için
Fil beyaz elbiseli insanları sürekli kendi dostu olarak görür
Ve File gerçeği anlatmanız mümkün değildir
Ne yaparsanız yapın bir türlü anlatamaz sınız
Beyaz elbiseli insanlarl a siyah elbiseli insanların aynı kişiler olduğunu
Fil asla bilemeyec ektir
Ve beyaz adamın emrini ve anlattıklarını dinleyece ktir
Fil beyaz adamlara inanacaktır
Çünkü Fil bir insan kadar zeki ve akıllı değildir
Fili beyaz adamın emrini dinliyor diyerek
Suçlayamayız
Çünkü beyaz elbiseli adamlar Filin acılarını paylaşmışlardır
Fil ile birlikte onun iyileşmesi için çabalamışlardır
Fil elbette acılarını paylaşanlara minettardır
Fil elbette acılarının yok olması için
Kendiyle birlikyte iyi yönde mücadele eden beyaz adamları korur
Fil hiç bir zaman beyaz adamlara saldırmaz
Beyaz adamların emirlerin i dinler
Beyaz adamların saldırdığı insanlara
Fillerde beyaz adamları korumak için saldırır
Filler eğer kendileri ne işkence edenlerin
Beyaz elbiseli adamlar olduğunu anlayabil irse
Fil avcılarının kimler olduğunu anlayabil irse
İşte o zaman Fil avcıları yeni tuzakları Fillere kuramazla r
Fakat Fillerin insanlar kadar aklı ve fikri yokturki
Nereden bilecekle r ve anlayacak lar gerçekleri
 
 

FİLLERİN EĞİTİM TEKNİĞİ

FORUM ALACAKARA NLIKLAR İSTANBUL 2010

MEHMET NECATİ

http://www.hatice-kubra.tr.gg

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2015, 06:16:27 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2015, 12:32:33 ÖS »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 102


NEFS İLE CİHAD VE HAKİKAT - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ


NEFS İLE CİHAD VE HAKİKAT

AHMET HAKAN YILDIZOĞLU

FORUM GÜNEŞLİ İSLAM 2010 İSTANBUL


Selamün aleyküm kardeşlerim
Nefs ile Cihad ile ilgili bir kaç kelam yazmıştık
Aklımıza gelen bir iki kelam daha yazalım İnşallah
Nefs ile Cihad ömür boyunca devam eden
Ve kulun kendisi ve yaşantısının tamamı olduğunu biliyoruz
Kulun kendinde mevcut olan bir güçtür Nefs
Ve kuldan ayrı dışarıdan gelen bir güç değildir
Nefs kulun kendisidi r
Peki Nefs ile Cihad ederken
Yani kul sadece kendisiyl e meşgul olup
Kendini kurtarmak la meşgul olup
Tolplumsa l ibadetler ini ihmal ederse
Nefs ile Cihad ederek kendini kurtarma hakkını elde edebilirm i
Kulun kurtuluşuna vesile yine başka bir kul olduğuna göre
Demekki kul başkasını kurtarmak için çaba sarfediyo rsa
Bu sarfettiği çaba sayesinde kendini kurtarma hakkını kazanır
Bu hakkı kazanan kulada
Allah bir kulun kurtuluşu için kendisine başka bir kulu vesile kılar
Tıpkı kulların kurtuluşu için başka bir kul olan Peygamber imizi vesile kıldığı gibi
Kulluğun amacı sadece kulun kendisini kurtarması değildir
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz
Sadece kendiyle ve kendini ifade eden nefsiylem i meşgul olmuştur
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz eğer kendini ve nefsini düşünseydi
Sadece kendi nefsiyle meşgul olur ve sadece dua eder ve namaz kılardı
Halbuki Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz kendiyle ve nefsiyle meşgul değildi
Peygamber imiz kendini ve nefsini hiçe saymış ve kendini ümmeti için feda etmiştir
Müslümanın işte böyle bir yükümlülüğü vardır
Ve kulun kendine her konuda örnek alması gereken tek insan Peygamber imizdir
Hz.Muhamm ed sav Efendimiz i kendine örnek alan müslüman kendini kurtarır
Onu örnek almayan şeyh veya seyyidin peşinden gidenler ise bataklıktadır
Nefs ile Cihad aslında kötülükle yani şeytan ile mücadele değilmidir
O halde Şeytanı bulmak ve mücadele etmek gerekmezm i
Peki şeytan bu dünyada nerededir ve şeytan bu dünyada bize nasıl görünür
Şeytan arıyorsanız siyonizm işte en büyük şeytandır
Dünyaya kötülüğü yayan ve müslümanların kanını döken siyonizmd ir
Siyonizm bazen karşımıza Darvinizm olarak çıkar bazen Kapitaliz m olarak çıkar
Müslümanların genel olarak siyonizm ile mücadelesi nasıldır
Filistind e eline taş alıp Siyonisti n Abraham tankına taş atan çocuk buna örnektir
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav " düşmanın silahıyla silahlanınız " buyurmakt adır
Demekki Abraham tankına taş atarak yapılan mücadeleden bir zafer çıkmayacaktır
Dünyadaki müslümanların siyonizml e savaşı işte böyle acziyet içinde bir savaştır
Ayrıca dünyadaki ekonomik güç olarak parasal finansal işlemleri idare eden siyonizmd ir 
Müslümanların paralarının geneli siyonist yada işbirlikçilerinin bankalarındadır
Müslümanların iğneden ipliğe otomobild en ilaca ve temizlik maddesine kadar
Kullandığı her türlü üründe siyonizmi n ve onların işbirlikçilerinin ürettiği ürünlerdir
Siyonistl erde bunu müslümanlara satarak para kazanmakt a ve güçlenmektedirler
Bu paralarla da yine Filistind e müslümanlara sıkılan mermileri n parası ödenmektedir
Kısacası siyonizmi ayakta tutan ve güçlendiren müslümanların kendisidi r
İslamiyetin gelişmesinin önündeki en büyük engelde yine müslümanlardır
Çünkü siz dünyada zerreden kürreye neyi geliştirmek istiyorsa nız
Bunu geliştimek için gereken güç Allahın verdiği akıl ile bilim ve teknoloji dir
Müslümanlar ise Allahın verdiği aklı ve bilim ve teknoloji yi reddettiği için 
Allahın verdiği aklı ve bilim ile teknoloji yi batılılar kullandığına göre
Demekki islamiyet in gelişmesi müslümanlarla olmaması gayet doğaldır
Batılıların müslüman olmalarıyla islamiyet in gelişeceği açıktır
Siyonistl er genel olarak nefs ile cihad eden müslümanlarla dosttur
Çünkü siyonistl er çok iyi bilirlerk i nefs ile cihad eden müslümanların
Siyonistl ere bir zararı yoktur ve müslümanlarada zerre kadar faydası yoktur
Çünkü nefs ile cihad'la meşgul olan bu devrin bazı müslümanları
Tamamıyla egoist ve bencil olup
Sadece kendini ve nefsini düşündüğünden dolayı
Müslümanlara zerre kadar faydası olmayan bazı kişilerdir
Bunun sebebide Allahın verdiği aklı kullanmadıklarından
Eğitimsiz cahil kültürsüz ve vasıfısz olduklarından dolayıdır
Kulun müslümanlara faydası olmayıncada
Kendisine faydalı olma hakkı ve yetkisini kazanamaz
Önce küçük cihad yani başkalarını kurtarma gerçekleşecek
Sonrada büyük cihad nefsle cihad denilen kulun kendisini kurtarabi lmesine hak tanınacaktır
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz önce Tebük seferiyle küçük cihadı tamamlamış
Müslümanların başkalarını kurtarmasını sağlamıştır
Daha sonrada büyük cihad olan nefsle cihad vaktinin geldiğini haber vermiştir
Kimse kendi kendini kurtarama z
Kul başkasını kuratarma ya vesile olabildiği takdirde
Başkasınında kendisini kurtarmay a vesile kılınacağını düşünebilmelidir
Allaha emanet olun selamün aleyküm


NEFS İLE CİHAD VE HAKİKAT

AHMET HAKAN YILDIZOĞLU

FORUM GÜNEŞLİ İSLAM 2010 İSTANBUL

Logged
« Yanıtla #2 : Mart 27, 2015, 11:07:28 ÖÖ »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 102


NEFS İLE CİHAD VE AHİRET - KONU İÇİN TIKLAYINIZ

NEFS İLE CİHAT VE AHİRET

FORUM ALACAKARA NLIKLAR İSTANBUL 2013

AHMET FARUK YILDIZLIOĞLUAr-ge çalışması yapan bir yahudi firmasında
Çalışır bazı Müslümanlar
Çeşitli mamuller üretirler bazı yahudiler
Ve burada bazı deneyler yaparlar
Laboratuv arda çalışamazlar bilmezler
Neyin ne olduğunu yazık bazı Müslümanlar
Bilmeleri ni istemezle r firmanın sahibi olan
Bazı önemli yetkilile r
Ve arkalarındaki bazı yahudiler 
Fizik matematik kimya
Ve mamül üstüne mamül üretilir
Ve gizlidir formüller
Ortaya çıkacak elbette bir mamüldür 
Ama formülleri nasıldır bilmezler
İlgilenmezler bile bazı gafil Müslümanlar
 

Sorar yahudi patronlar dan birisi 
" İki Kimyager Müslüman vardı nerede onlar "
Cevap verir diğer bazı yahudiler
" Müslümanlar mescitte tesbihat çekerler "
Yahudi patronlar dan birisi bayılır bu söze
Ve sanki gözlerinin içi güler
" Bunu duyduğuma çok sevindim şimdi
Aman ne kadar güzel
Sakın mamül formüle edilmeden
Gelmesinl er laboratuv ara Müslümanlar
Söyleyin onlara kalsınlar orada
Yirmidört saat mescitte tesbihat çeksinler "


İşte dünyayı ve ülkeleri
Formüle ederken bazı yahudiler
Seyretmek le ve tesbihatl a meşguldürler
Bazı gafil Müslümanlar
Ahireti seçmişlerdir güya kendileri ne
Ve dünyayı yahudiler e satmışlardır     
Sonrasında çektikleri tesbih adeti kadar
Mermi sıkılınca Müslümanların üstlerine 
Anlamazla r hangi formüle göre savaş çıktı
Ve nasıldır dünyanın gidişatı bilmezler
Yanında Müslüman kardeşleri ölür
Ama diğer Müslümanların umurlarında değildir


" Neden umurunuzd a değildir " diye sorarlar
Hayretler içinde kalan bazı Müslümanlar
Tesbihatt akilerden birisi cevap verir kızgınlıkla
" Susun onlar şimdi nefs ile cihattadırlar "
" Bizim en büyük düşmanımız yahudi değildir
En büyük düşmanımız nefstir " derler
Peygamber imiz neden önce tebük seferi
Ve küçük cihad demiştir bundan haberleri yoktur
Gafil Müslümanlar " Nefs ile cihattayım " diyerek
Diğer Müslümanları yalnız bırakmışlardır
Farkında değildirder bazıları tesbihatl a meşgulken
Birileri Müslümanlara mermi sıkmaktadırlar


NEFS İLE CİHAT VE AHİRET

FORUM ALACAKARA NLIKLAR İSTANBUL 2013

AHMET FARUK YILDIZLIOĞLU

.
Logged
« Yanıtla #3 : Ağustos 16, 2016, 07:00:31 ÖÖ »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 102


İSRAİL MALI ALIP SATMAK CAİZMİDİR - KONU İÇİN TIKLAYINIZİSMAİL RIFAT YILMAZOĞLU

FORUM GÜNEŞLİBAHÇE İSTANBUL  2010

İSRAİL MALI ALIP SATMAK CAİZMİDİR


İslamiyete göre ticarette
Irk din ve ülke ayrımı kesinlikl e yoktur
Hz.Muhamm ed sav Efendimiz in
Bir Yahudi tacirden
20 kilo arpa satın alarak
Zırhını ( rehin ) verdiği
Hz.Aişe ra tarafından nakledili r
Peygamber imizin Asr-ı Saadet devrinde
Hristiyan lar ve yahudiler le ticaret yapıldığı
Bilinmekt edir
Osmanlı dönemindede büyük tacirleri n çoğu
Yahudiler den oluşmaktadır
Günümüzdede dünyada üretim yapan
En büyük firmalar ve kaliteli mallar
Yahudiler e ait olup
Suudi Arabistan dan  Amerikaya kadar
Dünyanın her yerinde malları satılmaktadır
Yahudiler ticarette dürüst olup
Kaliteden taviz vermezler
Ve emeğin hakkını verirler
Müslümanların yahudiler le rekabet etmesi için
Bilim ve teknoloji ye önem vererek
Kaliteli mal üretmeleri gerekir
Emeğin hakkınıda vermeleri gerekir
Bazı ürünlerde dünyada kalite
Yahudi firmalarına aittir
Örneğin kozmetik veya otomotiv sektöründe
Halihazırda müslüman firmalar bu sektörlerde
Yahudiler in kalite standardına ulaşamamışlardır
Dinimize göre üretilen mal
Eğer haram statüsünde ise
Örneğin Şarap veya Domuz gibi
Yenilip içilmesi haram ise
Satılmasıda haramdır
Onun dışında her türlü mal alınıp satılabilir
Hangi ülkenin üretimi olursa olsun değişmez
Bu ülke israilde olabilir bir şey fark etmez
Dinimizde buna bir engel yoktur
Üretilen mal içinde eğer  haram katkı varsa
Laboratuv ar belgeleri yle kanıtlanması gerekir
Ancak Türkiye Cumhuriye ti Devleti tarafından
Dünyadaki herhangi bir ülkenin ürettiği malın
Alınıp satılmasına boykot getirilmişse
Müslümana düşen görev
O ülkenin malını almamaktır satmamaktır
Bu ülke Amerikada olabilir İsrailde
Ancak buna öncelikle Devletimi z karar verir
Devletimi z dışında bazılarının
Kendi ticari menfaatle ri gereği
Böyle bir karar alıp
Bu kararın dışındakilere baskı yapması
Anayasal suçtur
Ve bunu yapanlar savcılıklara şikayet edilebili r


İSMAİL RIFAT YILMAZOĞLU

FORUM GÜNEŞLİBAHÇE İSTANBUL  2010

iSRAİL MALI ALIP SATMAK CAİZMİDİR
« Son Düzenleme: Ağustos 16, 2016, 07:29:13 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes