+ ISLAMGREEN34 NEW WORLD » SELAMÜN ALEYKÜM DEĞERLİ MÜSLÜMAN KARDEŞİMİZ SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ - SİTE HAKKINDA GENEL BİLGİ ____________________________________________________________________________________________________ » SİTEMİZİN KURULUŞ AMACI - LÜTFEN OKUYUNUZ (Moderatör: İman_Power)
 İSLAMGREEN34 WEB GRUBU KURULUŞ AMACI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: İSLAMGREEN34 WEB GRUBU KURULUŞ AMACI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 15963 defa) Seçenekler Arama
« : Eylül 10, 2008, 10:03:19 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
İSLAMGREEN34 WEB GRUBU KURULUŞ AMACI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

http://www.islam-green34.com

İSLAMGREEN34 WEB GRUBU KURULUŞ AMACI

Bismillah irrahmani rrahim
Esselamün aleyküm ve rahmetüllahi ve berekâtühü
Değerli müslüman kardeşim
http://www.islam-green34.com sitemize giriş yaptınız
Öncelikle hoşgeldiniz
Allah c.c sizden razı olsun sizin için hayırlara vesile olsun inşallah
Merkez site adresimiz
http://www.islam-green34.com olup
Ayrıca http://www.islamgreen34-org.tr.gg adresinde nde
Diğer sitelerim ize rahatlıkla ulaşabilirsiniz
Sohbet Chat sitelerim izin geneli kapatılmıştır
Halihazırda kapalı olan veya free açık halde olup
Yetkilimi zin bulunmadığı
Ve sorumluluğun islamgree n34 grubuna ait olmadığı
WebChat sitelerim izin adresleri de
http://www.islam-green34.com içinde mevcuttur inceleyeb ilirsiniz
Buradaki Sohbet Kurallarını okuduktan sonra
bu siteden Sohbet Chat Kanallarını incelemek için ulaşabilirsiniz  
http://www.islam-green34.com sitesinin kuruluş amacı ilk etapta
Bütün islami web sitelerin de genelde olduğu şekliyle
Yüce dinimiz islamı sanal alemde tebliğ etmektir
Bunun dışında asıl amacımız
islamı tebliğ etmenin yanısıra
Sanal alem ve bazı dini sohbet chat sıtelerinin gençlerimize
Ve dinimize verebilec eği zararları incelemek
ve gerçekleri açıklamaktır
Web sitemizde ki " Sanal alem anektodla rı " kategoris indende
anlaşılacağı üzere
Sanal alem ve bazı dini sohbet chat sitelerin in
Dinimizde ki hükm-ü ilahisi nedir
Sanal alem ve bazı islami sohbet chat sitelerin deki
islama ve müslümanlara yakışmayan
Sohbet ve chat şekilleri neden kaynaklanıyor
Vesaire gibi konuları incelemek
Çözüm yollarını araştırmak
Ve bulguları müslüman kardeşlerimizle paylaşarak
Müslümanlara ait
islami perspekti fte ve müslümanlara yakışır bir tarzda
Bir sanal alem ve dini sohbet chat bilincini n
Oluşmasına katkıda bulunmaktır
Müslümanların gerçek manada
Ne amaçla dini sohbet chat sitelerin de bulundukl arını
Kimlerle ve hangi konularda
Nasıl bir üslupta sohbet edebileceğini
Dini açıdan sorgulama ktır
Sanal aleme bağımlılığın ve olumsuzlu kların
Nasıl ortadan kardırılabileciğini tartışmak
Ve müslümanların
Sanal alemden ve islama yakışmayan
Bazı dini sohbet chat şekillerinden
Ve zararlarından nasıl kurtulacağına yanıt aramaktır
Sohbet chat sitelerin e giren
Müslüman kardeşlerimizin psikoloji k yapılarında
Meydana gelecek olumsuz etkilerin
Nasıl yok edilebile ceğini araştırmak
Ve incelemek için web sitemiz kurulmuştur
Hem gençlerimizin geleceğini
Hemde yüce islam dinimiz ile
ülkemiz ve toplumumu zun geleceğini kurtarmak
Allah c.c dini ve islamı realite çizgisini koruyarak
Kendi dünyamız ve ahiretimi zin kurtuluşuna
Vesile olması için kurulmuştur.
Bunun dışındaki farklı amaçlarla yapılacak faaliyetl er
veya sohbetler hem kendimiz için hem dinimiz için
hemde toplumumu zun geleceği için zararlı riskler taşımaktadır.
Bu tür faaliyet veya sohbetler den kaçınılması için
her müslüman kardeşimiz
diğer bir müslüman kardeşini
otokontro l sistemi ile uyarmak
ve bu tür riskli faaliyetl er ve sohbetler den
uzak durmasını tebliğ etmek zorunda olduğunu hatırlatmak
bir müslüman olarak bizim görevimizdir
ve http://www.islam-green34.com grubu
gençleri bilinçlendirerek
bu tebliği diğer müslüman gençlere
ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.
islam-green34 sitesini kurmaktak i asıl amacımız
belki bazılarının düşündüğü şekliyle
kesinlikl e sanal veya sohbet amaçlı değildir
fakat sanal alemdeki kardeşlerimize
başka türlü ulaşmamız mümkün olmadığından dolayı sanal alemdeyiz
ve şartlar ne kadar olumsuzda olsa burada kalmak
ve gerçekleri müslüman kardeşlerimize
yansıtmak zorunda olduğumuzu düşünmekteyiz
bizim amacımız sanal alemin zararlarını anlatmak
ve müslümanlara verdiği her türden zararlı etkileri
asgariye indirmek için ileri sürülebilecek
çeşitli fikir ve düşünceleri bir araya toplamak
ve müslümanlara bu fikir ve düşünceleri yansıtarak
geniş kitlelere ulaştırmaktır
gençlerimizi ve toplumumu zu
sanalın zararlı etkilerin den korumaya çalışmak
müslümanlar olarak görevimizdir.
islam-green34 grubu olarak bizler
istisnala r dışında islami sohbet chat sitelerin e girenleri n gerçekten
islami fikir ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla girdiğini düşünmüyoruz
böyle bir kudsi amaçla girenlerd e mutlaka vardır o ayrı konu
fakat genel olarak amacın bu olduğuna kesinlikl e inanmıyoruz
eğer amaç gerçekten böyle olsaydı sohbet chat sitelerin de
erkekler illa bayanlarl a yazışmayı tercih etmezlerd i
dini paylaşım için illa erkekleri n bayanları tercih etmesi
bir islami şart ve gereklili k değildir
ve dinimizde asla erkek-kız bir arada dini sohbet edilmesi
bir şart ve gereklili k değildir
bununla ilgili erkek-kız bir arada dini sohbeti destekley ici
kesin bir ayet ve hadis mevcut değildir
islam alimlerin in erkek-kız bir arada dini sohbeti
kesin tavsiye ettikleri ne dair kesin doneler mevcut değildir
böyle erkek-kız bir arada sohbetin
tercih edilmesin in altında yatan asıl gerçek
islami realitele ri paylaşmaktan ziyade
dini konuları gerekçe ve malzeme yaparak
bayanlarl a yazışmaktır
bayanların içindede
gerçekten islami konuları paylaşmak isteyenle rde vardır
bu müslüman kardeşlerimizi tenzih ederiz
fakat bu paylaşımın illa bir erkekle olmasını isteyenle rin amacının
kendileri ni yanlış yollarada sevk edebileceğini
ve illa erkeklerl e yazışmak gibi bir yol seçiliyorsa
bunun altında yatan asıl nedenin
bayanların dini konulara olan ilgisi değil mutsuzluğunun
veya kalabalıklar içinde kendileri ni yalnız hissetmel erinin
asıl neden olduğunu düşünüyoruz
ve bayanları mutsuz eden gerekçeler ortadan kalkmadan
ve gerçek yaşamında bu mutsuzluğunu paylaşacağı
birileri mevcut olmadan
sanal alemde sorunlarının çözüleceğine inanmıyoruz
ve sorunlarının çözümüne ulaşılamayıncada
sanal aleme bağımlılıktan kurtulmasının zor olduğunu düşünüyoruz
ve eğer bağımlı hale geldiyse
o zaman sanal alemde
gerçekten kendisini anlayacak
ve sorunlarını dinleyece k ve ona yardımcı olmaya çalışacak
bir dosta mutlak ihtiyacı olabileceğini düşünmekteyiz
fakat sanal alemde bu tür kişilerin
gerçek ilahiyatçı veya psikologl ar dışında
varlıklarının fazlaca olduklarına inanmıyoruz
ve çoğu insanın başkalarının sorunlarıyla ilgilenme yi
yada müslüman bir kardeşine
bu konuda yardımcı olmayı
kendine kudsi bir vazife olarak göreceğini düşünmüyoruz
çünkü asrımızın müslümanının genel yapısı
" sen kendini kurtar nefs-i emarenle savaş
her koyun kendi bacağından asılır
herkes dinini kendisi yaşar
ve kendinden sorumludu r "
v.b gibi israiliya ti ifadelerl e
egoist ve bencilce hareket ederek
namaz ve tesbihat ile
sadece kendini kurtarmay a çalışan
ve islami düsturda
" birbirini zi sevmedikçe
hakiki iman sahibi olamazsınız
hakiki iman sahibi olmadıkçada
asla cennete giremezsi niz"
buyurulduğu halde
sadece kendi kebir-i kaderiyle kendini seven
topluma ve insanlığa faydası olmayan
o kadar ibadeti
sadece kendini kurtarmak amacıyla yaptığı halde
yine kendisini kurtardığından
asla emin olamayacağından dolayıda
kendini yiyip bitirmekl e meşgul olup
çevresine bakamayan
ve karşısındaki müslümanı
islam kardeşi olarak göremeyen
müslüman kardeşinin hali ne olursa olsun dinleyeme yen anlayamay an
ve çözüm yolu arayamaya n
yardım elini uzatamaya n
bir yaklaşım içindedir
elbette böyle israiliya ti fikirlerl e hareket etmeyen
azda olsa sanal alemde
gerçekten dinini yaşamaya çalışan
ve islam kardeşliği içinde hareket ederek
karşısındaki kardeşinin derdini dinleyen
müslüman kardeşlerimizinde olduğuna inanıyoruz
ancak şu bir gerçektirki
eğer gerçekten böyle düşünenler varsada
böyle düşünen bayan ve erkekleri n
birlikte uzun süre yazıştıklarında
yaratılış fıtratı gereği
aralarındaki karşıt cins akım ve çekimiyle
etkileşim içine girerek
günah ve haram bataklıklarına sürüklenebileceğini düşünüyoruz
çünkü büyük bir islam aliminin dediği gibi
" yahudinin tahtasında santraç oynamayın
o tahtada onun kuralları geçerlidir
o sizin oynamanıza müsaade etmiştir
ve onun tahtasında
siz onun kurallarıyla onu yenemezsi niz
ve sizin yenebilec eğinizide belki düşünmüştür
fakat bu bir şey ifade etmez onun için
siz ne kadar onu yenerseni z yenin tahta onundur
ve tahtasını alır gider
ve sizin yenmenizi nde bir hükmü kalmaz
çünkü elinize geçen bir şey yoktur tahta yine onundur
sizin ise kaybettiğiniz zaman
ve boşa harcağınızı akıl
kırdığınız kalp
çektiğiniz sıkıntı
ve girdiğiniz haram
işlediğiniz günah yanınıza kar kalır "
demiştir
biz bunu
Amerikan Sun Mıcrosıystem şirketi tarafından
üretilip gönderilen
dini sohbet chat proğramı JAVA ile ilintili olarak
şöyle açıklayalım
bunun açıklaması şudur
islam dininde nicelik veya nitelik olarak yeri olmayıp
sonradan bilim-teknoloji yoluyla
batıdan bize geçen her türlü done
islami reformasy ondan geçirilmeden
ve islami testlerde n ve incelemel erden geçirilmeden
islami realite gerçeklerine
ve müslüman toplum yapımıza göre
yeniden dizayn edilmeyen
Batıda alındığı şekilde kullanılan herşeyin
islama sonradan kanalize edilen herşeyin
islama ve müslümanlara zararı dokunabil eceği için
dinimizce bidat sayıldığı için
ve bidat ile biat edenin abad olamayacağı
baştan belli olduğu için
JAVA ile kurulu bir dini sohbet chat sistemini kullanmak Almanya'dan
mercedes otomobili n alınıp kullanılmasına benzemez kardeşlerim
sohbet chat yapanlar robot değildir
duyguları düşünceleri vardır
ve insanların direkt beynini ve ruhunu etkiler
ve bilinçli kullanılmazsa
kişinin psikoloji k yapısını bozar
Batı üretmiştir otomobili alıp kullanırsın
ama erkek-kız bir arada dini sohbet chat sistemini
" Batı'dan aldım İslam için kullanıyorum "
demen için
önce bu sistemin
müslümanlarca islam için üretilip
islami reformasy on ve testlerde n geçerek
uygunluğunun ispatı lazımdır
müslümanlarda ise
bu bilim ve teknoloji yoksa
o zaman herşeyi illa Batı'dan alıp kullanara k
ahlak ve dinimizi
kız-erkek bir arada dini sohbetle tüketmemizinde
bir mantığı yoktur
nefs-i emaremizi n tutsağı oluruz
haram ve günah bataklıklarına savruluru z
ahiretted e bunun hesap veremeyiz
vebaldend e kurtulama yız
zaten 3. dünya ülkesiyiz
açlıktan ölenlerin
çöpten ekmek toplayanl arın olduğu bu ülkede
sanal alem ve bazı dini sohbet chat sitelerin de
bu kadar erkek-kız sohbetine düşkünlüğün
akılcı ve mantıklı bir dayanağı yoktur
hayra alamet değildir
ve sanal alem ile bazı dini sohbet chat sıtelerınde
aşırı bir toplumsal bilinçsizlik hakimdir
islam-green34 sitesini kurmamızdaki amacımız
işte bu gerçekleri
müslüman kardeşlerimize aktararak
müslümanlara ait
bir sanal alem bilincini n oluşmasına katkıda bulunmak
ve dini sohbet chat kavramının
islama nasıl kanalize edilebile ceğinin
araştırılmasına zemin hazırlamak
ve mümkün olduğunca insanların
sorunlarını İslami Realite çizgisinde paylaşarak
" sorunlara çözüm yolları nedir "
sorusuna
sanal alem gibi ütopik bir yerde çözüm aramak yerine
daha gerçek ve akılcıl zeminlerd e
çözümler aranması gerektiğini
müslümanlara anlatmaktır
bazı kişiler bazı dini sohbet chat sitelerin de
yazışmaya başladıklarında çok ihlaslıydılar
ama daha sonra
ihlası bırakalım
namaz saatlerin de kızlarla chat yapan
zavallılar haline gelmişlerdir
müslümanlar olarak artık gerçekleri görmeliyiz
ve birbirimi zi uyarmalıyız
sanal alem bir yalan
ve haram yumağı haline geldiğinden dolayı
artık dini sohbet chat odalarıda
bu yalan ve haram yumağının içinde sürüklenmektedir müslümanlar olarak
aklımızı başımıza toplamak
ve bilinçli hareket etmek zorundayız
sohbet chat odasında erkek-kız bir arada yazışmak
harama ulaştırabilecek bir kapsam ise
bu sohbet chat sıtesının girişine
" İSLAMİ SOHBET " yazmakla
islamiyet in hükm-ü ilahisi asla değişmez
veya " biz edebiyat veya tarihten bahsetmiy oruzki
sadece dini konularda n bahsediyo ruz
neden haram olsun "
tarzındaki ifadelerl e
gerçekleri örtbas edemeyiz
İslam dininde erkek-kız bir arada
dini konu konuluşulursa helal
edebiyat veya tarih gibi konular konuşulursa
haram diye bir hükm-ü ilahi mevcut değildir
bizler müslümanlar olarak
artık gerçekleri görmek
olabilece kleri birbirimi ze itiraf etmek zorundayız
islami reformist bir çizgiyle
bilim ve teknoloji nin eliyle
Batı islamiyet i yok etmeye çalışırken
bizde nefs-i emaremize uyarak
bu akımlara bilerek yada bilmeyere k destek olmamalıyız
islam-green34 sitesinde yer alan konular
okunup incelendiği zaman
 islam-green34 sitesinin asıl kuruluş amacı
daha iyi anlaşılacaktır okuyarak düşünmenizi rica ediyoruz.

Allaha emanet olunuz
Selamün Aleyküm

İSLAM-GREEN34 YÖNETİM MERKEZİ


« Son Düzenleme: Eylül 22, 2016, 09:37:10 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes