+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAM-GREEN34 YAZI GRUBU ÜYELERİNDEN ÖRNEK METİNLER » SANAL ALEM FACEBOOK VE İSLAM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL İSLAMİ TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL İSLAMİ TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 3223 defa) Seçenekler Arama
« : Aralık 12, 2009, 06:27:05 ÖÖ »
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL İSLAMİ TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SANAL ALEM - SANAL İSLAMİ TEST - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINI Z

SANAL ALEM - SANAL İSLAMİ TEST

Sanal alemde islam için çalışan sitelerde n
ve buradaki görevlilerden Allah c.c razı olsun
Aşağıdaki Sanal İslami Test
Bayan veya Erkek bütün islami perspekti fte düşünenler için
hazırlanmıştır 
5 sorudan oluşan testimizd e önce konu yazılmıştır
daha sonra soru sorulmuş ve A-B-C-D-E şeklinde
şıklar verilmiştir
sizler kendi fikir ve düşüncelerinize
en uygun şıkkı işaretleyiniz

1 - Konu : Sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de yazışan
istisnala r dışında bazı evli bayanlar
şu şekilde düşüncelerini dile getirmekt edirler
" ben kendimi yalnız hissediyo rum
kendimi boşluktaymış gibi hissediyo rum 
çevremde beni anlayan yok
birileriy le sanal alemde fikir ve düşüncelerimi
paylaşmak istiyorum
bir anlıkta olsa sıkıntılarımdan dertlerim den
kurtulmak ve rahatlama k istiyorum "
demektedi rler
sizce bu tür düşüncelerde haklılık payı varmıdır
ve bu tür düşüncelerle sanal alemde bulunmak
islami realiteye göre ne derece doğru bir davranıştır
ve kişinin gerçekten sanal alemde sıkıntılarından kurtulduğuna
inanıyormusunuz

A - Evet,bu tür düşüncelerde haklılık payı vardır
evli veya bekar fark etmez
bazı bayanların bazı durumlard a
kendileri ni boşlukta hissettik leri
ve çevrelerinde bu tür düşüncelerini paylaşacağı
insanlar bulunmadıkları bilinmekt edir
eğer bulunmuyo rsa 
birileriy le bazı duygu ve düşüncelerini
paylaşma ihtiyacı içinde oldukları doğrudur
fakat bu tür düşüncelerle sanal alemde bulunmak
yanlış bir davranıştır ve kişinin gerçekten sıkıntılarını
gidermesi için asla bir çözüm yolu değildir
aslında
bu düşüncelerle sanal alemde bulunmak
farklı türde sıkıntılarıda beraberin de getirir
çünkü sanal alemde bu tür sıkıntı içinde olan kişiler
özellikle evli bir bayan karşıdaki kişiye
bazen özelliklede bir erkeğe bu sıkıntılarını aktardığında
karşıdaki erkek bu sıkıntıları gidermek gibi bir eylem için
yazışmaya başladığını ileri sürerek
kendi çıkarı ve menfaati için
ve nefs-i emaresini n ve şeytani zevk ihtyaçlarının
giderilme si için bu düşünceyi bir payanda olarak kullanabi lir
evli bayan bu düşüncelerini direkt karşıdakine aktarmasa bile
bunu karşıdaki erkek
bu bayanla yazışmaya devam ettikçe algılayacaktır
ve bu tür bir davranışta bulunan hem erkek hemde bayan
İslami realiteni n hükümlerini çiğnemiş olurlar
çünkü böyle bir paylaşım islami realiteni n bir gerekliliği değildir
şart ve hükmü değildir
islami realiteye göre yanlış bir davranıştır
ve sonuçlarına her iki tarafta hem bu dünyada hemde ahirette katlanaca k
ve hesabını er yada geç verecekti r
sonuçta islami realite hükümlerine uymayan bir davranış içinde bulunmakl a
insan sıkıntılarını gideremez sadece Allah c.c'ın  gazabına ve hüsrana uğrar

B - Hayır, bayanların yada erkekleri n istisnala r dışında
sıkıntılarından kurtulmak amacıyla
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de bulundukl arını sanmıyorum
bazıları kendi nefsi istekleri ve zevkleri için bulunmakt adırlar
ve bazı islami sohbet chat kanallarında bulunanla rında
bu erkek-kız sohbetini zevk için yaptıklarını 
ve bunun islami realite hükümlerinde asla yerinin olmadığını bildikler ini
düşünüyorum
istisnala r dışında elbette samimi müslümanlar biliyorla r
islami realitede böyle bir saçmalığın
asla yerinin olmadığını ve islami realite hükümlerindede
böyle bir islami şart ve gereklili k hükmünün yer almadığını
dini ve bilimsel çevrelerde dile getirmekt edirler
bunu tüm müslümanlar biliyorla r
fakat bazı müslümanlar hem kız-erkek geyik sohbeti yapıyorlar
hemde islami realite hükümlerine göre hareket ettikleri ni
dile getiriyor lar
bu ikiyüzlülükten başka bir şey değildir
sonuçları elbetteki hüsrandır başka ne olabilirk i

C- Evet,boşluk içinde olunabile ceği ve paylaşma ihtiyacı içinde
hissedile ceği doğrudur
fakat bunun yeri sanal alemde erkeklerl e yazışmak değildir
reel yaşam içinde bir yığın islami vakıflar veya dernekler vardır
veya illa internett e fikir ve düşünceler paylaşılacaksa
bunların aktarıldığı internett e bir yığın islami web siteleri
islami wikipedia lar - islami forumlar - islami portallar var
onlardan geçtik bayanların evde uğraşacağı hobiler vardır
gidebilec eği mesleki ve teknik eğitim kursları vardır
hiç bir şey yoksa islami cemaat toplantıları vardır
herşey bittide erkeklerl e yazışmakmı kaldı   
hangi ayet ve hadiste bu emredilmiştir
bu hangi islamiyet in şart ve gereklili k hükmü içinde vardırki
insanın sıkıntıları varsa sıkıntlarını veren Rabbidir
ve bu bir dünya imtihanıdır
erkeklerl e yazışmaklamı imtihanı kazanacak lar 


D- Evet ,olabilir insan bazı sıkıntılar içinde olabilir
fakat bu sıkıntılar yine ona Rabbi tarafından verilmiştir
ve bu sıkıntıların veriliş gayesi aslında kısaca şudur
dünyada bu sıkıntılara karşı
göstereceği sabrı tevekkülü ve tefekkürü ile
Allah c.c kulunun ahirettek i günahlarına kefaret olması
ve yakıcı azabtan kurtulabi lmesi için bedel olarak
ve yine kulunun hayrı için bu sıkıntıları vermekted ir
ancak müslümanlar bunu bilmedikl erinden
sıkıntılara sabırla göğüs germemekt edirler
Allaha güven ve tevekkül ve Allahı tefekkür
ve ondan yardım dileme yerine
bazı erkeklerl e yazışarak sözde sıkıntılarından kurtulmay a
çalışmaktadırlar
dolayısıyla Rablerini n kendileri ne açtığı hayr kapısını kapatarak
erkeklerl e yazışarak şer kapısını açmaktadırlar
sanal alemde gerçekten dünya saadetine ulaşan yoktur
ve olamazda ancak kul kendini kandırır ve günaha girer
hüsrana uğrar kandırılır kulanılır
ve bir peçete gibi bir süre sonra
kendisini kullananl ar tarafından bir köşeye atılırlar
bu sürekli sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
olan hadiseler dir
müslümanlar akıllı mantıklı hareket etmesini bilmelidi rler 
ve islami realite hükümlerinin dışına çıkarak
kendileri ne çözüm yolu aramamalıdırlar


E- Bence herkes sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
yazışmalıdır
fakat erkek-kız sohbetini n
islamiyet le iman ile Kur'an ile bir ilgisinin olduğunu
düşünmüyorum
sonuçları ne olursa olsun bu tür düşünenler sonuçlarınada katlanırlar
ve işin başından beride herkes zaten bunu biliyor
nefslerin e kız-erkek sohbeti hoş geliyor
islamiyet ile kız-erkek sohbetini bence karıştırmamalıyız
erkek-kız sohbet edecekse etmeli
ama islamiyet i kız-erkek sohbetine alet etmeleri
ayet ve hadisleri malzeme olarak kullanmal arı
dinimize yapılacak en büyük hakaretti r
eğer dini konuda yazışılacaksa bayan ile bayan
erkek ilede erkek yazışmalıdır
erkek-kız yazışmakta nereden çıktı
evlenmek içinse bu yazışma belki hoş görülebilir
fakat öyle evlilik için falan değilse eğer
farklı türde kız-erkek sohbeti
hangi ayet ve hadiste emredilmiştirki
islamın şart ve gerekleri içinde böyle bir şey varmıdır
eğer böyle bir emir yoksa
müslümanların islamın emri olmayan şeylerle meşguliyeti
onları hayr kapısına iletirmi
asla iletemez ancak şer içinde olurlar ve hüsrana uğrarlar

2 - Konu : islamdaki veya Osmanlı dönemindeki
Haremlik ve Selamlık uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz
eğer böyle bir fikir-düşünce ve uygulama
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de başlatılırsa
sizce olumlu sonuçlar doğurabilirmi
erkek müslüman diğer bir erkek müslümanla
bayan müslümanda başka bir bayan müslümanla yazışırsa
sizce islamiyet e dahamı uygundur 

A- Hayır ,böyle bir uygulamayı hoş bulmuyoru m
bu bayanlar ile erkekleri birbirind en ayırır
bayanlar ve erkekler her türlü sohbet ve chat sitesine
erkek-kız sohbeti için girmekted irler
bazı islami sohbet chat sitelerin de bu uygulanırsa eğer
kimse o siteye girmez
bu tür sohbet chat sitelerin de amaç
kız-erkek diyaloğunu sağlamaktır
sitenin isminin islami veya genel sohbet chat sitesi olması
konuyu değiştirmezki
sadece birlikte olurken yazışılan konular değişiktir hepsi o kadar
farklı olan sadece yazışılan konunun farklılığıdır
ama asıl amaç elbette kız-erkek birliktel iğidir
kızların olmadığı hiç bir siteye asla erkekler girmezler
ve sitede kimse olmayınca site zaten kapanacak tır
yani haremlik-selamlık fikri ve düşüncesi
islami realiteye göre doğru bir düşüncede olsa
bazı sohbet chat sitelerin de
asla uygulanam az ve başarılıda olunamaz
islamiyet e uygunluğu veya uygun olmayışı önemli değildir
çünkü zaten islamiyet te sırf kız-erkek sohbeti
konu islami konuda olsa samimi kız-erkek birliktel iği
veya flört asla yoktur

B- Hayır, bu asla uygulanam az ve başarılıda olunamaz
bizler artık global bir dünyada yaşıyoruz
bütün sohbet ve chat kanalları
kız-erkek diyaloğu için açılmıştır
sohbet ve chat kanallarında bu sadece tepkiye yol açar 
veya kızlar kendileri ni dışlanmış hissederl er 
erkekler ise siteye girdikler inde kızlar yoksa zaten çıkıp giderler
istisnala r dışında sohbet chat sitelerin de
bazı erkekler sadace bayanlar olduğu için yer alırlar
başka türlü  bu siteye asla girmezler
ve sitede kimse olmayınca kurallard a uygulanam azki

C- Evet,haremlik ve selamlık gayet mantıklıdır
bayanlar güven içinde islami konularda fikir ve  düşüncelerini
karşısındaki bayan ile rahatça paylaşabilirler
erkekleri n amacı bu tür yerlerde zaten islamiyet i kullanara k
kız-erkek sohbetini devam ettirmekt ir
ve bu konuda her bayan bilinçli değildir
bayanların aslında amacı gerçekten salihse
islami konularda fikir ve düşünce paylaşımıysa
bu fikir ve düşünceleri karşısındaki bayan ile paylaşabilir
bu islamiyet e daha uygundur
bir bayanın bir erkek ile yazışması
islamiyet in bir enri
şartı ve gereği değildir

D- Evet,bu uygulanab ilir
fakat toplumda herkes tarafından bu hoş karşılanmaz
çünkü artık toplumumu zda islami hassasiye t kalmamıştır
okullarda veya çevrede bu tür hassasiye t zedelenmiştir
bizim toplumumu z genel olarak yönünü Batıya dönmüştür
ve asla bu tür islamiyet e has dokuları bünyemizden atmışızdır
istisnala r dışında bazı sohbet chat sitelerin de bu uygulanam az

E- Evet,uygulanabilir bazı sohbet chat sitelerin de
tüm yetkilill er bayan olursa siteninde sahibi bayan olursa
belki uygulanab ilir
çok kişi yer alacağını tahmin etmiyorum
fakat bizler islamda haremlik ve selamlık neden uygulanmıştır
pek bilmiyoru zki
bizim toplumumu zda bunu algılayacak öngörü fazla kalmamıştır
islami eğitim-ahlak-kültür-iman ve takva seviyemiz
nefs-i emaremizi n üstüne çıkamadığından
ve bizler hala Osmanlıdaki yapıyı zerre kadar pek bilmediğimizden
ve bugünki sığ bir tarih anlayışıyla Osmanlı bizlere yeterince
aktarılamadığından dolayı
biz osmanlıdaki her konudaki gerçek yapılanmayı 
haremlik ve selamlığın ne işe yaradığını
ne olduğunu bile bilmediğimizden
toplumda bu tepkiye yol açar
önce bizler detaylı olarak islamiyet i ve osmanlıyı tanımalıyız
haremlik ve selamlığın gereğini kavramalıyız
ama bizler ne islamiyet i tam biliyoruz nede osmanlıyı tanıyoruz
bazı sohbet chat sitelerin de yazışıyoruz
bunun islami realitede hükmü nedir
bunu detaylı olarak bilen yokki aramızda
o yüzden uygulanam az ve başarılıda olunamaz

3- Konu : Sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
yazışan bazı evli bayanların
bazı evli veya bekar erkeklerl e
samimi olarak ve sık aralıklarla yazıştıklarını
ve bazı bayanların o bazı erkekler hakkında
gayet dindar erkek oldukları
tanımlamasını yaptıklarını görmekteyiz
bu sizce mantıklımıdır
veya gerçekten dindar olan müslüman ve evli bir erkek
samimi olarak ve sık aralıklarla evli bir müslüman bayanla
sohbet chat yapabilir mi
böyle bir erkek sizce gerçek bir dindar erkekmidi r
ve evli bir müslüman erkek
böyle hareket ederse
evliğinin sorumluluğunda ve bilincind e olan
müslüman bir erkek denilebil irmi 

A- Hayır asla gerçek bir dindar erkek değildir
ve aslında samimi bir müslüman erkek
eğer evli olup eşine ve çocuklarına bağlı bir erkekse
asla sanal alemde veya bazı sohbet chat sitelerin de
başka evli bir bayanla sık aralıklarla ve çok samimi olarak
sohbet chat yapmaz
gerçek bir müslüman evli erkek
dinimizde bunun yerinin olmadığını çok iyi bilir
ve bu tür davranışlarda asla bulunmaz 

B- Hayır,gerçek dindar ve evli samimi bir müslüman erkek
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
evli bayanlarl a yazışmazlar
ve bu tür yerlerde bulunmakt aki amacı gerçekten dini anlatmaks a
genel sohbet odalarında yazışırlar
ve özel olarak bayanlarl a özel odalarda yazışmazlar
amacı islamı tebliğ olan bir evli müslüman erkek
ilk önce islamı tebliğ işini kendi eşine
kızına ve kendi ailesi ve akrabalarına yapar
sanal alemde veya bazı sohbet chat sitelerin de
kendisi ile ilgisi alakası olmayan evli bayanlar ile
özel sohbet odalarında "canım tatlım " ifadeleri yle
dini konu yazan erkek gerçek dindar bir erkek zaten değildir
evli olup olmamasıda bir şey ifade etmez
ama evliyse zaten bu resmen eşini aldatıyor anlamına gelir
bunun başka bir ifadesi yoktur
bu aldatmanın arkasınada " ben islamı anlatıyorum "
bahsiyle sığınması gerçekten iğrençtir 

C- Belki evli bir müslüman erkeğin
bazı sohbet chat sitelerin e girmesini n amacı
gerçekten islamiyet i anlatmak olabilir
ama evli bir müslüman bayanla tanışırsa
ve onunla sık aralıklarla samimi bir şekilde
özel odalarda görüşürse
bu islami amacı sekteye uğratabilir
o evli bayandan duygusal manada etkileneb ilir
çünkü bu tür şeyler sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
sıklıkla olan biten hadiseler dendir
ve böyle olmasıda gayet doğaldır
ateş ile barut hiç bir zaman bir arada olamaz
ve mutlaka bir gün alev alır
ve islami amaç sekteye uğrayabilir
bundanda kaçınılamaz
çünkü sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
gerçekten samimi bir müslümanda olsa
fikir ve düşünceleriyle
veya her türlü davranışlarıyla
bayanlara has duygusallıklarıyla
erkekleri etkileyeb ilecek yapıda bayanlar bulunabil ir
ve evli bir erkek bu bayanın etkisinde kalabilir
ve sürekli onunla sık aralıklarla yazışmak isteyebil ir
ve ona aşıkta olabilir
aşık olduktan sonrada ne akıl ne mantık ve nede Din
aşkın olduğu yerde yer alamaz
ve islami amaç sekteye uğrayabilir
ondan sonrada bu erkek hala o bayanla
yazışmaya devam ediyorsa
asla dindarlığından söz edilemez

D - Sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin in
amacı bellidir burada sohbet eden istisnala r dışındaki
bazı erkekleri n amacının islami konuları bahane ederek
bayanlarl a yazışmaları ile dindarlığın bir ilişkisi yoktur

E- Evli müslüman bir erkeğin
evli bir müslüman bayanla samimi olarak sık aralıklarla
yazışması ile dindarlığın ne ilgisi vardır
islami realitede böyle bir hükm-ü ilahi ve şart
veya gereklili k varmıdır
eğer evli müslüman bir erkek
gerçekten islami realiteyi anlatmak için
bu tür bazı sohbet chat sitelrine girmişse
yapacağı tek şey karşısındaki bayana
" müslüman kız kardeşim
sanal alemde bulunmanın
ve bağımlısı haline gelmenin sana vereceği
bir çok zararları vardır 
bu tür bazı sohbet -chat sitelerin den
uzak durman en iyisidir 
manevi zararları vardır psikoloji k zararları vardır
pek senin gibi müslüman bir bayana uygun bir yer değildir "
şeklnde uyarmalıdır
bu uyarıyı yapmayan bir evli erkeğin
uyarılar yapmak yerine
karşısındaki evli bayanla
sık aralıklarla
samimi olarak yazışmasının altında yatan gerçek niyeti
nefs-i emare çizgisinin
islami eğitim-kültür-ahlak-iman ve takva seviyesin in üstüne çıktığına işarettir
böyle bir evli msülüman erkeğe gerçek dindar bir erkek denilebil irmi
asla denilemez
çünkü dindarlığını nefsine yenik düşerek kaybetmiştir

4 - Konu : Sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
her hangi bir kişiyle uzun süre yazışmakla
karşımızdaki yazıştığımız kişinin gerçek niyetini
gerçek kişilik ve karakteri ni anlayabil irmiyiz

A- Hayır , asla anlayamayız ve gerçek manada tanıyamayız
karakter tahlili yapmak reel hayatta bile çok zordur
sanal alemde bu nasıl yapılabilirki
karşımızdaki kişi yazılarıyla kendisini nasıl tanıtırsa biz öyle tanırız
bu şekilde bir yapılanma ile
karşımızdakini
gerçek manada tanımamız asla mükün değildir

B- Bazen kısmen tanıdığımız olabilir
fakat karşımızdaki kişinin karakter tahlilini yapabilme miz için
tesbit edilmesi gereken 15 faktör vardır
ve  bilimsel olarak bu 15 faktörün sanal alemde
ve bazı sohbet chat sitelernd e
tesbit edilebilm esi mümkün olmadığından
asla karşımızdaki kişinin gerçek karakter ve ruh yapısını çözemeyiz
bilimsel otoritele r bu 15 faktörün sanal alemde
ve bazı sohbet chat sitelerin de tesbitini n
mümkün olmadığını belirtmek tedirler
Amerikayı yeniden keşfe gerek yoktur
bilimsel ve dini otoritele r bir konuda hüküm vermişlerse
o hüküm verilmede n önce
çok detaylı araştırmalar yapılmıştır ve incelenmiştir
bizler yarım aklımızla bu tür araştırılmış ve incelener ek hüküm
verilmiş konularda
farklı şekilde araştırma yapmak ne haddimize dir
ve 2 ile 2 :4 ediyor şeklinde mantıklı bir açıklama yapılmışsa
biz neyi kanıtlamaya çalışıyoruzki

C- Hayır-asla gerçek karakterl er
sanal alemde
ve bazı sohbet chat sitelerin de yazışmakla anlaşılamaz
bu mümkün değildir
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
yazışanların istisnala r dışında en büyük hatasıda işte budur
karşısındaki kişiyi gerçek manasıyla tanıdığını düşünmektedirler
bu yapılablecek en büyük hatadır

D- Hayır asla mükün değildir
sadece belki % 25 oranında tanıyabiliriz
ama bu karşımızdaki ile samimi olmaya yeterlimi dir
yanıldığımızda hüsrana uğradığımızda suçlu biz değilmiyizdir
ve yanıldığımızda bundan ders almamız gerekli değilmidir 

E- Hayır,sanal alemde gerçek karakterl er asla yer almaz
ve gerçek karakterl eri tesbitte asla mümkün değildir
bir psikolog şöyle açıklama yapmaktadır
" sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
bazı kişilerin
2 ile başlayıp 10 ' a kadar çıkan
farklı kişilik yapılarıyla yazıştıklarını
ve kişilik çatışması içinde olduklarını gördük "
demektedi rler
durum böyle olunca
bizler
nasıl gerçek karakterl eri tesbit edilebili rizki

5 - Konu : Sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
" İslam" ve " Sohbet " olarak ikiye ayrılmış sohbet odaları vardır
ve sohbet yazan odada yazışılan konular ile
islam yazan olada sohbet konuları ayrıdır farklıdır
ve isteyenle rin sohbet yazan odada
kız-erkek birlikte dini konular dışında yazışabileceği
islam yazan odada ise
yine kız-erkek birlikte dini konularda yazışabileceği belirtilm ektedir
bu uygulama islami realite hükümlerine uygunmudu r
sohbet yazan yerin ayrı chat kuralları
islam yazan yerin ayrı chat kuraları olduğunan söz edilmekte dir
bu ne derece islami realiteye uygundur
bu konudaki düşünceleriniz nelerdir

A- Böyle bir ayrım islami realite kurallarıyla bağdaşmaz
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
kurallar vardır
fakat bu kurallar o sohbet chat sitesine ait kurallardır
islamiyet in Kuran-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerle örülü
İcma ve Kıyasa dayalı kurallarıyla
bazı sohbet chat sitesi kurallarını birbirine karıştırmamalıyız
bu bazı sohbet chat sitesi kuralları ile
dinimizin kurallarını birbirine karıştırmak
islamiyet e verilecek en büyük zarardır
" sohbet chat kuralları" diye bir hüküm ve şart
ayetlerle hadislerl e bağıntılı bir konu değildirki
bu tür yerlerde islami realite kuraları değil
o bazı sohbet ve chat sitesinin kuralları bağlayıcıdır
bunu bütün müslümanlar bilirler
illada gerçek islami realite kuralları uygulansın isteniyor sa
o zaman bazı sohbet chat sitelerin de
sadece islami oda ve orada gerçek ilahiyatçılar bulunurla rdı
istisnala r dışında bazı islami sohbet ve chat sitelerin de
çok nadirde olsa gerçek ilahiyatçılar ve gerçekten slami realiteyi
savunanla r azda olsa bulunurla r
fakat her islami isim altında açılan sitede   
gerçek ilahiyatçılar ve bu konuda ihtisas sahibi kişiler bulunmaya bilirler
gerçek İslami realiteyi savunmaya ehil kişilerin olmadığı bir yerdede
islami realitede n bahsetmek abesle iştigaldir
samanlıkta iğne aramaya gerek yoktur

B- Sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
" islam" ile " sohbet " odası bulunabil ir
ve belki bu farklı bir alternati f olabilir
ancak böyle bir alternati fin bulunması
oraya gelenleri n tümünün
gerçek niyetleri nin tesbit edilmesin i
mümkün kılamazki
sohbet odası yerine islam odasında ilk önce dini konu yazarak
belki oradakile ri manevi bir etki altında bırakanlar
daha sonra özel odada
çok farklı bir tarzda yazışabilmektedirler
o zaman nerede kaldı o müslüman kişinin islami realiteye olan bağlılığı
aslında işin temelinde yatan sorun şudur
bazı sohbet chat kanalları aplettler i
Batıdan alındığı şekille kullanılmaktadır
ve islami formasyon a tabi tutulmada n
belkide islami literatüre göre Bidat kapsamında yer alabilece k şekilde
ve islami Realite hükümlerine ters olabilece k şekilde
bir dizayn ve içerikle
sohbet chat işlevini  sürdürmektedir
istisnala r dışında buradaki bazı görevlilerinde
bunu bildikler i halde bu tür işlevle yazışmaya devam etmeleri yüzünden
ve çıkabilecek sorunları önlemede bazen yetersiz kalmaları yüzünden
islami realite hükümleri uygulanam ayacaktır
istisnala r dışında böyle bir yapılanmanın içinde islami realiteyi aramak
bataklıkta gül aramaya benzer


C- Bazı sohbet chat kanallarında "İslam " ve "sohbet" kanalı ayrımı
elbette olmalıdır
ancak
İslami realite hükümlerine uygun bir sohbet chat kanalı açılacaksa eğer
bu kanalın asıl sahibi ve yetkilile ri
bu konuda ehil kişiler olmaları gerekir
islami realite hükümleri çocuk oyuncağı değildir
ve herkesind e işi değildir 
her önüne gelenin sohbet chat sitesi açtığı
ve her önüne gelenin sırf dini konu yazıyor
ve bilgisaya rı kullanmasını biliyor diyerek
yetkili yapıldığı bir yerde
islam veya sohbet diye ayrı kanalların açılmasıyla
islami realite hükümleri uygulanam azki
bu islami realiteyi hakim kılma işi belli bir ehillik ister
bilgi birikim kültür
deneyim ister
ahlak fazilet ve iman ister
herkesin harcı değildirki
kimin takvalı olduğunu ancak ve mutlak Allah c.c bilir
fakat
sohbet chat sitesinin isminin islami sohbet chat sitesi olması
ve bazı kurallarının olması
islami realiteyi gerçek manada bağlayıcı bir unsur değildirki
bu sadece o sohbet chat sitesine ait kuraldır
islamın emri değildirki

D - Müslümanların
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
gerçek manada islami realite için bulundukl arını sanmıyorum
ve müslümanların bazı sohbet chat sitelerin de
" islam" odası veya " sohbet" odası şeklinde
ayrımlarla meşgul olduklarını
hiç sanmıyorum
maksat kız-erek sohbetidi r
islami oda veya sohbet odası fark etmezki
islami odanın diğerinden farkı şudur
buradaki müslüman erkekler kız tavlamak için
islami konuları bir silah olarak kullanara k
kızları islami bilgleriy le etkileyer ek
kendileri ne müslüman imajı çizerek tavlamakt adırlar
onun dışında bir maksat ve amaç yoktur
yani bu bağlamda bakılırsa " islam" odası ile " sohbet" odasının
birbirler inden pek farklılığı yoktur
her iki odayada girenler sonuçta orada bulunan kişilerdir
ve böyle farklılıklarla islami realiteni n bir ilişkisi yoktur
olsa zaten sohbet chat denilmezd i
Kuran-ı Kerimde " sohbet chat ayeti " ismli bir ayet varmıdırki
bizler bize ait olmayan Batıdan alınan doneler üzerinde
İslami Realite hükümleri arıyoruz
hükümler olmuyorsa eğer suçlu Batı değildirki
bu işin suçlusu yne müslümanlardır 
müslümanların bilim ve teknoloji deki geriliği
ve Batıdan aldıkları doneleri islami formasyon dan geçirerek
kulllanma yı bilmemele ri yüzünden
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de
ahlaksızlık almış başını gitmekted ir


E- Sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de
" islam" veya " sohbet" isimli kanalların oluşu
dinimizin emirleri içinde şart ve gereklili k
bazında kesin hükümlere bağlanmamış şeylerdir
bu konuda bilmsel ve dini otoritele rin açıklamaları
net olarak deklare edilmemiştir
veya bizlere sürekli ulaşan doneler değildir
kimse bu konuda yeterince bilgi ve kültür birikimin e sahip olmadığından
fetva şeklinde bir hükümde verilemem ektedir
" herkes kendisind en sorumludu r " diyerek konu geçiştirilnektedir
müslüman kişi dininin gereğince
hem kendinden hem çevresinden
hemde bütün toplumdan sorumludu r
bunu global olarak düşündüğümüzde
Allah c.c bu dünyada müslümanları
olumsuzlu kları yok etmekle görevlendirerek
göndermiştir ve hesabınıda soracaktır
birde bazı sohbet chat sitelerin de
şu sıklıkla söylenmektedir
" sohbet edenlerin aklı yokmu "
denilerek bazı müslümanlar
kız-erkek sohbetine devam etmektedi rler
Allah c.c görüyor ve biliyor olanları
müslümanlar kız-erkek sohbetine devam ederek
tebliğ irşad ve cihad sorumluluğundan kurtulmay a çalışmaktadırlar
müslümanın görevi her bulunduğu yerde
hakkı ve hakikati söyleyerek
islami realite ölçüsünü
her türlü mekan ve zemine taşıyarak
dünyadaki görevini yaparak
ahirete intikalin i gerçekleştirmelidir
ama bazı müslümanlarda feraset kalmamıştır
fakat er yada geç bu tür yapılanmalar
bazı müslümanları harama ve günaha ulaştırma riski bulunan
er türlü doneleri
bu müslüman toplum yapısı algılayacaktır
ve islama uygun olup olmadığı noktasındada
belirli bir fkir ve düşünce hakimiyet i elbette sağlanacaktır
müslümanların bu tür şeylere temkinli yaklaşmaşları ve
şüpheli şeylerin haram kapsamında olduğunu düşünerek
bu tür bazı sohbet chat kanallarının
bağımlısı olmamaya dikkat etmeleri gerekmekt edir
yoksa ahirette yakıcı azaptan kurtulama yız 
« Son Düzenleme: Aralık 12, 2009, 09:23:14 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes