+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAM-GREEN34 YAZI GRUBU ÜYELERİNDEN ÖRNEK METİNLER » İSLAMDA KADINA VERİLEN DEĞER (Moderatör: İman_Power)
 AHİRET VE DÜNYA KAVRAMI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: AHİRET VE DÜNYA KAVRAMI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 2650 defa) Seçenekler Arama
« : Mart 30, 2015, 11:17:34 ÖÖ »
admin
Administrator
Full Member
*****

Mesaj Sayısı: 105


AHİRET VE DÜNYA KAVRAMI - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZAHİRET VE DÜNYA KAVRAMI

FORUM YAĞMURLU İLKBAHAR İSTANBUL 2013

HALİD RIFAT GÜNDÜZOĞLU

Selamün Aleyküm kardeşlerim
Yazımızın altında bir fotoğraf göreceksiniz
Bu fotoğraftaki buyrulan ayet veya hadis değildir
Bu yazıya istinaden
Bir kaç şey söylemek istiyorum
Amacımız kimseyi eleştirmek değildir
Böyle bir şey bizim haddimizd e değildir
Yazıda buyuruluy orki Gavs-i Sani k.s Hazretler i
" Bizler dünya için değil
Ahiret için çalışacağız
Hizmet ahiret rızkı içindir
Ahiret elbisesi hizmettir
Kefen ahiret elbisesi değildir " buyuruluy or
Kastedile n mana tasavvufi ve manevi anlamda elbette doğrudur
Bizim anlatmaya çalıştığımız ise bu buyruk ile ilgili değildir
Elbette bu dünya gelip geçici bir imtihan dünyasıdır
Ve neticede ahiret ve cennet elbette vardır
Ve dünya alemi elbette ahireti kazanmak için imtihan yeridir
Ve ahireti kazanmak içinde
Bu dünyada islama ve müslümanlara hizmet etmek gereklidi r
Fakat islami düstur
" Yarın ölecekmiş gibi ahiret için
Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışınız "
Şeklinde olup yazılan yazıda buyrulan kastedile n mana ile
Bu ifade edilen islami düsturun
Müslümanlar tarafından nasıl algılandığıdır
Yada bu mesajdaki algılananın nasıl uygulandığıdır
Konuya şuradan başlamak istiyorum
Allah c.c Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz i
Alemlere rahmet olarak kainata gönderdi
Cehalet ve karanlık devrin güneşle aydınlanmasını sağladı
Peygamber imize o dönemde
Genelde Kitap-ehli olanlar inanmadı
Kitap-ehli olanlar kültürlü kişilerdi ve cahil değillerdi
Fakat kendi nefsleri ve çıkarları uğruna
Peygamber imizin ve Kuran-ı kerimin
Hakikatle rini görüp anladıkları halde bile inkar ettiler
Peygamber imizi bu kültürlü kitap-ehli olanlar inkar ettiği
Bu karanlık dönemde cehalet ehli bedeviler iman ettiler
Ve Allahın hikmetler i ve Peygamber imizin tebliğleriyle
Cahiliye devrinden Tebük seferiyle birlikte
Küçük cihad tamamlana rak İslam devletini n asr-ı saadet dönemine geçildi
Ve Peygamber imiz küçük cihadın tamamlandığını
Ve küçük cihad safhasından nesfle cihad devrine geçildiğini duyurdu
İslamda ilk etapta Asr-ı Saadet devrinde
Mezhep Tarikat Cemaat Hizip Fırka yoktu
Daha sonra Peygamber imizin vefatıyla yine karanlık döneme geçildi
Ve aslında nesfle cihad devri mecburen ve kısmen kesintiye uğrayarak
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz den önceki
Küçük cihad devrine geçildi
Çünkü küçük cihad yapılarak başarılı olunamada n
Büyük cihatta başarıya ulaşılamazdı
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed Efendimiz in vefatıyla birlikte
Ortaya çıkan bu karanlık dönemde ise
Allah c.c nasılki daha önceki karanlık dönemde
Güneş olarak Peygamber imizi yolladıysa
İkinci karanlık dönemdede aydınlığı sağlamak için
Yıldızları yolladı ve İslami düstur
" Allah dostları gökteki yıldızlar gibidir
Karanlık gecede hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunu z "
Şeklinde olup bu yıldızlar ile yön tayin edildi
Çünkü Peygamber imiz yani güneş olmadığı için
İslamiyeti anlama ve yaşamada karışıklıklara sebep olundu
Hz.Ali r.a.ile Muaviyeni n savaşı
Ve Hz.Hüseyin ra.müslümanlar tarafından şehadeti gibi
Olaylarında mezhepler in gelişmesine zemin hazırladığı bilinmekt edir
Karanlık bir döneme girildiği için
Allah c.c güneşin aydınlatamadığı yerlere yıldızları yolladı
Yıldızlar ise o dönemdeki
Kuran-ı kerimin muhkem ve müteşabih ayetlerin i
Ve hadis-i şerifleri yorumlaya n İcma heyetiydi
Yani mezhep imamlarıydı
Ve daha sonra yüzyılda bir yollanan müctehidler ile
İçtihad kapısı açılarak müctehidler ile yön tayinine başlandı
Bu sırada tasavvuf ehlide ortaya çıktı
Tasavvuf ise Mevlana Celaleddi n-i Rumi
Hazretler inin dediği gibi
" Kalp kırmadan gönül yıkmadan tebliğ sanatıdır "
 Buyurduğu gibi İcmanın yani mezhepler in dışındada
Mevlevili k gibi tarikat sistemler ide ortaya çıktı
Ancak Osmanlının yıkılışıyla birlikte
Yeniden karanlık döneme girildi
Ve aslında yeniden küçük cihad devri başladı
Fakat tarikat cemaat ve mezhepler in içine giren
Ve şeyh hoca imam mürşid gibi rütbelere ulaşan
Ve islamiyet in ve müslümanların zarar görmesi için
İslamiyetin aslından farklı yorumlanm ası için çalışan
Ve müslümanları etkisiz eleman haline getiren
Ve bunun içinde Cihad ibadeti yerine
Sadece tesbihatı örnek vererek
Ahiret için çalışılması gerektğini ifade eden
Siyonisle rin öğretilerini islamiyet e tatbik etmeye çalışan
Bazı sahte imam hoca mürşid ve şeyhlerin olduğu döneme geçildi
Bu sahte imam şeyh hoca mürşid ve müritler zaten belgelenm iştir
Ve bazı siyonist imamların öğretileriyle birlikte
Bazı Tarikatle r mezhepler ve cemaatler asimile olarak
Bugünkü gibi dünyada etkisiz eleman olarak boy göstermeye başladı
Aslında siyasi partiler dernekler vakıflar ve sivil tıoplum kuruluşları ile
Bazı cemaatler in arasında bu bağlamda pek bir fark yoktur
Fakat asimilasy on yüzünden yanlış yönlendirmeler mecvuttur
Ve asilamasy onu gerçekleştiren bazı siyonist imamların
Öğretlerini kendileri ne rehber edinen bazı cahil cemaat ehli kişiler
Bazı müslümanları bu sahte şeyhlerin öğretileriyle birlikte
Hakiki cihad şuurundan uzaklaştırdılar
Ve dünyadan uzaklaşanlar bilim ve teknoloji dende uzaklaştılar
Dünyayı siyonistl er idare ederek müslümanları sömürmeye başladılar
Bazı cahil cemaat ehlinin bu konuda verdiği fetva şudur
" Müslümanların başına gelen herşey Allahın takdiridi r
Allah c.c dilemezse hiç bir şey olmaz
Müslümanları sömürenlerden Allah elbet hesap soracak
Sizler hiç bir şey yapmayın ve sabredin ve bekleyin
Rabbinize beterinde n koruması için dua edin
Ve tesbihat ederek herşeyi Allaha havale edin
Dünya işleriyle siz ilgilenme yin  
Siz ahiret için çalışın
Bırakın siyonistl er dünyayı idare etsin ve müslümanları sömürsün
Siz hiç bir şey yapamazsınız
Buna zaten gücünüz yetmez
Kalbinizd en buğz edin ve tesbih çekin
Bizlere hizmet edin ve ahireti yani cenneti kazanın " demektedi rler
Ve bu fetvaya inananlar
İlahiyat fakültelerinde eğitim görmeyi bırakıp
Bazı medresele rin eğitimiyle birlikte
Bazı cemaatler in hesabına gönüllü çalışarak
Bazı cemaatler in zenginleşmesine vesile olup
Bu hizmetler i karşılığındada güya cenneti satın almışlardır (!)
Mevlana devrinde farklı bir sufizm mevcutken
Ayrıca cihad şuuruda mevcuttu
Şimdi ise genelde Mevlanada ki sufizm veya tasavvuf  mevcut olmadığı gibi
Cihad şuuruda mevcut değildir
Nefsle cihad tavsiye edilerek
Müslümanların kendileri yle meşguliyeti sağlanmış
ve toplumsal olarak görevler ihmal edilmiş
Başkalarına yardım etmek yerine
Bazı şeyhlere itaat dönemi başlamıştır
Hizmet bu safhada farklı farklı hüvviyetler kazanarak
Bazı şeyh efendiler e hizmet dönemi başlamıştır
Ve bazı hizmet kavramları aslında müslümanlara ve islamiyet e hizmet değildir
Ve müslümanların siyonistl ere kölelik dönemi devam etmektedi r
Hakiki manada müslümanlara ve islamiyet e hizmet etmek için
Ve müslümanları siyonistl erin köleliğinden kurtarmak için
Öncelikle dünya hayatı ile bilim ve teknoloji ye önem verilmeli dir
Bilim ve teknoloji k ürünleri müslümanların kendileri nin üretmesi gereklidi r
Siyonistl erden yada onların işbirlikçilerinden ürün satın alınarak
Siyonistl erin ekonomik ve bilimsel olarak güçlenmesine hizmet edilmemel idir
Bununda yolu tesbih çekmek değil eğitimle meşgul olmaktır
Ayrıca bazı cemaatler in tövbeleri kabul ettiği söylenmektedir
Tövbe ise sadece Allaha edilir
Tövbeleri kabul edecek makam ise sadece Allahtır
Başkalarının başkaları adına tövbe kabul etmesi sistemi hristiyan larda vardır
Ve pazar günleri kilisede günah çıkarma merasimle riyle bu yapılır
Şefaat makamı ise sadece Peygamber imiz Hz.Muhamm ed sav Efendimiz e aittir
Başka kimsenin şefaat yetkside yoktur
Her kul kendi dinini kendi kalbinde yaşar ve kalpleri yalnızca Allah bilir
Ve yaşadığı dinin hesabınıda dinin asıl sahibi Allah sorar
Başkasının hesap sorması engizisyo n yani hristiyan larda vardır
Kimse kimseyi dininden atamaz buda aforoz ile hristiyan larda vardır
İslamiyette " Din adamı " diye bir sınıf yoktur
Bu sınıf ruhban sınıfı olarak hristiyan larda vardır
Bizde ise resmi olarak fetva yetkisi devlet adına diyanet işleri başkanlığındadır
Ve işin gerçeği ve doğrusuda elbette devlet adına bir kurumun bunu yapmasıdır
Ve üniversiteler bazında ilahiyet fakültesi öğretim üyeleri fetva verebilir
Bunların dşındaki kişilerin islamiyet adına fetva verme yetkiside yoktur
Allaha emanet olun Selamün aleyküm
 AHİRET VE DÜNYA KAVRAMI

FORUM YAĞMURLU İLKBAHAR İSTANBUL 2013

HALİD RIFAT GÜNDÜZOĞLU


.
« Son Düzenleme: Mart 30, 2015, 11:20:12 ÖÖ Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes