+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAM-GREEN34 YAZI GRUBU ÜYELERİNDEN ÖRNEK METİNLER » SANAL ALEM FACEBOOK VE İSLAM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - KENDİNİ BOŞLUKTA HİSSEDENLERİN ÇARESİZLERİN MEKANI

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - KENDİNİ BOŞLUKTA HİSSEDENLERİN ÇARESİZLERİN MEKANI  (Okunma Sayısı 2921 defa) Seçenekler Arama
« : Aralık 10, 2009, 08:00:50 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - KENDİNİ BOŞLUKTA HİSSEDENLERİN ÇARESİZLERİN MEKANI

SANAL ALEM - KENDİNİ BOŞLUKTA HİSSEDENLERİN ÇARESİZLERİN MEKANI

Allah c.c sanal alemde islam için çalışan sitelerde n
ve buradaki yetkilile r ile gerçekten islami realiteyi
ayakta tutmak için çabalayanlardan razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah
Sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
erkeklerl e yazışan bayanların şu şekildeki sözleri
düşündürücüdür şöyle söylemektedirler
" sanal alemin ve bazı sohbet chat sitelerin in
bağımlısıyım ve bu tür yerlere giremediğim zaman
kendimi yanlız hissediyo rum
boşlukta hissediyo rum ve çaresizmişim hissiyle
bu tür yerlerin zararlarını bildiğim halde yine giriyorum
ve sanal alemden ve sohbet chat sitelerin den
ve erkeklerl e yazışmaktan vaz geçebilmem çok zor "
demektedi rler
aslında bazı bayanların bu tür sözlerinde kısmen
haklılık payı olabilir
fakat içindeki bulundukl arı çıkmazdan kurtulmal arının
çözüm yolu ve çaresi kendi ifade ettikleri gibi
bazı sohbet chat sitelerin de bulunmala
veya bazı erkeklerl e yazışmaları değildir
yani yalnız kalmışlıktan kurtulmanın veya
kendini boşlukta hissetmel erinin veya
çaresizliklerinin çözüm yolu
kesinlikl e bazı sohbet chat sitelerin de bulunmala
veya bazı erkeklerl e yazışmaları değildir
bu bir çözüm yolu değil aksine daha fazla çözümsüzlüktür
veya farklı bir takım sorunların ortaya çıkmasına
zemin hazırlamaktır
ve islami realiteni n kesin tavsiye ettiği bir yöntemde asla değildir
sanal alem veya bazı sohbet chat sitelerin de
bazı erkeklerl e yazışmakla
bazı sorunlara asla çözüm yolu bulunamaz
sıkıntılardan ve dertlerde nde kurtuluş bu şekilde asla mümkün değildir
fakat insan tek başına bir varlık değildir
ve tek başına her türlü sorununa çözüm yoluda bulamayab ilir
sorunlarını birileriy le paylaşmaya çalışarak
çözüm yolu bulma arayışına girme ihtiyacıda hissedebi lir
insan ruhi yapısı gereği kalabalıklar içindede yalnızda kalabilme ktedir
ve bazen sürdürdüğü yaşamın çeşitli evrelerin de ara sıra kısmen
kendini boşlukta hissettiği zamanlar veya çevresindeki insanlarl a
paylaşamadığı konularda olabilir
veya farklı bir takım sıkıntılar içindede olabilir 
bu tür sıkıntılı durumlar için reel-sanal ortamdada farklılık
düşünülmemelidir
sanal aslında bu bağlamda reelin aynası hükmündedir
burada düşünülmesi gereken şey
bu boşluğun ve sıkıntının bazı sohbet chat sitelerin de
bazı erkeklerl e yazışarak giderilme ye çalışılmasının
ne derece islami realiteye uygun olup olmadığıdır
birde düşünülecek önemli husus şudur
bu dünya imtihan dünyasıdır
ve insanın karşılaştığı her türlü sıkıntı
aslında bir imtihanın gereğidir
Allah c.c bu tür sıkıntıları sevdiği kullarına verir 
ve bu sıkıntılar karşılığında sabrı tefekkür ve tevekkül
derecesi nisbetind ede
ahirettek i karşısına çıkabilecek günahlarına
kefaret olmasını sağlayarak kulunu asıl yakıcı azaptan
bu dünyadaki çekilen acı ve sıkıntıların bedeliyle
kulunu cehennemd en kurtarmay a çalışır
Çünkü tüm kulları Allah c.c yarattığı için
kulunun her türlü yapısını en iyi Rabbi bilmekted ir
insanı en iyi Rabbi tanımaktadır
ve Rabbi yarattığı kulunu herkesten fazla sevmekted ir
ve korumaya çalışmaktadır
ve bu sıkıntılarda sonuçta yine o kulu için
hayra alamettir
fakat bazı müslümanlar bunun farkında değillerdir
kendini sıkıntıda hisseden kul
sabrı tefekkür ve tevekkülü ile sıkıntılara göğüs gererek
ahirettek i günahlarına kefaretle kurtuluş yerine
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de bazı erkeklerl e
yazışarak içindeki bulunduğu durumdan farklı yöntemlerle çıkmaya
veya islamiyet e aykırı olabilece k yapılanmalarla
kurtulmay a çalışarak günaha girerek
çıkmaz yollarda debelener ek
ve kendisi için hayr olanı şerre çevirerek
Allah c.c' ın  kendisine verdiği fırsatı boşa çıkararak
sıkıntıları aşmaya çalışmaktadırlar
fakat gerçekten müslüman bir bayan şunu çok iyi bilmelidi rki
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de yazışan
bazı erkekler bazı bayanların bu durumunu
ve düşüncelerini çok iyi bilmekted irler veya
hissetmek tedirler
ve bazı erkekler bir kaç ayet ve hadis bilgisini kullanara k
kendileri ne müslüman imajı oluşturarak
önce genel sohbet odasında
karşısındaki bayanı etki altına alarak
daha sonra özel odaya davet ederek 
bu bayanın erkeğin nefs-i emareleri doğrultusunda
yönlendirilebilmesini
ve erkeğin kendi nefs-i emareleri ni tatmin eder hale
gelmesini
ve her türlü isteğine yanıt verir hale gelmesini
sağlayabilmektedirler
bazı erkekler " ben islamı anlatıyorum
amacım budur ve karşımdaki bayanı kardeşim gibi görüyorum "
gibi gerekçelerle
sürekli bayanlarl a konuşmayı islamın kesin bir hükmü
şart ve gereğiymiş gibi 
yansıtabilmektedirler
bu tür bazı erkeklere denilebil ecek tek şey
eğer amacınız gerçekten islamı
anlatmaks a
öncelikle islami eğitim-kültür-ahlak-iman
ve takva seviyeniz sizce hangi düzeydedir
ilahiyatçılar kadar islamı biliyormu sunuz
akademik kariyerin iz fetva iletebile cek
düzeydemidir
buna hak ve yetkiniz islami bazda varmıdır
ve islamı gerçek boyutuyla hayatınızda
siz kendiniz yaşıyormusunuz
önce onu bir test ediniz
ve ilk önce tebliğe eşinizden
kızınızdan veya geniş açılımda
teyzenizi n kızından amcanızın kızından v.s gibi
önce kendi aileniz ve akrabalarınızdan başlayınız
çünkü ilk etapta çevrenize tebliğden sorumlu
olduğunuzu ve bu şekilde hesap vereceğinizi
hatırlayınız
bazı erkekleri n istisnala r dışında
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
bayanlarl a konuşmaktaki amaçları
bayanlara islamı tebliğden daha çok
ayet ve hadisleri bahane veya malzeme olarak kullanara k
bayanlarl a nefsi zevkleri için sohbet etmek istemeler idir
fakat asıl amacın islamı tebliğden uzak
ve farklı olduğu daha sonra ortaya çıkmaktadır
böyle yapıdaki bir erkek
bunun hesabının hem bu dünyada
hemde ahirette en feci şekilde sorulacağını unutmamalıdır
bazı sohbet chat sitelerin deki
bu tür bazı islami türdeki sohbetind e amacının
sadece müslüman bir bayanla tanışma merasimi olduğu
amacının gerçekten islam olmadığı
herkes tarafından anlaşılabilmektedir 
ve bazı sohbet chat sitelerin de " sohbet " ve " islam "
adı altında bölümler ayrılarak
" islam " yazılan yerde bayanlara dini konu yazılmasının
ve diğer " sohbet "yazılan yerde dinin dışında geyik sohbetini
veya bayanlarl a sohbet odasında chat olayının
gayet dinimize uygun veya ayet ve hadislerl e desteklen en
islami bir gereklili kmiş veya şartmış gibi
sunulmaya çalışılmasında gayet doğal bir şey olduğu
düşünülür hale gelmiştir
bilim ve teknoloji nin gelişimiyle
iletişim çağının bize sunduğu bir nimet olduğu
ve islamdada böyle bir gereklili k ve şartın olduğu
düşünülmektedir 
müslüman bayanlard a bu doğallığı islamın bir gereğiymiş gibi
kabul etmektedi rler
müslüman bayanlar bu doğallığın
hangi ayetle ve hadislerl e desteklen diğini
düşünmelidirler
bayanlar sıkıntılı bir durumdays alar
bu sıkıntılı durumu bahane ederek
islamda yeri ve menşei hakkında kesin hüküm bulunmaya n
veya harama ulaştırma riski bulunan şüpheli herşeyinde
haram statüsünde olduğunu düşünerek
yazışmaları gerektiğini unutmamalıdırlar
islami realite erkeklerl e yazışmak için bir malzeme değildir
ve islami realite erkeklerl e yazışmak için bir bahane türüde değildir
ve karşısındaki erkek ilahiyatçı statüsünde kariyer sahibi değilse
bu tür bir erkeklede dini konuda yazışmanında
bir mantığı ve gerekliliğide yoktur
insanın içindeki sıkıntılar Allah c.c tarafından imtihan gereği
verilen ve sabır tevekkül ve tefekkürle
ahirettek i azaba kefaret olarak dünyada bedeli ödenen
hayr vesileler idir
eğer illa birileriy le yazışmak isteniyor sa
bayanların yapabilec eği tek şey
sadece bayanların olduğu bir sohbet chat kanalını tercih etmelerid ir
islami sohbet aslında 
bu kız-erkek karma şeklinde değil
bayan ile bayanın
erkek ile erkeğin birlikte yazışmalarının sağlanabileceği
bir ortamda yapılmalıdır
bu bir dışlanmışlık değildir
en makul ve mantıklı
ve islami realiteye de en uygun şekildir
haremlik-selamlık aslında
hem bayanlar için hemde erkekler için rahatlık
güven ve günaha girmekten
nefs-i emarenin etkisiyle hareket etmekten
müslümanları alıkoyabilecek bir uygulamadır
bayanlara bayanların islami konuları anlattıkları
erkeklere de erkekleri n islami konları anlattıkları yerler
islami amaca daha uygundur
« Son Düzenleme: Aralık 10, 2009, 08:03:25 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes