+ İSLAMGREEN34 NEW WORLD » BİLİM __________________________________________________________________________________________ » BİLİM TARİHİ ve ÇEŞİTLİ BİLİMSEL KONULARA AİT AYRINTILI DÖKÜMANLAR (Moderatör: İman_Power)
 KLİNİK PSİKİYATRİDE KULLANILAN TESTLER - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kullanıcı Adı: Beni Hatırla?
Şifre:
Sayfa: [1]
Konu: KLİNİK PSİKİYATRİDE KULLANILAN TESTLER - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  (Okunma Sayısı 7482 defa) Seçenekler Arama
« : Kasım 12, 2010, 08:06:26 ÖS »
admin
Ziyaretçi
KLİNİK PSİKİYATRİDE KULLANILAN TESTLER - KONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

KLİNİK PSİKİYATRİDE KULLANILA N TESTLER
http://www.turkpdr.com/modules/yazilar/item.php?itemid=356
Yazıyı Gönderen Admin on 2009/5/1 (1695 okuma)
 
Kişiler arası farklar psikoloji yi yakından ilgilendi rmektedir .Ve bu farklar bir çok psikiyatr ik hastalığın oluşumunda belli bir görecelik oluşturmaktadır.Bu göreceliği göz ardı etmemek için klinikler de başvuran hastalara kullanılmak için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir

Biz bu siteyi hazırlayanlar olarak bu tür testlerin sadece Profesyon el kurumlurd a ve klinikler de uygulanma sı gerektiğine inandığımız için burada bu testleri sadece isimleriy le ve içerikleriyle kısaca tanıtmakla yetineceğiz.

Bir çok ülkede bir çok değişik test kullanılmaktadır.Ülkemizdede hemen hemen aynı testler kullanılmaktadır.

BUNLAR : Zeka testi,Gelişim tarama ölçekleri,Psikolojik ( duygusal test ) ve kişilik envanterl eri şeklinde çeşitlendirilmiştir.

GENEL ZEKA TESTLERİ

Bireysel Zeka Testleri


1.Alexand er Pratik Yetenek Testi (Ç) / Haluk Yavuzer
2.Chapius labirentl eri (Ç) / Yani Anastasia dis
3.Goodeno ugh-Harris adam Çizme Testi (U) / Perin Uçman
4.Healy Resim Tamamlama Testi / İlknur Bahadır
5.K.I.T. Zeka Testi (U) / Figen Bütev
6.Merrill-Palmer Ölçeği (U) / Neşe Erol
7.Peabody Resim-Kelime Ölçeği (U) / J.Katz ve diğ.
8.Porteus Labirentl eri Testleri (U) / Beğlan Toğrol
9.Stanfor d -Binet Zeka Testi (Ç) / Refia U.Şemin
10.Yağmurda Dolaşan Kadın Resmi Çizme Testi (Ç) / Norma Razon
11.Wechsl er Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC) (Ç) / Refia U.Şemin
12.Wechsl er Çocuklar İçin Zeka Ölçeği R-(WAIS-R) (U) / I.Savaşır,N.Şahin
13. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WAIS) (Ç) / S.Epir ,Ü. İskit
14.Leiter Uluslarar ası Performan s Ölçeği

Grup Zeka Ölçekleri


15.Akadem ilik Yetenek Testi Form A,B ,ve C / İ.Ethem Özgüven
16.Analit ik Zeka Testi (U) / A.Osman Özcan
17.Cattel l Zeka Testi 2A-2B (U) / Beğlan Toğrol
18.D-48 Testi (U) / Çiğdem Kağıtçıbaşı
19.Mantıklı Düşünme Testi (U) / Dilek Ardaç
20.Otis Alfa Form: AS (Okul Öncesi ) / Test ve Araştırma Bürosu
21.Otis Alfa Form :B (5-7 Yaş) / Test ve Araştırma Bürosu
22.Otis Alfa Form :1 (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
23.Otis Alfa Form : A ve B (1-4 Sınıf ) / Test ve Araştırma Bürosu
24.Otis Beta Zihin Yeteneği Testi -Takımı: DM (U) / İ.Ethem Özgüven
25.Otis Beta Zihin Yeteneği (U) / Vural Türker
26.Otis Gama Zihin Yeteneği Testi / Test ve Araştırma Bürosu
27.Progre sif Matrisler Testi (Ç) / Ferhad Goraşi
28.Soyut Düşünme Testi Form A 6-8 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
29.Soyut Düşünme Testi Form B 8-9 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
30.Soyut Düşünme Testi Form C 9-12 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
31.Temel Zihin Yetenekle ri Testi (T) / Gündüz Vassaf
32.Temel Kabiliyet Testi TKT 5-7 / Test ve Araştırma Bürosu
33.Temel Kabiliyet Testi TKT 7-11 / Test ve Araştırma Bürosu
34.Temel Kabiliyet Testi TKT11-17 / Test ve Araştırma Bürosu
35.Tnurst one Kavrayış Sürati Ölçeği / Remzi Öncül

Gelişim Ölçekleri

36.Ankara Gelişim Ölçeği / I.Savaşır N , Sezgin N Erol
37.Beylay Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği (U) / Lale Özelli
38.Brunne t - Lezine Testi (Ç) / Yani Anastasia dis
39.Denver Gelişimsel Tarama Testi (U) / K.Yalaz , S. Epir
40.Gazi Erken Çocukluk Dönemi / Z.F.Temel , N.Avcu
Gelişimi Değ. Ölçeği / Ö.Ersan , A.Turla
41.Gelişim Tarama Envanteri / N. Sezgin , N.Erol , I. Savaşır
42.Psiko Sosyal Gelişim Testi (U) / Fatma Başaran
43.Psikos osyal Gelişim Testi / E.Toparak
44.Uyumsa l Davranış Skalası (Ç) / Shirley Epir

YETENEK VE BECERİ TESTLERİ
45.Yetene k Testleri
46.Büro işleri Sürat ve Doğruluk (DAT) / Remzi Öncül
47.Çeşitli Yetenekle r Testleri Bataryası (U) / Vural Türker
48.Detroi d Zihin Yeteneği Testi (6-7 Yaş) / İ.Ethem Özgüven
49.Otis Beta Zihin Yeteneği Testi (TKG DM) / İ.Ethem Özgüven
50.Genel Yetenek Testleri Form A,B, ve C / İ.Ethem Özgüven
51.Genel Yetenek Testi (T) / Muzaffer Şahin
52.Genel Yetenek Testleri Bataryası (U) / A.Osman Özcan
53.Gooden ough - Haris Adam Çizme Testi / İ.Ethem Özgüven
54.Maequa rrie Teknik Yetenek Testi / Remzi Öncül
55.Maequa rrie Mekanik Kabiliyet Testi (U) / Stefanos Cepoğlu
56.Mekani k Yetenek Testi (DAT) / Remzi Öncül
57.Minnes sota Büro İşleri Testi / Test ve Araştırma Bürosu
58.Minnes sota Geometrik şekil İlişkileri testi (U) / Test ve Araştırma Bürosu
59.Mekani k Testi (U) / Stefanos Cepoğlu
60.Sayı Yeteneği Testi (DAT) / Remzi Öncül
61.Soyut Düşünme Testi (DAT) / Remzi Öncül
62.Sözel Yetenek Testi (DAT) / Remzi Öncül
63.Torran ce Yaratıcı Düşünme Testi (U) / Ayşenur A. Yontar
64.Yer- Mekan İlişkileri Testi (DAT) / Remzi Öncül

EĞİTİM TESTLERİ
65.Çalişma Alışkanlıkları Envanteri (T) / Fevzi Uluğ
66.Descou dres 'in Lügatçe Testi / Refia U.Şemin
67.Fen Tutumu Ölçeği (T) / Ersin Azarkaya
68. İngilizce Tutum Ölçeği (T) / Hande Gürci
69.Kahtor niya Zihin Olgunluk Testi (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
70.Lügatçe ve Dil Testi (Ç) / Refia U. Şemin
71.Metrop olitan Olgunluk Testi (U) / Ayla Oktay
72.Okul Tutum Ölçeği (T) / Hande Gürci
73.Okuduğunu Anlama Testi Form A,B, ve C / İ.Ethem Özgüven
74.Okuma Olgunluğu Testi (Ç) / Norma Razon
75.Öğrenci Uygu Ölçeği (T) / Gürhan Can
76.Öğrenime Hazır Oluş Testi Form R (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
77.Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Testi / Naime Tan. Hasan Tan
78.Rehber lik Anlayışı Envanteri (T) / Muharrem Kepçeoğlu
79.Rehber lik Uzmanlarının Görevleri Envanteri (T) / Nihat Görkem
80.Sınıf Öğretmenliği Görev Algıları Envanteri (T) / İsmail Gültekin
81.Sosyom etrik Test (T) / Gül Aydın
>Mesleki Testler


82.Burdon Dikkat Testi (Ç) / Yani Anastasia dis
83.İstikrar Tecrübesi Testi (Ç) / Esin Cantez
84.Reaksi yon Zamanı Testi (Ç) / Esin Cantez
85.Whippl e Çizme Tahtası (Ç) / Esin Cantez

Psikomoto r ve Klinik Testleri


86.Anlamsız Hece Testi (Ç) / Norma Razon
87.Anlamsız Şekiller Testi (Ç) / Norma Razon
88.Apraks i Testi (Ç) / Öğet Ökten
89.Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi (U) / A.Yalın ,O.Somer
90.Benton Görsel Bellek Testi (Ç) / Yani Anastasia dis
91.Benson Diagnosti k Afazi Testi (Ç) / Öget Öktem
92.Chassa gny Kareleri (Ç) / Norma Razon
93.Cümle Telaffuz Testi (Okul öncesi -18 Yaş) / Test ve Araştırma Bürosu
94.Cümle Ekleme Testi / Yahya Özsoy
95.Frosti ng Gelişimsel Görsel Algı Testi (Ç) / Arşaluys İbişoğlu
96.Gizlen miş Şekiller Grup Testi (U) / G.Okman , F.Ceberle r
97.Görsel İşitsel Dizeleri Testi -B Formu / Sirel Karakaaş
98.Haufha nn-Kasanin Testi (Ç) / Yani Anastasia dis
99.Hunt Minessota Testi (Ç) / Öget Öktem
100.Karmaşık Bir Şekli Kopye Etme Testi (Ç) / Norma Razon
101.Kendi Bedeninde Sağ-Sol Tayin Testi (Ç) / Norma Razon
102.Kohs Küpleri (Ç) / Yani Anastasia dis
103.Later ralleşme Testi (Ç) / Ayla Oktay
104.Linco ln -Oseretzky Skalası-Kısa Formu (Ç) / Hüseyin Nazlı
105. .Lincoln -Oseretzky Skalası-Noktalama Testi (Ç) / Hüseyin Nazlı
106.Memor y for Designs Testi (Ç) / Öget Öktem
107.Ritm Tekrarı Testi (Ç) / Norma Razon
108.Trail Making Testi (Ç) / Mücella Ormanoğlu
109.Wecli sler Hafıza Ölçeği (Ç) / Ö.Öktem , A.BaltaşK
<

KİŞİLİK TESTLERİ


Kişilik ölçek ve Envanterl eri

110.Ahlak i İkilem Test / M.Çileli
111.Aile Sorunları Skalası / R.Palabıyıkoğlu , B.Ceyhan
112.Aile Yapısını Değerlendirme Aracı / Aydan Gülerce
113.Akade milik Benlik Tasarımı Ölçeği (T) / Hande Gürel
114.Atılganlık Envanteri (T) / Hüseyin Topukçu
115.Ayrılık Kaygısı Ölçeği / Yasemin Akman
116.Bağımlılık Eğimi Ölçeği (U) / Sevda Uluğtekin
117.Bardw ell Cinsiyet Rolü Ölçeği (U) / F.Akarsu ,Sema Doğan
118.Başarı Beklenti Ölçeği / G.Erkan ,S.Baykal
119.Beck Depresyon Ölçeği (U) / Buket Tegin
120.Beck Depresyon Envanteri (U) / Nesrin Hisli
121.Beck Umutsuzlu k Ölçeği / G. Saber
122.Beden İmaji Doyumu Ölçeği / Figen Çok
123.Beden İmgesi Testi -Profil Alt Testi (U) / Gülay Mandalı
124.Vücut Algısı Ölçeği / Selim Hovardaoğlu
125.Çok Yönlü Beden -Self İlişkileri Ölçeği / Orhan Doğan , Sema Doğan
126.Belir ti Tarama Listesi -90Gözden Geçirilmiş / M.Kılıç ,İ.Dağ
127.Bem Cisiyet Rolü Envanteri / A.N.Kavun cu , Z .Dökmen
128.Benli k Gücü Ölçeği (U) / Güler Okman
129.Benli k Kimliği Skalası (U) / Gül Eryüksel
130.Benli k Kimliği Statüleri / Gül Varan ,Azmi Varan
131.Benli k Tasarımı Envanteri / Feriha Baymur
132.Benli k Tasarım Envanteri (T) / Feriha Baymur
133.Belli Kişilik Envanteri / Remzi Öncül
134.Birte hnell Eş Değerlendirme Ölçeği-m ve F Formları / E.Kabakçı ,C.Tuğrul
135.Calli fornia Kişilik Envanteri / Banu Demirtürk
136.Catte ll Anksiyete Testi (U) / İ. Kasatura , O. Gökçe
137.Cease rec-Marke Kişilik Ölçeği (Ç) / Müjen İlnem
138Cinsel Kavrayış ve Cinsel Algılama Testi / S.M Menlioğlu
139.Cinsi yet Kalıpyargı Ölçeği / Dilek Şirvani
140.Cinsi yet Rolü Envanteri / S.L Bem , A.N Kavuncu
141.Cinsi yet Rolü Değerlendirme Envanteri (U) / Ayşe Nur Kavuncu
142.Corne ll Index (Ç) / Yani anastasia dis
143.Coope rsmith Özsaygı Envanteri / Sonay Gürçay
144.Çatışma Eğilimi Ölçeği (T) / Üstün Dökmen
145.Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği (U) / Melda Akçakın
146.Çocuklar İçin Denetim Odağı Ölçeği (U) / Fidan Korkut
147.Çocuklar İçin Öğrenilmiş Çaresizlik ölçeği (U) / Gül Aydın
148.Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği / Belma Öy
149.Çocukluk Depresyon u Derecelen dirme Ölçeği / Belma Öy
150.Çok Yönlü Depresyon Envanteri / G.Aydın , A.demir
151.Davra nış Derecelen dirme Ölçeği (T) / İ.Ethem Özgüven
152.Denet imci İdeoloji Ölçeği (T) / Perin Uçman
153.Depre syonda Bilşsel Tepkiler Ölçeği (T) / Buket Tegin
154.Durum luk /Sürekli Kaygı Envanteri / N.Önder , A.Le Comte
155.Dışavurulan Duygulanım Düzeyi Ölçeği / O.E.Berks un , Ç.Soykan
156.Duygu sal Empati Ölçeği (Ç) / Füsun Akkoyun
157.Eysen ek Kişilik Envanteri (Ç) / P.Bayar
158.Empat ik Beceri Ölçeği A ve B Formu / Üstün Dökmen
159.Empat ik Eğitim Ölçeği / Üstün Dökmen
160.Evlil ik Uyumu Testi / Şennur Tutarel Kışlak
161.Fonks iyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği / N.H.Şahin , N. Şahin
162.Golom bock -Rust Cinsel Doyum Ölçeği M ve F / C.Tuğrul , N.Öztan
163.Görüşleri Belirleme Testi (U) / Füsun Akkoyun
164.Guifo rd STDCR Envanteri (Ç) / Sabri Özbaydar
165.Guifo rd -Zimmerman Mizaç Ölçeği / Neriman Samurçay
166.Guifo rd -Zimmerman Mizaç Envanteri (U) / İlkay Kasatura
167.Hacet tepe Kişilik Envanteri (T) / İ.Ethem Özgüven
168.Hamil ton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (Ç) / M.Sercan
169.Jecki ns Etkinlik İncelemesi -Form C / Tuncay Ergene
170.Joura rd Kendini Açma Envanteri / Ziya Selçuk
171.İlişki Yükleme Ölçeği / Şennur Tutarel Kışlak
172.Karar Stratejil eri Ölçeği / Yıldız Kuzgun
173.Kaygı ve Endişe ölçme Aracı-Kısa Formu / Füsun Akgök
174.Kendi ni Anlatma Envanteri (U) / Servet Doğan
175.Kendi ni Anlatma Envanteri / Feriha Baymur
176.Kendi ni Değerlendirme Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
177.Kendi ni Değerlendirme Ölçeği / Necla Öner
178.Kendi ni Gerçekleştirme Engelleri ni Tarama Testi / Füsun Akkoyun
179.Kendi ni Kabul Envanteri -Lise Formu (T) / Tuluğ Temuge
180.Kendi ni Kabul Envanteri- Üniversite Formu (T) / Yadigar Kılıççı
181.Kendi ni Kabul Envanteri-Yaşlılar Formu (T) / A.Şule İslam
182.Kendi ni Tanıma İhtiyacı Ölçeği (T9 / Ü.Dökmen , Z. Dökmen
183.Kişi Algısı Ölçeği / Zehra Dökmen
184.Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) / Işık Savaşır
185.Korku Tarama Ölçeği - Çocuk Formu / N.Erol , N.Şahin
186.Kolej Kendini Anlatma Ölçeği (U) / Nilüfer V.Acar
187.Luria - Nedreska Nöropsikolojik Bataryası / K.Gödelek
188.MacAn drew Alkolizm Ölçeği / B.Ceyhun , R.Palabıyıkoğlu
189.Mauds ley Obsesif - Kompulsif Soru Listesi / N.Erol , N.Şahin
190.Masla ch Tükenmişlik Ölçeği / Canan Ergin
191.MicHi gan Alkolizm Tarama Testi / H.Coşkunol , İ.Bağdiken
192.Minne sota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (U) / Işık Savaşır
193.Minne ssota Danışma Envanteri (U) / F.Akdağ , N.P. Özdemir
194.Minne ssota Psikoloji k Danışma Envanteri / Çetin Özoğlu ,Güzin Kurç
195.Modem lik Ölçeği / Zehra Dökmen
196.Nowic ki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği / B.Yeşilyaprak
197. Nowicki-Strickland Çocuk Denetim Odağı Ölçeği / F.Korkut
198.16 Kişilik Faktörü Envanteri Form A / İ.Ethem Özgüven
199. Otomatik Düşünceler Ölçeği (U) / Güler Aytar
200. Otomatik Düşünceler Ölçeği / N.H.Şahin , N. Şahin
201.Öğrenci Bağımsızlık Ölçeği (U) / R.Bakırcı
202.Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Listesi (Ç) / Hasan Tan
203.Piers-Harris Çocuklar İçin Öz-Kavram Ölçeği (U) / M.Çataklı , N.Öner
204.Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği / D.Süzel N.Doğrusal
205.pozit if Semtomları Değerlendirme Ölçeği / S.Erkoç , O.Arkanoç
206.Probl em Tarama Envanteri Takım:L (T) / Feriha Baymur
207.Probl em Envanteri (T) / İ.E Özdemir
208.Probl em Envanteri -Y Form (T) / Mustafa Kılıç
209.Q-Sort Kendini Anlatma Envanteri / Z.Güney
210.Rathu s Atılganlık Envanteri (U) / Nilüfer V.Acar
211.Rol Alma testi / Üstün Dökmen
212.Rosem batım'ım Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği / Ayşe Siva , İhsan Dağ
213.Rosen berg Benlik Saygısı Ölçeği (U) / Füsun Çuhadaroğlu
214.Rotte r'in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği / İhsan Dağ
215.Ruhsa l Belirti Tarama Listesi -SCl-90 (U) / Mustafa Kılıç
216.Saldırganlık Envanteri (T) / İpek Kiper
217.Saldırganlık Ölçeği (U) / Rasim Kocatürk
218.Saldırganlık Ölçeği (U) / Sevda Uluğtekin
219.Saras on 'un Yaşama Değişimleri Anketi (Ç) / Seza Aslanoğlu
220.Sınav Kaygısı Envanteri (U) / D.A Kaymak ,N.Öner
221.Sosya l Atom Ölçeği / Üstün Dökmen
222.Stres le Başaçıkma Stratejil eri Ölçeği / Ferda Aysan
223.Stres Ölçeği / Benal İnceer ,Aslı Day
224.Stres Karşısında Dayanıklılık Testi (Ç) / Üstün Dökmen
225.Şimdiki Durum Muayenesi Ölçeği (Ç) / Ferda Aysan
226.Tayla or Açık Kaygı Ölçeği (Ç) / Recep Yaparel , Ayhan Demir
227.Tel Aviv Denetim Ölçeği (U) / N.Koç , N:çıkrıkçı
228.Tenne sscee Benlik Kavram Ölçeği (U) / N.Şişman
229.UCLA Yalnızlık Ölçeği / Recep Yaparel , Ayhan Demir
230.Watso n - Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği / N.Koç , N.Çıkrıkçı
231.Vines onald Sosyal Olgunluk Ölçeği / N.Şişman
232.Vücut Algısı Ölçeği / S.Hovarda oğlu
233.DSM-3-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu-1 / Soli Sorias ve Arkadaşları
234.DSM-3-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu-11 / Soli Sorias ve Arkadaşları
235.Yaşam Doyum Ölçeği / Süreyya Köker
236.Yaşam Yönelimi Testi / Gül Aydın Esin Teser
237.Yeni Yükleme Biçim Ölçeği / Selim Hovardaoğlu
238.Yetişkinlik statüsü İşaret Listesi (Ç) / Perin Uçman
239.Yükleme Biçimi Teşhis Ölçeği (U) / U.Işık Papatya
240.Yüz İfadeleri Teşhis Testi (T) / Üstün Dökmen

Projektif Testler


241.Beier Cümle Tamamlama Testi / D.B Beier
242.Beier resim Yorumlama Testi / D.B Beier
243.Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T ) (Ç) / Yani Anastasid is
244.healy Resim Tamamlama Testi-2 / İ.Bahadır
245.Jacks on Aile Tutumları Testi (Ç) / Norma Razon
246.Kent-Rosanoff Klimeye Reaksiyon Testi (Ç) / Yani Anastasid is
247.Luisa - Duss Psikoanal itik Hikayeler Testi (Ç) / Yani Anastasid is
248.Masal Değerlendirme Ölçeği (T) / Üstün Dökmen
249.Rorse hach Testi (Ç) / Yani Anastasid is
250.Rotte r Cümle Tamamlama Testi-Üniversite Formu (U) / Füsun Akkoyun
251.Rozen weig Testi (Ç) / Yani Anastasid is
252.Szond i Testi (Ç) / Yani Anastasid is
253.Temat ik Algı Testi (T.A.T) (Ç) / Yani Anastasid is

İlgi ve Tutum Ölçekleri

254.Algılanan Çocukları Yetiştirme Tutumları Ölçeği (T) / Güler Okman
255.Aile Kabul va Reddetma Ölçeği / E.Tansel
256.Aile Tutum Ölçeği (PARA) (U) / G.Le ompte ,A.Le Compte
257.Anaba ba Davranış Ölçekleri (T) / Sevda Uluğtekin
258.Anaba ba Tutum Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
259.Anaba ba Tutum Ölçeği (T) / Gülden Bilal
260.Anaba ba Tutum Ölçeği (T) / Suna Polat
261.edwar ds Kişisel Tercih Envanteri (U) / Yıldız Kuzgun
262.Fen Bilimleri İlgi Envanteri / Nükret Çıkrıkçı
263.Gazet e Haberleri Testi (T) / Hasan Tan
264.İş Doyum Ölçeği / E.Gödelek , M.Güler
265.Kişisel Yönetim envanteri (U) / Yıldız Kuzgun
266.Kuder Meslek Tercihi Envanteri Takımı CH / Test ve Araştırma Bürosu
267.Kuder ilgi Envanteri Form CH (U) / S.Çetin Özoğlu
268.Kuder Tercih Envanteri-Kişisel Form A(U) / Nizametti n Koç
269.Mesle ki Doyum Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
270.Mesle ki Yönetim Envanteri / Muharrem kepçeoğlu
271.Mesle ki Yönetim Envanteri / E.Savaş
272.Mesle ki Olgunluk Envanteri / Sibel Uzer
273.Mesle ki Olgunluk Envanteri - Yeterlili k Testi (Ç) / Ayşim İncesulu
274.Mesle ki Olgunluk Ölçeği / B.Akay
275.Mesle ki Olgunluk Envanteri - Yeterlili k Testi / A.Sibel Uzer
276.Mesle ki Olgunluk Envanteri-Tutum Ölçeği (U9 / A.Sibel Uzer
277.Öğretmenlik Anlayışı Envanteri (Ç) / Test ve Araştırma Bürosu
278.Öğretmen Tutum Envanteri (Ç) / Feriha Baymur
279.Rokea ch Değer Surveyi / M.Karadum an
280.Servi s Ortamı ölçeği (U) / Perin Uçman
281.Thurs lone Alaka Testi (Ç) / Mücella Orormanlıoğlu
282.Thurs tone İlgi Envanteri / Remzi Öncül
283.Yeme Tutum Testi (Anoreksiy a Nevroza) / O.Doğan ,I.savaşır , N.Erol

Kaynaklar

(1) Öner N . Özge S. Türkiye'de Kullanılan Psikoljik Testler;El Kitabı- Ön Çalışması. I.UlusalP sikoloji Kongresi : 1981 Eylül 23-25 ;Ege. Üni. Edebiyat Fak. Yay.122-129

(2)Öner N . Türkiye'de Kullanılan Psikoljik Testler Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul 1994

(3)Özgüven İ.E. Psikoloji k Testler , Psikoloji Danışma Rehberlik Ve eğitim Merkezi (PDREM) yayınları Ankara 1994.

(4)Özgüven , E. Tez Özetlri (250 sayfa) Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara 1981

(5)Özgüven , E. Research Absracts (240 sayfa) Hacettepe Üniversity , Faculy of Social and Administr atj ve Sciences Ankara 1981

(6)Özgüven E.Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bibliyogr afyası , Psikoloji k Danışma Rehberlik ve Eğitim Merkezi (PDREM) Ankara 1988

(7)Psikoloji k Testler (Genel Bilgi rehberi).Milli Eğitim Bakanlığı, Pak dairesi :Ankara197 1

(8)Psikiyatr i , Psikoloji ve Psikofarm oloji (3p) Dergisi Türkiye'de Kullanılan psikoloji k Ölçekler-1 Cilt 1, Sayı: 2 ,Ek Sayısı P.K.69 Kızılay Ankara

NOT : Ç = Çeviri U = Uyarlama

Alıntı: www.pdr-tr.com
Logged
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
LinkBacks Enabled by LordReco | FoRuMBoL Themes