+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » SANAL ALEM ANEKTODLARI 2. BÖLÜM » 1- SANAL ALEM - SANAL REFLEX - KONU İÇİN TIKLAYINIZ (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ  (Okunma Sayısı 3796 defa) Seçenekler Arama
« : Nisan 30, 2010, 08:58:05 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ


SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK ARAŞTIRMALARI
LÜTFEN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINI Z
http://www.islam-green34.com

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
http://www.islam-green34.com

Allah c.c sanal alemde islam için çalışan sitelerde n
ve burada islami ulvi bir gaye için çaba gösteren
kardeşlerimizden razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerin de bulunmakl a
islam ve din yaşanabilirmi sorusuna yanıt aramak istiyoruz
öncelikle şunu hatırlatmak istiyoruz
bu sanal alemde islam ve din yaşanabilir sonuçlu hükm-ü ilahiye
ulaşmak herkesin harcı ve yetkisind e değildir
bu konuda bilimsel ve dini otoritele rin görüşü geçerlidir
kişisel görüşler böyle önemli islami konularda geçerli değildir
ancak bazı önemli anektodla r aktarmak istiyoruz
her insanın farklı bir iç dünyası ve şu yalan dünyadaki imtihanı
ve bu imtihan için oluşturulmuş zaman ve mekanı farklıdır
her insan aynı zamanda aynı yerde ve aynı vesileler le imtihan olmazlar
sanal alemde yer alan bazı müslüman kardeşlerimiz
sanal alemde chat ile islam ve din yaşanabilirmi sorusuna kesinlikl e" evet " diyorlar
ancak bu sav onların kişisel görüşü olarak kalmaktadır
ve bunu kati olarak destekley ecek islami realite argümanlarını sunamıyorlar
durum böyle oluncada islami realite bu konuda nasıl bir hüküm oluşturur
ve bu nasıl ve ne şekilde bir islam toplumunu kapsar bunun incelenme si gerekiyor
ve bu inceleme kapsamı kişi veya istisnala r olamaz
genel olmalıdır
ve müstesna aslın yerini alarak kişisel menfaatle r ve nefs-i emareler için
islami hüküm oluşturulamaz
islami realite her tür konuda islami bir hüküm mutlak oluşturur
çünkü islamda tecdit kapısı açıktır
islami konularda ki hükümler zinciri islami realitede 4 ana temelin birleşimiyle ortaya çıkar 
Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyas bu 4 ana temeldir
ve hükm-ü ilahi bu 4 ana temelin incelenme siyle nihayetin de bir sonuç ortaya çıkarır
ve bu müslüman camiada deklare edilerek topluma sunulur
ve bu hükm-ü ilahi aslında bütün akl-ı selim müslümanları bağlayıcı özelliktedir
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin de uzun süre kalmakla
kesinlikl e islam ve din yaşanıyor hükmü çok muallakta olan bir hükümdür
çünkü sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin in genel yapısı itibariyl e
istisnala r dışında islami formasyon dan geçmeden ve alt yapısı sorgulanm adan
kullanılmaya başlanmıştır
temelde oluşması risk dahilinde 20 çeşit psikoloji k travma çeşidinide
bünyesinde barındırmaktadır
duygusal müslümanlar dini sohbet için giriyorla r
girdikler i yerde sorular orada görevli bir ilahiyatçıya sorulmuyo r
çünkü islam alimi statütüsünde kimseler bu tür yerlere zaten girmiyorl ar
kız erkeğe ve erkek kıza soru soruyor
karşıt cinsler olunca etkileşimler başlıyor
önce etkileşim islami fikir ve düşünce bazında
daha sonra özel konularda oluşuyor
aralarında evli olanlarda var
ve özellikle bayanlar dini sohbet eden erkeğe aşık oluyorlar
yüreğinde insan sevgisi taşıyan ve insanlara gerçeği anlatmaya ve uyarmaya çalışan
ve sanalın tehlikele rini anlatmaya çalışanlarda bu tür ortamlard an zaten dışlanıyorlar
nefs-i emaresini n kölesi olmuş kız-erkek sohbeti için sanal alemde olanlar var
bu müslüman kardeşlerimizde gerçekleri görmek zaten istemiyor lar
ve dini konuları kız-erkek sohbetini n devamı için kullanara k
gerçeklerden kaçıyorlar
istisnai olarak çok azınlıkta bazı müslüman kardeşlerimizde
islamı anlatmaya çalışıyorlar ancak başarılı olamıyorlar
Allahı zikirle mutmain olacak kalpler yalancı zevklerle
mutluluk elde etmeye çalışıyor
neden böyle bir kısırdöngü içinde müslümanlar kıvranmak zorunda kalıyor
bu sorunun cevabı gayet basittir
müslümanlar gerçek ilimden kopmuştur
ve ilmiyle amel edenlerin hakim olduğu bir müslüman coğrafya mevcut değildir
neticede sanal alem ve bazı sohbet chat sıtelerinin istisnala r dışında
genel sistemler i ve bu sistemle idare etmeye çalışan bazı kişilerin eğitimleri
ana üretim ve dağıtım ve kullanım şekli islama uygun olmadığı için
müslümanlar için sorun oluşturmaktadır 
chat olgusunun asıl kaynağı islama ait değildir üreticisi müslümanlar değildir Batı'dır
ve müslüman için ilim batı'da üretilmiş şeyi üretenin amacı için kullanmak
veya kullandığı şekli taklit değildir
müslüman için ilim üretilmiş şeyi örnek alarak islami formasyon a göre
yeniden üreterek kullanmak tır
ilim batı'da üretileni kullanmak değildir
batı'da üretilene benzerini o toplumun yapısına göre üretmektir
ancak sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerin in alt yapısı bu ilm-i islama terstir
bilgisaya r kullanmak çağdaşlık değildir
çağdaşlık kullanılan bilgisaya rı üretebilecek bilim ve teknoloji ye ulaşmaktır
şerrin bize hayr olmayacak tarz ve şekliyle kendisi için ürettiğiyle
hayra hizmet edildiği nerede görülmüştür
islam dini utopyayı değil realiteyi baz alır
müstesnayı değil aslı esas alır ve istisnala ra göre değil genele bakarak
hükmünü verir
bazı kişiler sanal alemde chat yoluyla islamı yaşadıkları iddiasındadırlar
ancak bu istisnadır ve geneli kapsamaz
kaç kişi yaşayabilir sorusunu sormak gerekir
istisnala r vardır ama genelinin yaşayamadığı apaçık görülmektedir
sanal alem ve bazı sohbet chat sıtelerı öyle bir yer haline gelmiştirki
ilk kez giren müslümanlar neyin ne olduğunu zaten anlayamam aktadırlar
kendileri ni bir hengameni n bir kısırdöngünün içinde bulmaktadırlar
gerçek hayatta insanlar birlirler ini tam manasıyla tanıyamadıkları bir devirdeyi z
sanal alemin gizemli havasında kimin kim olduğu zaten belli değildir
zaman içinde islami prensiple rinden taviz verir hale gelmekted irler
ve bir ağacın dallarının budandığı gibi sanal alem ve chat bu müslüman kardeşlerimizi
budamakta dır yontmakta dır ve islami realite kuralları dışında kalmaktadırlar
çünkü bulundukl arı mekan öyle giz perdesiyl e örülüdürki gerçeklerden kopmaktadırlar
ancak uzun zaman sonra acılar ve pişmanlıklar yaşayarak
ve zarar görerek kendileri nden çok şeyler kaybettik lerinin farkına varmaktadırlar 
bu tür bir ortamda eğer bir müslümanın islami eğitim-kültür-ahlak-iman ve takva seviyesi
nefs-i emare seviyesin in altında ise
asla sanal alemde chat yoluyla islamı ve dinini yaşayarak
ayakta kalması mümkün değildir
bazı müslüman kardeşlerimiz
" ben sanal alemde chat yoluyla islamı ve dinimi öğrendim " demektedi rler
ancak bu hüküm o kişiyi bağlayıcı nitelikte dir tüm müslümanları bağlamaz
o islamı öğrendim diyen kardeşimizin durumu istisnai bir durumdur geneli kapsamaz
müstesnadır fakat aslı ifade etmez
ve genel anlamda bir hükm-ü ilahi olarak algılanamaz 
ve bu kişisel yoruma görede bütün müslümanlara " mutlak sanal alemde chat yoluyla
islam ve din yaşanmaktadır ve kesinlikl e faydalıdır " tavsiyesi nde bulunulam az
islami realite hükmünü kişisel yorumlard an değil Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyastan alır
" ben sanal alemde chat yoluyla islamı ve dinimi öğrendim " şeklinde hüküm ortaya atan
müslüman kardeşimiz için hayr olan done başka bir müslüman kardeşimiz için
şer olabilir
ve bu kişinin yine kendi ruh haliyle ilgili olup yine geneli kapsamama ktadır 
bu dünyada yaşayan tüm müslümanlar tek bir ruh yapısına sahipmidi rki
biz sanalda reformist yaklaşımla kız-erkek sohbetini n olduğu yerde islamı yaşayalım
" ben sanal alemde chay yoluyla islamı öğrendim " diyen müslüman kardeşimiz
eğer gerçekten islamı öğrendiyse ve bunu sanal aleme borçlu olduğunu düşünüyorsa
ona soracağımız şey şudur " sen istisnasın değerli kardeşim
asıl olan sen değilsin ve şükretki Allah c.c sana merhamet etti
ve sana islamı öğrenmen için burayı bir vesile kıldı
ancak bu sana vesile kıldığı istisnai donenin herkes için mutlak vesile olduğu hükm-ü ilahisini
sen nereden çıkardın ve başkalarına hangi islami realiteye göre tavsiye ediyorsun
varmı Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyas ile sabit böyle bir kesinlik hükmün
sanal aleme girmeden önce sen müslümanlıktan çok uzaktında HAŞA !
buradamı müslüman oldun değerli müslüman kardeşim
eğer burada olduysan demek senin eğitimin bitti artık senin burada işin kalmadı
Allah senin burada islamı tebliğ ile doğru yolu bulmanı sağladı
ve islama Allahın vesile kıldıkları burada seni davet etti ve o süreç bitti
ve buradan artık çıkma vaktin geldi
çıkabilirsin kardeşim neden hala buradasın
sen alacağını almışsın daha fazla kalırsan aldıklarını geri vermeye başlarsın
müslümanlarda buraya girmekle kendileri nden bir şey kaybederl er bir şey kazanamaz lar
ve alacakları hiç bir şeyde olmayabil ir çünkü herkes senin gibimidir 
ve senden daha bilgili ve daha önce islami bilgileri almış olanların
burada kalmaları daha önce aldıklarını geri vermekten başka bir işe yaramayac aktır
senin alacağın bir şey vardı sen aldın
peki başkasının burada mutlaka islama kavuşacağı hükmüne nereden vardın
islami realite kaynağın nedir " diye sorsak
bize hangi islami kaynakları gösterebilecektir
gerçekleri görme vaktimiz gelmedimi müslüman kardeşlerim
ne zaman bırakacağız nefs-i emaremizi n köleliğini
ve ne zaman Allaha döneceğiz vakti gelmedimi
vakti gelmedimi batı'nın ürettiklerini kullanmak yerine
islam için üretmek zamanı gelmedimi
Allaha sığınma ve mutluluğu chat veya başka şeylerde aramak yerine
gerçekleri görmek zamanı gelmedimi
islam dini kalplerin mutmain olduğu doneyi bize sunduğu halde
onu reddetmek ten vazgeçmek zamanı gelmedimi
zamanı gelmedimi artık
kız-erkek dini sohbet ederek hüsran ve günah bataklığına savrulma riski yerine
sanaldan chat'ten çıkarak islamı reelde gerçek manasıyla yaşamak vakti gelmedimi
Allaha emanet olun selamün aleyküm kardeşlerim

http://www.islam-green34.com


http://www.dinisohbet10.com/forum/serbest-kursu/sanal-alemin-zehirli-ve-yalanci-ask-ziyafetlerine-aldananlar-t957.0.html;msg1196#msg1196

Sanal alemin yalancı aşk ve ziyafet sofraları olan msn ler ve chatler hayatımıza girdikten sonra, bu aleme oturan bay ve bayanların mutluluk ibreleri birden düşüşe geçti, boşanma oranları artışa geçti,bu içi pis dışı süslü sofraların havasını suyunu alan bay ve bayanlar azışa geçti,sevgi depolarını bu alemin yalancı iltifat sözleriyle doldurdul ar.bu cesaret ile yanılgı ile dolu çıkınlarının kuvvetiyl e zinaya günaha doğru hücuma kalktılar.

Sanal Alemin yalancı aşk sofralarından şehvet şaraplarını,fantezi haplarını yalancı adamların elinden içenler küçük lezzetler için iman ve kuran gemilerin i yakmayı göze aldılar,iffet ,şeref kalelerin i yıkma çılgınlığına girdiler, sonu pişmanlık, getirecek maceralar a gözü kapalı atladılar,imanın dinini şerefini küçük geçici heyecan dalgalarına teslim etme divaneleğine girdiler. .

Bu sanal alemin sanal adamlarına aşık olanlar,leylanın delisi,aslının divanesi oldular.f erhat olup evlilik dağlarını gayri meşru yollar için devirdile r,şirinin namusunu paralamak için iman ve şeref dağlarını yıkıp geçtiler.

Bu sanal alemin vehmi, farazi, yalancı aşk kasırgalarına tutulanla r yalancı aşkların,zinaların,acımasız rüzgarlarında savruldul ar şehirden şehre,

Bu sanal alemin yalancı aşk masallarına aldanan ve mağdur olan kırmızı başlıklı kızlar ve kadınlar bu vahşi ve acımasız ormanlard a sanal ormanın kartlaşmış kurtlarına yem oldular. ve olmaya devam ediyorlar .

Bu sanal alemin ilk şaşkın aşıkları her ne kadar başta afakanlar basıp bocaladıysalarda şaşkınlıkları gidip damarlarına msn tutkusu ve sanalın gizliliği zerk edilince çabuk uyum sağladılar bu alemin aşk sofralarına.

Bu sanal alemin yalancı aşk sofralarındaki gayri meşru aşkın katı gaz yada sıvı pislikler ini bay ve bayanlar miski anber zannedip ruhlarına kalplerin e akıllarına ve iffetleri ne izzetleri ne bulaştırdılar.

Bu sanal alemin şeytani ve hayvani aşklarının tuzaklarına düşenler bu yalancı aşklarına bedel mehir olarak dünyada çocuklarını,eşlerini,iffetlerini,şereflerini,bazen de imanlarını,dinlerini vermek zorunda kaldılar.

Bu sanal alemin sefahet sofralarına oturup aşkın zehirli şarabını içenler msn ve chatların toz pembe dünyalarında ve ,yalancı tatlı düşlerinde ahmakça,hayasızca gezdiler yalancı şefkat ve rahmet kucaklarında aşk sarhoşu olarak.

Bu sanal alemin aldatıcı ve yalancı kahramanl arına aşık olan
evlililer zina ve sadakatsi zlik haplarıyla, bütün dert, tasa, elem ve kederden kurtulup psikoloji lerini, biyolojil erin ve, fizyoloji lerini düzeltiler.

Bu sanal alemin günah ve haram sofralarındaki msn ve chatın loş ışıkları altındaki salonlarında baş başa kalan bay ve bayan aşıklar üçüncülerinin şeytan olduğunu,şeytanın senaristl iği ve yönetmeliğinde bu dramatik ve trajik filmleri çevirdiklerini unuttular .

Bu sanal aşk sofralarındaki alemin adamlarına aşık olan evliler dinin,aklın, kalbin, ruhun, vicdanın sesine kulak tıkayarak onların sesini değil,nefsinin hissiyatl arının,şeytanın sesine uydular.

Bu sanal alemin yalancı zehirli sofralarına üşüşen bayanlar ilgisizli kle, vehmi mutsuzluk larla bozulan psikoloji lerini aşk tatlıları ve iksirleri yle düzelttiler.ama aşık olmak hastalığının ilacının nerelerde olduğunu bulamadılar.

Bu sanal alemin yalancı dünyasında leyla yada ,mecnun arayanlar altın ve mücevher kıymetinde ki aşk yerine sufli duyguların tercümanlığını yapan cam parçacıkları hükmünde olan uçkur ve sefahet aşkları buldular.

Bu sanal alemin yalancı dünyasında rüzgarın önünde savrulan yaprak gibi , evlisi,genci yaşlısı bu yalancı aşkların kasırgalarında, yalancı rüzgarında savruldul ar iffetsizl ik,günah,haram,bataklıklarına doğru.

Bu sanal alemin büyüsüne kapılıp ,yalancı aşklarının sofralarına dadanan ve kalbin safi sevinçlerinden,ruhani sürurlarından ve lezzetler den nasiplenm eyen insanlar gidip aşkın yalancı ve zehirli lezzetler inden medet umdular.

Bu sanal alemin büyülü ışıltılı meraklı yerlerind en olan chat odalarına ve riyakar maskeleri n takıldığı msn muhabbetl erine girenler yağmurun altında durayım ama ıslanmayayım mantığı gibi hareketle chat odalarında msn kapılarında gezipte bir aşk yankesici sine kendimi kaptırmayayım mantığıyla hareket ederek msn ve chatta yabancı erkeklerl e konuşayım ama onlara aşık olmayayım fikrine aldandılar.Bu aşk yankesici lerine çok şeylerini kaptırdılar.

İnternetin bu sanal dünyasında bir tarafta hakkın dükkanlarında sudan ucuz bir fiyata elmas hakikatle ri olan aşkı beka,iffet,şeref,namus,haya,kulluk vb gibi helal şeyler satılıyordu.

Öteki tarafta şeytanın chat ve msn dükkanlarında pahalı pahalı yalancı ,vehimi ve behimi
aşkı faniler, iffetsizl ik, yalan,menfaat,çıkar,zina fuhuş ve haram satılıyordu.
Kim ne istiyorsa gidip onu alabiliyo r..

Hakkın dükkânları sinek avlayıp ,ebedi sonsuz ve sermedi hakikatle rine müşteri bulamazke n
Şeytan ve nefsin sefahet balonlarını ve medeniyet inin fantezile rini satan dükkanlar tıka basa dolu,
Acaba şeytanın dükkanı müşterilerine kendileri nden yaptıkları günah ve haram dolu alışverişlerinden dolayı cehennemd e 5 yıldızlı tam pansiyonl u yada sonsuz bir tatil mi vaat ediyor ki bu kadar müşterisi bol..

Allah bizi sanal alemin yalancı aşk ziyafetle rine icabet edip aldananla rdan değil Rabbimizi n ebedi sevimli ve sermedi cennet sofralarındaki ziyafetle rine iman ibadet ile icabet edip nasiplene nlerden eylesin.

Amin.

http://www.dinisohbet10.com/forum/dini-sorulariniz-ve-sorulariniza-cevaplar/sanal-alemde-muslumanlarin-karsi-cinsle-konusmasi-caiz-midir-t958.0.html;msg1197#msg1197
Müslümanların karşı cisten yabancı bir insanla chatleşmesi caiz midir?


Bir müslümanın başka Müslüman kardeşleriyle ister karşılıklı isterse sanal ortamda olsun konuşup dertleşmesi güzel bir şeydir. Ancak bu aynı cins olanlar içindir. Bir erkeğin bir kadınla konuşması ise bazı yönlerden dikkat etmeyi gerektiri r.

Örneğin aşk, sevgi, gıybet, yalan ve şehevi hisleri uyandıran şeylerden olursa bu kesinlikl e doğru değildir. Bu konuda kişinin evli veya bekar olması fark etmez. Evli birinin günahı ise daha fazla olur.

Fakat dini konularda Allah’ı, ölümü, ahireti ve dini duygu ve düşünceleri hatırlatan konuşmalar olursa elbette bunlar yasak olmadığı gibi sevabı da vardır. Ölçünüz bu olmalıdır. Bu ölçülerle hareket ettiğiniz zaman günaha girmeyeceğinizi ve kendinizi koruyacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca yaptığınız işi bir de vicdanınıza sormanızı tavsiye ederiz. Vicdanınız rahat değilse o işten vazgeçiniz.

İleride evlenecek iki çiftin, sadece yanlarında akrabalarından birer kişi bulunmak şartıyla bir yerde oturup yalnız konuşmaları caizdir, hatta sünnettir. Fakat flört tarzı ilişkilerde kadın ve erkeğin yanlarında akrabaları bulunsa bile konuşmaları caiz değildir. Dinimiz zinayı yasakladığı ve haram saydığı gibi zinaya götüren yolları da tıkamış ve haram saymıştır.

Aynı şekilde de internett en tanışılan birisi ile istediğiniz gibi havadan sudan konuşmak ve chatleşmek caiz değildir. şayet ona islamiyet i anlatıp sevdirmey e çalışsanız o başka meseledir . Yoksa başka tarzda konuşup sohbet etmek insanı yanlış neticeler e götüreceğinden caiz görülmemektedir.
Ayrıca Sağlam ailelerin ve aile bağlarının kurulabil mesi ve tesis edilebilm esi için, evliliğin sağlam temellere dayandırılması gerekir. Bu nedenle, İslamiyet görücü usulü teşvik etmekle beraber, adayların birbirler iyle görüşmesini de esas kabul etmiştir.

Buradan yola çıkarak diyebilir iz ki, birbirler ini hiç tanımayan ve ailece de tanışmayan iki kişinin internett e birbirler ine verdikler i ifadelere güvenip de evlilik gibi ciddi bir işe yeltenmem eleri gerekir. Çünkü, bu şekilde ki bir tanışma hüsran ile sonuçlanabilir. Bizim kanaatimi z sizin veya herhangi bir insanın böyle bir yöntemle evliliği seçmemesidir

http://www.dinisohbet10.com/forum/kose-yazilari/seni-cihadla-aldim-chatle-bosuyorum-mucahidem-t1420.0.html;msg1801#msg1801
 Seni cihadla aldım chat'le boşuyorum mücahidem
« : 11 Şubat 2010, 15:17:56 » 

--------------------------------------------------------------------------------
Rumuz: Yeşil puding.

_ ilk chatleşmemizi hatırlıyor musun rumuz ebabil tüyü.

_ Hatırlıyorum rumuz kurşunsuz yürek

_ Klavyemin tuşları Allah’ı zikrediyo rdu ve ben aşka geliyordu m.

_ Hatırlamaz mıyım fazla yüklenmeden bilgisaya r çökmüştü.

Feride, yeşil puding kıvamına gelmiş adamların chatte ihlaslı fıstık arayışına ve bu arayışı cihat adı altında yeşillendirerek aşk harbine dönüştürmelerine başına da italik Arapçayla “İslami”sini kondurmal arına şaşırıyordu.

Bu kimliksiz romantizm in çamurunu tebliğ standartl arına eriştirmiş yürek insanlarının(!) üçüncü sınıf çiğ arabesk rumuzlarl a aşkın damarına intikal edişlerine tav olup av olmadıklarını zanneden saf kızlara bakıyordu feride.

İslama erişim hizmeti için 1’i değil birini tuşlayın edebiyatını üstlenecek çok yağız evli sazanlar olacağı için, açıkta kalacak nice kadrolu ihanete uğrayan kadınların ölen onurlarını da mahalleni n imamına yıkatır bu sanal cenazeyi kaldırırsınız.

Bu  sitelerin islamla hiçbir alakası yok! Bir tıkla evlendim, boş ol butonunu üç kez tıklar kurtuluru m komedisin e benzer bir oyun alanı bu site dediğiniz derme çatma yeşil sahalar! Dünya ahiret bacımsın rumuzunun altında yatan, sanal aşk teneffüsü, saf kızlar tarafından din dersi zili olarak algılansa da bu sitelerin içine din cilası çekmek İslami değer yargılarının boynunu vurmak demektir.

Anlayacağınız zinayı engelleme k için tarafların cinsiyetl erini örtmek daha vurgulu bir komediye dönüşür ki bu durumda yine iki tarafın kalp gözlerinin açık olması gerekir, metafizik palazlanm a sırasında nice sakatlıklar çıkabilir sanal alemin Ayşe’si gerçek alemin Ali’si olabilir ihtimalin i de gözünüze sokmak gerekir ki o kadarına karışmak ta bu çok özel birliktel iğe(!) beni maydanoz kılar, benim ki ormanda kaybolmanızı engelleme k adına küçük yeşil vurgu olmaktan öteye geçmez diyordu feride!

Yani “izdivacınızın sanalına talibim” modunun sonuçlarına katlanaca ksanız işte site işte rumuz! Yok efendim biz dini literatürü bilmek istiyoruz deyip saf damgayı alnınızın ortasına yiyecekse niz,  “ mücahitlik oturum açmakla olur” diye bağıran adamların ihlas pıtırcığıyız  diyecekse niz islama bir şey olmaz  reseti siz yersiniz.

Esra ELÖNÜ - Haber 7


http://www.dinisohbet10.com/forum/serbest-kursu/sanal-alem-ve-reel-hayatimiz-arasindaki-fark-t963.0.html
Sanal alem ve reel hayatimiz arasindak i fark...
« : 14 Ocak 2010, 01:47:29 » 

--------------------------------------------------------------------------------
Gercek hayatta elimizden geldiginc e dinimizi yasamaya islami emirleri yerine getirmeye calisiyor uz insallah.

Erkekler ve Bayanlar namahrem diyerekte n karsi cins ile elinden geldiginc e muhatap olmaz, aile ici ziyaretle rde gorunmez, gerekmedi kce konusmaz v.s.. Konusmasi, gorusmesi, muhatap olmasi gerektigi nde ise edebiyle ciddi bir uslub ile bunlari gereklest irir.

Tabiki daha takvali insanlar daha cok dikkat eder bu gibi hususlard a.

Buraya kadar guzel sorun yok ve hersey dinimize uygun bir sekilde.. .

Gelelim simdi sanala...

Sanalda nedense hersey daha serbestmi s gibi davranili yor.

Forum olsun, ozel meajlasma lar olsun ve MSN olsun, bu gibi gorusmele rde karsi cins ile daha serbest bir sekilde gorusuleb iliniyor.

Mesela Forum: Sohbet ortamina ne kadarda dondurmem eye calisilsa da cogu kez bir sohbet havasi esebiliyo r.

Bakiyorsu nuz ki karsi cinse cevap yazarken cogu kez karsilikl i espiriler havada ucusuyor, gulmeler, iltifatla r olabiliyo r ve kullanila n smileyler .

Bir bayanin yada bir erkegin karsi cinse yazacagi yazi icerisind e bu gibi konularin ve smileyler in icermesin i ben dogru bulmuyoru m...

Ozel mesajlara gelince: Ayni sekilde forumdaki gibi serbest samimi bir sekilde mesajlasm alar olabiliyo r...

Hele Msn de ki konusmala r sohbete muhabbete donusebil iyor uzuyor gidiyor, ozellere giriliyor ...

En kotusude bir cok kisi nefsine yeniliyor ve baska seyler ortaya cikiyor.. .

MECBURUM bazi sebepler yuzunden karsi cins ile fikir alisveris i yapmam muhatap olmam gerekiyor diyenler oluyor...

Mecbur diye birsey yoktur, Allahin emrettigi birsey olmadigi surece mecburiye ti kabul etmiyorum ben...

Dindar dinini bilen ve ilk basta yazdiklar imi hayatinda uygulayan takvali insanlar gercek hayatta Allahtan korkup her bir gunahtan haramdan kendileri ni korurken ve yeri geldimi dini konulari Sanalda bile tartisip hakki savunurke n neden Sanalda bu gibi durumlara dikkat etmeyip serbest davraniyo rlar?...

Helede isim nerden yas kaç evli bekar ozel sorular amaç sadece islam ise neden israrla bu tur sorular..

Ben burda yani sanalda bu gibi davranisl ari kabul edemiyoru m!...

Dinini bilen Allahtan korkan, takvali insanlar her yazdigi kelimeyi her attigi adimi her koydugu smileyi kisacasi herseyi Allah icin bir dusunmesi sonra yapmasi gerek insallah. ..

Bir erkekle bir bayan sadece kardes olamazlar mi iftira atipta bunlar ask yasiyolar demek basit insanlara yakisir Allah için birbirler ini sevmek kardesçe konusmak ne zamandan beri ask oluyor...

Son olarakta sunu eklemek istiyorum elinizi vicdanini za koyun evliler olsun bekarlar olsun O goruyor biliyor ALLAH i asla kandirama zsiniz bunu sakin ama sakin unutmayin nnnnnn insallah. ..

FE EYNE TEZBEHUN ( NEREYE BU GIDIS ) Allah sonumuzu hayir getirsin insallah. ..

www.dinis ohbet10.c om sitemizde bu seviyeli kardesçe sohbetler in devamini diliyorum insallah. ..

SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK ARAŞTIRMALARI    http://www.islam-green34.com

« Son Düzenleme: Aralık 03, 2010, 09:10:56 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes