+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » İSLAM-GREEN34 YAZI GRUBU ÜYELERİNDEN ÖRNEK METİNLER » SANAL ALEM FACEBOOK VE İSLAM (Moderatör: İman_Power)
 SANAL ALEM - MÜSLÜMAN İMAJI İLE BAYANLAR TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: SANAL ALEM - MÜSLÜMAN İMAJI İLE BAYANLAR TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR  (Okunma Sayısı 4516 defa) Seçenekler Arama
« : Kasım 24, 2009, 06:55:43 ÖÖ »
admin
Ziyaretçi
SANAL ALEM - MÜSLÜMAN İMAJI İLE BAYANLAR TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR

SANAL ALEM - MÜSLÜMAN İMAJI İLE BAYANLAR TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR

Sanal alemde gerçekten islam için çalışan sitelerde n
ve burada islam için çalışanlardan Allah c.c razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah
Sanal alemde çok farklı karakterl erde veya diğer erkeklerd en farklı
kişilik yapısına sahipmiş gibi algılanabilen yığınla insan vardır
Bu insanların içinde şüphesiz müslümanlarda vardır
ve bu müslümanların içinde sayısı belirsiz olmakla birlikte
elbette islamı yaşayanlarda vardır
fakat sanal alemde müslümanların içinde
islami kavram ve bilgileri ni bayanları tuzağa düşürmek için
bir silah gibi kullanan gayri-ahlaki ve ladini müslümanlarda vardır
Sanal Alem ve Müslüman imajı ile bayanları tuzağa düşürmenin
çok çeşitli yolları ve yöntemleri vardır
bayanlar genel olarak kendileri ni sahiplenm iş gibi görünen
ve kendisini başkalarından kıskanıyormuş gibi görünen erkekleri
kadın ruhundan anlayan erkekler olarak düşünürler
halbuki karşıdaki erkeğin gerçek karakteri ni tesbit için
15 faktör vardır fakat bu reel alem için geçerlidir
bilimsel otoritele r ve psikologl ar sanal alemde insanların
gerçek karakterl erinin 15 faktörün sanalda algılanılamadığından dolayı
gerçek karakter ve kişiliklerinin tesbit edilemeye ceğini
ve asla sanalda kişilerin tanınamayacağını belirtmek tedirler
fakat genelde bayanlar sanalda tanıştıkları erkeklerl e yazışarak
veya telefonla görüşerek tanıdıklarını sanmaktadırlar
bu bilimsel gerçeklere aykırı bir durumdur ve saçmalıktan ibarettir
erkekleri n edebiyats al sözlerine veya kendileri ne gönderdikleri
güllerle süslü resimlere bakarak
beyinleri nde romantik bir erkek profili çizerek aşık olduklarıda görülmektedir
bu tür erkekler bu konularda profesyon elleşmişlerdir
yani 3 ay veya 2 yıl arayla farklı bayanları kendileri ne aşık ettikleri bilinmekt edir
böyle gayri-ahlaki niyet içinde olan müslüman erkekler
bir bayanla görüşmeye başlarlar ve o bayana ilk önce dini literatürden bahsedere k
o bayanın üzerinde dini bir otorite ve dini bir baskı oluşturarak
sanal alemin egzotik ve puslu ortamındanda yararlana rak
bayanın karşısında kendileri ne hakiki bir müslüman erkek kimliği kazandırabilmektedirler
evli olan böyle gayri-ahlaki karakterd e bir müslüman erkek
yine evli olan bir müslüman bayanı etkisi altına alarak
sanki kendisini islamı dörtdürtlük yaşayan bir müslüman erkek imajı çizerek
bayana her türlü davranışta bulunmayı ve bayanın hiç bir konuda
asla kendisind en şüphelenmeyeceği
bir sohbet ortamı oluşturmayı başarabilmektedir
böyle bir erkek daha sonra
örneğin her sabah msn adresinde o bayana bir gül resmiyle süslü
bir aşk şiiri göndererek
kendisini n romantik bir erkek gibi algılanmasını sağlayabilmektedir
bayanın herşeyini öğrenmeye çalışarak ve bunları hafızasında tutarak
sanki tamamıyla onunla ilgileniy ormuş ve o bayanı gerçekten bir eş gibi
sahipleni yormuş imajı oluşturabilmektedirler
bazı erkekler evli bayanlara " gel benimle ol sana sahip çıkarım
çocuklarına sahip çıkarım onlara Baba olurum " diyerek
kendini aile üstü bir pozisyona oturttuğuda bilinmekt edir
ve bu tür bayanları kandırmayı kendileri ne zevk edinmiş erkek 
bayanın hangi renkleri sevdiğini veya nasıl elbise model ve
stillerin den hoşlandığını öğrenerek
o bayana günlük veya dışarıya çıkarken giyebilec eği
kıyafet seçiminde yardımcı oluyor gibi görünerek
farklı alternati fler görüşler sunarak
o erkek o bayanın tepeden tırnağa herşeyiyle ilgilendiği imajını
oluşturabilmektedir
belki saçmadır ancak bayanında sanalda kim olduğunu kesinlikl e bilmediği
ve sanalda asla insanların gerçek karakterl erinin tesbit edilemediğini
bildiği halde böyle bir kişiye erkeğe aşık olması ve o erkeğin
önerilerine uymaya çalışmasıda ayrı bir inceleme konusudur
ancak şu unutulmam alıdırki
aşık olan bir insanın düşünce atmosferi nde
kesinlikl e din-iman-ahlak-akıl ve mantık gibi kavramlar asla yer alamaz
ve aşık olan bir insandan akıllı mantıklı dine ve ahlaka uygun hareket etmesi
asla bekleneme z
çünkü aşkın olduğu yerde akıl-mantık-din-iman ve ahlak yoktur
bu tür erkekler bayanlara
sürekli nasihatle r vererek güya bayanı başkalarından koruyormuş
esirgiyor muş izlenimin i oluşturabilmektedirler
ve böyle etki altında kalan evli bayanlar böyle erkeklere o kadar bağlanırlarki 
neredeyse kendi eşinden boşanıp
kendisini sanalda etkileyen bu erkekle ( gerçekte ladini olan bu erkekle )
evlenecek konuma gelebilir ler
ve bu bayan bu konuma gelincede
bu kendisini kandıran bu erkek
o bayanla istediği gibi yazışabilmekte
ve onun duygularını istediği gibi yönlendirebilmektedir
dolayısıyla bu erkek bu bayanla istediği cinsel fantaziyi de
birlikte yaşamayı başarabilmektedir
bayan çünkü artık onu sanki kendi eşi gibi görmeye başlamıştır
ve kendi eşi gibi görüncede o erkekle her türlü cinsel fantaziyi yaşamayı
doğal olarak kabul etmek zorunda olduğunu düşünmektedir
dolayısıyla bayanın kafasından günah ve haram kavramı artık silinmiştir
ve o bayan o erkeğin beynindek i her türlü gayri-ahlaki fantazini n
esiri olmuştur 
ve o bayan o erkeğin nefs-i emaresini n etkisiyle şeytani bir yola girmiştir
ve artık o erkek o bayanı her türlü isteği doğrultusunda
yönlendirmeyi başarmıştır
eğer bayan bu cinsellik içerikli sohbetten pişmanlık duyarsa ve
bunu yapan erkekten bunun gerekçesini sorarsa
erkeğin vereceği yanıt " ben seni çok seviyorum
başkalarıyla seninle paylaştığım duyguları asla paylaşmadım
ve seni çok sevdiğim için böyle oldu
yoksa ben kesinlikl e ve asla böyle şeylerle meşgul birisi değildim
olamamda " demektedi rler dolayısıyla o erkek o bayanı sevdiği için
her türlü cinsel fantazini nde yaşanabilmesi için
haklı bir zemini böyle oluşturabilmektedirler
işin aslı evli olan gerçek müslüman bir erkek
sanal aleme girerek bir bayanla bu şekilde muhatap oluyorsa
o erkek artık dinden çıkmıştır
ve sanal alemde oluşabilen
zinanın farklı bir boyutu olan düşüncesel zinayı
bu bayanla çekinmeden yaşıyor hale gelmiştir
aslında bu tür evli erkekleri n din ile ahlak ile
ilgisinin alkasının olmadığını tesbit çok kolaydır
bizim dinimizce evli bir erkeğin başka bir bayanla
arada 3. bir şahıs olmadan görüşmesi
uygunsuz halvet durumu arzedeceğinden yasaklanmıştır ve haramdır
bunu bütün erkekler ve bayanlar bildikler i halde bu tür erkekleri müslüman
kimliği içinde görmektedirler
dinimizin emrini çiğneyen bir erkekle görüşmekte dinimizin emrini çiğnemektir
sanal alemde bir erkek ile bayan iki şekilde görüşebilir
erkek bekardır ve gerçekten evlenmek maksadıyla bekar bir bayanla
görüşebilir bunun yeride islami ve resmi olan evlilik web sitelerid ir
diğer siteler değildir
ve evli bir erkekte sadece islami realite kapsamında
sanalın zararlarını anlatmak ve karşıdaki bayanı
" islami açıdan hatalısın derhal bu yerden çık " diyerek uyarmak
maksadıyla yazışabilir bunun yeride islami sohbet kanallarının genel üniteleridir
özel sohbet değildir
bunun dışında kalan görüşmeler zaten haram kapsamındadır
ve asla dinimizde yeri yoktur
aslında evli bir erkeğin 
kendi hareminde olmayan bir bayanla görüşme niyetiyle
sohbet chat sitelerin de dolaşmasından dolayı karakteri baştan bellidir
fakat bayanlar çeşitli sebeplerl e sohbet chat sitelerin e girerek
erkekleri n etkisi altında kaldığından dolayı 
evli bir erkeğin sanalda bir bayanla
yazışmasının dinimizde yeri olmadığını kavrayama yacak hale gelmiştir
ve o dinden çıkan erkeği gerçekten müslüman bir erkek gözüyle
görmeye başlamıştır
ve başkalarına karşıda bu dinden çıkmış erkeği
müslüman bir erkek olarak lanse etmeye
devam edebilmek tedir
ve o erkeğin gerçek yüzünü başka bir erkek anlattığında ise
anlatan erkeğe asla güvenemeyecek
ve inanamaya cak halede gelebilme ktedir
ve müslüman olarak tanıdığı erkeği zihniden silemeyer ek
onu kötüleyen başka bir erkeğede
düşmanlık besleyebi lmektedir
ve sadece bunu bir kıskançlık emaresi olarak görerek
o ahlaklı erkeği zerre kadarda dinlememe ktedirler
ve başlarına bu erkekle ilgili bir musibet gelmeden ve acı çekmeden
gerçekleri görmemekte ısrar etmektedi rler 
o bayan düşünceleri ile gerçeğin farklı olduğunu anladığı zamanda
kendisini kandıran erkeğe kin ve nefret duymaya başlar
ve o bayan gereksiz yere kendini hırpalamaktadır
aslında bu bayan o erkeğe duyduğu kin ve nefret ile
sadece kendi psikoloji k yapısını bozmakta
ve kin ile nefreti başka hiç bir işe yaramamak tadır
o kendisini kandıran erkek için  ise kandırdığı o bayanın bir değeri kalmamıştır
çünkü o bayanla yaşamak istedikle rini yaşamış zevkini almıştır
artık sıra başka bir bayandadır ve o sözde müslüman evli erkek
başka bir evli bayanı kandırma peşindedir
ve bu konuda profesyon elce çalışmaya devam etmektedi r
çünkü romantikl ik ve kadın ruhundan anlamak bayanları kandırmak için
erkekleri n kullandığı en başarılı yöntemdir
evli erkekleri n istisnala r dışında genel olarak sanaldaki amaçları budur
bayanlar ise böyle bir erkeğin dinden çıkmış ve küfre saplanmış
ve gerçekten tehlikeli bir erkek olduğunu anlamayar ak
sözde ondan intikam almaya çalışmakta ve o erkeğin hışmına uğramaktadırlar
bu tür erkekler  aslında psikoloji k dengesi bozuk
ve uzak durulması gereken tehlikeli evli erkekler kategoris indedir
ve onunla evli olan bayanında psikoloji k yapısı bozuktur
ve böyle bir erkeğe karşı kandırılan bu tür bayan intikam hissiyle hareket ederse
bu psikoloji k dengesi bozuk erkek bu bayan için her türlü kötü yolu kullanabi lir
ve bazen bu bayanın eşinden ve yuvasındanda kopmasına neden olabilir
fakat bayanlar genel olarak böyle erkekleri n kendileri için tehlikeli olduğunu
düşünemezler sadece " aramızdaki aşk bitti onunla bir alakamız kalmadı " diyerek
bu psikoloji k dengesi bozuk ladini erkekten gelebilec ek
her türlü tehlikeye karşı hiç bir önlem almamakta dırlar   
genel olarak istisnala r dışında müslüman gayri-ahlaki erkeklerl e
kandırılan müslüman bayanların durumu kısaca böyledir
ahirette bu erkek ve bayan dinimize aykırı olan bu davranışlarından dolayı
elbette feci şekilde hesap verecekle rdir
yaptıkları apaçık düşüncesel zinadır
ve zina bağışlanması zor 7 büyük günahtan birisidir
bu tür şeyler sanalda sürekli yaşanır hale gelmiştir
ve yuvalar yıkılmaya devam etmektedi r
bununla ilgili alttaki linki tıklayarak okuyunuz
http://www.akilli.tv/video/256237/Aldatilan-kadinin-aglatan-isyani.aspx

SANAL ALEMDE GÜVENLİK YÖNTEMLERİ
http://www.datingsites.org/tr/guvenlik

Arkadaş arama siteleri geride bıraktığımız son 10 yılda popülerliklerini giderek arttırdılar. Bu durumda, yarattıkları mutlu çiftler kadar sitelerin güvenlik önlemlerini gözle görülür bir şekilde yükseltmelerinin de büyük payı var. Fakat bütün bunlara rağmen, tıpkı hayatın her alanında olduğu gibi, arkadaş arama sitelerin de de sahte profiller den dolandırıcılara, tacizcile rden kötü niyetli kişilere kadar pek çok tehlike unsuru var. Biz de bu yazıda, sizleri siber alemde arkadaş ararken ne gibi güvenlik unsurlarına dikkat etmeniz gerekeceği konusunda uyarmaya çalışacağız.

İşte arkadaşlık sitelerin de güvenli bir şekilde gezinmek için uymanız gereken 10 altın kural:

1. Güvenli arkadaşlık sitelerin i tercih edin: Doğabilecek tatsızlıkları baştan önlemek için, güvenli bir imajı olan arkadaşlık sitelerin i tercih edin. Peki hangi sitenin güvenli olduğuna nasıl karar vereceksi niz? Medyada ya da İnternet kaynaklarında (blog’lar,  kullanıcı forumları, Ekşisözlük vb.)  işinize yarayabil ecek pek çok makale, haber ya da kullanıcı yorumları bulabilir siniz. Eğer kestirme yolu tercih etmek isterseni z, güvenli arkadaş arama[C1] rehberimi ze de bir göz atabilirs iniz.

2. Sahte profiller e dikkat! Unutmayın: Arkadaşlık sitelerin de gördüğünüz ya da duyduğunuz her şeye inanıp güvenmemek gerek. Zaten İnternet’te arkadaş aramanın en sakat yanı da çoğu zaman, konuştuğumuz, mesajlaştığınız kişinin gerçekten kendi olup olmadığını kesin olarak bilemiyor olmamız. Ne yazık ki arkadaş arama sitelerin de yer alan her resim, her profil gerçek değil. Zaman zaman konuştuğumuz kişi zannettiğimizden farklı bir cinsiyete bile sahip olabiliyo r. Siz siz olun, bütün bu gerçekleri aklınızın bir köşesinden çıkarmayın. Bir profilin sahte olup olmadığını anlamak için sağduyunuza güvenin. Bu konuda daha kapsamlı bilgi edinebilm ek için "Sahte Profiller e Dikkat!" yazımızı bir okumak isteyebil irsiniz.

3. Şüphecilik iyidir. İnternet’te arkadaş ararken biraz şüpheci olmakta fayda var. Sırf karşınızdaki kişi size gerçek bir beyefendi ya da dini bütün bir Müslüman olduğunu söyledi diye gerçekte de centilmen ya da dindar biri olması gerekmez. Konuştuğunuz ilk başlarda sadece bir kullanıcı profilind en itibaren tanıdığınızı unutmayın ve gardınızı asla indirmeyi n. Biraz şüpheci ve tetikte olmak, özellikle de ilk buluşma söz konusu olduğunda, her zaman iyidir.

4. Fotoğrafınızı herkesle paylaşmayın. Onu gerçekten iyi tanımıyorsanız, özel fotoğraflarınızı paylaşmanız da çok akıllıca olmayacak tır. Eğer mesajlaştığınız kullanıcının gerçekten kendisi olup olmadığına emin değilseniz (eğer kendisiyl e yüz yüze buluşmamışsanız ya da görüntülü chat yapmamışsanız) onunla özel resimleri nizi paylaşmanız pişmanlıkla sonuçlanabilir. Karşınızdaki kişi kötü niyetliys e resimleri nizi İnternet’te yayabilir ya da onları görmesini istemeyec eğiniz insanlara dağıtabilir.

5. Güvenli buluşma: Buluşma vaktinin geldiğini düşünüyorsanız kesinlikl e ilk buluşmayı güvenli ve topluluk içindeki bir mekanda gerçekleştirin. Özel adreslerd en uzak durun. Sizi kapınızdan ya da işten almasına izin vermeyin. Buluştuğunuz mekanın etrafında insanların olmasına özen gösterin. Kafe, çay bahçesi, restoran ve müzeler ilk buluşma için idealdir. Parklar, ormanlık alanlar, VIP odası ve özel adresler gibi kuytu ve izve mekanlard an da uzak durmanız faydalı olacaktır. Her ihtimale karşın iyi tanıdığınız, güvenebileceğiniz bir ya da birkaç kişiyi o gün onunla buluşacağınız ve hangi mekana gideceğiniz konusunda bilgilend irin. Başka bir opsiyon da (tabii eğer isterseni z) tanıdığınız başka bir çiftin de katılacağı bir ikili buluşma olabilir. İlk buluşma ile ilgili güvenlik önlemleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsa nız "İlk Buluşma: Mekan Seçimi" ve "Erkekler İçin En Önemli İlk Bululşma Tavsiyele ri" makaleler imizi de okumak isteyebil irsiniz.

6. İçgüdülerinizi dinleyin: İçinizdeki bir ses bir şeylerin ters gittiğini söylüyorsa, onu dinleyin. Unutmayın ki mevzu bahis olan, daha önce hiç tanımadığınız bir yabancı. Ona “Tamam” demek ya da onunla devam etmek elbette ki sizin insiyatif inizde olan bir şey. Fakat içinize sinmeyen bir şey varsa ilişkiyi oracıkta bitirmeni z genellikl e doğru bir hamle olacaktır. Özellikle size iyi sinyaller vermeyen biriyle yüz yüze buluşmamanız önemle tavsiye olunur.

7. Kişisel bilgileri nizi paylaşmayın. Arkadaşlık sitelerin de kendinizl e ilgili detaylı bazı özel bilgileri paylaşmamaya özen gösterin. Özellikle adınızı, soyadınızı, ev adresiniz i, ev ve iş telefonla rınızı ve işyerinizi kesinlikl e tanımadığınız kişilerle paylaşmayın. Tabii ki en önemlisi, asla ve asla kimseye kimlik numaranızı, kredi kartı bilgileri nizi ve banka hesap numaranızı vermeyin.8. Sadece cep numarası: Az önce okuduğunuz yedinci maddede, ev ve işyeri telefonla rınızı kimseyle paylaşmamanız gerektiğini zaten söyledik. İnternet’te tanıştığınız kişiyle telefonda konuşmak istediğinizde yapabilec eğiniz en akıllıca şey, ona sadece özel cep telefonu numaranızı vermek olacaktır. Aman dikkat, işyerinize bağlı cep numaranızı asla vermeyin! Esasında olası telefon tacizleri ni baştan önlemek adına, sırf bu iş için ucuz bir kontörlü hat almak ve onu kullanmadığınız eski telefonun uza takmak ise başka bir akıllı çözüm.

9. Arkadaşlarınızla paylaşın: Tercihen bir ya da birkaç yakın arkadaşınıza İnternet’ten arkadaş aradığınızı çıtlatın. Hatta mümkünse onlara ara sıra “Bugün İnternet’te şöyle biriyle tanıştım”, “Geçen mesajlaşmaya başladık”, “Ona çıkma teklifli ettim”, “Cumartesi buluşuyoruz” gibi kısa durum raporları verin. Özellikle ilk buluşmada mutlaka en az bir kişinin nereye, ne zaman ve kiminle gideceğinizden haberi olsun.10. Asla para teklif ya da kabul etmeyin! Arkadaş arama sitelerin de görülen en yaygın dolandırıcılık türü, masum kullanıcıların paralarını hedef alan dolandırıcılıklardır. Karşınızdaki kişi size çektikleri zorlukları anlatan uzun ve acıklı bir hikayeyle gelip sizden “Azıcık” bir miktar para isterse, sakın yardım etmeyin. Ya da tam tersi, biri sizinle buluşmak için size para teklif ediyorsa, teklifini kesinlikl e reddedin. Bu iki durumda da bu kişilerle olan temasınızı bir an önce tümüyle kesmeniz, muhabbeti uzatmamanız, sizin kendi yararınıza olacaktır.


Son olarak, belirtmek te fayda var ki, İnternet’te arkadaş aramak öyle çok gözde büyütülecek korkunç ve tehlikeli bir iş değil. Bu yazıda sadece sizleri siber alemdeki arkadaş arama sitelerin de karşılaşmanız olası olan tehliklel ere karşı elimizden geldiğince uyarmaya çalıştık. Yukarıdaki kuralları aklınızın bir köşesinde tuttuğunuz ve sağduyunuzu kaybetmed iğiniz sürece İnternet’te arkadaş aramanın eğlenceli ve zevkli bir uğraş olacağına emin olabilirs iniz. Kim bilir, belki hayalleri nizin aşkına denk geleceksi niz! Olmadı da akli dengesi yerinde olmayan bir psikopata mı çattınız? O zaman az önce okudğunuz tavsiyele re uydukça güvende olacağınızdan şüpheniz olmasın.

Similar posts


Read more: http://www.datingsites.org/tr/guvenlik#ixzz172edvLHO
« Son Düzenleme: Aralık 03, 2010, 10:24:53 ÖÖ Gönderen: administratör » Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes