+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAMGREEN34 İNTERNATİONAL NEW WORLD - İSLAM-GREEN34 WEBCHAT CONNECTİON مرحبا بسم الله غفور رحيممرحب » İSLAM-GREEN34 SİTESİ DUYURULAR ÜNİTESİ - İSLAM-GREEN34 SİTESİ SOHBET CHAT ODALARI NEDEN KAPATILDI - LÜTFEN OKUYUNUZ (Moderatör: İman_Power)
 SOHBET KANALLARIMIZDAKİ BAY AYRI BAYAN AYRI CHAT UYGULAMASINA SON VERİLMİŞTİR

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SOHBET KANALLARIMIZDAKİ BAY AYRI BAYAN AYRI CHAT UYGULAMASINA SON VERİLMİŞTİR  (Okunma Sayısı 4649 defa) Seçenekler Arama
« : Aralık 24, 2009, 10:54:56 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SOHBET KANALLARIMIZDAKİ BAY AYRI BAYAN AYRI CHAT UYGULAMASINA SON VERİLMİŞTİR

SOHBET KANALLARI MIZDAKİ
BAY AYRI BAYAN AYRI CHAT UYGULAMAS INA SON VERİLMİŞTİR

DUYURU : 25-12-2009

KONU    : SOHBET KANALLARI MIZDAKİ
BAYLAR AYRI KANALDA BAYANLAR AYRI KANALDA
VE  BAY-BAYAN BİR ARADA KARMA ALTERNATİF KANAL
İSLAMİ SOHBET CHAT UYGULAMAS INA SON VERİLMİŞTİR

Selamün Aleyküm
Değerli islam-Green34 Üyeleri
Değerli Müslüman kardeşlerimiz
Tüm Üyelerimizin Bildiği gibi 01-12-2009 tarihi itibariyl e
Sohbet Chat Kanallarımızda
Farklı bir uygulama ve deneme test sistemine geçmiştik
Bu sistemin uygulanma sındaki amacımızı ve gerekçelerimizi
sizlere 01-12-2009 tarihi itibariyl e
islam-green34 web sitemizin Girişindeki İlk Kategori olan
" İSLAM-GREEN34 İSLAMİ FORUM VE SOHBET SİTESİ "
isimli kategorin in altındaki 
" SOHBET CHAT KANALLARI MIZ & WEB SİTELERİMİZ
GİRİŞ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINI Z " Bölümünde yayınlamıştık
ve aynı zamanda
" İSLAMİ SOHBET CHAT KANALLARI " isimli Kategorin in
altındaki
" İSLAMİ SOHBET CHAT KANALLARI MIZ - WEB SİTELERİMİZ
GİRİŞ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINI Z "
Bölümünde yayınlamıştık
Bu Bölümlerimizde Bu yeni siteme neden geçtiğimizi
bunun gerekçelerini ve bizim amacımızı
burada yayınlamıştık
Sizlerin daha huzurlu ve güvenli bir sohbet ortamında
ve İslami Realiteye daha uygun olduğunu düşündüğümüz bir şekilde
islami Konularda paylaşımda bulunabil eceğinizi düşünmüştük
01-12-2009 tarihinde n sonra bu yeni sisteme geçilmişti
Bu kararı almamızda İslam-Green34 yönetiminin isteğinden daha çok
İslam-Green34 üyelerinin ve İslam-Green34 grubunun
sanal alemdeki tesbit ettikleri bazı olumsuzlu kları bizlere beyan etmesiyle
ve beyanların etkisiyle bu karar alınarak
bu farklı sistemin uygulanma sı düşünülmüştü 
Ve 3 aylık bir uygulama deneme test süreci başlatılmıştı 
Fakat bu sistem 01-12-2009 tarihi itibariyl e
uygulamay a girdikten sonra
İslam-Green34 sohbet ve chat kanalları boşalmış
ve bu sisteme tepkiler çoğalmıştır
En son 23-12-2009 tarihinde bu uygulamayı 
islam-Green34 Grubu olarak onayladığımızı bir kez daha
belirtmek için " DUYURU METİNLERİ " isimli kategorim izde
yayınlamıştık
Bu Duyurumuz un başlangıç metni aşağıdaki şekildeydi
   
DUYURU  : 23-12-2009
KONU     : SOHBET CHAT KANALLARI MIZ 01-12-2009 TARİHİ İTİBARİYLE
WEB SİTEMİZDEDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ - BAYAN VE BAY OLARAK AYRILMIŞTIR
FARKLI PANELLER OLARAK DÜZENLENEREK
DENEME VE UYGULAMA TEST SÜRECİNE GEÇİLMİŞTİR

BAY-BAYAN BİRLİKTE KARMA PANELLERİMİZDE YAYININA DEVAM ETMEKTEDİR
( UYGULAMA VE DENEME TEST SÜRESİ 3 AY )
( UYGULAMA VE DENEME TEST BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01-12-2009 )

Yukarıda başlangıç şekli yazılı Duyuru metninin tamamını
" DUYURU METİNLERİ " İsimli kategorin in
alt bölümünden okuyabili rsiniz
Bizler bu uygulamanın tarafımızdan onaylandığını bir kez daha
belirttiğimizde üyelerimizin tepkileri daha şiddetlenmiştir
bazı erkek üyelerimiz çok farklı şekilde
tepkileri ni göstermek için
bayanlara ait ve sadece bayanların bir arada bulundukl arı
ve bayanlara has islami konuların paylaşıldığı
sohbet chat ünitelerine
bayan isimleriy le girerek
bu yeni sistemi protesto etmişlerdir
ve bu erkek kardeşlerimiz özellikle bayanlar ile bir arada
bulunmak istedikle rini belirtmişlerdir
ve bu yeni sistemin sanal alemde uygulanma sının
ve başarılı olunmasının zor olduğunu belirtmişlerdir
ve bu sistemle ziyaretçilerin kontrolününde sağlanabilmesinin
zor olacağını belirtmişlerdir
ve bu yeni sistemin uygulanma sından vaz geçilmediği takdirde
islam-Green34 web sitesini terk edecekler ini
ve asla destek olmayacak larını beyan etmişlerdir
Ve bazı ilahiyatçı kardeşlerimiz
islam-Green34 grubu ve web sitesinin
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin deki
yaşanan olumsuzlu kları ve chat'in zararlarını
anlatmak
ve bu zararlard an asgari korunmanın yollarını
araştırmak ve incelemek
ve müslüman kardeşlerimize deklare etmek amacıyla
kurulduğunu
İslami Realiteyi ayakta tutmak ve ülkemizin gençliğinin
islami bilince erişmelerini sağlamak için kurulduğunu
hatırlatarak
Allah c.c sevgisine ve rızasına kavuşturan
ve islami Realiteyi ayakta tutmak amacıyla
bu ölçü-niyet ve kurallar dahilinde
meşru ve şer'i şartlara uygun bir zeminde
yapılacak her türlü tebliğin mübah ve caiz
olduğunu belirtere k
olumsuzlu kların kişileri bağlayıcı bir unsur olduğunu
belirtmişlerdir
asıl ve ilk sorumluluğun
kişinin kendi islami eğitim-kültür-ahlak-iman ve takva
seviyesiy le
nefs-i emaresini n ve gerçek halis ve salih niyetiyle ilintili
olduğunu belirtere k
islam-Green34 grubu olarak
web sitemizin eski karma sistem haliyle
varlığını sürdürmesinin daha doğru olacağını belirtmişlerdir
değerli Müslüman kardeşlerimiz
İslam-Green34 web sitesi ve sohbet chat kanalları
sizler gibi müslüman kardeşlerimiz için kurulmuştur
ve sizler burayı terk ettikten sonra varlığını
bu şekliyle ziyaretçisi olmayan bir site
ve kanal olarak sürdüremeyecektir
ve sizler olmayınca
bu İslam-Green34 sitesinin de varlığının bir anlamı kalmayaca ktır
ve dolayısıyla kapanacak tır
Bizler sizleri çok seviyoruz
ve sizlerin bizi terk etmemesin i istiyoruz
ve bu yeni sistem uygulamasından dolayı sizlerden özür diliyoruz
haklarınızı helal ediniz Müslüman kardeşlerimiz
sizlerin istek ve direktifl eri doğrultusunda
25-12-2009 tarihi itibariyl e
deneme süresinin bitmesini beklemede n
bu yeni sistemin uygulamasından vaz geçiyoruz
ve eski sisteme geri dönüyoruz 
sohbet chat kanallarımızıda
eski halleriyl e yeniden hizmete açıyoruz
Allah c.c hepinizde n razı olsun
eskisi gibi destek ve dualarınızı bekliyoru z
Allaha emanet olunuz Selamün aleyküm - İSLAM-GREEN34  GRUBU

DAHA ÖNCEKİ DUYURU METNİMİZ AŞAĞIDADIR LÜTFEN OKUYUNUZ
DUYURU  : 23-12-2009
KONU     : SOHBET CHAT KANALLARI MIZ 01-12-2009 TARİHİ İTİBARİYLE
WEB SİTEMİZDEDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ - BAYAN VE BAY OLARAK AYRILMIŞTIR
FARKLI PANELLER OLARAK DÜZENLENEREK
DENEME VE UYGULAMA TEST SÜRECİNE GEÇİLMİŞTİR

BAY-BAYAN BİRLİKTE KARMA PANELLERİMİZDE YAYININA DEVAM ETMEKTEDİR
( UYGULAMA VE DENEME TEST SÜRESİ 3 AY )
( UYGULAMA VE DENEME TEST BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01-12-2009 )
İSLAMİ SOHBETE GİRİŞ İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z
VE SOHBET CHAT SİTELERİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI İÇİN
İNTERNET EXPLORER PROĞRAMINI KULLANINI Z
MOZİLLA FIREFOX PROĞRAMINI KULLANMAY INIZ
İSLAMİ SOHBET LİNKLERİMİZİN VE WEB SİTELERİMİZİN
LİSTESİ ALTTADIR TIKLAYARA K GİRİNİZ
Tümü http://www.islam-green34.com islami sohbet chat linklerid ir
İslami sohbet olmayan linkimiz kapalıdır
Diğer linki tıklayarak giriş yapınız
Sohbet Chat kanallarımızın bir farklı özelliğide baş taraflarında bulunan
BAYAN ve ERKEK ve KARMA yazılı uyarılardır
Bu baş tarafında BAYAN yazılı kanallarımız sadece Bayanlara özeldir
Bayanların Bayanlarl a islami konularda sohbet etmeleri için
Özel açılmış kanallardır
ERKEK yazan kanallar ise sadece Erkekleri n Erkeklerl e
İslami konularda sohbet etmeleri için
özel olarak açılmış kanallardır
KARMA yazan kanallar ise
Bayan-Erkek bir arada bulunan İslami Sohbet kanallarıdır
KARMA kanalları tercih edenler için söyleyeceğimiz tek şey
İslami Realitede kız-erkek bir arada sohbet chat yapılmasının
islamiyet in bir şart ve gereği olduğuna dair
kesin bir hükm-i ilahi mevcut değildir
ve islami otoritele rce özellikle
" kız-erkek bir arada sohbet yararlıdır
ve tavsiye edilmiştir " hükmünde bir done deklare edilmemiştir
dolayısıyla
İslami Realitede bu konu bazı sohbet chat panelleri nin
Batı'dan alındığı şekliye kullanıldığından
ve İslami formasyon a tabi tutulmadığından
bu şekliylede kullanılmasının
müslüman gençliğe
kısmen ve manen zarar verebilec eğini düşündüğümüzden
ve bu konudaki olumsuzlu kları bizzat gördüğümüzden dolayı
ve harama yakın veya şüpheli kapsamdak i herşeyinde
haram sınıfına dahil olabileceğini düşündüğümüzden
ve bunun büyük bir vebale ve günaha davetiye olabileceğini
düşündüğümüzden
ve bazı islam-green34 grubu üyelerimizinde
bu yöndeki bazı fikir ve düşüncelerinden dolayı
KARMA başlıklı kanalları bizler islam-green34 grubu olarak
özellikle tavsiye etmiyoruz
Sizin tercihini zdir ve manevi olarak bütün günah ve vebal sizindir
Yazışma tarzınızdan ve İslami Realteye aykırı şekildeki
Davranışlarınızdanda öncelikle sizler Allah c.c ' karşı sorumlusu nuz
Bizler Sanal alemin ve bazı Sohbet Chat sitelerin in zararlı yönlerini
http://www.islam-green34.com Sitemizde
Sanal alem ve Sanal Alem Anektodla rı başlıklı yazılarımızda
açıkladık
Sizlerin gerçek niyetini bizler bilemeyiz
Niyetleri bilen yalnızca Allah c.c' tır
Sizlere farklı Alternati fler sunduk
kararı verecek olan sizlersin iz
İmani ve Ahlaki bazda
ilk önce Allah c.c' a karşı sorumlu olduğunuzu unutmayınız
Özelllikle hatırlatmak istiyoruz
23 Sohbet Chat panelinin 9 adeti bayanlar  için
7 adeti Erkekler için
7 adet panelde Bayan-Erkek Karma olarak düzenlenmiştir   

İSLAMİ SOHBET LİNKLERİMİZİN LİSTESİ ALTTADIR
İSLAMİ SOHBETE GİRİŞ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINI Z

BAYAN - http://www.medine06-islamgreen34.tr.gg
- JAVA Proğramlıdır RADYO : RadyoFaru ki İSLAM

BAY - http://www.islam-istanbul.tr.gg
- JAVA Proğramlıdır RADYO : Radyo Faruki  İSLAM Almanya

KARMA - http://www.islam-medine06.tr.gg
- JAVA & XAT Proğramlıdır RADYO : RadyoFaru ki İSLAM

BAYAN - http://www.islam-medine.tr.gg
- JAVA Proğramlıdır RADYO : Arabic İslamic Music - Ortadoğu

BAY - http://www.nuradavet-net.tr.gg 
- JAVA - XAT proğramlıdır  RADYO : Rahmet FM İSLAM Anadolu

KARMA - http://www.nurvakti-net.tr.gg
- JAVA - XAT Proğramlıdır RADYO : Rahmet FM İSLAM Anadolu

BAY - http://www.islam-green34-net.tr.gg
-  JAVA - XAT Proğramlıdır RADYO  : Bahrulırfan FM  Anadolu

BAYAN - http://www.islamgreen34-com.tr.gg
- XAT   Proğramlıdır  RADYO : RadyoMavi FM POP Türkiye

KARMA - http://www.islam-green34.tr.gg
- JAVA Proğramlıdır  RADYO : RadyoDENİZ   SLOW Türkiye

BAYAN - http://www.islamgreen34.tr.gg
-  XAT  Proğramlıdır  RADYO : ShowRADYO   POP  Türkiye

BAY - http://www.imam-hatip34-com.tr.gg
- JAVA - XAT Proğramlıdır RADYO  :  Anadolu FM İSLAM Kocaeli

BAYAN - http://www.imam-hatip-com.tr.gg
- JAVA- XAT Proğramlıdır RADYO : Radyo Gül FM İSLAM

KARMA - http://www.imam-hatip34.azbuz.com
- JAVA - XAT Proğramlıdır RADYO : Kuran-ı Kerim Arabistan

BAYAN - http://www.zeynep-medine34.tr.gg
- XAT Proğramlıdır  RADYO : Kuran-Kerim Suudi Arabistan

KARMA - http://www.islam-realizm.tr.gg
- JAVA & XAT Proğramlıdır RADYO : ÖzlemRadyo THM-POP Fransa

BAY - http://www.agam-islam34.tr.gg
- JAVA-XAT Proğramlıdır RADYO : Çınar Radyo İSLAMİ Bursa

BAYAN - http://www.eda-trabzon34.tr.gg
-  JAVA-XAT Proğramlıdır RADYO: Hasret Radyo GENEL İstanbul

BAY - http://www.fatih-alparslan34.tr.gg
-  JAVA-XAT Proğramlıdır RADYO: DenizFM POP İstanbul

BAYAN - http://www.hatice-kubra.tr.gg
- JAVA-XAT Proğramlıdır RADYO: İslam-Karadeniz İSLAMi İstanbul

KARMA - http://www.yazyagmuru-istanbul34.tr.gg
- JAVA-XAT Proğramlıdır RADYO : PowerTürk İstanbul

BAYAN - http://www.ravzagul-medine06.tr.gg
- JAVA - XAT proğramlıdır RADYO : bahrulirf an FM Anadolu

KARMA - http://islamgreen34.sitemynet.com
- JAVA - XAT proğramlıdır RADYO  : Faruki FM İslam Almanya

BAY -    http://www.istanbul-fatih34.tr.gg
- JAVA - XAT Proğramlıdır RADYO  : VİVA FM   Genel Müzik
« Son Düzenleme: Eylül 15, 2010, 06:04:16 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes