+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » KÜLTÜR ______________________________________________________________________________________ » İSLAMİ DEFORMASYON ve ÇOK FARKLI KÜLTÜREL VE İSLAMİ KONULARA AİT DÖKÜMANLAR (Moderatör: İman_Power)
 ALTINÇAĞ - DÜNYA - İSLAM VE SEKÜLERİZM - KONU İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: ALTINÇAĞ - DÜNYA - İSLAM VE SEKÜLERİZM - KONU İÇİN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 4117 defa) Seçenekler Arama
« : Eylül 17, 2008, 03:02:24 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
ALTINÇAĞ - DÜNYA - İSLAM VE SEKÜLERİZM - KONU İÇİN TIKLAYINIZ

Altınçağ-Dünya-İslam ve Sekülerizm için
gerekli linkleri tıklamadan önce
aşağıdaki yazıyı okuyunuz

    İSLAM FETRET DEVİRLERİ
 1-Asr-ı Saadet
 2-Devr-i Osmanlı
 3-Altın Çağ

Bulunduğumuz yüzyılda biz Altın Çağ Öncesi
Karanlık Devirdeyi z.
Hak ile Batılın ayırt edilmesin in zorlaştığı
menfaat- çıkar ve nefs-i emareden başka
bir şeyin düşünülmediği.
"Herkes kendinden sorumulud ur,banane" dendiği
 ve bencillik ve egoistlik içinde yaşanan bir devirdeyi z.
Peygamber Efendimiz Hz.Muhamm ed s.a.v
bu Karanlık dönemi tarif ederken ağlamıştır.
Bu dönemde ahlaksızlığın had safhaya yükseleceğini
ikiyüzlülük, riyakarlık ve gafletin hüküm süreceğini bildirmiştir.
Bu devirde suçlu ile suçsuzun
haklı ile haksızın ayırt edilemeye ceğini
Hak ve adaletin sağlanamayacağını bildirmiştir.
Camilerde bir yığın namaz kılanların bulunacağını
fakat çok az bir kısmının gerçek müslüman olacağını bildirmiştir.
Sabah evden müslüman olarak çıkanların kafir olarak
döneceği bu dönemin uzun süreceğini
ve akibetini n musibetle rle devam edeceğini bildirmiştir.
Kuran-Kerimde daha önce güç ve kudretin
Allah c.c yerine kendileri nde olduğunu savunan
 Nemrut'un,  Firavun'un,
Lut kavminin-Semud Kavminin ve
Medyen Halkının olduğu ve Helak edildiği
bir döneme benzer bir yüzyıldayız.
Güç ve Kudret sahibi ancak Allah c.c tır.
 Bu ilk çağlardan beri böyledir
ve böyle olmaya devam edecektir .
Zerreden Kürreye herşeyin bir Doğuşu Yükselişi
karşı konulamaz bir sonu ve Ölümü vardır:
Bakı olan yanlız Allah c.c 'tır.
Sanal Alemde Müslüman Gençlik İki Yüzlülük
ve Sekülerizmin Etkisi Altındadır.
Sanal Alemde Herkes Bir Maske İle
Perde Arkasından Konuşur.
Özü Sözü Bir Değildir.
İki Yüzlülük Riyakârlık ve Gaflet İçindedir.
İnsanların Gerçek Kimlikler i ve Asıl Niyetleri
Hiç Bir Zaman Tespit Edilemez.
Sanal Alem Ütopyatik Bir Ortamdır
Gerçek İle Bağlantısı Yoktur.
İslam Dini Realizmde n Yanadır.
Sekülerizm ve Ütopya İslamda Yoktur .
Bu Yüzden Allah c.c 'ın
Doğruluk ve Gerçeklik Esmasının
Sanal Alemde Tecelli Etmesi zordur.
Allah c.c 'ın Sanal Alemde Doğruluk Esmasının
Tecellisi İçin
Emr-i Mağruf Nehyl-i Münker İçin çalışan
Tebliğ-İrşat-Cihat Şuuruyla Nefs-i Emare
ve Şeytani Tuzaklarl a Savaş Edecek
İslamı Realiteni n Hakim Kılınması İçin
İslami Eğitim-Kültür-Ahlak ve İman Seviyesi
Yüksek Müslüman Gençlerin Varlığına
ve Mücadelesine İhtiyaç Vardır.
Allah c.c Müslüman Gençliğin Mücadelesinin
 Ecir ve Sevabını Asla Karşılıksız Bırakmayacaktır.
Allah c.c İslam Dünyasının
ve Mücadeleci Müslüman Gençliğin Üzerinden
Rahmet ve Mağfiretini Eksik Etmesin.
Peygamber imiz Hz.Muhamm ed s.a.v Efendimiz in
Şefaatine Nail Olmasını Nasip Eylesin.
Allah c.c Tüm Dua Ve Dilekleri mizin
Kabulü İçin El-Fatihan Salavat.A min.
Bosna Hersek'tede bir dönem
Müslüman gençlik internet ve disko tutkunuyd u.
Babaları onlara Sosyalist Yugoslav Devletini n
güçlü olduğundan ve Mareşal Tito'nun
Ordusunun yenilmezl iğinden bahsediyo rlardı.
Açıklık saçıklık,Ahlaksızlık diz boyuydu
ve bir gün geldi Allah c.c Pompeı şehrindeki
helakı gibi,Zalimleri  başlarına musallat etti.
Allah c.c 'ın hükümleriyle hükmedilmeyen her yerde
olduğu gibi katliamla r oldu.
Bizim  başımızada bu tür şeylerin gelmemesi için
 bir garantimi z ve Allah c.c tan bir senedimiz yoktur.
Kan ağlayan bir islam coğrafyasındaki biz Müslümanlar
gaflet uykusunda n uyanmadığımız takdirde
elbet Allah c.c ın hükmü tecelli edecektir .
Marmara depremind eki gibi doğal afetler
 veya savaş gibi  olaylar mutlak tevafuk edecektir .
Sanal Alemde Müslümanlar lüzumsuz konuşarak
zamanlarını boşa geçirmelerinin bedelinid e
mutlak ödeyeceklerdir.
Fetret devri'nin Altın çağı öncesi
mutlak felaketle r kapımızdadır
ve Müslümanların felaketle r gelmeden önce
bu lüzumsuz,gereksiz ve boş sohbetler ine
son vermeleri nin
zamanı gelmiştir.Gaflet uykusunda n uyanmayan bir Millet
elbet diğer helak olan Milletler gibi helak olacaktır.
Allah c.c Kuran-ı Kerimdeki ayetlerle ve bunu bildirmiştir.
Tarihte tekerrürden ibaret olup
hiç kimsenin Allah c.c tan başka sığınacak kapısı mevcut değildir.
Çok güçlü olduğunu savunan toplumlar da
elbet Allah c.c 'ın tokadını yiyerek tuz ile buz olup
yok olacaktır.
Mutlak yazılan her sözünde hesabını da
Allah c.c 'a verecekti r.

  ALTIN ÇAĞ - DÜNYA - İSLAM  VE SEKÜLERİZM  
KONULARIY LA İLGİLİ  
http://www.harunyahya.org  
LİNKİNİ TIKLAYARA K OKUYUNUZ

SEKÜLERİZMLE İLGİLİ  Köprü dergisini n
Eski Sayılar Yaz -95  Sayı: 51 için  
aşağıdaki linki tıklayarak  okuyunuz  
Sitedeki  Eski  Sayılar bütonunu   tıklayınız
http://www.koprudergisi.comBLACK FRİDAY ( KARA CUMA ) VE SİYONİZM

FORUM ALACAKARA NLIK İSTANBUL

AHMET SELİM YILMAZLAR


Black Friday ile ilgili
Forumda bazı yazılar paylaşmak istedim
Aşağıya sırasıyla alıntıladım
Dikkatle okuyunuz
Öncelikle şunu hatırlatalım
Tony Alfred Mckinley isimli
Katolik Teolojisi Uzmanı bir yazar
New Orleans Dark Space Magazine isimli dergide şunu yazıyor
" Black Friday,öncelikle Amerika'da planlanan
Hristiyan şükran kutlaması ile ilgili
Oluşan alışveriş çılgınlığı neticesi,ortaya çıkan olumsuzlu kların
Cuma gününün uğursuzluğu üzerine oturtulma sıdır
Bu bir siyonist planlamadır " diyor
Aslında bu Black Friday kurgusu
Temelinde hristiyan lığın ortaya çıkardığı bir olgu değildir
Hristiyan lığı kendi çıkarları doğrultusunda kullanan
Bir siyonizm kurgusudu r
Siyonizm,hristiyanlığı mezhepler e bölmüştür
Protestan lığı ve Evanlejiz mi kendi çıkarları için kullanmak tadır
Hristiyan lığa aitmiş gibi görünen,tüm olumsuzlu kların arkasında
Olumsuzlu klardan çıkar sağlayan
Bu olumsuzlu klardan dolayı,hristiyanlığında suçlanmasını sağlayan
Siyonizm'dir
Black Friday olayı dolayısıyla,islamiyetin hristiyan lığa tepkisi yanlıştır
Müslümanların tepki göstermesi gereken siyonizm'dir
Ve siyonizmi benimseye n siyonist hristiyan lardır
Siyonizm,Black Friday ile şunu yapıyor 
Kapitalis t uygulamal arı güncelleyerek
Alışveriş çılgınlığı ile,para sahibi oluyor
Siyonizmi ekonomik olarak güçlendiriyor 
Hristiyan lığı kendi çıkarları doğrultusunda kullanara k
Black Friday olayı ile,ortaya çıkan yanlışlıkların
Oluşan suç ve suçluların,hristiyanlığa mal edilmesin i sağlıyor
Dolayısıyla hristiyan lığında zarar görmesini sağlıyor
Kendileri zeytinyağı gibi su üstüne çıkıyor
Hedef alınan hristiyan lık olduğu için
Siyonizm,rahatça faaliyetl erine devam ediyor
Black Friday dolayısıyla,seçilen cuma günü ile birlikte
İslamiyetin kutsal günü cuma ilede,alay edilmiş oluyor
Bu islamiyet e zarar vermek içinde bir oyundur
Yine ortaya çkan olumsuzlu klarla,islamiyet ile hristiyan lıkta
Karşı karşıya geliyor
Çünkü Noel veya şükran günü gibi uygulamal arı
Hristiyan lar benimsediği için
Black Friday günününde kendileri ne ait olduğunu düşünerek
Benimsemişlerdir ve savunmakt adırlar
Cuma gününün,13 sayısıyla birlikte uğursuzluğu yaklaşımıda
Siyonizmi n bozduğu hristiyan lığın,içine yerleştirilmiş bir kurgudur
Hristiyan lar bu kurguyu,kendilerine ait bir uygulama gibi görüyor
Benimsiyo r ve savunuyor
Türkiye ve islamiyet le,şükran gününün bir bağlantısı yoktur
Cuma gününün uğursuzluğu,bir siyonist hristiyan lık kurgusudu r
Cuma gününün uğursuzluğunun,islamiyette yeri yoktur
Black Friday,en doğrusu hristiyan lık üzerine oturtulmuş
Bir siyonizm kurgusudu r
Black Friday alışveriş çılgınlığını,Kapitalist sermaye ön görmektedir
Kapitalis t sermayeni n arkasındaki güç,tamamen siyonizm'dir
Türk-İslam Coğrafyasında,alışveriş her zaman yapılabilir
Alışveriş için indirimde,her zaman yapılabilir
Black Friday için özel bir alışveriş yapılması
Ve bu günde indirim yapılması
Siyonist hristiyan lığa uygun bir davranıştır
Türk-İslam coğrafyasına uygun bir davranış biçimi değildir
Cuma gününün uğursuz sayılması,yine bir siyonist hristiyan lık olgusudur   
Noel için ve şükran günü için,Hristiyanlar özel alışveriş yapıyorlar
Türk-İslam coğrafyasının
Noel'i ve şükran gününü,özel bir gün olarak kutlaması
Bugün için özel indirimli alışveriş planlaması
Hristyanlığı örnek aldığı için yanlıştır

Ancak sizlere hatrlatma k istediğimiz,başka bir konu var
Bu başka konu nedir,diye soracak olursanız,açıklayalım
Black Friday'a özgü ,bazı alışveriş merkezler i
Black Friday ismiyle,indirim planlamışsa ve ürünlerini satıyorsa
Müslümanlarında ürünlerini satmak için
Ve müslümanlarında indirimli ürünlerden yararlanm ası için
Müslümanlarında örneğin " White Friday  " benzetmes i ile
Veya " Mübarek Cuma " benzetmes i ile
Bir farklı alternati fi ortaya çıkarması 
Bu alternati fin,siyonizme bir tepki olarak planlanma
Black Friday'ın siyonizmi n bir oyunu olduğununda,özellikle açıklanması
En doğru yaklaşım olacaktır
Bununla ilgili aşağıdaki yazıları okuduğunuzda
Sanırım Black Friday daha iyi anlaşılacaktırKARA CUMA ( BLACK FRİDAY )
 
https://www.gundemyazar.com/kara-cuma-black-friday-nedir-hristiyanlarin-bilinc-altindaki-musluman-korkusu-mu/

İlk olarak 1932 yılında başlasa da bu alış-veriş cinneti gününe 1961 yılında Kara Cuma, İngilizcesiyle Black Friday denilmiştir.  Kara Cuma, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma günüdür.

Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar kapılarını çok erken saatlerde açar ve geç saatlerde kapatır. Müşterilerin beklenmed iği derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil değildir. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır. Son 3-4 yıldır bu ilginç çılgınlık Türkiye’de de uygulanma ya başlandı. Büyük alış-veriş siteleri ve çeşitli şirketler de bu günde indirimli satış yaparlar.
Kara Cuma Tarihi
Bu alışveriş gününden tarihte ilk defa 1961 yılında gazeteler de Black Friday olarak bahsedilm iştir. O günde, Philadelp hia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda Türkiye’de de uygulanma ya başlayan bu güne bir çok şirket katılmaktadır. Mağazalar bu günde kapılarını erken açmakta ve bu nedenle işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.
Kara Cuma’ya Karşı Çıkışlar
Kara Cuma yani Black Friday uygulamasına Türklerin yaşam biçimine zarar verdiği dolayısıyla karşı çıkan Türkçü çevrenin yanı sıra Cuma gününün Müslümanların kutsal bir günü olduğundan dolayı İslam’a inanan bazı kesimler de karşı çıkmaktadır. Ünlülerde Hamza Yerlikaya bu uygulamay a karşı çıkmıştır. Ayrıca hosting ve site adı satışı yapan kodespa.n et firması ilk olarak Mutlu Cumalar kampanyası ile Kara Cuma’ya karşı çıkarken ardından büyük bir Türk teknoloji şirketi olan Vestel de Hayırlı Cumalar kampanyası ile karşı çıkışı sürdürmüştür.
Hıristiyanların Kara Cuma Psikoloji si Altında İslam Korkusu mu Yatıyor
Tarihte dünyaya hakimiyet kuran Türk İslam devletler i yüz yıllarca adalet ile hüküm sürmüşlerdir. Hristiyan dünyasının bir çok devleti bağımsızlıklarını kaybettik lerinden dolayı kendileri nde Müslümanlara karşı bir bilinç altı oluşturmuşlardır. Haçlılar ve Türk İslam dünyası arasında birçok kez savaş ve acılar yaşanmıştır. Yaşanmışlıklar sonucunda Batı dünyası İslam dünyasına karşı korku ve endişe beslemişlerdir. Hatta İslam dünyasını parçalamak için IŞİD gibi bir çok terör örgütünü de finanse edip İslam dünyasının itibarını yerle  bir etmek istemişlerdir. Ayrıca bu terör örgütleri İslam maskesi takmasına rağmen bir çok İslam dışı davranışlar sergilemiş, sürekli olarak da Müslüman kanı dökmüşlerdir.
1932 yılında başlayıp 1961 yılında Kara Cuma adını alan akıl-veriş cinneti denilebil ecek uygulama ile Batı dünyasında iş yerleri, mağazalar bu günde kapılarını erkenden açıp, büyük indirimle r yapagelmişlerdir. İnsanlar dünyanın sonu geliyormuşçasına veya büyük bir felaket kapıdaymış gibi aceleyle torbalarını doldurmay a çalışmışlardır.
Son yıllarda, mağazalarda, Black Friday gününde, aşırı kalabalıktan dolayı kaza oranları da artmıştır. Örneğin, alışverişte kullanılan arabalar müşterilere ya da çalışanlara çarpıp, yaralanma larına sebep olmaktadır. Örneğin, 2006 yılında, ABD’nin Columbus, Ohio şehrindeki asi Wal-Mart müşterileri, kapılar açılır açılmaz içeri taşıp, çalışanların mallara çarpıp, yaralanma lara sebep olmuşlardı. 2008’de ise, ABD’nin Valley Stream, New York şehrindeki sabah 5’deki açılışını bekleyen müşteriler, kapılar açılır açılmaz içeri girip, hem kapıyı kırdılar, hem de 34 yaşındaki bir çalışanı ezip, ölümüne sebep oldular. Müşterilerin bu çalışanın başına gelen üzücü olaydan hiç suçlu hissetmed ikleri gözlemlenmiştir.
2010 yılında, Buffalo, New York’ta da Target mağazasında benzer bir olay olmuştur. Bazı müşteriler, uzun kuyruklar a aradan girmeye kalkışıp, başka müşterileri tehdit etmişlerdir. 2010 yılında, ABD’nin Madison, Wisconsin şehrindeki bir kadın, Toys ‘R’ Us mağazasında kuyruklar a aradan girip itiraz edenleri vurmakla tehdit ettiği için tutuklandı. 2012’de ise, ABD’nin Tallahass ee, Florida şehrinde, Wal-Mart’ın park yerinde, iki kişi park etme meselesin den dolayı vuruldu. Black Friday günündeki şiddete rağmen, bu gün ABD’de çok meşhurdur.
Bilimsel araştırmalara konu olacak bu uygulama ile Müslümanların kutsal gününde Hıristiyanlar mağazalara koşup, hatta çevrelerine zarar vermekten de imtina etmeden gelmesi olası olarak düşündükleri felaketle re karşı hazırlık yapıyormuşçasına, can havliyle alış-verişler yapmaktal ardır. Bu güne Kara Cuma demişlerdir. Belki de yüzyıllarca savaş ve dolayısıyla kanın hüküm sürdüğü Hıristiyan ve İslam dünyası arasındaki çekişmeden mi bilinmez bu alış-veriş cinnetine Kara Cuma denmiştir.
İlginç olan şey ise bu cinnetin Türkiye’ye de benimseti lmeye çalışılmasıdır. Savaş sadece silah ile değil, psikoloji k anlamda da devam etmektedi r.


BLACK FRİDAY
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/kara-cuma-alarmi-alisveris-oncesi-aman-dikkat-41021424
Bazı bankacılık Truva atları özellikle Avrupa ve gelişmekte olan pazarlard a düzinelerce e-ticaret sitesini hedef aldı
Yılın en büyük alışveriş dönemi başlarken Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni bir araştırma, bankacılık Truva atlarının popüler tüketici markalarını hedef alarak bu siteler üzerinden kimlik bilgileri ni ve diğer bilgileri çaldığını ortaya çıkardı. Kaspersky Lab teknoloji leri 2018’in 3. çeyreğinde toplam 9,2 milyon saldırı teşebbüsü tespit etti. Bu sayı 2017’nin tamamında 11,2 milyondu. Tek bir zararlı yazılım ailesinin tespit sayısı %34 arttı. Saldırıya uğrayan e-ticaret sitelerin in yarısını tanınmış moda, ayakkabı, hediyelik eşya, oyuncak markaları ve büyük mağazaların siteleri oluşturuyor. İtalya, Almanya, ABD, Rusya ve gelişmekte olan pazarlard aki kullanıcılar özellikle risk altında gözüküyor.
Bankacılık Truva atları genellikl e çevrimiçi finans hizmetler inin kullanıcılarını hedef alarak finansal verileri çalmaya ya da ileride düzenlenecek saldırılar için botnet oluşturmaya çalışır. Bu bankacılık Truva atlarının birçoğu zaman içinde işlevlerini geliştirdi ve internet üzerinden alışveriş yapanların verilerin i ve kimlik bilgileri ni hedef almaya, kullanıcıların cihazlarında yönetici yetkisi edinmeye başladı.

E-ticaret markaları üzerinden kurbanların verilerin i çalan ana zararlı yazılım aileleri arasında Betabot, Panda, Gozi, Zeus, Chthonic, TinyNuke, Gootkit2, IcedID ve SpyEye (tespit sayısının 2017’e göre %34 artması bekleniyo r) yer alıyor. Truva atları kullanıcıların giriş, parola, kart numarası ve telefon numarası gibi kimlik bilgileri ni çalmak için tanınmış e-ticaret markalarını hedef alıyor. Bu yazılımlar kurbanların verilerin i hedef siteye veri giriş yolunu keserek elde ediyor. Web sayfasının içeriği değiştiriliyor ve/veya ziyaretçiler kimlik avı sayfalarına yönlendiriliyor.
 
 
 
Araştırma raporunda ki ana bulgular arasında şunlar yer alıyor:
Zararlı yazılım ailelerin in hedef aldığı yerlerin yarısını (%50) önemli moda, ayakkabı, mücevher, hediyelik eşya, oyuncak markaları ve büyük mağazalar oluşturuyor. Bunları tüketici elektroniği markaları (%12) ve eğlence/oyun takip ediyor.

Genel olarak araştırmada, tüketicilere yönelik 67 e-ticaret sitesini hedef alan 14 zararlı yazılım ailesi tespit edildi. Bu sitelerin 33 tanesi giyim, sekizi tüketici elektroniği, sekizi eğlence ve oyun, üçü popüler telekom, ikisi çevrim içi ödeme ve üçü çevrim içi perakende satış sitesiydi . Geriye kalanlar farklı kategoril ere ayrıldı.
Zararlı yazılım ailelerin in bazıları ise şu faaliyetl eriyle öne çıktı:
Betabot’un 46 farklı markayı hedef aldığı belirlend i. Bunlar arasında 16 farklı giyim markası, dört tüketici elektroniği markası ve sekiz eğlence/oyun markası yer aldı. Saldırıdan en çok İtalya (herhangi bir zararlı yazılımdan etkilenen lerin %14,13’ü bu tehdidin hedefi oldu) etkilenir ken, onu sırasıyla Almanya (%6,04), Rusya (%5,5) ve Hindistan (%4,87) takip etti. BAE ve Türkiye de sırasıyla %3,13 ve %2,81 ile saldırıdan etkilenen ülkeler arasında yer aldı.
Gozi zararlı yazılım ailesi ise 36 markayı hedef aldı. Bunlar arasında 19 adet giyim ve üç adet tüketici elektroniği markası bulunuyor . En fazla İtalya’da (herhangi bir zararlı yazılımdan etkilenen lerin %19,57’si bu tehdidin hedefi oldu) etkili olan bu zararlı yazılım, Rusya (%13,89), Brezilya (%11,96) ve Fransa’da (%5,91) da faaliyet gösterdi.Türkiye ise %3,51 oranla 7. sırada yer aldı.

Üç milyon setin üzerinde e-ticaret kimlik bilgisini n Google arama motoruyla kolayca erişilebilen bir pazar yerinde satışa sunulduğu tespit edildi. En yüksek fiyatların, ele geçirilmiş ticari hesaplara verildiği görüldü.

ŞÜKRAN GÜNÜ VE NOEL
HRİSTİYANLIĞIN ÖZEL GÜNLERİNE VERİLEN ÖNEMHELLO AND HAPPY HOLİDAYS
THANKSGİVİNG HALLOWEN AND CHRİSTMAS


 

 
 
https://turkishcuisine.wordpress.com/2014/12/14/decoration-options-for-thanksgiving-halloween-and-christmas/
 
 
Hello and Happy Holidays
 
 
I always loved the Christmas, Halloween, Thanksgiv ing, Eastern and everythin g about them especiall y decoratio ns and table settings. At last one of my friend from US send me some pictures about each and I was waiting the Christmas to come closer to post those beautiful pictures.

Merhaba ve kutlayanl ara mutlu Noeller
Ben Noel, Cadılar bayramı, Şükran günü, Paskalya ve onlara dair herşeyi özellikle dekorasyo n ve masa düzenlerini çok severdim. Bundan bahsettiğim zaman Amerikalı arkadaşım Frances bana dekorasyo n resimleri yollayacağını söyledi ve öyle de yaptı.
Sayfadaki resimler, değerli arkadaşım Frances’e  aittir. Şükran günü ve Noel fotoğrafları kendine, diğer İki Cadılar Bayramı Fotoğrafı Frances’in dekorasyo n ve masa düzeni konusunda ilgili arkadaşı Lindaya aitmiş.
Her iki masa düzeninde de kullanılan yemek takımları artık Frances’in beğenerek kullandığı 1940 larda babasından annesine armağan olan takımlar.
Teşekkürler Frances
Pictures below belong to my precious friend Frances from Georgia,US.  The two Halloween photos are from Frances’ friend Linda who loves decoratin g.
The Thanksgiv ing and Christmas settings are from Frances’ home.  The dishes used in both cases are some that belonged to her Mom.  They were given to her Mom by her Dad in the 1940’s and She is lucky being able to use them.
Teşekkürler Frances
Christmas is an annual commemora tion of the birth of Jesus Christ. Most Christian s and non-Christians celebrate this day on December 25. Different countries around the world have different ways to celebrate this holiday. But there are some common things like Christmas tree, decoratio ns, Christmas dinner, gifts, Santa figure, holly wreaths, ornaments, Christmas cards, reindeer, gingerbre ad houses and cookies in almost every country.

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hıristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. Dünyanın farklı ülkelerinde kısmen farklı kutlanan Noel’in ortak motifleri nden bazıları Noel ağacı, dekorasyo nları, Noel yemeği, hediyeler, Noel baba, Noel kartları, zencefill i kurabiyel erdir.Halloween or Hallowe’en  also known as Allhallow een, All Hallows’ Eve, or All Saints’ Eve,is a yearly celebrati on observed in a number of countries on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All Hallows’ Day. It initiates the triduum of Allhallow tide, the time in the liturgica l year dedicated to rememberi ng the dead, including saints (hallows), martyrs, and all the faithful departed believers .Within Allhallow tide, the tradition al focus of All Hallows’ Eve revolves around the theme of using “humor and ridicule to confront the power of death.”
According to many scholars, All Hallows’ Eve is a Christian ized feast initially influence d by Celtic harvest festivals, with possible pagan roots, particula rly the Gaelic Samhain. Other scholars maintain that it originate d independe ntly of Samhain and has solely Christian roots.
Typical festive Halloween activitie s include trick-or-treating (or the related “guising”), attending costume parties, decoratin g, carving pumpkins into jack-o’-lanterns, lighting bonfires, apple bobbing, visiting haunted house attractio ns, playing pranks, telling scary stories and watching horror films. In many parts of the world, the Christian religious observanc es of All Hallows’ Eve, including attending church services and lighting candles on the graves of the dead, remain popular, although in other locations, these solemn customs are less pronounce d in favor of a more commercia lized and seculariz ed celebrati on. Because many Western Christian denominat ions encourage, although most no longer require, abstinenc e from meat on All Hallows’ Eve, the tradition of eating

certain vegetaria n foods for this vigil day developed, including the consumpti on of apples, colcannon, cider, potato pancakes, and soul cakes. ( from wikipedia )Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim’de kutlanan, bazılarınca kökleri Pagan inancına bazılarınca da tamamen Hristiyan lığa dayanan bir bayramdır.
Bu bayramda neler yapılır? Korkunç veya ilginç kostümler giyen çocuklar kapı kapı dolaşarak  şeker, meyve ve diğer hediyeler toplar.  Oyulmuş balkabağının içine mum yerleştirilir ve bunlar çocuklara şeker ve diğer surprizle r hazırlayan evler tarafından kapıya konur böylece çocuklar hangi evlerde kendileri ni bekleyenl er olduğunu anlayarak yalnızca bu evlere giderek “trick or treat ?” yani şaka mı şeker mi? sorusunu hep bir ağızdan sorarlar ve ev sahibinde şekerlemeleri kaparlar.

Diğer Cadılar Bayramı kutlamala rı arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.
Cadılar Bayramı başta Amerika olmak üzere bazı Batılı ülkelerde kutlanır. Semboller i ve ev dekorasyo onları arasında korkunç yüz şekillerinde oyulmuş balkabağı, hayalet, peri, cadı, canavar, örümcek, fare, tüm korku filmi karakterl eri sayılabilir. Elma şekeri , cadılar bayramında en çok tüketilen yiyecekle r arasındadır.

Thanksgiv ing Day is a national holiday celebrate d in the United States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. It is celebrate d on the fourth Thursday of November in the United States and on the second Monday of October in Canada. Several other places around the world observe similar celebrati ons. Thanksgiv ing has its historica l roots in religious and cultural tradition s, and has long been celebrate d in a secular manner as well. (from wikipedia)
The special food people eat on that day are oven roasted turkey, cranberry sauce, giblet gravy, dressing, creamed asparagus tips, snowflake potatoes, baked carrots, hot rolls, fruit salad, mince meat pie, fruit cake, candies, grapes, apples.

Thanksgiv ing Day is a national holiday celebrate d in the United States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. It is celebrate d on the fourth Thursday of November in the United States and on the second Monday of October in Canada. Several other places around the world observe similar celebrati ons. Thanksgiv ing has its historica l roots in religious and cultural tradition s, and has long been celebrate d in a secular manner as well. (from wikipedia)
The special food people eat on that day are oven roasted turkey, cranberry sauce, giblet gravy, dressing, creamed asparagus tips, snowflake potatoes, baked carrots, hot rolls, fruit salad, mince meat pie, fruit cake, candies, grapes, apples.

Şükran Günü ( Thanksgiv ing  ) ABD’de ve Kanada’da hasata ve geçmiş yılın tüm nimetleri ne şükretmek için kutlanan bir bayram.
Kanada’da ekim ayının ikinci pazartesi günü, ABD’de ise kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanır. Bayramın kökeni Plymouth’taki ilk İngiliz kolonicil erin ( Pilgrimle r )

Wampanoag Kızılderilileri ile ortak düzenlediklerine inanılan bir hasat yemeği olsa da, günümüzde Kızılderili unsurlard an ayrışarak yalnız aile ve tanrıya adanan bir hal almıştır. Özellikle ABD’deki kutlamala r mitoloji ve sembolizm açısından zengindir .

Genellikl e aile bireyleri bugüne özel biraraya gelerek akşam yemeğini birlikte yerler. Hindi bu günün gelenekse l yemeğidir. Tüketilen diğer yiyecekle r arasında kızılcık sosu, hindi için hazırlanan özel et sosu, meyve salatası, kııymalı paylar, meyveli kekler, şekerlemeler, üzüm ve elma vardır ya da mevsimin sebze ve meyveleri ni içeren bir menü oluşturulur.

Tekrar yazıncaya dek hoşçakalın,mutlu yıllar


BLACK FRİDAY
http://www.milliyet.com.tr/kara-cuma-indirimleri-basladi-gundem-2560511/
ABD'de vatandaşların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği  ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" (Black Friday)  satışları başladı.
Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü  (Thanksgiv ing Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene yine  perşembe akşamından başladı.
 
 
Ülkenin en büyük perakende zinciri olan Walmart'ın New Jersey  eyaletind eki mağazasında yaklaşık bin kişi satışların başlaması için yerel saatle  18.00'i (TSİ 02.00) bekledi.
Elektroni k ürünler mağaza zinciri Best Buy'ın New Jersey eyaletind eki  şubesinde de 700'e yakın kişi soğuk havaya rağmen mağazanın önünde sıraya girdi.
Her iki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, indirimle rden  faydalanm ak isteyen tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün televizyo n oldu. Bunu  oyun konsolları ile cep telefonu ve tabletler izledi.
ABD Ulusal Perakende ciler Birliğine (NRF) göre, Kara Cuma'da 115  milyon kişinin alışveriş yapması tahmin ediliyor.

KARA CUMA TÜRKİYE'DE
Amerika’dan dünyaya yayılan Kara Cuma (Black Friday) çılgınlığı, Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Kara Cuma, bu yıl 24 Kasım’a denk geliyor. Birçok marka Kara Cuma’ya özel yüzde 50 - 80’leri bulan indirimle r sunarken, hem  perakende hem de e-ticaret tarafında ciddi hareket bekleniyo r.
Araştırma şirketi RTB House’a göre, Türkiye’de Kara Cuma alışverişinde 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 192 alışveriş artışı görüldü. Her yıl ivme kazanan alışverişte bu yıl da ciddi artış yaşanacak.
REKOR BEKLENİYOR
Kara Cuma’nın bu yıl daha da popüler olmasını bekledikl erini belirten RTB House Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ömer Aras, “Geçen yıl Kara Cuma’daki dönüşüm oranı, neredeyse Kasım 2015 ortalamasından yüzde 70 daha iyiydi. Büyüyen reklam harcamala rı ve çevrimiçi alışveriş yapan insanların sayısı, bize bu yılki Kara Cuma’nın bir rekor daha kıracağını gösteriyor” dedi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, Kara Cuma adı yerine ‘efsane indirim’ demeyi daha uygun bulduklarını belirtere k, “Her geçen yıl daha fazla sahipleni liyor. ABD dışında Avrupa’ya da yayılmış durumda. Ülkemizde de stokları eritmek adına önemli bir satış etkinliği haline geldi. Her geçen yıl daha fazla markamız bu gün için indirimle r sunuyor. Bugünün sunduğu fırsatları değerlendiriyor. Özellikle markaların online satış sitelerin i ciddi anlamda hareketle ndirmesin i bekliyoru z. Cuma başlayacak hareket cumartesi ve pazar da sürecek. Markalarımız yüzde 50, 70 ve 80 oranlarında indirimle r sunuyor” diye konuştu.
 
 

NEDEN KARA CUMA DENİLDİ
Amerika’da kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün ertesi sabahı Kara Cuma olarak kutlanıyor. Ciddi indirimle rle tam bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Bu uygulama ilk olarak elektroni k cihazlard a başladı. Daha sonra diğer ürünlere yayıldı. Black Friday denilen alışveriş gününde mağazalar çok erken saatte açılır, bekleneni n çok daha üstünde indirimle r yapılır. Yoğunluk nedeniyle trafiğin altüst olması, uzun kuyruklar dolayısıyla bu güne ‘Kara Cuma’ adı verilmiş.


CUMA GÜNÜNÜN UĞURSUZLUĞU VE HRİSTİYANLIK
https://www.aksam.com.tr/yasam/dikkat-bugun-13uncu-cuma/haber-381601
13. Cuma'nın uğursuzluğuna olan inanış öylesine yaygın ki 13. Cuma fobisi (paraskevi dekatriap hobia) denen bir korku çeşidi bile var.

13’ün uğursuzluğu hakkındaki inanışlar Hıristiyanlık öncesine dayansa da İsa'nın son yemeğinde masada 13 kişi olması 13 rakamının uğursuzluğuyla ilişkilendiriliyor.

Bir başka inanışa göre ise İskandinav mitolojis inde Valhalla’da verilen bir ziyafete davet edilmeyen iki buz devinin oğlu Loki istenmese de zorla gelmişti ve böylece masada 13 kişi olmuştu. Daha sonra da tanrılar tanrısı, rüzgar ve bilgelik tanrısı Odin ile ana tanrıça Frigg’in oğlu, en sevilen tanrı Balder katledilm işti.
Rivayete göre Valhalla’daki ziyafete 12 tanrı davet edilmişti ve kötü tanrı Loki partiye davetsiz misafir olarak giderek davetli sayısını 13’e yükseltmişti. Loki, Odin ve Frigg’in oğlu kış tanrısını Hod’u Balder’e saldırması için kışkırtmıştı. Hod, Loki’nin verdiği ökseotundan yapılma mızrağı kaptığı gibi emre itaat ederek Balder’e fırlatmıştı. Balder ise oracıkta ölmüştü. Bütün Valhalla yasa boğulmuştu. O günden sonra da ziyafetle re 13 kişinin gelmesi uğursuzluk olarak adledilmişti.

Fransızlar yemeğe 14. gelen misafirle r için Quartorzi ennes kelimesin i kullanırlar. Ve yine Fransızlar hiçbir eve 13 numarasını vermezler . Çoğu sokak 13 adını almaz, İtalyanlar da ikramiyel erde 13 numarasını kullanmaz lar. Hatta E. Cobham Brewer’ın 1894 tarihli “Dictionary of Phrase and Fable” kitabında Türklerin 13 numarasını, kelime dağarcıklarından çıkaracak kadar sevmediği yazar.
Bunun yanı sıra birçok binanın 13. katı yoktur. Bir inanca göre de eğer adınızda 13 harf varsa şeytanın şansı size bulaşmıştır. Örneğin Karındeşen Jack, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy ve Albert De Salvo. Ayrıca bir cadı meclisind e de 13 cadı bulunur.
13 sayısı bütünlüğü bozuyor

Numeroloj i’ye göre 12 sayısı bütünlüğü simgeliyo r; bir yılda 12 ay olması, 12 burç olması, 12 saat sistemi, İsrail’in 12 kabilesi, İsa’nın 12 havarisi, Olimpus’un 12 tanrısı, vs... 13 ise düzensiz ve bu bütünlüğü bozan olarak görülüyor.

Cuma’nın uğursuzluğu ise 14. yüzyılda Geoffrey Chaucer tarafından yazılan Canterbur y Hikâyeleri’ne dayanır. Hikayeler i, Londra dolaylarından Canterbur y' deki katedrald e bulunan Saint Thomas Becket Mabedi'ne doğru hac yolculuğuna çıkanlar, yol boyunca vakit geçirmek için birbirler ine anlatır.
Yine İskandinav mitolojis ine dönmek gerekirse Cuma adını aşk ve doğurganlık tanrıçası Frigga’dan almıştır. İskandinav ve Germanik kabileler i Hıristiyanlığa geçtiğinde Frigga bir dağın tepesine gönderilmiş ve cadı olarak adledilmişti. Her Cuma kindar tanrıçanın 11 başka cadı ve şeytanla, bu da toplamda 13 kişi ediyor, toplanara k bir sonraki haftanın kaderini belirlediğine inanılır. İskandinavya’da Cuma günü cadıların gece yarısı buluştuğu gün olarak bilinir.
Cuma günü ayrıca İsa’nın çarmıha gerildiği ve Adem ile Havva’nın yasak meyveyi yediği gün olduğu için uğursuz sayılır. Katolikle rin dışında Budistler ve Brahminle r de bu günü uğursuz sayar. İspanya’da da cumanın şans getirdiğine inanılmaz.

Cuma günü ne yatak yapın ne denize açılın
Cuma gününe dair batıl inançlara gelince ise eğer Cuma günü yatağınızı değiştirirseniz, gece kabus görürsünüz. Cuma günü başlayacağınız bir yolculuk size kötü şans getirecek tir. Eğer Cuma günü tırnaklarınızı keserseni z, onları kederden kesersini z. Eğer Cuma günü bir gemi denize açılırsa kötü şansa sahip olur. Tıpkı 19. yüzyılda Cuma günü denize açılıp bir daha hiç haber alınamayan H.M.S. Friday gemisi gibi.
İngiltere Cuma denize açılmanın uğursuzluğuna dair batıl inancı kırmak için H.M.S. Friday gemisinin omurgasını Cuma günü çattı, mürettebatını Cuma günü seçti, Jim Friday adlı bir kaptan atadı ve Cuma günü denize açılmasını sağladı. Ve anlaşılan o ki bütün bunlar kötü bir fikirdi.. .

Dolayısıyla Cuma günü ve ayın 13’ünün birleşimi şu ana kadar bütün inançlardan birçok insana uğursuzluk getirmiştir. Bu konuda daha çok sözel bir tarih olduğu söylense de 13. Cuma’nın 13 sayısının ve Cuma gününü uğursuzluklarının birleşiminden doğduğuna inanılıyor.

İnanışa göre eğer 13. Cuma'da saçınızı keserseni z, ailenizde n biri ölür. 13. Cuma'da doğan bir çocuk hayatı boyunca şanssız olur. Eğer 13. Cuma'da bir cenaze kortje önünüzden geçerse, bir sonraki cenaze sizinki olur. 13. Cuma'nın uğursuzluğu ile de değişik şekillerde savaşmaya çalışanlar olmuş. Mesela Indiana'da bir kasaba 13 Ekim Cuma günü bütün kara kedilerin boynuna küçük çanlardan takmış. O gün kötü bir şey olmadığını görünce de bu geleneğe üç yıl daha devam etmişler.
İlk yazılı metin 1869'a ait

13. Cuma’nın uğursuzluğuna dair ilk yazılı metin ise Gioachino Rossini’nin 1869’daki biyografi sinde rastlanmıştı: “Rossini sonuna kadar sevecen arkadaşlarıyla çevrelenmişti; ve eğer doğruysa, birçok İtalyan gibi Cuma’yı ve 13’ü uğursuz olarak adlederdi, 13. Cuma gününde ölmesi de dikkat çekiciydi.”
13. Cuma ile ilgili bir başka hikaye ise Tapınak Şövalyeleri’ne ait. Nathaniel Lachenmey er’in “13: Dünyanın En Meşhur Batıl İnancı” kitabında şöyle yazar: “Tapınak Şövalyeleri 1118’de Kudüs’te manastırın ordusu olarak kuruldu. Haçlı Seferleri sırasında Hıristiyan hacıları koruyacak lardı.

Sonraki iki yüzyıl boyunca Tapınak Şövalyeleri aşırı derecede güçlü ve zengin oldu. Bu güç karşısında kendini tehdit altında hisseden ve servetler ini ele geçirmek isteyen Kral Philip, Fransa’da 13 Ekim 1307 Cuma günü şövalyelerin topluca tutuklanm asını istedi.”  Şövalyeler daha sonra yakılmıştı.

Sayılarla 13. Cuma
Britanya'da British Medical Journal'ın ayın 6'sına denk gelen Cuma ve 13'üne denk gelen Cuma'ları karşılaştırarak yaptığı bir araştırma 13. Cuma günlerinde trafik kazalarında yüzde 52'lik bir artış olduğunu ortaya koymuş. Fakat Alman Sigorta İstatistikleri Merkezi ise 12 Haziran 2008'de bir açıklama yayınlayarak 13. Cuma'larda daha az kaza, yangın ve hırsızlık olduğunu söyledi. Bunun sebebi ise insanların korkudan evden çıkmamalarına bağlanıyor. Hollanda'da ise 13. Cuma'da araç sürmek daha güvenli. Çünkü normalde ortalama 7.800 kaza olurken 13. Cuma'da 7.500 kaza bildirilm iş.
Kuzey Carolina'daki Stresle Başa Çıkma ve Gobi Enstitüsü'nün araştırmasına göre ise Amerika'da her yıl 17 ila 21 milyon kişi bugünden korktuğu için gündelik işlerini yerine getiremiy or. NTVCUMANIN UĞURSUZLUĞU VE İSLAM

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1762
Dinimizde uğursuzluk yoktur

Sual: Komşularım bana, (Seni görünce, bize uğursuzluk geliyor, işimiz hiç rast gitmiyor) diyorlar. Salı günü iş yapmayı uğursuz sayanlar vardır. Dinimizde uğursuzluk diye bir şey var mıdır?
CEVAP
Uğur, iyilik getiren şey veya belirti, hayır, iyilik, bereket.
Uğursuz, kötülük ve zarar getirdiği sanılan şey.
Uğursuzluk, bir şeyi veya bir olayı kötüye yorumlama k.

Bir şeyin, bir günün veya bir yerin uğursuz sanılması, Yahudilik te vardır. Hristiyan lıkta da, 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanılır. Dinimizde ise, bir şeyi uğursuzluğa yormak yoktur. Fakat, (Şu iş veya şu ev bana uğursuz geldi) gibi sözleri söylemekte mahzur yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruluy or ki:
(Müslümanlıkta uğursuzluk [bir şeyi kötüye yorumlama k] yoktur.)[Mektubat-ı Rabbani 3/41]

(Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor! Sizden biriniz, hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği bir şey görünce, şöyle desin: "Ya Rabbi! İyilikleri veren, kötülükleri defeden ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike.") [Beyheki]

(Yumuşak muamele uğurluluk [iyilik], sert davranmak uğursuzluk[kötülük] getirir.) [Harâiti]

(Uğuru [hayrı] ve uğursuzluğu [şerri] en çok olan uzuv dildir.)[Taberani]

(Kötü huy uğursuzluk getirir.) [Taberani]

Eskiden, Arabistan'da yolculuğa çıkarken, bir kuş uçururlardı. Kuş sağa uçarsa, uğurlu sayıp, yola devam ederler, kuş sola uçarsa, uğursuz sayıp geri dönerlerdi. Peygamber efendimiz bunu yasaklayıp buyurdu ki:
(Kuşlara dokunmayın, yuvalarında kalsın!) [İ. Maverdi]

Hazret-i İkrime anlatır:
Bir kuş ötüp geçtiğinde, oradakile r yorumda bulundula r. İbni Abbas hazretler i de, (Hayra da, şerre de alamet değildir) buyurdu. Bir olayı hayra yormakta ise mahzur yoktur. Çünkü Peygamber efendimiz, gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. (İ. Ahmed)

Safer ayı ve uğursuzluk
Sual: Safer ayının uğursuz olduğu, bu ayda bela ve musibetle rin geldiği doğru mudur? Başka hangi ay ve hangi gün uğursuzdur?
CEVAP
Safer ayı ile diğer ay ve günlerin uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün veya ay yoktur. Mektubat-ı Rabbanide bildirili yor ki:

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisse lâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256]

Yani, Allahü teâlâ kulu da, günleri de, ayları da uğursuz olarak yaratmadı. Kul, dinimizin emrine uymayıp uğursuz şeyler yaparsa, uğursuz kimse olur. Bazı günlerde kötü şeyler yaparsa, o günler ona uğursuz gelmiş olur.

Çarşamba uğursuz değildir
Sual: Bazı günlere uğursuzluk var deniyor. Mesela Eyüp aleyhisse lama bela geldiği gün Çarşamba olduğu için, o gün, kan alınmasının, hasta ziyaret etmenin ve tırnak kesmenin yasak olduğu söyleniyor. Çarşamba günü uğursuz mudur?
CEVAP
Bir şeyin, bir günün veya bir yerin uğursuz sanılması, Yahudilik te vardır. Hristiyan lıkta da, uğursuzluklar vardır. Mesela Hristiyan lar,13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanırlar.

Dinimizde uğursuz gün olmadığı gibi, uğursuzluk diye bir şey yoktur. İmam-ı Gazali hazretler i, (Uğursuzluğa inanmak şeytandandır)buyuruyor . Hazret-i İkrime de bildirir ki:

Resululla h, gördüğü şeyleri hayra yorar, hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. (İ. Ahmed)

İmam-ı Rabbani hazretler i de buyuruyor ki:
Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisse lamın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı. Hiçbir gün, başka günlerden üstün değildir. Cuma, Ramazan ve diğer mübarek günler, İslamiyet üstün tuttuğu için üstündür.

Ruhul-beyan’da, Tevbe suresi, 37. âyetinin tefsirind e diyor ki:
(Resululla h teşrif edince, günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı.)

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Müslümanlıkta uğursuzluk yoktur.) [Mektubat-ı Rabbani 3/41]

(Uğursuzluğa inanan bizden değildir.) [Bezzar, Hadika]

(Uğursuzluk düşüncesinin, kendisini, ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse, Allah’a şirk koşmuş sayılır.) [İ. Ahmed]

Dinimizde uğursuz gün yok ama, uğurlu sayılan mübarek gün ve geceler vardır. Bunlar mübarek diye, ötekilere uğursuz demek yanlış olur.

Çarşamba ve Cumartesi hacamat yaptırmak mekruhtur . Bir rivayette de Cuma günü de kan aldırmak mekruhtur . Mekruh olması, bu günlerin uğursuz gün olduğunu göstermez.

Cumartesi günü oruç tutmak mekruh, bir rivayette de Cuma günü de oruç tutmanın mekruh olduğu bildirilm iştir. Cuma ve cumartesi günü oruç tutmak, mekruh olduğu için, bugünlere uğursuz denmez. Bayram günleri de oruç tutmak haram olduğu için uğursuz denmez. Allahü teâlâ uğursuz gün ve uğursuz ay yaratmamıştır. Yarattığı hiçbir şey de lüzumsuz değildir.

İbni Abidin hazretler i, kendi zamanında Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri hasta ziyareti yapılmaması şeklinde bir âdet olduğunu, bu âdete uymanın mahzuru olmadığını bildiriyo r. Bu ifade, bu günleri hasta ziyaret etmenin uğursuz olduğunu göstermez. Halkın âdet ettiği şeylerin aksini yaparak tepkiye sebep olmamalı deniyor. Mesela Urfa’daki balıklı gölün balıklarını yiyen ölür deniyor. Tıbben aksi ispat edilmediği sürece böyle şeyleri yememek iyi olur.

İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(İnsan, şu üç şeyden kurtulama z: Uğursuzluk, su-i zan ve haset. Su-i zan edince, buna uygun hareket etmeyin. Uğursuz sandığınız şeyi, Allaha tevekkül ederek yapın. Hased ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyi n!) [Beyheki]

(Bir şeyi uğursuz sayan, ona itibar etmesin ve işinden geri kalmasın!) [Taberani]

Uğur ve uğursuzluk
Sual: Eve yarasa girmesi uğursuzluk mudur? Şu iş bana uğurlu veya uğursuz geldi demek caiz midir?
CEVAP
Uğursuz demek caiz değil, uğursuz geldi demek caizdir. Mesela 13 sayısı uğursuz bir sayıdır demek, kara kedi görmek uğursuzluk getirir demek, caiz değildir. Fakat, bir şeyin bize uğursuz geldiğini söylemekte mahzur yoktur. Mesela yeni bir mahalleye taşınan birinin, "burası bana uğursuz geldi, buraya taşındığımızdan beri başıma gelmeyen iş kalmadı" demesinde mahzur yoktur. Bir hadis-i şerif meali:
(Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor!) [Beyheki]

Uğur, iyilik getirdiği sanılan şey veya belirti, hayır, iyilik, bereket demektir.

Uğursuz, kötülük ve zarar getirdiği sanılan şeydir. Yahudiler ve Hristiyan lar, uğursuzluk var sanıyorlar.

Uğursuzluk, bir şeyi veya bir olayı kötüye yorumlama ktır. Dinimizde uğursuzluk yoktur. Eve yarasanın girmesi uğursuz değildir.

"Uğurlu olsun" demek
Sual: Bir şey alınınca, (Hayırlı uğurlu olsun) deniyor. Ben, (Uğurlu olsun) ifadesini beğenmiyorum. Dinde uğur diye bir şey var mıdır?
CEVAP
Evet, dinimizde uğur var, uğursuzluk yoktur. Uğur, iyilik getiren şey veya belirti, hayır, bereket demektir. Uğurlu olsun demek, (Hayırlı olsun, bereketli olsun, iyi netice versin, faydasını gör) demektir. Böyle duanın mahzuru olmaz, aksine iyi olur.

Sual: Zamanda, herhangi bir eşyada ve yerde uğursuzluk diye bir şey var mıdır?
Cevap: Bir şeyin, zamanın, yerin uğursuz olması, Yahudilik te vardı. İslâmiyette uğursuzluk yoktur. Cahilleri n sünnet veya vacip sanacakla rı şeyi yapmak mekruh olur.

Uğursuzluk yoktur!
Sual: İslâm dininde, günlerde veya eşyalarda uğursuzluk diye bir şey var mıdır?
Cevap: Uğursuzluğa inanmamalı, tesir eder sanmamalıdır. Rûh-ul-beyânda, Tevbe suresi, 37. âyetinin tefsirind e deniyor ki:
“Resulullah Efendimiz teşrif edince, günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı.”

Bir hastalığın sağlam insana elbette geçeceğini kabul etmemelid ir. Allahü teâlâ dilerse geçer, dilemezse geçmez. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
(Müslümanlıkta, uğursuzluk ve hastalığın sağlam kimseye muhakkak geçmesi yoktur.)

Bununla beraber, tehlikeli şeylerden, şüpheli yerlerden kaçınmak vaciptir. Hastalığa yakalanma mak için tedbir almalıdır. Kâhinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeye n şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları kaybolan şeyleri bilir sanmamalıdır. Şerh-ı akâid kitabının başında deniyor ki:
“İnsanın bir şeyi bilmesi, his organı ile, güvenilir haber ile veya akıl ile olur. His organları beştir. Güvenilir haber ikidir: Tevatür ve Peygamber haberleri . Tevatür, her asrın güvenilen insanlarının hepsinin söylemesidir. Akıl ile bilmek de ikidir: Düşünmeden hemen bilinirse, Bedihi denir. Düşünmekle bilinirse, İstidlali denir. Her şeyin, kendi parçasından büyük olduğu bedihidir . Hesapla edinilen bilgiler istidlali dir. His organları ve akıl ile birlikte hasıl olan bilgiler, Tecrübidir.” Görülüyor ki, İslâm dininin, hesabın ve tecrübenin bildirmed iği şeylere Gayb denir. Gaybı ancak, Allahü teâlâ ve Onun bildirdik leri bilir.


ŞÜKRAN GÜNÜ

https://www.dunyaatlasi.com/sukran-gunu-nedir-ne-zaman-kutlanir/

Şükran günü, daha geniş Noel ve Yılbaşı tatilinin bir parçası olarak aile tatilleri için ayrılan özel bir gündür. Başlangıçta ABD’de başlamış olsa da, gün farklı ülkelerde önemli bir anlam taşıyor. Şükran Günü’nün anlamı oldukça açıklayıcıdır. İyi bir şeyler yapmak için birisine ya da bir şükran ya da takdir göstermek anlamına gelen “teşekkür etme” ifadesind en gelir. Şükran Günü’nü kutlayan diğer ülkeler arasında Kanada, Liberya ve Saint Lucia yer alıyor. Şükran Günü ABD’de Kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanmak tadır, bu nedenle tatil için belirlenm iş herhangi bir tarih yoktur. Aynı şekilde, Kanada’da gün, her zaman Ekim ayının ikinci Pazartesi günü olarak belirlenm iştir.

Amerikan Şükran Günü
1989’da ABD’nin ilk başkanı George Washingto n, Kasım ayının 4. Perşembe gününü Şükran Günü ilan etmiştir. Çoğu Amerikalı günü bir arada aile ve arkadaşlar edinme ve onlara verilen nimetleri yansıtma fırsatı olarak görüyorlar. Daha da önemlisi, inananlar Tanrı’ya bu nimetler için şükrediyorlar.
Kanada Şükran Günü
Amerika gibi Kanada da Şükran Günü’ne önem vermekted ir. Tatilin tarihi ve niyetleri sonraki yıllara kadar sürekli değişen bir konudur. 1931-1957 yılları arasında kutlama zamanı sabit tutulmuştur. Genel seçim nedeniyle 1935 yılı hariç, Ekim ayının ikinci Pazartesi günü kutlanmıştır.
 
1957’de Kanada Parlament osu, Ekim ayının ikinci Pazartesi gününü resmi Şükran Günü olarak belirlemiştir.

  
« Son Düzenleme: Kasım 18, 2018, 02:54:12 ÖS Gönderen: admin » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes