+ ISLAMGREEN34 NEW WORLD » WEB INTERNET SITES TECHNOLOGY POWER  » CHAN-SERVER CAPTAIN (Moderatör: İman_Power)
 IRC OP KURALLARI - OP KOMUTLARI 1. BÖLÜM

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: IRC OP KURALLARI - OP KOMUTLARI 1. BÖLÜM  (Okunma Sayısı 87886 defa) Seçenekler Arama
« : Mart 08, 2011, 11:20:08 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
IRC OP KURALLARI - OP KOMUTLARI 1. BÖLÜM

IRC OP KURALLARI  
 OP KURALLARI VE KOMUTLARI 1. BÖLÜM

1-)Her op Userlara eşit muamelede bulunmak zorundadır.
2-)Şifre Paylaşımı kesinlikl e yasaktır.Her op bilgisaya rının ve bilgileri nin güvenliğinden sorumludu r.
3-)Kanalın huzurunu sağlamakla oplar yükümlüdür.
4-)Bir opun attığı banı, ancak o op açabilir. Ya da istişare edilmek sureti ile ban atan op ikna edilirse diğer bir op açabilir.
5-)Oplar Genel kararlarını bulundukl arı kanalin op kanalında online diğer oplarla istişare ederek almalıdır.
6-)User Kuralları kısmında geçen konularda n birisinin ihlali durumunda görevli op küfür hariç önce uyarmakla , uyarılar dinlenilm ezse kullanıcıyı kanaldan uzaklaştırmakla mükelleftir. ( user kuralları için /rules yaparak Status penceresi ne bakınız)
7-)islam Kanal Geneli sukunetin sağlanamadığı zamanlard a opun insiyatif ine bağlı olarak konuşmaya kapatılabilir.
8-)Dini içerikli Sohbet saatleri içisinde islam kanal geneli opun insiyatif ine bağlı olarak konuşmaya kapatılabilir.
9-)User kuralları bölümünde geçen kurallard an birinin ihlali durumunda uyarıldığı halde dinlemeye n userı banlamakl a yükümlü olan op ,userın hatasında inad etmesi halinde o sırada online bulunan ircop / adminlere durumu ileterek serverdan o userın uzaklaştırılmasını sağlamaklada yükümlüdür.
10-)Bütün oplar sürekli olarak log tutmak zorundadır
11-)Her hangi bir sebepten ötürü oplar arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık söz konusu olur ise O sırada online bulunan admin varsa adminin , online admin yoksa ircopun hakemliğine başvurulmalıdır.
12-)Kanal genelinde sohbet durumu hariç voice ( + ) verilmesi kesinlikl e yasaktır.
13-)4. Kural görevli online admin tarafından şu durumlard a ve şu şekilde ihlal edilebili r: Şikayet veyahut yanlış bir uygulama halinde görevli online admin atılmış banı ve konuşmaya kapatılmış kanalı konuşmaya açabilir.
14-)Bir opun ne suretle olursa olsun diğer bir opu banlaması yasaktır.Ancak Görevli bir admine durumu iletmekle mükelleftir.
15-)Bayan Nickleri ,Siyasi Nickler,Küfürlü Nickler taşıyanlar ayrıca bayan olduğunu belli edenler atılacak ve görevli admin & ircopa bildirile cek.
16-)Web sitesi reklamları, IRC reklamları kesinlikl e yasaktır.
17-)Kanaldan çıkacak yetkili eğer geride ilgilenec ek yetkili yok ise kanalı çıkarken +m yapmak zorundadır. Var ise kendisind en sonra bakacak görevliye müsait olup olmadığını danışmalı müsait değilse kanalı yine +m yaparak çıkmalıdır.
18-)Bu kuralların ihlali halinde Görevli adminlerd en biri opun yetkisini almakla mükelleftiR
19-)Bir Op birden fazla serverde görev yapması etik olarak uygun değildir bu tesbit edildiğinde
hangi serverde görevde yapmak istediği sorulur ve diğer serverler de yetkisini n silinmesi gerekir buna itiraz
edildiğinde tartıştığı serverden adminler tarafından uzaklaştırılır
20-)Oplar Server içinde kanal sahibinde n izinsiz ayrı bir sohbet odası açarak serverdek ileri
buraya gelmeleri konusunda baskı yapamaz ve kendisi bu server dışında farklı bir server kurmaya çalıştığındada bulunduğu server sahibinde n izin almadan html kodlarını kullanama z

ADMİN KOMUTLARI

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=ADM%C4%B0N+KOMUTLARI&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=

http://www.bilgiportal.com/v1/idx/17/201/IRC/makale/Nickserv-Komutlar.html

ADMİN KOMUTLARI

Kanal komutları - Chanserv komutları

Kanala girme komutu
/join #kanal

Kanalları listeleme komutu
/list

Kanal kaydetme komutu
/cs register #kanal şifren mailin

Kanal silme
/cs drop #kanal

Kanal hakkında bilgi alma
/cs info #kanal

Bir nicke op verme
/cs op #kanal nick

Op ekleme komutu
/cs aop #kanal add nick

Op silme komutu
/cs aop #kanal dell nick

Sop eklemek için
/cs sop #kanal add nick

Sop silmek için
/cs sop #kanal dell nick

Acces eklemek yani bir kişiye yetki seviyesiy le yetki vermek
/cs access #kanal add nick seviye

Access silmek
/cs access #kanal dell nick

Kanaldaki op - sop - hop gibi tüm yetkilile ri listeleme k
/cs access #kanal list

Kanalı özel korumalı kanal yapma komutu
On olursa o kanala yetkili yazılanlar harici kimse giremez. (Örnek: #aops #opers kanalı gibi)
/cs set #kanal restricte d on/off

Op olduğunuz kanaldan banlanınca sizi davet eder yani banı kaldırır
/cs unban #kanal

On olursa chanserv listte kanal gözükmez yani kanal özel kanal olur
/cs set #kanal private on/off

Kanalın en güvenilir olması için olması gerekli kanal modları
/cs set kanal mlock +tnc-ilkpms

Kanal tanıtımı
/cs set desc

Kanal founderin i değiştirmek (kanal sahibini değiştirme komutu)
/cs set #kanal founder

Kanalda sadece access listte yer alan kullanıcıların op olmasını sağlar
/cs set #kanal secureops on

Kanala sadece kayıtlı kullanıcıları sokmak için
/cs set #kanal secure on

Kanala giriş mesajı yazmak için
/cs set entrymsg #kanal mesaj

Kanalda huzursuzl uk çıkaranları kanaldan kickleme komutu - kick atma
/kick #kanal nick

Kullanıcıya ait IP ve nicke ban ve kick atma
/mode #kanal +b nick/host/ip

Auto kick atma komutu - otomatik kick - Akick komutu
/cs akick #kanal add nick

Kanala e-mail eklemek
/cs set #kanal e-mail

Kanala web adresi eklemek
/cs set #kanal url

Kanal şifresini değiştirme komutu
/cs setpass #kanal

Kanal hakkında bilgi almak
/cs info #kanal

Kanal Topiği - Kanal başlığı kilitleme
On olunca Kanal topiği kilitleni r, değiştirilemez ve topik sabit kalır.
/cs set #kanal topiclock on/off


Kanal Modları (mode):

+m : Kanala konuşma yasağı getirir, kanalda sadece yetkisi olanlar (+,@,&,~) konuşabilir.

Kullanışı : /mode #kanal +m örn: /mode #kanal +m
Iptal etmek için: /mode #kanal -m örn: /mode #kanal -m


+c : Kanala renkli yazi yazmaya yasak koyar. Renkli yazılan mesajlar kanala ulaşmaz.

Kullanışı : /mode #kanal +c örn: /mode #kanal +c
Iptal etmek için: /mode #kanal -c örn: /mode #kanal -c


+C : Kanala CTCP gönderilmesini engeller.

Kullanışı : /mode #kanal +C örn: /mode #kanal +C
Iptal etmek için: /mode #kanal -C örn: /mode #kanal -C


+s : Kanalın, whois çekildiginde kanalda olmayan kullanıcılar tarafından görülmemesine ve list çekildiğinde kanallar listesind e gözükmemesini sağlar..

Kullanışı : /mode #kanal +s örn: /mode #kanal +s
Iptal etmek için: /mode #kanal -s örn: /mode #kanal -s


+S : Kanala gönderilen renkli mesajlari n renksiz şekilde kanala iletilmes ini sağlar.

Kullanışı : /mode #kanal +S örn: /mode #kanal +S
Iptal etmek için: /mode #kanal -S örn: /mode #kanal -S

+l : Kanala Kullanıcı limiti koyulmasını sağlar. Yani belirlene n sayıdan fazla kullanıcının kanala giriş yapması engelleni r.

Kullanışı : /mode #kanal +l Limit örn: /mode #kanal +50
Iptal etmek için: /mode #kanal -l örn: /mode #kanal -l

Bu komut uygulandığında #kanal kanalina maximum 50 kullanıcı girebilec ektir. Kanala girmek isteyen 51. kullanıcıya kanalda limit olduğuna ve kanala giremeyec egine dair servicesl er tarafından ileti gönderilecektir.


+L : Kanallari n birbirine linklenme sini sağlamaktadır.

Kullanışı : /mode #LinklenenKanal +lL 1 #LinklenecekKanal
örn : /mode #Kanal +lL 1 #Sohbet

Iptal etmek için: /mode #kanal -L örn: /mode #kanal -L


+k : Kanala şifre koymanızı sağlar. Kanala sadece şifreyi bilen kullanıcılar giriş yapabilir .

Kullanışı :
/mode #kanal +k sifre örn: /mode #kanal +k 2006kanal
Iptal etmek için:
/mode #kanal -k örn: /mode #kanal -k


+f : Kanala flood koruması koymak için kullanılır. Çesitli parametre ler ile ayarlanir .

Kullanışı:
/mode #kanal +f parametre
örn: /mode #kanal +f 5:10 (idealdir)
Iptal etmek için:
/mode #kanal -f örn: /mode #kanal -f

Bu 5:10 parametre sinde 10 saniyeyi 5 ise satırı ifade etmektedi r. Yani 10 saniye içinde 5 satır yazı yazılırsa kanaldan atılacaktır yani kicklenec ektir.


+j : Kanala hızlı çıkış giriş ayarlarını yapmanızı sağlar. Çeşitli parametre ler ile ayarlanır.

Kullanışı :
/mode #kanal +j parametre
örn: /mode #kanal + 1:5 (idealdir)
Iptal etmek için:
/mode #kanal -j örn: /mode #kanal -j

1:5 parametre si sunu ifade ediyor: Kullanıcı kanaldan ayrıldıktan sonra en erken 5 saniye geçtikten sonra kanala tekrar giriş yapabilir . 5 saniye dolmadan kanala tekrar giriş yapamayac aktır ve servicesl er tarafinda n 5 saniye beklemesi gerektiği iletisini alacaktır.


+b : Kanaldan banlı olanların listesini görmenizi sağlar.

Kullanışı : /mode #kanal +b
örn: /mode #kanal +b

Bu komutu uyguladığınızda, hangi kanal için uyguladıysanız o kanalın ban listesini ve banları kimin, ne zaman attığını görmenizi sağlar.


+q : Kanaldan kick atılmasına engel koyar. Kanaldan kimse dışarı atılamaz.

Kullanışı : /mode #kanal +q örn: /mode #kanal +q
Iptal etmek için: /mode #kanal -q örn: /mode #kanal -q


+G : Sunucu yöneticisi tarafından önceden belirlenm iş olan yasak kelimeler in gösterilmesini yasaklar ve kanalda <censored> şeklinde gözükmesini sağlar. Yasak kelimeler yerine <censored> yazısı görülecektir. Bu yasak kelimeler genellikl e reklam ve küfür içerikli kelimeler dir.

Kullanışı : /mode #kanal +G örn: /mode #kanal +G
Iptal etmek için: /mode #kanal -G örn: /mode #kanal -G


+R : Kanala sadece kayıtlı nicklerin giriş yapabilme sini sağlar. Nicki kayıtlı olmayan Kullanıcılar, nicklerin i kayıt edinceye kadar kanala giriş yapamazla r.

Kullanışı : /mode #kanal +R örn: /mode #kanal +R
Iptal etmek için: /mode #kanal -R örn: /mode #kanal -R


+N : Kanaldaki Kullanıcıların nickini değistirebilmesini engelleme k için kullanılır. Bu mode ile kanalda sadece yetkisi olanlar (+,@,&,~) nicklerin i degistire bilirler. .

Kullanışı : /mode #kanal +N örn: /mode #kanal +N
Iptal etmek için: /mode #kanal -N örn: /mode #kanal -N


+M : Kanalda sadece nicki kayıtlı kullanıcıların sohbet edebilmes ini sağlar. Nicki kayıtlı olmayan Kullanıcıların gönderdikleri mesajlar diğer Kullanıcılar tarafinda n görülmez, kanala ulaşmaz.

Kullanışı : /mode #kanal +M örn: /mode #kanal +M
Iptal etmek için: /mode #kanal -M örn: /mode #kanal -M


+T : Kanala userler tarafından notice gönderilmesini engeller.

Kullanışı : /mode #kanal +T örn: /mode #kanal +T
Iptal etmek için: /mode #kanal -T örn: /mode #kanal -T

/mode # kanal +m sadece yetkilile r yazabilir userler kalanda yazı yazamaz
/mode #kanal - m userlerin de yazmasını sağlar

/os sqline add @ip giris yok - İP numarası tesbit edilenin kanala girişini engeller
örnek
/os sqline add @ 68.745.69 .62 giris yok

 Chat & İRC /  Operserv Komutları
Ircop: IRCop sunucunun ircd.conf dosyasında bir satırda belirtilm iş şifre ve kullanıcı ile
o satırda belirtile n yetkileri alan, sunucudan sorumlu kişilerdir.Operserv Raw Komutları:Sadece Root Adminler Kullanabi lir.

Zorla nick değiştirme: /os raw svsnick nick nick :0

Zorla kanala sokma: /os raw svsjoin nick #kanal

Whois yazma: /os raw swhois nick: mesaj

Userlerin modelarını değiştirme: /os raw svsmode nick +modelar/-modelar

Servisler i kanala sokma: /os raw :servicesi smi join #kanal

Servisler i kanaldan çıkarma: /os raw :servicesi smi part #kanal

Servisler i konuşturma: /os raw :servicesi smi privmsg #kanal mesaj

Servisler e kanalda mode uygulatma: /os raw :servicesi smi mode #kanal +modelar/-modelar

Servisler le kick attırma: /os raw :servicesi smi kick #kanal nick sebep

Servisler e topic attırma: /os raw :servicesi smi topic #kanal mesaj

Servisler ile op alma: /os raw :servicesi smi mode #kanal +o nick

Servisler ile ban koyma: /os raw :servicesi smi mode #kanal +b nickOperServ Komutları (Nick ile ilgili yapılabilecekler)

Nick dondurma: /ns suspend +süre nick sebep

Kaldırma: /ns unsuspend nick

Suspend listesi alma: /ns list * suspended

Nick yasaklama: /ns forbid nick sebep

Kaldırma: /ns dropnick nick

Forbid listesi alma: /ns list * forbidden

Nicki reserve etme: /os sqline add nick sebep

Kaldırma: /os sqline del nick

Sqline listesi alma: /os sqline list

Sqline listesi hakkında bilgi: /os sqline view

Sqline toplam liste: /os sqline count

Nicki zaman aşımından çıkarma: /ns set nick noexpire on

Kaldırma: /ns set nick noexpire off

Noexpire listesi alma: /ns list * noexpire

Nickin auth kodunu görme: /ns getauth nick

Yeni bir authkodu oluşturma nick için: /ns setauth nick

Nickin auth kodunu silme: /ns clearauth nick

Auth kodu girmemiş nickleri listeleme: /ns list * noauth

Şifreli nicklerin listesini alma: /ns list *

Bir nickin şifresini değiştirme: /ns set nick password yenişifre

Nick şifresi öğrenme: /ns getpass nick

Bir nickin ip nosunu görme yolları: /whois nick, /trace nick

Bir nickin memo limitini ayarlama: /ms set limit nick limitsayısı

Nicke shun koyma: /shun nick +süre sebep

Shun listesi alma: /shun


OperServ Komutları (Kanal ile ilgili yapılabilecekler)

Kanal dondurma: /cs suspend +süre #kanal sebep

Kaldırma: /cs unsuspend #kanal

Listesini çıkarma: /cs list * suspended

Kanal yasaklama: /cs forbid #kanal sebep

Kaldırma: /cs drop #kanal

Listesini çıkarma: /cs list * forbidden

Kanal listesi alma: /cs list *

Kanalı zaman aşımından çıkarmak: /cs set #kanal noexpire on

Kaldırma: /cs set #kanal noexpire off

Kanal şifresi öğrenme: /cs getpass #kanal

Kanalın şifresini değiştirme: /cs set #kanal password yenişifre

Kanal modelarını değiştirme: /mode #kanal +modelar/-modelar

Kullanıcıyı kickleme: /kick #kanal nick sebep

Kanaldaki tüm modeları ve kullanıcı modelarını (+o +h +v)temizleme:
/os clearmode s #kanal all


Sunucudan Kişiyi uzaklaştırmanın Yolları

Kill atma: /kill nick sebep
/gline nick +süre sebep ya da /gline *@ipnosu +süre sebep

Gline kaldırma: /gline -*@ipnosu
/kline *@ipnosu +süre sebep

kline kaldırma: /kline -*@ipnosu
/zline *@ipnosu +süre sebep

Zline kaldırma: /zline -*@ipnosu
/os akill add +süre *@ipnosu sebep

Akill kaldırma: /os akill del *@ipnosu

Bir nicki ve o nicke bağlı cloneları atma: /os killclone s nick

Kanaldaki herkesi kickleme: /os clearchan #kanal

Belirtile n hosta limit koyma:
/os exception add +süre *@ipnosu sayı(limit) sebep

Belirtile n kanaldaki herkesi Ircoplar hariç uçurma:
/os akillchan +süre #kanal sebep

Sgline ekleme: /os sgline add +süre *@ipnosu sebep

Sgline kaldırma: /os sgline del *@ipnosu

Szline ekleme: /os szline add +süre *@ipnosu sebep

Szline kaldırma: /os szline del *@ipnosu


OperServ Diğer Komutlar


Tüm sunucuya mesaj gönderme: /os global mesaj

Online operlere mesaj gönderme: /globops mesaj

Oper listesi alma: /os oper list

Admin listesi alma: /os admin list

Bağlı serverların haritasını görme: /os servermap

Logonnews ekleme: /os logonnews add mesaj

Logonnews silme: /os logonnews del mesajnosu/yada all

Logonnews listeleme: /os logonnews list

Opernews ekleme: /os opernews add mesaj

Opernews silme: /os opernews del mesajnosu/yada all

Opernews listeleme: /os opernews list


Services Adminin Services Root yetkileri ne erişmesi:

/os su şifre(supass)

Servisler i yeniden çalıştırma: /os restart şifre

Oper ekleme: /os oper add nick (Telnetten ekledikte n sonra erişimi
belirleme k için kullanılır.Sadece Services Adminler Kullanabi lir)

Admin ekleme: /os admin add nick(Telnetten ekledikte n sonra erişimi
belirleme k için kullanılır.Sadece Root admin kullanabi lir)

Ağa sahte bir sunucu bağlamak: /os jupe sunucu(serveradı) sebep


Debug Supass ReadonlyK ullanımları:

/os set debug on/off /os set supass şifre /os set readonly on/off

Servisler in veritabanını güncelleme: /os update yada /os update force

Servisler in veritabının güncellendikden sonra kapanması: /os shutdown

Servisler i kapatma: /os quit

Servicesi n konfigürasyon dosyalari ni yeniden okumasını sağlamak: /os rehash

Kanallard a op olma: /os mode #kanal +o nick /samode #kanal +o nick /mode #kanal +o nick

Bir useri zorla kanala sokma: /sajoin nick #kanal

Zorla çıkarma: /sapart nick #kanal

Operin kendine ident host name yapması: /setident yeniident /sethost yenihost /setname yeniname

Baskasına yapılması: /chgident nick yeniident /chghost nick yenihost/chgname nick yeniname

Aynı ipden bağlananları bulma: /who +h ip

Bir ipden giren kişileri listeleme: mesela 4 kişinin bağlandı bir ip:/clones 4

Sunucunun kullanımı ile ilgili bilgi alma: /stats c,n,o,k,m vs vs

Oper sifresi girme: /oper nick şifre

http://www.google.com.tr/#pq=kanal+silme+komutu&hl=tr&sugexp=gsis%2Ci18n%3Dtrue&cp=5&gs_id=13&xhr=t&q=Chanserv+komutlar%C4%B1&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=Chanserv+&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=37a3dca2f398e524&biw=1280&bih=841

Kanalı Otojoine Alma Komutu /ns ajoin add # kanal  Silme Komutu /ns ajoin del #kanal
Kanalı kendi nickine kayıt komutu /cs register #kanal şifre
Kanalı İdentfy Komutu /cs identify #kanal şifre
Kanala OP yazma Komutu /cs access #kanal add nick seviye ( 999 )( @  % 50 ) OP yetkisi silme komutu /cs access #kanal del nick  
Kanal OP listesini görmek için komut /cs access #kanal list
OP olunan kanaldan atılınca ban açma komutu /cs unban #kanal
Kanal artı alanlar konuşsun kalıcı /cs set #kanal mlock +m geçici olarak /mode #kanal +m komutları kaldırmak içinde /mode #kanal -m
Akick komutu /cs akick #kanal add nick! *@*sebep

NICKTEN FARKLI BİR NICKE KANAL KAYDI

ÖRNEK : Kanal Realist üzerine kayıtlı kanal ismi Gezegen
ve Gezegen kanalının şifresi Erdem
User Kartal gezegen kanalını Realistte n alıp kendi üzerine
aktarmak ve şifresini değiştirmek istiyor yeni şifre Yıldırım olacak

KOMUTLAR

Komut kullanıcı Kartal
/cs identify #Gezegen Erdem
/cs set #Gezegen founder Kartal
/cs set #Gezegen password Yıldırım  

kanal founderi kimliğini öğrenmek için
/cs info #kanal

otomatik gelen userlere voice

/cs levels #kanal set autovoice 0

nıcke kayıtlı kana silme komutu

/cs identify #kanal şifre
/cs drop #kanal adı

bir kanalı diğer kanala yönlendirme komutu
/cs set #kanal mlock +lL 1 #yönlenecekkanal

ajoin listesini görme komutu
/ns ajoin list
.

AKICK KOMUTU

./cs akick #kanal add *!*@SOHBET@....IP

./cs akick #Kanal add nick!*@*islami@......IP

Topıc değiştirme komutu ./cs topic #kanal yenitopic


KANAL ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME KOMUTU

./cs set #kanal password yenişifre

NICK DEĞİŞTİRME KOMUTU

./nickserv set password yenişifre


AKICK KOMUTLARI

Akick silme komutu : /cs akick #kanaladı del nick!*@*
Akick list komutu : /cs akick #kanaladı list
Tüm akickleri silme komutu : /cs akick #kanaladı del 1-999
Akick ayrıntılarını görme komutu : /cs akick #kanaladı view
Akick sayısını öğrenme komutu : /cs akick #kanaladı count
 Akickli nickin başka bir nickle girip , akickdeki nicke döndüğünde kanaldan atma komutu :
Nicki akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep
Identi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!ident@* sebep
Hostu akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@host sebep
Ipi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@ip sebep
Nick + Ident akick komutu : /cs akick #Kanaladı add nick!ident@* sebep
Nick + Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı add nick!ident@host sebep
Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı *!Ident@Host* sebep

Kanalda yazı yazmasını engelleme k için komut
./mode #kanal adı  +b  ~q:Nick*!*@*  
~ işareti için Alt Gr + ü
iptal içinse sadece + işateri - yapılacak

Bir kanalı diğer bir kanala yönlendirme komutu

./cs set #kanal mlock +IL 1 #yönlendirilecekkanal

örnek kanal : elma
yönlendirilecek kanal : armut

./cs set #elma mlock + m 1 #armut

bu şekilde elma kanalı iptal olur yani armuta yönlendirilimiş olur fakat listeden silinmez
ama elma kanalına girenler otomatik armut kanalına girmiş olur
 

yönlendirmeyi iptal için önce kanalın sahibi
yönlendirmeyi iptal etmek için kanala giriş yapmadan dışarıdan
şu komutu yazacak önce ./cs identify #elma kanalşifresi
sonra şu komutu yacazak ./cs clear #kanal modes

mirçte renkli yazma komutu ctrl + k ve renk sayısı
renk sayısı : kırmızı 4
ctrl +k + 4

kanalı kapatmak için ve girişi iptal için komut
./cs set #kanalismi mlock +i

yeniden kanalı açmak için ise kanal yönlendirmeyi iptal komutunun aynısı uygulanac ak
.

kısıtlı erişim komutu kanala giriş yasaklansın ./cs set #kanalismi restricte d on
bu komutu iptal için ise ./cs set #kanalismi restricte d off


nıck kaydedip kontrol için komutlar ./ nick Muhammed
                                                  ./identify Ahmed1453
« Son Düzenleme: Nisan 11, 2014, 03:43:29 ÖS Gönderen: admin » Logged
« Yanıtla #1 : Mart 14, 2012, 01:08:01 ÖS »
admin
Ziyaretçi
IRC KOMUTLARI LİSTESİ - LÜTFEN TIKLAYARAK GİRİŞ YAPINIZ

IRC  KOMUTLARI LİSTESİ

KONU  : 1  ROOT ADMİNİSTRATÖR KOMUTLARI

Root Admin Komutlari
Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname'minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim bilgileri niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :
 
/ nickserv {komut ismi} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
Identify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin on/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private on/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language 3
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email on/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit on/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi gibi kimi tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni zamanda kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida genel komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari kullanmak icin /msg chanserv KOMUT yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal Hakkında bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick seviye access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler aynı anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d on/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi davet eder
/chanserv set #kana private on/off On olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock +tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin gerekli
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm ek)
/chanserv set #kanal secureops on(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal +b nick/host/ip ipe ban+kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ......... Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ........K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre .... Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock on - off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz istediğiniz islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder'in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR'a devrolur.
 
/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops on|off (Kanalda hic op kalmadığı zaman son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani isteyen kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)
 
/chanserv set #kanal keeptopic on|off (Kanalda kimse kalmadığı zaman topic 'in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi zaman buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list ...Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list seviye ... Access List (erisim listesi)'i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change seviye (9999)..Access List (Erisim Listesi)'i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken 3 yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOICE seviye
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez - alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin seviye deop - op verebilir chanservd en seviye 5-10 gibi
/chanserv levels #kanal set INVITE (chanserv unban #kanal) seviye ..op olduğu kanala kendini invite veya unban etmesi icin gerekli seviye bunu 0 yaparsan normal user bile girer:)
/chanserv levels #kanal set akick seviye kanalda AKICK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set seviye buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma gibi.
/chanserv levels #kanal set memoread seviye kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend seviye kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel seviye kanala gelen memolar del etmeye yarar
/chanserv levels #kanal set clear seviye tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n
 
/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z zaman soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc - entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic sadece founder acar tabi önce kanala topiclock on yapmak lazim...
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine sadece Kanal founderi bakabilir yani acc-list devre disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz +b ban atarsiniz ama kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KICK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z gibi.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban devre disi oldu simdide kanalda op ama unban devre disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu halde kanala girdigini zde op olamazsin iz +v Olursunuz
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu sadece founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun adi Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* sebep (Bu neymi gordugunu z gibi #kanaldan sonra 4 tane Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez 6 tane ? isareti bıraksan 6 harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* sebep (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide olabilir misafir nickide olabilir)
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz ama tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 - 1 - 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i devre disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect 10 (sİmdi access i 10 olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder gibi görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma tüm banlari acma gib.)
 
MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {komut ismi}
biçiminde yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
Tüm memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set Özellikleri
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ'in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/on

  2   -  ADMİN - OPER KOMUTLARI
/msg operserv global (msg) | Tum kullanici lara mesaj yollar (Notice)
/msg operserv stats all | Services ve Network'un durumu
/msg operserv oper list | Services Operatorl eri listeler
/msg operserv admin list | Services Adminleri listeler
/msg operserv MODE kanal mode(lar) |
/msg operserv kick #kanal nick | Nick i Kickler
/msg operserv akill add zaman @hostmask+ip sebeb | Nick i akill e alir
/msg operserv akill del @*mask* | Akill i siler
/msg operserv akill list | Akill Listeler
/msg operserv sqline nick sebeb | Sqline Alir Nick i
/msg operserv sqline del nick | Sqline Siler
/msg operserv vline add file sebeb | Yani Server da Istediğin Dosyaların Gonderilm esini Yasaklars in Ornek
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir Tekrar Getirir
/kill nick sebep | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif Hale Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir Durum Kapatir Server i IRCD Yeniden Kurulmali dir Sifresi Gizli Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider - Gelir
/gline *@ip süre sebep | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir Tüm Modeler i Gosterir
/stats t | Total Durum
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link Ile Ilgili Bisi Ama Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server Ip Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link Durumunda Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da var laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks Ile Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler (Sadece Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler (Sadece Root)
/msg operserv logonnews add text | Network'e Baglanan Kullanici ya Otomatik Olarak Mesaj Yollar
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server Geri Gelio (Bu Komut Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek on-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly on | Bun Konum Aktif Hale Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBIT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski Haline Geri Doner Server
/msg operserv set debug on | Bu Dalga On Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion Iste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | Sadece Server Ana Makinada Sorun Ciktigi Zaman Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services'i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra Yeniden Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | Mecburi Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick +Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue +oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur Ama HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil Sadece Whois De IRC Operator - Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal +o nick | Belirtile n Nicke Op Verir
 
/whois nick nick hakkinda bilgi verir
 
/whowas nick kayitli nick hakkında bilgi verir
 
/away sebep awaya gecmek
 
/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)
 
/query nick serverda ise ama hic bi kanalda yoksa kisiyi bulmaya yarar ozel chat acar
 
/ping nick birisi lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz
 
/motd (server hakkinda bilgi almayı sağlar)
 
/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)
 
ctrl+k tuşu ile mirc da renkli yazı yazabilir siniz.
 
ctrl+u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.
 
ctrl+b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.
 
/action Mor yazi
 
/font Font değiştirme
 
/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om
 
/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir
 
/timer1 10 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji 10 kere gönderir( /timer1 off )
 
/server irc.islam sevdasi.n et server e girme
 
/dns nick : ip öğrenme
 
/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz
 
/invite nick #kanal Kanala davet etme
 
/clear Pencereyi temizler
 
/fsend on/off hizli mesaj yollama
 
/channel Kanal ozellikle rini acar
 
/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli bilgileri ogrenebil irsiniz
 
/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz
 
/dcc send nick c:dosya adi : Dosya yollama
 
/play c:dosya adi .txt 1 Text yollama
 
/query nick msg Mesaj gönderir
 
/beep Beep calar
 
/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur
 
/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
 
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence + Tüm ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal sebep Kanaldan cik
/partall mesaj Tüm kanallard an cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # İstenilen sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den
KONU  :  3 -  SERVER  ADMİN  KOMUTLARI

Server Admin Komutlari

/whois nick nick hakkinda bilgi verir

/whowas nick kayitli nick hakkında bilgi verir

/away sebep awaya gecmek

/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)
islam

/query nick serverda ise ama hic bi kanalda yoksa kisiyi bulmaya yarar ozel chat acar

/ping nick birisi lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz

/motd (server hakkinda bilgi almayı sağlar)

/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)

ctrl+k tuşu ile mirc da renkli yazı yazabilir siniz.

ctrl+u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.

ctrl+b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.

/action Mor yazi

/font Font değiştirme

/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om

/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir

/timer1 10 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji 10 kere gönderir( /timer1 off )

/server irc.islam sevdasi.n et server e girme

/dns nick : ip öğrenme

/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz

/invite nick #kanal Kanala davet etme

/clear Pencereyi temizler

/fsend on/off hizli mesaj yollama

/channel Kanal ozellikle rini acar

/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli bilgileri ogrenebil irsiniz

/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz

/dcc send nick c:\dosya adi : Dosya yollama

/play c:\dosya adi .txt 1 Text yollama

/query nick msg Mesaj gönderir

/beep Beep calar

/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur

/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur

/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence + Tüm ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal sebep Kanaldan cik
/partall mesaj Tüm kanallard an cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # İstenilen sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir Tekrar Getirir
/kill nick sebep | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif Hale Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir Durum Kapatir Server i IRCD Yeniden Kurulmali dir Sifresi Gizli Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider - Gelir
/gline *@ip süre sebep | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir Tüm Modeler i Gosterir
/stats t | Total Durum
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link Ile Ilgili Bisi Ama Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server Ip Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link Durumunda Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da var laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks Ile Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler (Sadece Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler (Sadece Root)
/msg operserv logonnews add text | Network'e Baglanan Kullanici ya Otomatik Olarak Mesaj Yollar
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server Geri Gelio (Bu Komut Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek on-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly on | Bun Konum Aktif Hale Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBIT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski Haline Geri Doner Server
/msg operserv set debug on | Bu Dalga On Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion Iste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | Sadece Server Ana Makinada Sorun Ciktigi Zaman Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services'i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra Yeniden Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | Mecburi Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick +Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue +oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur Ama HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil Sadece Whois De IRC Operator - Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal +o nick | Belirtile n Nicke Op Verir
Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname'minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim bilgileri niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :

/ nickserv {komut ismi} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
Identify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin on/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private on/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language 3
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email on/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit on/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi gibi kimi tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni zamanda kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida genel komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari kullanmak icin /msg chanserv KOMUT yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal Hakkında bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick seviye access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler aynı anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d on/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi davet eder
/chanserv set #kana private on/off On olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock +tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin gerekli
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm ek)
/chanserv set #kanal secureops on(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal +b nick/host/ip ipe ban+kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ......... Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ........K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre .... Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock on - off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz istediğiniz islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder'in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR'a devrolur.

/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops on|off (Kanalda hic op kalmadığı zaman son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani isteyen kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)

/chanserv set #kanal keeptopic on|off (Kanalda kimse kalmadığı zaman topic 'in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi zaman buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list ...Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list seviye ... Access List (erisim listesi)'i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change seviye (9999)..Access List (Erisim Listesi)'i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken 3 yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOICE seviye
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez - alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin seviye deop - op verebilir chanservd en seviye 5-10 gibi
/chanserv levels #kanal set INVITE (chanserv unban #kanal) seviye ..op olduğu kanala kendini invite veya unban etmesi icin gerekli seviye bunu 0 yaparsan normal user bile girer:)
/chanserv levels #kanal set akick seviye kanalda AKICK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set seviye buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma gibi.
/chanserv levels #kanal set memoread seviye kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend seviye kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel seviye kanala gelen memolar del etmeye yarar
/chanserv levels #kanal set clear seviye tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n

/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z zaman soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc - entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic sadece founder acar tabi önce kanala topiclock on yapmak lazim...
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine sadece Kanal founderi bakabilir yani acc-list devre disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz +b ban atarsiniz ama kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KICK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z gibi.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban devre disi oldu simdide kanalda op ama unban devre disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu halde kanala girdigini zde op olamazsin iz +v Olursunuz
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu sadece founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun adi Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* sebep (Bu neymi gordugunu z gibi #kanaldan sonra 4 tane Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez 6 tane ? isareti bıraksan 6 harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* sebep (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide olabilir misafir nickide olabilir)
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz ama tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 - 1 - 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i devre disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect 10 (sİmdi access i 10 olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder gibi görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma tüm banlari acma gib.)

MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {komut ismi}
biçiminde yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
Tüm memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set Özellikleri
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ'in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/on
Admin & Oper Komutları
/msg operserv global (msg) | Tum kullanici lara mesaj yollar (Notice)
/msg operserv stats all | Services ve Network'un durumu
/msg operserv oper list | Services Operatorl eri listeler
/msg operserv admin list | Services Adminleri listeler
/msg operserv MODE kanal mode(lar) |
/msg operserv kick #kanal nick | Nick i Kickler
/msg operserv akill add zaman @hostmask+ip sebeb | Nick i akill e alir
/msg operserv akill del @*mask* | Akill i siler
/msg operserv akill list | Akill Listeler
/msg operserv sqline nick sebeb | Sqline Alir Nick i
/msg operserv sqline del nick | Sqline Siler
/msg operserv vline add file sebeb | Yani Server da Istediğin Dosyaların Gonderilm esini Yasaklars in OrnekKONU  : 4  -  AOP  KOMUTLARI


Aop Komut listesi

Anope services komutları anope kulanım olarak basit bir komut dizinine sahiptir kulanımı basit fakat site içerisinde kısıtlı komut seçeneği sunar buda site içerisinde bazı modul ve aktivetil erin eksık olmasına sebep verir.
kolay gelsin
Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname'minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim bilgileri niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :
islam
/ nickserv {komut ismi} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
Identify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin on/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private on/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language 3
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email on/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit on/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi gibi kimi tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni zamanda kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida genel komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari kullanmak icin /msg chanserv KOMUT yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal Hakkında bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick seviye access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler aynı anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d on/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi davet eder
/chanserv set #kana private on/off On olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock +tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin gerekli
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm ek)
/chanserv set #kanal secureops on(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal +b nick/host/ip ipe ban+kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ......... Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ........K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre .... Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock on - off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz istediğiniz islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder'in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR'a devrolur.

/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops on|off (Kanalda hic op kalmadığı zaman son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani isteyen kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)

/chanserv set #kanal keeptopic on|off (Kanalda kimse kalmadığı zaman topic 'in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi zaman buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list ...Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list seviye ... Access List (erisim listesi)'i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change seviye (9999)..Access List (Erisim Listesi)'i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken 3 yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOICE seviye
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez - alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin seviye deop - op verebilir chanservd en seviye 5-10 gibi
/chanserv levels #kanal set INVITE (chanserv unban #kanal) seviye ..op olduğu kanala kendini invite veya unban etmesi icin gerekli seviye bunu 0 yaparsan normal user bile girer:)
/chanserv levels #kanal set akick seviye kanalda AKICK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set seviye buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma gibi.
/chanserv levels #kanal set memoread seviye kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend seviye kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel seviye kanala gelen memolar del etmeye yarar
/chanserv levels #kanal set clear seviye tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n

/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z zaman soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc - entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic sadece founder acar tabi önce kanala topiclock on yapmak lazim...
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine sadece Kanal founderi bakabilir yani acc-list devre disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz +b ban atarsiniz ama kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KICK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z gibi.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban devre disi oldu simdide kanalda op ama unban devre disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu halde kanala girdigini zde op olamazsin iz +v Olursunuz
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu sadece founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun adi Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* sebep (Bu neymi gordugunu z gibi #kanaldan sonra 4 tane Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez 6 tane ? isareti bıraksan 6 harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* sebep (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide olabilir misafir nickide olabilir)
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz ama tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 - 1 - 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i devre disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect 10 (sİmdi access i 10 olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder gibi görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma tüm banlari acma gib.)

MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {komut ismi}
biçiminde yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
Tüm memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set Özellikleri
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ'in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/on
Admin & Oper Komutları
/msg operserv global (msg) | Tum kullanici lara mesaj yollar (Notice)
/msg operserv stats all | Services ve Network'un durumu
/msg operserv oper list | Services Operatorl eri listeler
/msg operserv admin list | Services Adminleri listeler
/msg operserv MODE kanal mode(lar) |
/msg operserv kick #kanal nick | Nick i Kickler
/msg operserv akill add zaman @hostmask+ip sebeb | Nick i akill e alir
/msg operserv akill del @*mask* | Akill i siler
/msg operserv akill list | Akill Listeler
/msg operserv sqline nick sebeb | Sqline Alir Nick i
/msg operserv sqline del nick | Sqline Siler
/msg operserv vline add file sebeb | Yani Server da Istediğin Dosyaların Gonderilm esini Yasaklars in Ornek
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir Tekrar Getirir
/kill nick sebep | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif Hale Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir Durum Kapatir Server i IRCD Yeniden Kurulmali dir Sifresi Gizli Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider - Gelir
/gline *@ip süre sebep | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir Tüm Modeler i Gosterir
/stats t | Total Durum
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link Ile Ilgili Bisi Ama Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server Ip Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link Durumunda Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da var laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks Ile Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler (Sadece Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler (Sadece Root)
/msg operserv logonnews add text | Network'e Baglanan Kullanici ya Otomatik Olarak Mesaj Yollar
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server Geri Gelio (Bu Komut Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek on-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly on | Bun Konum Aktif Hale Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBIT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski Haline Geri Doner Server
/msg operserv set debug on | Bu Dalga On Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion Iste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | Sadece Server Ana Makinada Sorun Ciktigi Zaman Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services'i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra Yeniden Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | Mecburi Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick +Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue +oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur Ama HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil Sadece Whois De IRC Operator - Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal +o nick | Belirtile n Nicke Op Verir
/whois nick nick hakkinda bilgi verir

/whowas nick kayitli nick hakkında bilgi verir

/away sebep awaya gecmek

/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)

/query nick serverda ise ama hic bi kanalda yoksa kisiyi bulmaya yarar ozel chat acar

/ping nick birisi lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz

/motd (server hakkinda bilgi almayı sağlar)

/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)

ctrl+k tuşu ile mirc da renkli yazı yazabilir siniz.

ctrl+u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.

ctrl+b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.

/action Mor yazi

/font Font değiştirme

/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om

/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir

/timer1 10 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji 10 kere gönderir( /timer1 off )

/server irc.islam sevdasi.n et server e girme

/dns nick : ip öğrenme

/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz

/invite nick #kanal Kanala davet etme

/clear Pencereyi temizler

/fsend on/off hizli mesaj yollama

/channel Kanal ozellikle rini acar

/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli bilgileri ogrenebil irsiniz

/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz

/dcc send nick c:\dosya adi : Dosya yollama

/play c:\dosya adi .txt 1 Text yollama

/query nick msg Mesaj gönderir

/beep Beep calar

/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur

/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur

/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence + Tüm ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal sebep Kanaldan cik
/partall mesaj Tüm kanallard an cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # İstenilen sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den


KONU  : 5 -   ANOPE  SERVIS KOMUTLARI

Anope Services Komutlari

Anope services komutları anope kulanım olarak basit bir komut dizinine sahiptir kulanımı basit fakat site içerisinde kısıtlı komut seçeneği sunar buda site içerisinde bazı modul ve aktivetil erin eksık olmasına sebep verir.
kolay gelsin
Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname'minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim bilgileri niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :
islam
/ nickserv {komut ismi} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
Identify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin on/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private on/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language 3
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email on/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit on/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi gibi kimi tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni zamanda kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida genel komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari kullanmak icin /msg chanserv KOMUT yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal Hakkında bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick seviye access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler aynı anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d on/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi davet eder
/chanserv set #kana private on/off On olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock +tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin gerekli
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm ek)
/chanserv set #kanal secureops on(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal +b nick/host/ip ipe ban+kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ......... Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ........K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre .... Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock on - off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz istediğiniz islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder'in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR'a devrolur.

/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops on|off (Kanalda hic op kalmadığı zaman son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani isteyen kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)

/chanserv set #kanal keeptopic on|off (Kanalda kimse kalmadığı zaman topic 'in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi zaman buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list ...Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list seviye ... Access List (erisim listesi)'i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change seviye (9999)..Access List (Erisim Listesi)'i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken 3 yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOICE seviye
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez - alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin seviye deop - op verebilir chanservd en seviye 5-10 gibi
/chanserv levels #kanal set INVITE (chanserv unban #kanal) seviye ..op olduğu kanala kendini invite veya unban etmesi icin gerekli seviye bunu 0 yaparsan normal user bile girer:)
/chanserv levels #kanal set akick seviye kanalda AKICK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set seviye buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma gibi.
/chanserv levels #kanal set memoread seviye kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend seviye kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel seviye kanala gelen memolar del etmeye yarar
/chanserv levels #kanal set clear seviye tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n

/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z zaman soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc - entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic sadece founder acar tabi önce kanala topiclock on yapmak lazim...
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine sadece Kanal founderi bakabilir yani acc-list devre disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz +b ban atarsiniz ama kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KICK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z gibi.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban devre disi oldu simdide kanalda op ama unban devre disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu halde kanala girdigini zde op olamazsin iz +v Olursunuz
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu sadece founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun adi Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* sebep (Bu neymi gordugunu z gibi #kanaldan sonra 4 tane Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez 6 tane ? isareti bıraksan 6 harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* sebep (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide olabilir misafir nickide olabilir)
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz ama tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 - 1 - 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i devre disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect 10 (sİmdi access i 10 olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder gibi görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma tüm banlari acma gib.)

MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {komut ismi}
biçiminde yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
Tüm memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set Özellikleri
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ'in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/on
Admin & Oper Komutları
/msg operserv global (msg) | Tum kullanici lara mesaj yollar (Notice)
/msg operserv stats all | Services ve Network'un durumu
/msg operserv oper list | Services Operatorl eri listeler
/msg operserv admin list | Services Adminleri listeler
/msg operserv MODE kanal mode(lar) |
/msg operserv kick #kanal nick | Nick i Kickler
/msg operserv akill add zaman @hostmask+ip sebeb | Nick i akill e alir
/msg operserv akill del @*mask* | Akill i siler
/msg operserv akill list | Akill Listeler
/msg operserv sqline nick sebeb | Sqline Alir Nick i
/msg operserv sqline del nick | Sqline Siler
/msg operserv vline add file sebeb | Yani Server da Istediğin Dosyaların Gonderilm esini Yasaklars in Ornek
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir Tekrar Getirir
/kill nick sebep | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif Hale Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir Durum Kapatir Server i IRCD Yeniden Kurulmali dir Sifresi Gizli Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider - Gelir
/gline *@ip süre sebep | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir Tüm Modeler i Gosterir
/stats t | Total Durum
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link Ile Ilgili Bisi Ama Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server Ip Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link Durumunda Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da var laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks Ile Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler (Sadece Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler (Sadece Root)
/msg operserv logonnews add text | Network'e Baglanan Kullanici ya Otomatik Olarak Mesaj Yollar
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server Geri Gelio (Bu Komut Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek on-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly on | Bun Konum Aktif Hale Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBIT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski Haline Geri Doner Server
/msg operserv set debug on | Bu Dalga On Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion Iste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | Sadece Server Ana Makinada Sorun Ciktigi Zaman Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services'i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra Yeniden Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | Mecburi Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick +Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue +oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur Ama HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil Sadece Whois De IRC Operator - Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal +o nick | Belirtile n Nicke Op Verir
/whois nick nick hakkinda bilgi verir

/whowas nick kayitli nick hakkında bilgi verir

/away sebep awaya gecmek

/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)

/query nick serverda ise ama hic bi kanalda yoksa kisiyi bulmaya yarar ozel chat acar

/ping nick birisi lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz

/motd (server hakkinda bilgi almayı sağlar)

/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)

ctrl+k tuşu ile mirc da renkli yazı yazabilir siniz.

ctrl+u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.

ctrl+b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.

/action Mor yazi

/font Font değiştirme

/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om

/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir

/timer1 10 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji 10 kere gönderir( /timer1 off )

/server irc.islam sevdasi.n et server e girme

/dns nick : ip öğrenme

/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz

/invite nick #kanal Kanala davet etme

/clear Pencereyi temizler

/fsend on/off hizli mesaj yollama

/channel Kanal ozellikle rini acar

/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli bilgileri ogrenebil irsiniz

/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz

/dcc send nick c:\dosya adi : Dosya yollama

/play c:\dosya adi .txt 1 Text yollama

/query nick msg Mesaj gönderir

/beep Beep calar

/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur

/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur

/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence + Tüm ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal sebep Kanaldan cik
/partall mesaj Tüm kanallard an cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # İstenilen sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den
KONU  :  6 -  IRC   SERVICES  KOMUTLARI
irc Services komutlari

irc services sohbet siteleri içinde en yaygın şekilde kulanılan services biçimidir.
geniş komut seçenekleri ve eklentile ri nedeni ile tercih edilir anopeye gore daha profosyon el bir yapıya sahiptir acemi site sahipleri tarafından tercih edilmez server içerinde daha karışık bir komut dizini ne sahiptir.
fakat bu sistemi bir sure kulanan site sahipleri tekrar eski servisler e pek donmez tercih edilme sebebi daha profosyon el bir yapıaya sahip olmasıdır...
kolay gelsin
Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname'minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim bilgileri niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :

/ nickserv {komut ismi} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
Identify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz islam
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin on/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private on/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language 3
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email on/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit on/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi gibi kimi tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni zamanda kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida genel komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari kullanmak icin /msg chanserv KOMUT yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal Hakkında bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick seviye access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler aynı anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d on/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi davet eder
/chanserv set #kana private on/off On olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock +tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin gerekli
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm ek)
/chanserv set #kanal secureops on(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal +b nick/host/ip ipe ban+kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ......... Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ........K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre .... Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock on - off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz istediğiniz islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder'in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR'a devrolur.

/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops on|off (Kanalda hic op kalmadığı zaman son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani isteyen kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)

/chanserv set #kanal keeptopic on|off (Kanalda kimse kalmadığı zaman topic 'in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi zaman buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list ...Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list seviye ... Access List (erisim listesi)'i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change seviye (9999)..Access List (Erisim Listesi)'i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken 3 yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOICE seviye
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez - alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin seviye deop - op verebilir chanservd en seviye 5-10 gibi
/chanserv levels #kanal set INVITE (chanserv unban #kanal) seviye ..op olduğu kanala kendini invite veya unban etmesi icin gerekli seviye bunu 0 yaparsan normal user bile girer:)
/chanserv levels #kanal set akick seviye kanalda AKICK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set seviye buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma gibi.
/chanserv levels #kanal set memoread seviye kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend seviye kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel seviye kanala gelen memolar del etmeye yarar
/chanserv levels #kanal set clear seviye tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n

/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z zaman soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc - entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic sadece founder acar tabi önce kanala topiclock on yapmak lazim...
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine sadece Kanal founderi bakabilir yani acc-list devre disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz +b ban atarsiniz ama kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KICK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z gibi.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban devre disi oldu simdide kanalda op ama unban devre disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu halde kanala girdigini zde op olamazsin iz +v Olursunuz
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu sadece founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun adi Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* sebep (Bu neymi gordugunu z gibi #kanaldan sonra 4 tane Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez 6 tane ? isareti bıraksan 6 harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* sebep (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide olabilir misafir nickide olabilir)
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz ama tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 - 1 - 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i devre disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect 10 (sİmdi access i 10 olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder gibi görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma tüm banlari acma gib.)

MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {komut ismi}
biçiminde yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
Tüm memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set Özellikleri
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ'in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/on
Admin & Oper Komutları
/msg operserv global (msg) | Tum kullanici lara mesaj yollar (Notice)
/msg operserv stats all | Services ve Network'un durumu
/msg operserv oper list | Services Operatorl eri listeler
/msg operserv admin list | Services Adminleri listeler
/msg operserv MODE kanal mode(lar) |
/msg operserv kick #kanal nick | Nick i Kickler
/msg operserv akill add zaman @hostmask+ip sebeb | Nick i akill e alir
/msg operserv akill del @*mask* | Akill i siler
/msg operserv akill list | Akill Listeler
/msg operserv sqline nick sebeb | Sqline Alir Nick i
/msg operserv sqline del nick | Sqline Siler
/msg operserv vline add file sebeb | Yani Server da Istediğin Dosyaların Gonderilm esini Yasaklars in Ornek
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir Tekrar Getirir
/kill nick sebep | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif Hale Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir Durum Kapatir Server i IRCD Yeniden Kurulmali dir Sifresi Gizli Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider - Gelir
/gline *@ip süre sebep | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir Tüm Modeler i Gosterir
/stats t | Total Durum
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link Ile Ilgili Bisi Ama Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server Ip Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link Durumunda Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da var laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks Ile Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler (Sadece Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler (Sadece Root)
/msg operserv logonnews add text | Network'e Baglanan Kullanici ya Otomatik Olarak Mesaj Yollar
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server Geri Gelio (Bu Komut Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek on-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly on | Bun Konum Aktif Hale Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBIT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski Haline Geri Doner Server
/msg operserv set debug on | Bu Dalga On Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion Iste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | Sadece Server Ana Makinada Sorun Ciktigi Zaman Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services'i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra Yeniden Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | Mecburi Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick +Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue +oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur Ama HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil Sadece Whois De IRC Operator - Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal +o nick | Belirtile n Nicke Op Verir
/whois nick nick hakkinda bilgi verir

/whowas nick kayitli nick hakkında bilgi verir

/away sebep awaya gecmek

/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)

/query nick serverda ise ama hic bi kanalda yoksa kisiyi bulmaya yarar ozel chat acar

/ping nick birisi lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz

/motd (server hakkinda bilgi almayı sağlar)

/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)

ctrl+k tuşu ile mirc da renkli yazı yazabilir siniz.

ctrl+u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.

ctrl+b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.

/action Mor yazi

/font Font değiştirme

/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om

/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir

/timer1 10 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji 10 kere gönderir( /timer1 off )

/server irc.islam sevdasi.n et server e girme

/dns nick : ip öğrenme

/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz

/invite nick #kanal Kanala davet etme

/clear Pencereyi temizler

/fsend on/off hizli mesaj yollama

/channel Kanal ozellikle rini acar

/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli bilgileri ogrenebil irsiniz

/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz

/dcc send nick c:\dosya adi : Dosya yollama

/play c:\dosya adi .txt 1 Text yollama

/query nick msg Mesaj gönderir

/beep Beep calar

/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur

/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur

/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence + Tüm ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal sebep Kanaldan cik
/partall mesaj Tüm kanallard an cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # İstenilen sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den

KONU  :  7  -  USER  KOMUTLARI


( User ) Ziyaretci Komutlari

İlk defa bir sohbet sitesine giren ziyaretci lerin en çok zorlandıkları kısım server içi komut dizini bilmemele ridir.
bunun içindirki islamsevd asi.com olarak siz saygıdeger ziyaretci lerimiz için basit ama her ziyaretci ye lazım olan bir komut listesi yaptık inşallah anlaşılır olmuştur. iyi eğlenceler
1 : nick şifreleme : /ns register şifreniz email adresiniz ( ornek altta verilmiştir )
/ns register 123456 lodos@limonsohbet.com
2 : yetkili kadrosunu gormek yada bilmek istıyorsunuz vakit geçirdiğiniz site içerisinde
kulanmış olduğunuz sohbet aracı içerisnde kanal isimlerin in yazılı olduğu yerın başında status diye bir eklenti vardır oraya girip şu komutu yapmanız yetkili kadrosunu gormeniz için kafidir /motd
3: bir kanaldan düştünüz yada çıktınız tekrar girmek istiyorsu nuz fakat serverden çıkmak istemiyor sunuz bunun için tek yapmaınız gereken /j sohbet yapmak yada #sohbet yazıp yazmış olduğunuz bu linke tıklamak
4 : site içerinde şifrenizin bilindiğini düşünüyorsunuz şifrenizi değişmek için tek yapmınız gereken şu komutu kulanmaka tır.
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre ( örnek /nickserv set eski şifreniz yeni şifreniz )
4: siteden düştünüz tekrar siteye giriş yaptınız fakat site içerinde düşen nıkınız halen asılı kaldığı için nıkınızı alamıyorsunuz tekrar nikinizi almak için yapmanız gereken asılı olan nıkınızı siteden düşürmek bunun için tek yapmanız gereken bu komutu kulanmak: /nickserv ghost nick sifreniz ( ornek /nickserv ghost ahmet 123456 )

5 : siteye girdiniz nickinizi aldınız fakat şifrelemeyı gırışte unuttunuz bunun için yapmanız gereken komut
/ns identify şifreniz ( ornek /ns identify 123456 )KONU  :  8 -   KANAL  KAYIT KOMUTLARI


NICKTEN FARKLI BİR NICKE KANAL KAYDI

ÖRNEK : Kanal Realist üzerine kayıtlı kanal ismi Gezegen
ve Gezegen kanalının şifresi Erdem
User Kartal gezegen kanalını Realistte n alıp kendi üzerine
aktarmak ve şifresini değiştirmek istiyor yeni şifre Yıldırım olacak

KOMUTLAR

Komut kullanıcı Kartal
/cs identify #Gezegen Erdem
/cs set #Gezegen founder Kartal
/cs set #Gezegen password Yıldırım  


Kanalı Otojoine Alma Komutu /ns ajoin add # kanal  Silme Komutu /ns ajoin del #kanal
Kanalı kendi nickine kayıt komutu /cs register #kanal şifre
Kanalı İdentfy Komutu /cs identify #kanal şifre
Kanala OP yazma Komutu /cs access #kanal add nick seviye ( 999 )( @  % 50 ) OP yetkisi silme komutu /cs access #kanal del nick  
Kanal OP listesini görmek için komut /cs access #kanal list
OP olunan kanaldan atılınca ban açma komutu /cs unban #kanal
Kanal artı alanlar konuşsun kalıcı /cs set #kanal mlock +m geçici olarak /mode #kanal +m komutları kaldırmak içinde -m
Akick komutu /cs akick #kanal add nick! *@*sebep

nıcke kayıtlı kanalı silme komutu

/cs identfy #kanal şifre
/cs drop #kanal adı

kanal founderi kimliğini öğrenmek için
/cs info #kanal

otomatik gelen userlere voice

/cs levels #kanal set autovoice 0

bir kanalı diğer kanala yönlendirme komutu
/cs set #kanal mlock +lL 1 #yönlenecekkanal
.
« Son Düzenleme: Nisan 17, 2012, 01:16:16 ÖS Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes